Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 icon

Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5
Скачати 85.14 Kb.
НазваТема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5
Дата29.06.2013
Розмір85.14 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

НЕКЛАСИЧНА ЛОГІКАдля студентів бакалаврату ФГН


Обсяг аудиторних годин – 40

з них:

 • лекційних – 26 Триместр викладання – 2

 • групових – 12 Форма контролю – іспит

 • консультацій – 2 Кредитів за курс – 1,5

Анотація


Метою курсу є ознайомлення з проблематикою сучасної некласичної логіки. Курс дає уявлення про основні властивості логічних числень та базові поняття логічної семантики. Чільна увага приділяється принципам побудови модальних логік та проблемам логічного аналізу модальностей. Розглядаються засадничі поняття семантики можливих світів. Аналізуються світоглядні засади та базові властивості основних систем алетичної модальної логіки, деонтичної модальної логіки, епістемічної модальної логіки.^

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ
Тема 1. Властивості логічних систем ( 4 год. )

Тема 2. Модальна логіка висловлювань і семантика можливих світів ( 6 год. )

^

Тема 3. Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань (6 год.)


Тема 4. Модальна логіка предикатів (6 год.)

Тема 5. Застосування модальної логіки ( 4 год. )
^


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1: Семантика класичної логіки (2 год.)


 • Семантика класичної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

 • Теоретико-множинна семантика класичної логіки предикатів. Уявлення про модель.

 • Спростування формул класичної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

Література:

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 55-78, 107-122.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 7-36.

^

Семінар 2: Семантика модальної логіки висловлювань (2 год.)


 • Семантика можливих світів для модальної логіки висловлювань.

 • Модальні аксіоми й властивості відношення досяжності.

 • Семантика модальної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в модальній логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

Література:

Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic, pp. 20-31.

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 5-21, 46-51, 67-70.

Garson J. “Modal logic”, ##1-2,6.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78.

^

Семінар 3: Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань:

логіки К, D, T, К4 (2 год.)


 • Модальні аксіоми і властивості відношення досяжності в логіках D, T, К4.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в логіках D, T, К4.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic, pp. 36-49.

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 46-55, 67-74.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 56-62.

^

Семінар 4: Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань:

логіки B, S4, S5 (2 год.)


 • Модальні аксіоми і властивості відношення досяжності в логіках B, S4, S5.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в логіках B, S4, S5.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic, pp. 36-49.

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 46-55, 67-74.

Garson J. “Modal logic”, ##1-3,6-8.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78, 119-122.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 56-62.

^

Семінар 5: Метод аналітичних дерев у модальній логіці предикатів

із сталою областю (2 год.)


 • Семантика можливих світів для модальної логіки предикатів.

 • Спростування формул модальної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic, pp. 308-328.

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 81-95, 116-118,132-139.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 80-83, 105-107.

^

Семінар 6: Метод аналітичних дерев у модальній логіці предикатів

із змінною областю (2 год.)


 • Питання про варіативність індивідних областей. Формула Баркан і зворотна формула Баркан.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із змінною областю.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic, pp. 329-348.

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 95-115, 118-121,132-139.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78, 119-122.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 80-83, 105-107.

^

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 • Уявлення про логічну систему. Методи визначення логічних систем. Властивості логічних систем: повнота, слушність, розв’язність, напіврозв’язність.

 • Визначення класичної логіки висловлювань за допомогою методу аналітичних дерев.

 • Аксіоматичне визначення класичної логіки висловлювань. Властивості класичної логіки висловлювань.

 • Семантика класичної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

 • Визначення класичної логіки предикатів за допомогою методу аналітичних дерев.

 • Аксіоматичне визначення класичної логіки предикатів. Властивості класичної логіки предикатів.

 • Теоретико-множинна семантика класичної логіки предикатів. Уявлення про модель.

 • Спростування формул класичної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Уявлення про модальності. Співвідношення між можливістю й необхідністю. Логічний квадрат у модальній логіці.

 • Парадокси матеріальної імплікації. Строга імплікація. Уявлення про модальні аксіоми.

 • Запис висловлювань природної мови в модальній логіці. Переклад повторюваних модальностей.

 • Семантика можливих світів для модальної логіки висловлювань.

 • Модальні аксіоми й властивості відношення досяжності.

 • Спростування формул модальної логіки висловлювань через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань. Аналітичні правила для модальностей. Побудова аналітичного дерева.

 • Спростування формул модальної логіки висловлювань через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка формул модальної логіки на загальнозначущість і суперечливість за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка сукупностей формул модальної логіки на сумісність за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка умовиводів у модальній логіці на валідність за методом аналітичних дерев.

 • Властивості відношення досяжності в логіках К, D, T, К4.

 • Властивості відношення досяжності в логіках T, B, S4, S5.

 • Аксіоматичний метод у модальній логіці. Аксіоматика систем К, D, T, К4, T, B, S4, S5.

 • Аксіоматика модальних логік предикатів. Семантика можливих світів для модальної логіки предикатів.

 • Спростування формул модальної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Модальності de re і модальності de dicto. Запис модальностей de re і de dicto в модальній логіці предикатів.

 • Питання про варіативність індивідних областей. Формула Баркан і зворотна формула Баркан.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із сталою областю.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із змінною областю.

 • Перевірка формул модальної логіки предикатів на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

 • Алетична логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Часова логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Деонтична логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Епістемічна логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИЖНЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 • Вивчення логіки вимагає систематичної самостійної роботи. Завдання для самостійної роботи будуть запропоновані на лекціях.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Костюк В.Н. Элементы модальной логики. – К.: Наукова думка, 1978.

 2. Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic. – London: Kluwer, 1998.

 3. Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

 4. Wilson W.K. The Essentials of Logic. – Piscataway: REA, 1999.


Додаткова

 1. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К.: Абріс, 1997.

 2. Семантика модальных и интенсиональных логик. – М.: Прогресс, 1981.

 3. Слинин Я.А. Современная модальная логика. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

 4. Фейс Р. Модальная логика. – М.: Главная редакция физико-математической литературы, 1974.

 5. Целищев В.В. Понятие объекта в модальной логике. – Новосибирск: Наука,1978.

 6. Copi I.M. Introduction to Logic. – N.Y.: Macmillan, 1972.

 7. Copi I.M. Symbolic Logic. – N.Y.: Macmillan, 1986.

 8. Galton A. “Temporal logic” (2003), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-temporal/

 9. Garson J. “Modal logic” (2006), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/

 10. Hendricks V., Symons J. “Epistemic logic” (2006), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-epistemic/

 11. Howson C. Logic with Trees. An Introduction to Symbolic Logic. – London: Routledge, 1997.

 12. Hughes G.E., Cresswell M.J. A New Introduction to Modal Logic. – London: Routledge, 1996.

 13. Konyndyk K. Introductory Modal Logic. – Notre Dame: Univ.of Notre Dame Press, 1986.

 14. McNamara P. “Deontic logic” (2006), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/

 15. Purtill R.L. Logic for Philosophers. – N.Y.: Harper Row, 1971.

 16. Tidman P., Kahane H. Logic and Philosophy: A Modern Introduction. – Belmont: Wadsworth Publ. Co., 1999.

 17. The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Ed. by Lou Goble. – Oxford: Blackwell, 2001.^ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит – 40 балів

Разом – 100 балів


 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1

Разом

Семінар

6

10

60


2. Іспит

Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідь

Разом

Письмове завдання

1

20

20

Бесіда з теоретичних питань

1

20

20


Викладач курсу – к.філос.н., Ph.D. Васильченко Андрій Анатолійович


Затверджено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства 02.12.2008,

протокол № 4

Схожі:

Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема логіка як наука: історія І сучасність. (4 год.) Виникнення І генезис поняття логіки
Логіка зародилась І розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а...
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconФормат опису модуля
Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема: Предмет І значення логіки
Співвідношення традиційної логіки га логіки сучасної. Співвідношення понять "традиційна логіка", ''сучасна логіка", "сучасна ло­гіка",...
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема 1
Тема Суть та основні етапи еволюції грошових І кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою -2 год
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема Філософія як фундаментальне запитування (4 год.) Тема 2
У зв’язку з цим розгляд філософії головним чином обмежується європейською традицією
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconСилогістика І логіка предикатів категоричне судження
...
Тема Модальна логіка предикатів (6 год.) Тема 5 iconТема Ідейні рухи в російській культурі 30-40-х років ХІХ ст., їх роль у розвиткові російської філософії (4 год.) Тема 3
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи