Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” icon

Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика”
Скачати 129.1 Kb.
НазваРобочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика”
Дата27.06.2013
Розмір129.1 Kb.
ТипДокументи


Робочий тематичний план

Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика”


Обсяг годин – 81

Триместри

З них:
лекційних–18

викладання

групових –8

Форма контролю-іспит

консультацій –2

Кредитів за курс

самостійної роботи -53Анотація

Вступна дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки з питань законодавчого визначення правил економічної конкуренції. В зазначеній дисципліні передбачається ознайомити студентів з наступними основними проблемами:

теоретичні засади антимонопольної та конкурентної політики;

напрями подальшого удосконалення антимонопольної та конкурентної політики України;

вимоги законодавства про захист економічної конкуренції при наданні дозволу на концентрацію або узгоджені дії суб’єктів господарювання.

Тема 1.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

( лекція – 2 години )

Література (за номерами списку):

а) обов’язкова:1, 3, 5, 6, 18, 43, 44, 45, 46, 66, 74.

б) додаткова:4, 7, 8, 48, 51, 55.

ТЕМА 2.

^ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

(лекція – 4 години)

Література: а) обов’язкова: 1, 3, 5,18, 43, 44, 45, 74.

б) додаткова: 2, 4, 51, 55.

^ СЕМІНАР – (2 години):

 1. Конституція України – гарант здійснення політики щодо захисту конкуренції.

 2. Законодавча та нормативно-правова база політики захисту конкуренції.

 3. Нормативне забезпечення політики захисту конкуренції.

 4. Система державних органів, що здійснюють в Україні політику захисту конкуренції.

 5. Система органів Антимонопольного комітету України

 6. Основні напрями державної політики захисту конкуренції в Україні..

Література до семінару: а) обов’язкова: 1, 3, 5, 18, 44, 45, 74.

б) додаткова: 2, 4, 51, 55.

ТЕМА 3
^ АНТИМОНОПОЛЬНА ТА КОНКУРЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

( лекція – 2 години)

Література: а) обов’язкова: 1, 5, 18, 44, 45,46, 47, 51, 61, 74.

б) додаткова: 54, 62, 67 – 73.

^ СЕМІНАР– (2 години):

 1. Мета аналізу товарних ринків.

 2. Визначення товарних меж ринку.

 3. Визначення географічних меж ринку.

 4. Визначення монопольного становища на ринку

Література до семінару:

а).обов’язкова: 31, 32, 44, 63.

б) додаткова: 45, 46, 47, 51, 67 - 73.

ТЕМА 4.

^ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

( Лекція – 4 години.)

Література: а) обов’язкова:1, 3, 5, 18, 45, 51, 61, 71 –74.

б) додаткова : 44, 46.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ:

ЗДІЙСНЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОГО КОТРОЛЮ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (2 години )

План

 1. Типи концентрації суб’єктів господарювання.

 2. Випадки, в яких необхідно отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

 3. Підстави надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у разі, попереднього неотримання дозволу Антимонопольного комітету України.

Література: а) обов’язкова:1, 5, 32, 33, 71 – 74.

б) додаткова: 2, 3, 34, 38.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ:

ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМЦІВ ТА СПОЖИВАЧІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ( 2 години )

План

1. Типові види зловживань монопольним ( домінуючим ) становищем на ринках України.

2. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом вчинення дій, які призвели до зловживання монопольним становищем.

3. Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції які прямо або опосередковано спрямовані на встановлення встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Література: а) обов’язкова:2, 3, 5, 20, 21, 22, 23,35, 45, 46, 71 – 74.

б) додаткова: 1, 4, 6, 31, 32, 36.

ТЕМА 5.

ЦІНОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ (лекція – 4 години)

Література: а) обов’язкова: 6, 20, 23, 29, 30, 42.

б) додаткова: 7, 8, 9, 10, 12. 13,14, 16, 17, 20, 34, 35.


ТЕМА 6.

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (лекція – 2 години)

Література : а) обов’язкова: 1, 5, 6, 16, 18, 44, 45, 46, 55, 57, 65.

б) додаткова: 48, 54, 63, 67 – 73.

Питання для самоконтролю.

Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової економіки.

Характеристика та приклади основних недосконалих конкурентних ринків: монопольної конкуренції, олігополії, та олігопсонії, монополії та монопсонії.

Конституційні принципи державного регулювання монополії в Україні.

Суть, мета і основні завдання антимонопольного контролю за діяльністю суб’єктів природних монополій.

Об’єктивні причини існування природних монополій. Необхідність їх регулювання з боку держави.

Які в Україні діють національні комісії регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Ринкова влада суб’єктів природних монополій та її вплив на функціонування суміжних з природними монополіями ринках.

Нормативна база регулювання в галузі електроенергії.

Особливості регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в транспортній галузі.

Основні завдання “Національної комісії регулювання електроенергетики”.

Припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами природних монополій.

Особливості приватизації суб’єктів природних монополій.

Сфери діяльності суб’єктів природних монополій.

Законодавча та нормативно – правова база політики регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Система державних органів, що здійснюють в Україні регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Особливості регулювання діяльності суб’єктів природних монополій місцевими органами влади.

Повноваження Національних комісій регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Визначення товарних та географічних меж ринку.

Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Приклади порушень у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках України суб’єктами природних монополій.

Основні засади постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. №630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення ”.

Особливості ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій.

Особливості здійснення регулювання діяльності суб’єктів природних монополій галузевими органами державної влади та його недоліки.

Основні положення закону “Про природні монополії”.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 року №254к/96 – ВР.

2. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року .

3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659 – ХП .

4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 1 червня 2000року. № 1775 – Ш.

5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року.

6. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року №1682-111.

7. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р.

8. Про ціни і ціноутворення. Закон України від 3 грудня 1990 р. № 507 – ХП.

9.Про телекомунікації. Закон України від 18 листопада 2003 р. №1280–IV

10. Про питну воду та питне водопостачання . Закон України від 10 січня 2002 року №2918-Ш.

11. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96 - ВР.

12. Про житлово – комунальні послуги. Закон України від 24 червня 2004. -№1875-ІV.

13. «Про теплопостачання». Закон України від 2 червня 2005 року, № 2633 – ІV.

14. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 року. Закон України від 24 червня 2004 року № 1869 – ІV.

15. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Закон України від 22 лютого 2000 року,

№ 1490 – Ш.

16. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій: Указ Президента України від 19 серпня 1997 року.-№853/97.

17. Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій: Указ Президента України від 17 листопада 1998 року. - №1257/98.

18. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Узгоджена постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року № 3757 – 7.

19. Основні напрями прискорення реформування житлово-комунального господарства: Схвалено Указом Президента України від 19 жовтня 1999 року. - №1351/99.

20. Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України: Затверджено Указом Президента України від 21 квітня І998 року. - №335/98 .

21. Про Основні напрями конкурентної політики на 2002 – 2004 роки. Указ Президента України від 19 листопада 2001 року № 1097/2001.

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005р. № 560 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) із наступними змінами і доповненнями, внесеними відповідними постановами Кабінету Міністрів України .

25. Правила користування електричною енергією для населення. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357.

26. Про Основні напрями реформування нафтогазового комплексу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1966 р. № 1510.

27. Правила надання населенню послуг з газопостачання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246.

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 “Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників.”

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р № 959 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р № 955 “Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №219 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання».

32. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України 19.02. 2002 № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03. 2002 р. за № 284/6572.

33. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України 12.02.2002 № 26 - р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7.03 2002 р. за № 238/6526.

34. Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами: Затверджені Постановою Національної комісії з питань регу­лювання електроенергетики України від 13 червня 1996 р. - №15 .

35. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії: Затверджені Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 8 лютого 1996 р. - №3 .

36. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (лі­цензійні умови) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом: Затверджені Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 серпня 1999 р. - №1042 .

37. Про надання претендентом на участь у конкурсі документації для отримання згоди Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 липня 2006 року № 926 на придбання пакета акцій енергетичної компанії: Постанова Національної комісії регулювання електро­енергетики України від 30 жовтня 2000 р. — №1095 .

38. Правила користування електричною енергією для суб’єктів господарської діяльності, підприємств та організацій. Затверджені Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. - №28 .

39. Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49.

40. Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом: Затверджена наказом Міністерства транспорту України від 5 серпня 1994р.-№424.

41. Положення про порядок та умови проведення конкурсу по вибору операторів на право будівництва і технічного обслуговування мереж пошукового зв'язку в стандарті РОС8АО на території України: Затверджена наказом Міністерства зв'язку України від 28 липня 1995 р. - № 103.

42. Про затвердження «Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом» . Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 січня 2001 року № 47.

43. Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 липня 2006 року № 926.

44. Антимонопольна діяльність : Підручник / В.Д. Лагутін, Л.С. Головко Л.Г. Кузьменко та ін.; За ред. проф. В.Д. Лагутіна. – К.: КНТЕУ, 2005. – 580 с.

45. Костусєв О.О. Конкурентна політика в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 310 с. – Рос. Мовою.

46. З.М. Борисенко. Основи конкурентної політики. Таксон 2004.

47. Черненко С.О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. – 171 с.

48. Бокарева Н.А. и др. Монополизм й антимонопольное регулирование: опыт, проблемы, решения. -М., 1991.

49. Вильсон Дж., Цапелик В. Естественные монополисты в России: перспективы развития системы регулирования // Вопр. экономики.-1995.-№11.

50. Жуковицька Н.Є. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. – К., 1995.

51. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право. Курс лекцій. – Київ: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 136 с.

52. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки. - Тернопіль, 1996.

53. Нестеренко О. Природна монополія: теорія і практика функціонування // Екон. України, 1997. - №10.

54. Нестеренко О. Державне антимонопольне регулювання // Нова політика. - 1997. - №3.

55. Портер М. Теория конкуренции. - К., 1998.

56. Студенцов В. Государство и естественные монополии // МзиМО.-1995.-№9.

57. Томан А. О направленнях развития антимонопольного регулирования // Рос. экон. журн. - 1998. - №1.

58. Третьяков С. Державне регулювання у сфері природних монополій // Урядовий кур'єр. - 1999. - 19 черв.

59. Ценовое регулирование естественной монополии // Вопросы экономики. - 1998. - №4.

 1. Базилевич В.Д. Антимонопольні заходи держави та створення конкурентного середовища на страховому ринку // Фінанси України.-1998.-№8.

61. Дахно І.І. Антимонопольне право. Курс лекцій. – К.: Четверта хвиля,1998 – 352с.

 1. Коломийченко О.В., Котелкина Е.И., Соколова И.П. Регулирование естественных монополий: анализ мирового опыта и построение системы регулирования в Российской Федерации. Санкт-Петербург, 1995. - 69 с.

 2. Авдашева С.Б. Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. Изд-во Магистр, Москва 1998.

 3. Ворожейкин В.Н. Рыбаков Ф.Ф. Демонополизация экономики как элемент рыночних отношений.Санкт–Петербург. Гидрометеоиздат. 1994. 166 с.

 4. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. Учебное пособие. Москва, ИНФРА – М, 1997

 5. Кемпбел Р., Макконел Стенлі Брю “ Економікс”. – М.: “ Республіка”, 1992.

 6. Едвін Дж. Долан. Мікроекономіка. – Санкт -Петербург, 1994.

 7. Стенлі Фішер. Рудгер Дорибуш. Ричард Шмалензі. Економіка. –М.: Дело. 1993.- Ч. №. Недосконалість ринку та його державне регулювання. Глави 11 – 14.

 8. Основи економічної теорії. Підручник ( Під ред. Проф.. Моченого С.В. ). – Тернопіль.: АТ “Тарнекс”, 1993.

 9. Майкл Е. Портер. Стратегія Конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1998.

 10. Кузьменко Л.Г. Антимонопольный комитет Украины: Время собирать камни.// Энергетическая политика Украины.- 2002 №11 с.12-14.

 11. Кузьменко Л., Амброзевич П. Кіловат від кіловату різниться. //Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету.” №2, 2002. с. 21-22.

 12. Кузьменко Л.Г. Підвищення ефективності державного регулювання суб’єктів природних монополій у паливно-енергетичному комплексі – важливий фактор запобігання порушенням антимонопольного законодавства. Збірник наукових праць міжнародної конференції “Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”.- Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2001,- 269 с., с 192 –195.

 13. Законодавство України про захист економічної конкуренції: Юридичний збірник. – К., 2006. – 362 с.

 14. Вдосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг в Україні. Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій. Київ, квітень 2005. 92 с.

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид занять Кількість Максимум балів

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Робота на семінарах 4 х 5 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Активність на лекціях 8 10

--Контрольна робота 2 х 10 20

Іспит (залік) 1 50

РАЗОМ 100

_________________________________________________________________


Завідувач кафедри

економічної теорії Ю.М. Бажал


Схожі:

Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світу Людини, а історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання, жертовного...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами дисципліни „естетика”, сформувати теоретичний базис для критичного...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світі Людини. Відповідно, історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання,...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Метою курсу є практичне знайомство з наріжними складовими класичного канону риторичного знання як завершеною моделлю ефективної мовленнєвої...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами естетики, сформувати теоретичний базис та навички аналізу явищ...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” icon"Києво-Могилянська академія" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни
Курс орієнтований на студентів-культурологів, які спеціалізуються з фаху “Мистецтвознавство”. Історія, теорія, художня критика дає...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни Економічна теорія підприємництва
Вступна дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки економіста. Вступ до мікроекономіки. Містить певне коло...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями та проблемами сучасної естетики, сформувати теоретичний базис для аналізу...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни економіка фірми (підприємства)
Містить певне коло знань про виробниче підприємство, організацію його діяльності, про виробничі ресурси та їх використання, економічний...
Робочий тематичний план Навчальної дисципліни “ Антимонопольна політика” iconПрограма з хімії Робочий тематичний план на 2008-2009 навчальний рік навчальної дисципліни
Саме ці ключові речовини Стокгольмської конвенції є об’єктами вивчення. У даному курсі розглядається їх хімічна природа, шляхи надходження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи