Фінансовий менеджмент (курс лекцій) icon

Фінансовий менеджмент (курс лекцій)
НазваФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Дата27.06.2013
Розмір445 b.
ТипДокументи


Фінансовий менеджмент

 • (курс лекцій)

 • Кількість годин: 108

 • лекційних: 18

 • практичних; 14

 • Форма контролю: _іспит_________


Рекомендована англомовна література:

 • Brigham, Eugene F., Kahl, Alfred L., Rentz, William F. Canadian Financial Management – Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited. 1991.Рекомендована основна література:

 • Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: КНЕУ, 2005. Кер. кол. авторів і науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін.-536 с..

 • Фінансовий менеджмент. Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./ А. М. Поддєрьогін/ Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.- К.: КНЕУ,2001.-294 с..

 • Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. проф.Г.Г.Кірейцева.:Київ:ЦУЛ,2002.-496с.

 • Коваленко Л.О.,Ремньова Л.М.Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.- 2-ге вид.,перероб. І доп.-К.:Знання,2005.- 485 с.

 • Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. – К.: КП “ВАЗАКО”, Видавництво “Молодь”, - 1997.Фінансовий менеджмент -

 • це наука котра вивчає рух капіталу та управління грошовими потоками.Значення фінансового менеджментуМетою дисципліни “Фінансовий менеджмент” є

 • надання теоретичних знань та практичних навичок з організації фінансових операцій ознайомлення з економічними законами функціонування грошових потоків та методами і прийомами роботи фінансового менеджера для здійснення професійного управління фінансовими активами компаній.Завдання курсу “Фінансового мене-джменту” полягають в тому, щоб...

  • після засвоєння матеріалу студент повинен знати: теоретичні та організаційні основи здійснення фінансового управління організацією в ринкових умовах: (функції, класифікації, організаційні принципи функціонування грошових потоків, часову вартість капіталу, дисконтні та ануїтетні розрахунки, тощо); правове регулювання функціонування фінансового ринку в Україні та за кордоном, управління структурою капіталу, злиттям, об”єднанням та виділенням компаній, форми та методи залучення капіталу, концепції управління прибутком та ризиком фірми.


Розділи “Фінансового менеджменту”

 • Розділ 1.Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

 • Розділ 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

 • Розділ 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

 • Розділ 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

 • Розділ 5. Управління прибутком.

 • Розділ 6. Управління активами

 • Розділ 7. Вартість та оптимізація структури капіталу.Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -

Мета фінансового менеджменту ...З точки зору фінансового менеджменту...З точки зору фінансового менеджменту...Ринковий курс акцій :

 • є концентрованою оцінкою діяльності управління компанією;

 • виконує функції індикатора ефективності діяльності фірми;

 • виконує функції контролера діяльності менеджерів фірми.

 • Ринковий курс акцій ,по своїй суті, - недосконалий, але людство поки-що не придумало нічого кращого.Недоліками максимізації прибутку, як цілі фірми,є:

 • неврахування часової вартості;

 • неврахування ризику;

 • неврахування дивідендної політики.Приклад 1. Тривалість в часі

 • Фірма має вибрати один з двох проектів:

 • A та B. Початкові витрати однакові- 1 млн.грн., але другий проект є більш тривалим. За проектом А – прибуток через рік 1.05 млн.грн., після чого – завершення. Таким чином прибуток від проекту складає ( 1.05 млн.грн. - 1 млн.грн.= 50000 грн.) 50000 грн.Приклад 1. Тривалість в часі

 • Проект В - тривалість 2 роки, в перший рік- 0 прибутку; через два роки- прибуток 1.1 млн.грн. Таким чином, виникає питання, як в такій ситуації може бути використано критерій максимізації прибутку?Приклад 2.Невизначенність

 • Фірма має вибрати один з двох проектів:

 • A та С. Початкові витрати однакові- 1 млн.грн., але другий проект є більш тривалим. За проектом А – прибуток через рік 1.05 млн.грн., після чого – завершення. Таким чином прибуток від проекту складає ( 1.05 млн.грн. - 1 млн.грн.= 50000 грн.) 50000 грн.Приклад 2.Невизначенність

 • За проектом С – прибуток або 1.2 млн.грн., або 0.9 млн.грн. з імовірністю 0.5. Таким чином, проект С може принести фірмі або прибуток у розмірі 200000 грн., або збиток у розмірі 100000 грн.

 • Виникає питання, як в такій ситуації може бути використано критерій максимізації прибутку?Не можна ігнорувати питання соціальної відповідальності:

 • захист інтересів споживача;

 • виплата адекватної заробітної плати;

 • забезпечення справедливих умов найму;У процесі досягнення основної мети фінансовий менеджмет направлений на вирішення таких завдань:

 • Забезпечення фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку;

 • Оптимізація грошового обігу і підтримка постійної платоспроможності підприємства;Фінансовий механізмФінансовий механізмФінансовий механізмФінансовий менеджмент базується на 3-х концепціях:Принципи фінансового менеджменту:Принципи фінансового менеджменту:Принципи фінансового менеджменту:Стратегія і тактика фінансового менеджменту:Стратегія фінансового менеджменту:Стратегія фінансового менеджменту:Стратегія фінансового менеджменту:Тактика фінансового менеджментуТактика фінансового менеджменту є формою деталізації стратегії.Тактика фінансового менеджменту є формою деталізації стратегії.Схожі:

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconА. М. Курс лекцій “ Будівельні консрукції ”
Курс лекцій з дисципліни “Будівельні конструкції” (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 030601) –...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconМіністерство освіти І науки україни
Тексти лекцій з модулю «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи