Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) icon

Програма курсу " Некласична логіка" (для студентів факультету гуманітарних наук)
Скачати 93.02 Kb.
НазваПрограма курсу " Некласична логіка" (для студентів факультету гуманітарних наук)
Дата29.06.2013
Розмір93.02 Kb.
ТипПрограма

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

Кафедра філософії та релігієзнавства
Програма курсу


Некласична логіка”

(для студентів факультету гуманітарних наук)

Викладач – к. філос. н. Васильченко Андрій Анатолійович, Ph.D.Метою курсу є ознайомлення з проблематикою сучасної некласичної логіки. Курс дає уявлення про основні властивості логічних числень та базові поняття логічної семантики. Чільна увага приділяється принципам побудови модальних логік та проблемам логічного аналізу модальностей. Розглядаються засадничі поняття семантики можливих світів. Аналізуються світоглядні засади та базові властивості основних систем алетичної модальної логіки, деонтичної модальної логіки, епістемічної модальної логіки.

^ Спосіб викладання. Курс читається у другому триместрі і розрахований на 13 навчальних тижнів (по 2 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (26 год.) і семінарів (12 год.). Перший тиждень – лекційний. У лекціях розглядається проблематика некласичної логіки, аналізуються основні поняття модальної логіки та семантики можливих світів. Семінари спрямовані на формування навичок логічного аналізу модальнихї суджень.

^ Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати 6 семінарів (максимальна оцінка за семінар – 10 балів). Контрольні роботи проводяться під час семінарів. Іспит включає бесіду з теоретичних питань та виконання письмового завдання. Максимальна оцінка за іспит – 40 балів.


^

ТЕМА 1. ВЛАСТИВОСТІ ЛОГІЧНИХ СИСТЕМЛекція (4 год.)

 • Уявлення про логічну систему. Методи визначення логічних систем. Властивості логічних систем: повнота, слушність, розв’язність, напіврозв’язність.

 • Визначення класичної логіки висловлювань за допомогою методу аналітичних дерев.

 • Аксіоматичне визначення класичної логіки висловлювань. Властивості класичної логіки висловлювань.

 • Семантика класичної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

 • Визначення класичної логіки предикатів за допомогою методу аналітичних дерев.

 • Аксіоматичне визначення класичної логіки предикатів. Властивості класичної логіки предикатів.

 • Теоретико-множинна семантика класичної логіки предикатів. Уявлення про модель.

 • Спростування формул класичної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.^

Семінар 1: Семантика класичної логіки (2 год.)


 • Семантика класичної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

 • Теоретико-множинна семантика класичної логіки предикатів. Уявлення про модель.

 • Спростування формул класичної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

Література:

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 55-78, 107-122.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 7-36.


^

ТЕМА 2. МОДАЛЬНА ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ І СЕМАНТИКА МОЖЛИВИХ СВІТІВЛекція (6 год.)

 • Уявлення про модальності. Співвідношення між можливістю й необхідністю. Логічний квадрат у модальній логіці.

 • Парадокси матеріальної імплікації. Строга імплікація. Уявлення про модальні аксіоми.

 • Запис висловлювань природної мови в модальній логіці. Переклад повторюваних модальностей.

 • Семантика можливих світів для модальної логіки висловлювань.

 • Модальні аксіоми й властивості відношення досяжності.

 • Спростування формул модальної логіки висловлювань через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.^

Семінар 2: Семантика модальної логіки висловлювань (2 год.)


 • Семантика можливих світів для модальної логіки висловлювань.

 • Модальні аксіоми й властивості відношення досяжності.

 • Семантика модальної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

Література:

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 5-21, 46-51, 67-70.

Garson J. “Modal logic”, ##1-2,6.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78.

^

ТЕМА 3. МЕТОД АНАЛІТИЧНИХ ДЕРЕВ У МОДАЛЬНІЙ ЛОГІЦІ ВИСЛОВЛЮВАНЬЛекція (6 год.)

 • Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань. Аналітичні правила для модальностей. Побудова аналітичного дерева.

 • Спростування формул модальної логіки висловлювань через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка формул модальної логіки на загальнозначущість і суперечливість за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка сукупностей формул модальної логіки на сумісність за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка умовиводів у модальній логіці на валідність за методом аналітичних дерев.

 • Властивості відношення досяжності в логіках К, D, T, К4.

 • Властивості відношення досяжності в логіках T, B, S4, S5.

 • Аксіоматичний метод у модальній логіці. Аксіоматика систем К, D, T, К4, T, B, S4, S5.^

Семінар 3: Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань:

логіки К, D, T, К4 (2 год.)


 • Модальні аксіоми і властивості відношення досяжності в логіках D, T, К4.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в логіках D, T, К4.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 46-55, 67-74.

Garson J. “Modal logic”, ##1-3,6-8.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 56-62.

^

Семінар 4: Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань:

логіки B, S4, S5 (2 год.)


 • Модальні аксіоми і властивості відношення досяжності в логіках B, S4, S5.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в логіках B, S4, S5.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 46-55, 67-74.

Garson J. “Modal logic”, ##1-3,6-8.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 56-62.


^

ТЕМА 4. МОДАЛЬНА ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВЛекція (6 год.)

 • Аксіоматика модальних логік предикатів. Семантика можливих світів для модальної логіки предикатів.

 • Спростування формул модальної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Модальності de re і модальності de dicto. Запис модальностей de re і de dicto в модальній логіці предикатів.

 • Питання про варіативність індивідних областей. Формула Баркан і зворотна формула Баркан.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із незмінними областями.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із варіативними областями.

 • Перевірка формул модальної логіки предикатів на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.^

Семінар 5: Метод аналітичних дерев у модальній логіці предикатів

із незмінними областями (2 год.)


 • Семантика можливих світів для модальної логіки предикатів.

 • Спростування формул модальної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 81-95, 116-118,132-139.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78, 119-122.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 80-83, 105-107.

^

Семінар 6: Метод аналітичних дерев у модальній логіці предикатів

із варіативними областями (2 год.)


 • Питання про варіативність індивідних областей. Формула Баркан і зворотна формула Баркан.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із варіативними областями.

 • Перевірка формул на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

Література:

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic, pp. 95-115, 118-121,132-139.

Wilson W.K. The Essentials of Logic, pp. 75-78, 119-122.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики, с. 80-83, 105-107.


^

ТЕМА 5. ЗАСТОСУВАННЯ МОДАЛЬНОЇ ЛОГІКИЛекція (4 год.)

 • Алетична логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Часова логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Деонтична логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Епістемічна логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.^

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 • Уявлення про логічну систему. Методи визначення логічних систем. Властивості логічних систем: повнота, слушність, розв’язність, напіврозв’язність.

 • Визначення класичної логіки висловлювань за допомогою методу аналітичних дерев.

 • Аксіоматичне визначення класичної логіки висловлювань. Властивості класичної логіки висловлювань.

 • Семантика класичної логіки висловлювань. Побудова контрмоделі в логіці висловлювань за методом аналітичних дерев.

 • Визначення класичної логіки предикатів за допомогою методу аналітичних дерев.

 • Аксіоматичне визначення класичної логіки предикатів. Властивості класичної логіки предикатів.

 • Теоретико-множинна семантика класичної логіки предикатів. Уявлення про модель.

 • Спростування формул класичної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Уявлення про модальності. Співвідношення між можливістю й необхідністю. Логічний квадрат у модальній логіці.

 • Парадокси матеріальної імплікації. Строга імплікація. Уявлення про модальні аксіоми.

 • Запис висловлювань природної мови в модальній логіці. Переклад повторюваних модальностей.

 • Семантика можливих світів для модальної логіки висловлювань.

 • Модальні аксіоми й властивості відношення досяжності.

 • Спростування формул модальної логіки висловлювань через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Метод аналітичних дерев у модальній логіці висловлювань. Аналітичні правила для модальностей. Побудова аналітичного дерева.

 • Спростування формул модальної логіки висловлювань через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка формул модальної логіки на загальнозначущість і суперечливість за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка сукупностей формул модальної логіки на сумісність за методом аналітичних дерев.

 • Перевірка умовиводів у модальній логіці на валідність за методом аналітичних дерев.

 • Властивості відношення досяжності в логіках К, D, T, К4.

 • Властивості відношення досяжності в логіках T, B, S4, S5.

 • Аксіоматичний метод у модальній логіці. Аксіоматика систем К, D, T, К4, T, B, S4, S5.

 • Аксіоматика модальних логік предикатів. Семантика можливих світів для модальної логіки предикатів.

 • Спростування формул модальної логіки предикатів через побудову контрмоделі за методом аналітичних дерев.

 • Модальності de re і модальності de dicto. Запис модальностей de re і de dicto в модальній логіці предикатів.

 • Питання про варіативність індивідних областей. Формула Баркан і зворотна формула Баркан.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із незмінними областями.

 • Особливості побудови аналітичного дерева в модальних логіках предикатів із варіативними областями.

 • Перевірка формул модальної логіки предикатів на загальнозначущість і суперечливість. Перевірка сукупностей формул на сумісність. Перевірка умовиводів на валідність.

 • Алетична логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Часова логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Деонтична логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.

 • Епістемічна логіка: аксіоми, інтерпретація, проблеми.^

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К.: Абріс, 1997.

Костюк В.Н. Элементы модальной логики. – К.: Наукова думка, 1978.

Семантика модальных и интенсиональных логик. – М.: Прогресс, 1981.

Слинин Я.А. Современная модальная логика. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

Фейс Р. Модальная логика. – М.: Главная редакция физико-математической литературы, 1974.

Целищев В.В. Понятие объекта в модальной логике. – Новосибирск: Наука,1978.

Copi I.M. Introduction to Logic. – N.Y.: Macmillan, 1972.

Copi I.M. Symbolic Logic. – N.Y.: Macmillan, 1986.

Fitting M., Mendelsohn R.L. First-Order Modal Logic. – London: Kluwer, 1998.

Galton A. “Temporal logic” (2003), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-temporal/

Garson J. “Modal logic” (2006), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/

Hendricks V., Symons J. “Epistemic logic” (2006), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-epistemic/

Howson C. Logic with Trees. An Introduction to Symbolic Logic. – London: Routledge, 1997.

Hughes G.E., Cresswell M.J. A New Introduction to Modal Logic. – London: Routledge, 1996.

Konyndyk K. Introductory Modal Logic. – Notre Dame: Univ.of Notre Dame Press, 1986.

McNamara P. “Deontic logic” (2006), in Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/

Purtill R.L. Logic for Philosophers. – N.Y.: Harper Row, 1971.

Tidman P., Kahane H. Logic and Philosophy: A Modern Introduction. – Belmont: Wadsworth Publ. Co., 1999.

The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Ed. by Lou Goble. – Oxford: Blackwell, 2001.

Wilson W.K. The Essentials of Logic. – Piscataway: REA, 1999.

Схожі:

Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма курсу " Некласична логіка" (для студентів факультету гуманітарних наук)
Розглядаються засадничі поняття семантики можливих світів. Аналізуються світоглядні засади та базові властивості основних систем...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма курсу " Логіка" (для студентів факультету гуманітарних наук)
Курс також включає ознайомлення з основними типами логічних парадоксів і слугує вступом до аналітичної філософії
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма курсу " Логіка" (для студентів факультету гуманітарних наук)
Курс також включає ознайомлення з основними типами логічних парадоксів і слугує вступом до аналітичної філософії
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма курсу " Філософська логіка" (для студентів факультету гуманітарних наук)
Чільна увага приділяється проблемі референції до неіснуючих об’єктів. У зв’язку з цією проблемою розглядаються сучасні теорії часових...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма з курсу " соціологія релігії" для студентів ІIІ іv курсу факультету гуманітарних наук
Принагідно виявляються функціональні можливості релігії та її соціальна значимість, а також з’ясовується механізм функціонування...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма з курсу „феноменологія релігії для студентів ІІІ iv курсів факультету гуманітарних наук
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому подається не лише виклад...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма курсу філософія науки для студентів четвертого року навчання факультету гуманітарних наук
Метою курсу є формування у студентів базових уявлень, що стосуються предметної області філософії науки, змістовне розширення розуміння...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПрограма курсу " фіософія мови" для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук
Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов і мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconПлани семінарських занять з курсу «логіка» з методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Правознавство» денної форми навчання
Плани семінарських занять з курсу «Логіка». З методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів...
Програма курсу \" Некласична логіка\" (для студентів факультету гуманітарних наук) iconЛогіка. Формальна логіка як навчальна дисципліна
Програма дисципліни структурована на 1 модуль. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах естs
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи