Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції icon

Закон України "Про інвестиційну діяльність" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції
НазваЗакон України "Про інвестиційну діяльність" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції
Дата28.06.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Фінансовий менеджмент

 • Тема 10. «Управління інвестиціями».

 • 1. Базові визначення.

 • 2. Оцінка та відбір інвестиційного проекту: альтернативні методи.

 • 3. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень.


Базові визначення.

 • Інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті якої може бути отримано прибуток або досягнуто соціальний ефект.

 • (Закон України “Про інвестиційну діяльність”Базові визначення.

 • Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції.

 • Реальні інвестиції – вкладання коштів у основні й оборотні виробничі засоби, в тому числі в матеріальні(нове будівництво, розширення...) та нематеріальні активи(інноваційні, інтелектуальні, освіта та підготовка кадрів)Базові визначення.

 • ^ Фінансові інвестиції- вкладання активів у різноманітні грошові(банківськи вклади, депозити, паї) та фондові інструменти((цінні папери(акції, облігації, векселі, інвестиційні та ощадні сертифікати) та їх похідні(ф’ючерси, опціони тощо)Базові визначення.

 • В залежності від періоду інвестування інвестиції діляться на :

 • короткострокові (не більше 1 року, в основному фінансові інвестиції)

 • Довгострокові – капітальні вкладення на період більше 1 року.Класифікації проектів

   • 1. Заміщення: обслуговування виробництва.
   • 2. Заміщення: зменшення собівартості.
   • 3. Експансія вже існуючих продуктів або ринків.
   • 4. Експансія на нові ринки або товари.
   • 5. Безпечні проекти.
   • 6. Інші.


Методи оцінки інвестиційних проектів(капіталовкладень)

 • Період окупності;

 • Внутрішня ставка доходності (норма прибутку (рентабельності)) (IRR,ВНП);

 • Чиста теперішня вартість (NPV,ЧТВ);

 • Індекс(коефіціент) прибутковості (PI,ІП).Методи оцінки інвестиційних проектів (капіталовкладень)

 • Припущення: Прийняття інвестиційного проекту не впливає на загальну характеристику діяльності фірми: співвідношення “бізнес-ризик”. Звідки випливає можливість використання єдиної очикуваної інвестором ставки доходності при порівнянні різних методів.

 • Очикувані грошові потоки інвестор отримує в кінці року.Період окупності

 • Період окупності (payback period – PBP):

 • період часу, необхідний, щоб чисті прибутки від інвестицій відшкодували понесені витрати.

Дисконтований період окупності

 • Деякі фірми замість звичайного періоду окупності використовують дисконтований період окупності, який подібний звичайному періоду. Він означає, що очикувані грошові потоки дисконтуються на вартість капіталу проекту, тобто кожний грошовий прибуток ділиться на

 • k- вартість капіталу проекту, t-рік, протягом якого має місце ГП

Критерії прийняття проекту.

 • Якщо обчислений період окупності менше ніж певний максимальний період окупності, який фірма вважає

 • доцільним, то проект приймаєтьсяНедоліки

 • Не враховує грошових потоків після періоду окупності, відповідно неможливо виміряти рентабельність проекту.

 • Не враховує зміну вартості грошей в часі

 • Масимальний поріг окупності – суб’єктивна оцінка.Внутрішня норма прибутку, ВНП (IRR)

 • Метод внутрішньої норми прибутку (ставки доходності) (IRR):

 • метод класифікації інвестиційних пропозицій, використовуючи норму прибутку на інвестиції в активи, розраховану як дисконтна ставка, що прирівнює теперішню вартість майбутніх грошових прибутків до інвестиційних витрат.Внутрішня норма прибутку, ВНП (IRR)Внутрішня норма прибутку, ВНП (IRR)Критерії прийняття проекту.

 • Якщо обчислена IRR більше ніж задане порогове значення (ставка відсікання, hurdle rate), то проект приймається. В протилежному випадку – ні.Чиста теперішня вартість, ЧТВ (NPV)

 • Метод чистої теперішньої вартості:

 • метод класифікації інвестиційних пропозицій на основі використання ЧТВ (NPV), яка дорівнює теперешній вартості чистих грошових потоків проекту мінус початкові інвестиції, необхідні для його реалізації.

 • Метод дисконтованого грошового потоку (ДГП):

 • метод класифікації інвестиційних пропозицій, який застосовує концепції часової вартості грошейКритерії прийняття проекту.

 • Якщо обчислена NPV не менше 0, то проект приймається.

 • В протилежному випадку – ні.Контур(профіль) ЧТВ (NPV profile)

 • Контур чистої теперішньої вартості:

 • крива, що показує зв’язок між NPV проекту та вартістю капіталу фірми.

 • Точка перетину:

 • дисконтна ставка, при якій контури NPV двох проектів перетинаються і, таким чином, при якій NPV двох проектів однакові.Коефіціент (індекс) прибутковості

 • Коефіціент( індекс) прибутковості ( profitability index PI) – відношення теперешньої вартості майбутніх чистих грошових потоків проекту до початкових інвестицій по цьому проектуКритерії прийняття проекту.

 • Доки індекс прибутковості буде не менше 1, проект приймається. В протилежному випадку – ні.Мультиплікація IRR(ВНП)

 • Мультиплікація IRR(ВНП):

 • ситуація, у якій проект має одну або більше ВНП.

 • При вирішенні ми знаходимо, що NPV=0, якщо IRR = 25%, а також, коли IRR = 400%. Тому ми отримали дві величини ВНП для інвестування. Цей зв'язок графічно зображається на схемі.Модифікована внутрішня норма прибутку, МВНП (MIRR)

 • Модифікована ВНП (МВНП):

 • дисконтна ставка, при якій PV витрат проекту дорівнює його кінцевій вартості, де остання знаходиться як сума майбутніх вартостей грошових прибутків, компаундованих під вартість капіталу фірми.Безперервність графіка ГВК

 • Таким чином, графік ГВК може мати численні точки розриву. Тому, як результат фірма стикається із зростаючим, практично безперервно, графіком ГВК.Визначення оптимального бюджету капіталовкладеньВизначення оптимального бюджету капіталовкладеньВизначення оптимального бюджету капіталовкладеньПроблеми ранжування інвестиційних проектівЛанцюг замінЛанцюг замінАналіз чутливостіПост-аудит

 • Важливим аспектом процесу капітального бюджетування є пост-аудит, який включає:

 • (1) порівняння фактичних результатів з плановими;

 • (2) пояснення причин виникнення відхилень.

 • Пост-аудит має декілька цілей, включаючи такі:

 • 1. Вдосконалення прогнозу.

 • 2. Вдосконалення діяльності.Схожі:

Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconТема : Прямі інвестиції і міжнародне виробництво
Міжнародні інвестиції, їх види та тенденції розвитку. Прямі та портфельні інвестиції
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconТема 5
Міжнародні інвестиції, їх види та тенденції розвитку. Прямі та портфельні інвестиції
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconТема міжнародні інвестиції інвестиції в системі міжнародного руху капіталу
Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі (на самостійний розгляд)
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції icon11. зовнішньоекономічна діяльність
Прямі інвестиції з України в економіку інших країн за видами економічної діяльності у 2006 р. 1
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" Базові визначення. Залежно від напряму вкладень виділяють : реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи