Фінансовий менеджмент (курс лекцій) icon

Фінансовий менеджмент (курс лекцій)
НазваФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Дата27.06.2013
Розмір445 b.
ТипДокументи


Фінансовий менеджмент

 • (курс лекцій)

 • Кількість годин: 108

 • лекційних: 18

 • практичних; 14

 • Форма контролю: _іспит_________


Рекомендована англомовна література:

 • Brigham, Eugene F., Kahl, Alfred L., Rentz, William F. Canadian Financial Management – Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited. 1991.Рекомендована основна література:

 • Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: КНЕУ, 2005. Кер. кол. авторів і науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін.-536 с..

 • Фінансовий менеджмент. Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./ А. М. Поддєрьогін/ Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.- К.: КНЕУ,2001.-294 с..

 • Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. проф.Г.Г.Кірейцева.:Київ:ЦУЛ,2002.-496с.

 • Коваленко Л.О.,Ремньова Л.М.Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.- 2-ге вид.,перероб. І доп.-К.:Знання,2005.- 485 с.

 • Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. – К.: КП “ВАЗАКО”, Видавництво “Молодь”, - 1997.Розділи “Фінансового менеджменту”

 • Розділ 1.Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

 • Розділ 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

 • Розділ 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

 • Розділ 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

 • Розділ 5. Управління прибутком.

 • Розділ 6. Управління активами

 • Розділ 7. Вартість та оптимізація структури капіталу.Фінансовий менеджмент -

 • це наука яка вивчає рух капіталу та управління грошовими потоками.Фірма з точки зору фінансового менеджменту (графічна модель обігу капіталу фірми)Значення фінансового менеджментуЗначення фінансового менеджментуФінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -

Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -ПІДСУМОК Функції управляючого фінансами

 • Управлінці фінансами фірми тепер виконують функції управління в цілому, а реніше займались:

 • рухом фінансів;

 • нарощуванням грошових засобів.Фінансовий директор став генеральним управлінцем через наступні фактори:

 • конкуренція між фірмами;

 • технологічні вдосконалення;

 • наявність інфляції;

 • зміна процентних ставок;Фінансовий директор став генеральним управлінцем через наступні фактори:

 • зміна податків;

 • зміна економічної стійкості в світі;

 • наявність спекулятивних ексцесів;

 • зміна естетичних смаків.Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Фінансовий менеджмент -Процес фінансового управління фірмою

Мета фінансового менеджменту ...З точки зору фінансового менеджменту...З точки зору фінансового менеджменту...Ринковий курс акцій :

 • є концентрованою оцінкою діяльності управління компанією;

 • виконує функції індикатора ефективності діяльності фірми;

 • виконує функції контролера діяльності менеджерів фірми.

 • Ринковий курс акцій ,по своїй суті, - недосконалий, але людство поки-що не вигадало нічого кращого.Недоліками максимізації прибутку, як цілі фірми,є:

 • неврахування часової вартості;

 • неврахування ризику;

 • неврахування дивідендної політики.Недоліками максимізації прибутку, як цілі фірми,є:

 • Основна проблема використання в якості цілі бізнесу максимального збільшення прибутку полягає в тому, що як правило, це має короткострокову перспективу, в той час як максимальне збільшення цінності для акціонера – довгострокова ціль.

Приклад 1. Тривалість в часі

 • Фірма має вибрати один з двох проектів:

 • A та B. Початкові витрати однакові- 1 млн.грн., але другий проект є більш тривалим. За проектом А – прибуток через рік 1.05 млн.грн., після чого – завершення. Таким чином прибуток від проекту складає ( 1.05 млн.грн. - 1 млн.грн.= 50000 грн.) 50000 грн.Приклад 1. Тривалість в часі

 • Проект В - тривалість 2 роки, в перший рік- 0 прибутку; через два роки- прибуток 1.1 млн.грн. Таким чином, виникає питання, як в такій ситуації може бути використано критерій максимізації прибутку?Приклад 2.Невизначенність

 • Фірма має вибрати один з двох проектів:

 • A та С. Початкові витрати однакові- 1 млн.грн., але другий проект є більш тривалим. За проектом А – прибуток через рік 1.05 млн.грн., після чого – завершення. Таким чином прибуток від проекту складає ( 1.05 млн.грн. - 1 млн.грн.= 50000 грн.) 50000 грн.Приклад 2.Невизначенність

 • За проектом С – прибуток або 1.2 млн.грн., або 0.9 млн.грн. з імовірністю 0.5. Таким чином, проект С може принести фірмі або прибуток у розмірі 200000 грн., або збиток у розмірі 100000 грн.

 • Виникає питання, як в такій ситуації може бути використано критерій максимізації прибутку?Не можна ігнорувати питання соціальної відповідальності:

 • захист інтересів споживача;

 • виплата адекватної заробітної плати;

 • забезпечення справедливих умов найму;У процесі досягнення основної мети фінансовий менеджмент направлений на вирішення таких завдань:

 • Забезпечення фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку;

 • Оптимізація грошового обігу і підтримка постійної платоспроможності підприємства;Фінансовий механізмФінансовий механізм2.1. Правове забезпечення фінансового менеджменту

Відповідність організаційних форм бізнесу в США та Україні.

 • одноособова власність;

 • партнерство (товариство):

  • повне товариство;
  • товариство з обмеженою відповідальністю;
  • товариство з обмеженою відповідальністю головного партнера;
 • корпорація.Акціонерне товариствоОрганізаційне забезпечення фінансового менеджменту.Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Типова організаційна схема управління компанією (підприємством).Модифікована організаційна схема фінансового управління підприємством.Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Принципові підходи до розмежування функцій центрів управління підприємствомОрганізаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.Компоненти фінансової звітностіПрограмне забезпечення фінансового менеджментуФінансовий менеджмент базується на 3-х концепціях:Схожі:

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconА. М. Курс лекцій “ Будівельні консрукції ”
Курс лекцій з дисципліни “Будівельні конструкції” (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 030601) –...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Фінансовий менеджмент (курс лекцій) iconМіністерство освіти І науки україни
Тексти лекцій з модулю «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи