З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни icon

З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни
Скачати 466.46 Kb.
НазваЗ. С. Скалецька програма навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата28.06.2013
Розмір466.46 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Національний Університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»


Факультет правових наук


Кафедра галузевих правових наук


З.С. Скалецька


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНЕ ПРАВО»


Київ – 2006


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНЕ ПРАВО»


ВСТУП

Конституція України гарантує кожному право на охорону здоров’я, на медичну допомогу та медичне страхування.

В останні десятиріччя медична наука, дослідження організму людини та його властивостей набули значного розвитку і регулювання правовими нормами цих процесів є необхідним елементом збереження правового захисту людини в суспільстві. Збільшення ролі прав людини в усіх сферах її життєдіяльності також вимагає ретельного їх дотримання і в сфері охорони здоров’я.


Мета та завдання навчальної дисципліни

Медичне право раніше не виділялося в окрему ані галузь, ані навчальну дисципліну. Охоплює відносини між пацієнтом та медичними працівниками, медичними закладами під час надання медичної допомоги, консультацій, проведення медичних втручань, генетичних та медичних досліджень тощо.

Мета курсу - ознайомити студентів з основами правового регулювання відносин, що виникають в сфері охорони здоров’я та медицини. Роз’яснити роль та правовий статус і пацієнтів, і медичних працівників. Розкрити правові аспекти окремих видів медичної діяльності.

Метою курсу є наблизити слухачів до ключових питань надання медичної допомоги. Дана дисципліна розглядає діяльність системи охорони здоров’я на підставі українського законодавства та міжнародних норм. Також цікавим для слухачів буде досвід інших країн, як альтернативного розв’язку окремих питань.

Зокрема розглядатимуться питання – як індивідуальні права пацієнтів узгоджуються з владними повноваженнями держави та закладів системи охорони здоров’я; лікарські помилки; конфіденційність в медицині; механізми захисту прав пацієнтів; права і обов’язки медичних працівників; відповідальність в сфері охорони здоров’я. Окрему увагу буде приділено становищу окремих видів пацієнтів – діти, психічно хворі, наркомани тощо.

Завданння – створити в студентів базові знання щодо існування окремого виду відносин та їх правового регулювання; усвідомлення серед студентів важливості свідомого правового регулювання, дотримання, правосвідомості як пацієнтів так і медичних працівників.


Міждисциплінарні зв’язки

Викладається після дисциплін «Теорія держави та права», «Цивільне право України», «Адміністративне право України».


^ ЗМІСТ КУРСУ


Тема 1. Система охорони здоров’я

Медицина як важлива сфера діяльності суспільства. Медицина одна з найдавніших професій. Патерналізм і лібералізм в медицині. Принципи охорони здоров’я. Біоетика як нова наука. Історичний перехід від приватної до державної медицини та рух в зворотньому напрямку. Державна монополія в медицині та контрольні функції держави. Політика України в медицині та медичній науці, напрямки розвитку. Міжнародні організації в сфері охорони здоров’я (в Європейському Союзі, Раді Європи, ВООЗ тощо). Система управління охороною здоров’я в Україні та історія її становлення. Приватні медичні заклади – як фактор конкуренційності та підвищення якості. Медичне страхування. Необхідність реформ в сфері охорони здоров’я.


^ Тема 2. Медичне право як галузь права

Необхідність правового регулювання медичної діяльності. Сучасний стан вивчення медичного права в різних країнах світу та Україні. Тенденції розвитку медичного права. Біоетика і біоправо. Медичне право – галузь права чи галузь законодавства. Співвідношення з іншими галузями права. Предмет медичного права. Об’єкти і суб’єкти медичного права. Джерела медичного права, українські та міжнародні. Еволюція медичного законодавства. Медичне право як навчальна дисципліна в медичних та юридичних начальних закладах.


^ Тема 3. Права пацієнтів

Поняття пацієнта. Пацієнт як споживач медичних послуг. Декларація прав пацієнта. Законодавство України про права пацієнтів. Право пацієнта на охорону здоров’я. Право пацієнта на медичну допомогу. Право на якісні медичні препарати. Право пацієнта на інформацію. Право вираження згоди на медичне втручання. Право пацієнта на повагу гідності. Право пацієнта на інтимність. Право пацієнта на конфіденційність та її межі. Лікарська таємниця. Право пацієнта на спілкування з рідними та близькими. Право на кореспонденцію. Право вільно сповідувати релігію. Гарантії реалізації прав пацієнта. Обмежена дієздатність як обмеження можливостей реалізації прав пацієнта. Діти як пацієнти. Психічно хворі як пацієнти. В’язні як пацієнти. Право пацієнта на захист свої прав. Способи захисту прав пацієнта.


^ Тема 4. Обов’язки пацієнтів та їх відповідальність

Обов’язки пацієнтів згідно українського законодавства. Обов’язки пацієнта згідно правил перебування в медичному закладі. Види відповідальності пацієнта.


^ Тема 5. Медичні працівники як суб’єкти системи охорони здоров’я

Визначення понять лікаря, медичної сестри, фармацевта. Права медичних працівників (у відносинах з пацієнтами, медичними закладами, страховими та фармацевтичними компаніями). Обов’язки (моральні правові, професійні) медичних працівників. Лікарська деонтологія як частина лікарської етики. Медичне професійне самоврядування. Конфлікт інтересів медичних працівників.


^ Тема 6. Відповідальність та медичні помилки

Відповідальність медичних працівників - кримінальна, цивільна, адміністративна, дисциплінарна, колективна. Страхування відповідальності медичного працівника. Підстави та порядок відшкодування шкоди завданої здоров’ю пацієнта. Визначення медичних помилок. Лікарські та медичні помилки. Види лікарських помилок. Судові рішення щодо медичних помилок в Україні. Проблематика судових медичних процесів.


^ Тема 7. Діяльність медичних закладів, підприємств та фармацевтичних компаній та їх відповідальність.

Ліцензування медичних закладів та контроль над їх діяльністю. Медичні заклади та їх відповідальність. Фармацевтичні фірми та їх відповідальність.


^ Тема 8. Медичні та генетичні дослідження; телемедицина.

Правова регламентація проведення медичних та генетичних досліджень. Клонування. Можливості порушення прав пацієнта при проведенні медичних та генетичних досліджень. Поняття телемедицини, її позитивні та негативні особливості в реалізації прав пацієнта.


^ Тема 9. Прокреація; штучне переривання вагітності.

Правові регламентація функціонування «банків життя». Правова основа проведення стерилізацій та права пацієнта. Правова регламентація здійснення штучного запліднення. Правова основа запліднення post mortem, in vitro. Штучне переривання вагітності та його співвідношення з правами пацієнта. Сурогатне материнство.


^ Тема 10. Трансплантація; косметологічна медицина; зміна статі.

Правова регламентація трансплантацій та відповільність за їх порушення. Презумпція незгоди, її позитивні та негативні сторони. Правова регламентація косметологічної медицини.


^ Тема 11. Психічні захворювання; евтаназія.

Психіатрія як сфера проблемної реалізації прав пацієнта. Евтаназія як право пацієнта в світі та в Україні – порівняльнй аналіз.


^ Тема 12. СНІД та інші небезпечні хвороби, альтернативна медицина.

Права ВІЛ-інфікованих як пацієнтів та типові порушення. Хворі на туберкульоз та їх права як пацієнтів. Пацієнти з венеричними захворюваннями та їх права. Правова регламентація діяльності альтернативної (нетрадиційної медицини). Права пацієнтів в альтернативній медицині та відповідальність за їх порушення.


^ Робоча програма з курсу «Медичне право»


Теми

Кількість годин, у тому числі

Форми контролю

Всього

Заняття

Самостійна робота
1

4

2

2

Постійний контроль протягом триместру шляхом опитування на семінарах, написання письмових робіт

2

4

2

2

3

9

2

7

4

4

2

2

5

6

2

4

6

11

2

9

7

11

2

9

8

6

2

4

9

6

2

4

10

6

2

4

11

6

2

4

12

6

2

4

Разом

79

24

55
Консультації

2

2
Всього

81

26

55

^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Система охорони здоров’я

 1. Медицина як важлива сфера діяльності суспільства. Одна з найдавніших професій. Патерналізм і лібералізм в медицині. Біоетика як нова наука.

 2. Історичний перехід від приватної до державної медицини та рух в зворотньому напрямку.

 3. Державна монополія і контрольні функції в медицині.

 4. Міжнародні організації в сфері охорони здоров’я (в Європейському Союзі, Раді Європи, ВООЗ тощо).

 5. Система управління охороною здоров’я в Україні та її історичний розвиток.

 6. Приватні медичні заклади – як незмінний елемент сучасної системи охорони здоров’я.

 7. Медичне страхування

 8. Необхідність реформ в системі охорони здоров’я.


Тема 2. Медичне право як галузь права

1. Медичні правовідносини і необхідність правового регулювання.

2. Медичне право в зарубіжних країнах та Україні. Біоетика та біоправо.

3. Співвідношення з іншими галузями.

4. Предмет медичного права.

5. Об’єкти і суб’єкти медичного права.

6. Джерела медичного права.

7. Еволюція медичного законодавства України.

8. Медичне право як навчальна дисципліна в медичних та юридичних закладах.


Тема 3. Права пацієнтів

 1. Поняття пацієнта.

 2. Пацієнт як споживач медичних послуг.

 3. Декларація прав пацієнта.

 4. Законодавство України про права пацієнтів.

 5. Право пацієнта на охорону здоров’я.

 6. Право пацієнта на медичну допомогу.

 7. Право на якісні медичні препарати.

 8. Право пацієнта на інформацію.

 9. Право вираження згоди на медичне втручання.

 10. Право пацієнта на повагу гідності.

 11. Право пацієнта на інтимність.

 12. Право пацієнта на конфіденційність та її межі. Лікарська таємниця.

 13. Право пацієнта на спілкування з рідними та близькими.

 14. Право на кореспонденцію.

 15. Право вільно сповідувати релігію.

 16. Гарантії реалізації прав пацієнта.

 17. Обмежена дієздатність як обмеження можливостей реалізації прав пацієнта.

 18. Право пацієнта на захист свої прав. Способи захисту прав пацієнта.

 19. Діти як пацієнти.

 20. Психічно хворі як пацієнти.

 21. В’язні як пацієнти.


Тема 4. Обов’язки пацієнтів та їх відповідальність

 1. Обов’язки пацієнтів згідно українського законодавства.

 2. Обов’язки пацієнта згідно правил перебування в медичному закладі.

 3. Види відповідальності пацієнта.


Тема 5. Медичні працівники, медичні заклади як суб’єкти системи охорони здоров’я

 1. Визначення понять лікаря, медичної сестри, фармацевта.

 2. Права медичних працівників.

 3. Обов’язки (моральні правові, професійні) медичних працівників.

 4. Лікарська деонтологія як частина лікарської етики.

 5. Медичне професійне самоврядування.

 6. Конфлікт інтересів медичних працівників.


Тема 6. Відповідальність та медичні помилки

 1. Відповідальність медичних працівників - кримінальна, цивільна, адміністративна, колективна.

 2. Страхування відповідальності медичного працівника.

 3. Підстави та порядок відшкодування шкоди завданої здоров’ю пацієнта.

 4. Визначення медичних помилок.

 5. Лікарські та медичні помилки.

 6. Види лікарських помилок.

 7. Судові рішення щодо медичних помилок в Україні.

 8. Проблематика судових медичних процесів.


Тема 7. Діяльність медичних закладів, підприємств та фармацевтичних компаній та їх відповідальність.

 1. Ліцензування медичних закладів та контроль над їх діяльністю.

 2. Медичні заклади та їх відповідальність за порушення прав пацієнтів.

 3. Фармацевтичні фірми та їх відповідальність.


Тема 8. Медичні та генетичні дослідження; телемедицина.

 1. Правова регламентація проведення медичних та генетичних досліджень.

 2. Клонування.

 3. Можливості порушення прав пацієнта при проведенні медичних та генетичних досліджень.

 4. Поняття телемедицини, її позитивні та негативні особливості в реалізації прав пацієнта.


Тема 9. Прокреація; аборти.

 1. Правові регламентація функціонування «банків життя».

 2. Правова основа проведення стерилізацій та права пацієнта.

 3. Правова регламентація здійснення штучного запліднення.

 4. Правова основа запліднення post mortem, in vitro.

 5. Репродуктивні технології та права людини.

 6. Штучне переривання вагітності та його співвідношення з правами пацієнта.

 7. Сурогатне материнство.


Тема 10. Трансплантація; косметологічна медицина; зміна статі.

 1. Правова регламентація трансплантацій та відповільність за їх порушення.

 2. Презумпція незгоди в трансплантології, її позитивні та негативні сторони.

 3. Правова регламентація косметологічної медицини.


Тема 11. Психічні захворювання; евтаназія.

 1. Психіатрія як сфера проблемної реалізації прав пацієнта.

 2. Евтаназія як право пацієнта в світі та в Україні – порівняльнй аналіз.


Тема 12. СНІД та інші небезпечні хвороби, альтернативна медицина;.

 1. Права ВІЛ-інфікованих як пацієнтів та типові порушення.

 2. Хворі на туберкульоз та їх права як пацієнтів.

 3. Пацієнти з венеричними захворюваннями та їх права.

 4. Правова регламентація діяльності альтернативної (нетрадиційної медицини).

 5. Права пацієнтів в альтернативній медицині та відповідальність за їх порушення.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Об’єкти і суб’єкти медичного права.

 2. Система управління охороною здоров’я в Україні

 3. Право пацієнта на медичну допомогу.

 4. Право пацієнта на інформацію.

 5. Право пацієнта на охорону здоров’я.

 6. Медичне професійне самоврядування.

 7. Конфлікт інтересів медичних працівників.

 8. Кримінальна відповідальність медичних працівників.

 9. Цивільна відповідальність медичних працівників.

 10. Адміністративна відповідальність медичних працівників.

 11. Підстави та порядок відшкодування шкоди завданої здоров’ю пацієнта.

 12. Види лікарських помилок.

 13. Правове регулювання діяльності фармацевтичних підприємств.

 14. Ліцензування медичних закладів та контроль над їх діяльністю.

 15. Репродуктивні технології та права людини.

 16. Презумпція згоди в трансплантології, її позитивні та негативні сторони.

 17. Евтаназія як право пацієнта в світі та в Україні.

 18. Права психічнохворих пацієнтів^ РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Обсяг годин – 81

З них:

Лекційних – 24

Консультацій – 2

Самостійна робота – 55


Триместри викладання – 10

Форма контролю – письмова робота

Кредитів за курс – 1,5


Анотація

Метою курсу є наблизити студентів до ключових питань сучасної системи охорони здоров’я. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав. Предмет включає вивчення правового регулювання якості, доступу до охорони здоров’я як конституційного права кожного, біотичної політики, проблематику з судових справ законодавства та медичної практики. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов’язана з діяльністю медичної галузі ніж будь-якої іншої.

Медичне право займається не лише захистом пацієнтів, також це норми, що регулюють діяльність лікарів, лікувальних закладів як державної (комунальної), так і приватної власності.

Правова культура як лікаря так і пацієнта, обізнаність норм медичного права зумовлюють високий рівень реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону здоров’я та медичну допомогу. Кожен громадянин, а тим більше студент правник повинні знати свої права та обов’язки, гарантії держави щодо їх реалізації. Ці знання є невід’ємною частиною правової культури юриста. Високий рівень порушень вимагає контролю не лише за сторони держави, а й судового контролю що вимагатиме спеціалістів в даній сфері.Тема 1. Система охорони здоров’я ( 2 год.)

 1. Медицина як важлива сфера діяльності суспільства. Одна з найдавніших професій. Патерналізм і лібералізм в медицині. Біоетика як нова наука.

 2. Історичний перехід від приватної до державної медицини та рух в зворотньому напрямку.

 3. Державна монополія і контрольні функції в медицині.

 4. Міжнародні організації в сфері охорони здоров’я (в Європейському Союзі, Раді Європи, ВООЗ тощо).

 5. Система управління охороною здоров’я в Україні та її історичний розвиток.

 6. Приватні медичні заклади – як незмінний елемент сучасної системи охорони здоров’я.

 7. Медичне страхування

 8. Необхідність реформ в системі охорони здоров’я.

Література обов’язкова: Нормативна база – 2,18

Література рекомендована: 3, 13, 14, 22, 23, 26, 28, 38, 44, 49, 50, 55, 57, 58, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 83, 88, 92, 94, 99, 100, 102, 103, 112


Тема 2. Медичне право як галузь права ( 2 год.)

1. Медичні правовідносини і необхідність правового регулювання.

2. Медичне право в зарубіжних країнах та Україні. Біоетика та біоправо.

3. Співвідношення з іншими галузями

4. Предмет медичного права

5. Об’єкти і суб’єкти медичного права

6. Джерела медичного права

7. Еволюція медичного законодавства України.

8. Медичне право як навчальна дисципліна в медичних та юридичних закладах.

Література обов’язкова: 85

Література рекомендована:


  1   2   3   4

Схожі:

З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
З. С. Скалецька програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи