Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р icon

Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р
Скачати 338.26 Kb.
НазваСистематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р
Дата29.06.2013
Розмір338.26 Kb.
ТипДокументи

Систематизований бюлетень нових надходжень

січень 2012 р.


Економічні науки 1

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 1

Юридичні науки 1

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 1

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 1

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 2

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 2

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 2

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 2

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 3

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 3

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 4

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 4

12.00.12 Філософія права 4

Психологічні науки 4

19.00.06 Юридична психологія 4

Наукові та навчальні видання 4

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 4

Науково-дослідна робота 4

Теорія держави і права 4

Історія держави і права 5

Конституційне право 5

Адміністративне право 5

Фінансове право 6

Зобов’язальне право 6

Право інтелектуальної власності 6

Господарське право 6

Екологічне право 7

Аграрне (сільськогосподарське) право 7

Трудове право 7

Право соціального забезпечення 7

Кримінальне право 8

Кримінологія 8

Кримінально-виконавче право 8

Система судових органів 8

Цивільний процес 9

Кримінальний процес 9

Криміналістика 9

Філософія держави і права 10

Держава і право зарубіжних країн 10

Історія 10

Економіка. Економічні науки 10

Політика. Політичні науки 10

Військова справа 10

Культура 11

Художня література (твори) 11

Довідкові видання 11

Видання на іноземних мовах 11

Електронні ресурси 11

Матеріали на СD та DVD-ROM 11

Повнотекстові документи 12^ Дисертації та автореферати дисертацій

ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Демченко, Н. В. Екологічна складова суспільного відтворення в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Н. В. Демченко ; наук. кер. С. В. Тютюнникова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 16 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


Гетьман, Є. А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. А. Гетьман ; наук. кер. О. В. Петришин ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

Гусакова, Ю. С. Организационно-правовые основы взаимодействия прокуратуры и органов расследования России в XVIII - начале XX в.в. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. С. Гусакова ; науч. рук. В. П. Беляев ; Юго-Запад. гос. ун-т. – Казань, 2011. – 22 с.

Дзюбенко, О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Л. Дзюбенко ; наук. кер. С. Д. Гусарєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 16 с.

Кобилецький, М. М. Магдебурзьке право і його застосування в Україні (XIV-перша половина XIX ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. М. Кобилецький ; наук. конс. В. С. Кульчицький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 40 с.

Писарєв, В. Г. Маргінальна поведінка особи: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Писарєв ; наук. кер. Т. З. Гарасимів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 18 с.

Супрун, В. М. Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Супрун ; наук. кер. О. В. Фандалюк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

Тімашова, В. М. Теоретико-правові засади федеративного устрою Української держави в ученні М. Костомарова : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Тімашова ; наук. кер. С. Д. Гусарєв ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2011. – 20 с.

Чамлай, В. В. Правоохоронна діяльність у сфері державних фінансів в УСРР у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Чамлай ; наук. кер. О. М. Головко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 18 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


Богашева, Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Богашева ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2011. – 19 с.

Демидов, М. В. Парламентский финансовый контроль в России: правовые аспекты функционирования и проблемы реализации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. В. Демидов ; науч. конс. С. А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2011. – 38 с.

Стрекалов, А. Є. Обмеження основних прав та с.вобод людини і громадянина як інститут конституційного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Є. Cтрекалов ; наук. кер. В. О. Cерьогін ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Карпов, Р. В. Заставна в с.истемі іпотечних цінних паперів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. В. Карпов ; наук. кер. Р. М. Мінченко ; Міжнар. гуманіт. ун-т.. – О., 2011. – 21 с.

Колодуб, Г. В. Исполнение гражданско-правовой обязанности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Колодуб ; науч. рук. Е. В. Вавилин ; Сарат. гос. юрид. акад. – Cаратов, 2011. – 26 с.

Нагнибіда, В. І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Нагнибіда ; наук. кер. Я. М. Шевченко ; НАН України. – К., 2010. – 20 с.

Неклеса, Ю. В. Принцип змагальності та диспозитивності в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Неклеса ; наук. кер. Р. М. Мінченко ; Міжнар. гуманіт. ун-т.. – О., 2011. – 20 с.

Огнев`юк, Г. З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як с.уб`єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. З. Огнев`юк ; наук. кер. І. А. Безклубий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 19 с.

Панталієнко, Я. П. Процедура вчинення нотаріальних проваджень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. П. Панталієнко ; наук. кер. С. Я. Фурса ; НАН України. – К., 2010. – 20 с.

Cліпченко, О. І. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Cліпченко ; наук. кер. В. А. Кройтор ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

Фролова, Н. К. Правовое регулирование оптовой торговли : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Н. К. Фролова ; науч. конс. Б. И. Пугинский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2011. – 45 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Бардашевич, Н. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності релігійних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. О. Бардашевич ; наук. кер. C. М. Грудницька ; НАН України. – Донецьк, 2011. – 20 с.

Демченко, С. Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. Ф. Демченко ; наук. конс. В. С. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 36 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


Краєвська, В. О. Теоретико-правові та практичні аспекти вивільнення працівників та їх подальшої зайнятості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Краєвська ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Кравченко, В. О. Правове регулювання звільнення за одноразове порушення трудових обов`язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Кравченко ; наук. кер. С. М.  Прилипко ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 20 с.

Швець, В. О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Швець ; наук. кер. М. П. Стадник ; НАН України. – К., 2010. – 20 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


Грущинський, Я. М. Правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. М. Грущинський ; наук. кер. В. К. Шкарупа ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 16 с.

Жаренко, В. Ф. Правові питання діяльності сільськогосподарських товаровиробників, створених в процесі аграрної реформи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Ф. Жаренко ; наук. кер. В. І. Семчик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 19 с.

Рогожкина, Т. В. Правовое регулирование лицензирования в области охраны окружающей среды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Рогожкина ; науч. рук. Т. И. Макарова ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2011. – 23 с.

Третяк, Т. О. Реалізація права на екологічну безпеку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. О. Третяк ; наук. кер. Н. Р. Малишева ; НАН України. – К., 2011. – 16 с.

Чурилова, Т. М. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Чурилова ; наук. кер. В. І. Семчик ; НАН України. – К., 2011. – 19 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Войтенко, І. С. Адміністративно-правові засади застосування адміністративно-господарських санкцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук во / І. С. Войтенко ; наук. кер. М. В. Коваль ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2011. – 19 с.

Гончаренко, І. Б. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Б. Гончаренко ; наук. кер. О. Ю. Синявська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 19 с.

Дмитренко, Е. С. Юридична відповідальність суб`єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки України)о : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Е. С. Дмитренко ; наук. конс. М. П. Стрельбицький ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2011. – 36 с.

Докучаєва, В. Ю. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Ю. Докучаєва ; наук. кер. А. Т. Комзюк ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 19 с.

Коваленко, В. В. Правове забезпечення мінімізації системних ризиків на фінансовому ринку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Коваленко ; наук. кер. А. Т. Ковальчук ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2011. – 19 с.

Кравченко, П. А. Використання статистики в митній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. А. Кравченко ; наук. кер. Є. В. Додін ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

Матвієнко, П. Д. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб`єктів адміністративного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. Д. Матвієнко ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 16 с.

П`ятковський, В. І. Державна судова адміністрація України: адміністративно-правовий статус : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. П`ятковський ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2011. – 18 с.

^ Павлович-Сенета, Я. П. Адміністративно-правове регулювання територіального устрою в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. П. Павлович-Сенета ; наук. кер. О. І. Остапенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 16 с.

Погосян, А. П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації соціально-економічних прав громадян в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. П. Погосян ; наук. кер. М. В. Коваль ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 16 с.

Стародубова, О. А. Парламентський контроль за Державним бюджетом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Стародубова ; наук. кер. О. П. Гетманець ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Єгорова, В. О. Криміналізація незаконного проведення дослідів над людиною та його кримінально-правові ознаки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Єгорова ; наук. кер. В. М. Куц ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2010. – 19 с.

Бабанли, Р. Ш. Погроза вбивством: значення та місце в системі кримінального права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Ш. Бабанли ; наук. кер. О. О. Кваша ; НАН України. – К., 2010. – 18 с.

Гаврилова, К. Ю. Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Гаврилова ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Міжнар. гуманіт. ун-т.. – О., 2011. – 21 с.

Грачева, Ю. В. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм: проблемы законотворчества, теории и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Ю. В. Грачева ; науч. конс. А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2011. – 37 с.

Допілка, В. О. Теоретико-правові засади кваліфікації контрабанди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Допілка ; наук. кер. Н. А. Мирошниченко ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2011. – 21 с.

Зазимко, О. І. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання подружнім вбивствам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Зазимко ; наук. кер. О. Г. Кальман ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2010. – 16 с.

Присяжнюк, І. І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Присяжнюк ; наук. кер. З. А. Тростюк ; НАН України. – К., 2010. – 20 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Михайлів, С. В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Михайлів ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2011. – 18 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Москвич, Л. М. Проблеми підвищення ефективності судової системи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л. М. Москвич ; наук. конс. І. Є. Марочкін ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 40 с.

Яновська, О. Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. Г. Яновська ; наук. конс. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2011. – 36 с.

12.00.12 Філософія права


Бровко, Н. І. Захист права людини на особисту свободу в контексті протидії торгівлі людьми: філософсько-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. І. Бровко ; наук. кер. Н. В. Кушакова-Костицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 16 с.

Психологічні науки

19.00.06 Юридична психологія


Савка, І. М. Установка як чинник кумулятивного фізіологічного афекту у судово-експертному дослідженні : автореф. дис. ... канд. психол. наук / І. М. Савка ; наук. кер. Д. О. Александров ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2010. – 18 с.

Наукові та навчальні видання

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідна робота


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2011. – Вип. 116. – 273 с.

Х0я54 / П 78 хр, ч.з №№1, 2 , н/аб, філ №№ 1, 2

+Повнотекст. док.

Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України=Современные тенденции развития национального законодательства Украины : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. 19-20 мая 2011 г. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; упоряд. О. М. Гончаренко. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2011. – 452 с.

Х.е (4Укр)л0 / С 91 хр

Теорія держави і права


Загальна теорія держави і права : підручник / М. Цвік [та ін.] ; за ред. : М. Цвіка, О. В. Петришина ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 584 с.

Х0 я7 / З-14 хр

Скакун, О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2009. – 752 с.

Х0 я7 / С 42 хр

Історія держави і права


Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (комментированная) / сост. : Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков ; под ред. Л. М. Маймескулов. – Х. : Право, 2011. – 872 с.

Х2(4Укр) я7 / Х 91 хр

Конституційне право


Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міськіх голів 31 жовтня 2010 року : інформ. вид. / Центр. вибор. коміс. – К. : Фенікс, 2011. – 844 с.

Х620.526.3 / В 41 хр, н/аб, філ. №1, філ. №2

Державне будівництво та місцеве самоврядування в сучасних умовах : тези доп. та наук. повідом. вуз. наук.-практ. конф. студ. 21 трав. 2011 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», Студент. наук. тов-во. – Х., 2011. – 505 с.

Х620.612 + Х.е(4УКР)л0 / Д 36 хр

Державне будівництво та місцеве самоврядування в сучасних умовах : тези доп. та наук. повідомk. II вуз. наук.-практ. конф. студ. 15 трав. 2010 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», Студент. наук. тов-во. – Х. : НЮАУ, 2010. – 307 с.

Х620.612 + Х.е(4УКР)л0 / Д 36 хр

Селіванов, А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя : монографія / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

Х620(4УКР) + Х629.015.2 + Х062 / С 29 хр

Адміністративне право


Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. : М. І. Іншин, В. І. Олефір. – Х. : НікаНова, 2011. – 630 с.

Х621.163(4УКР)я7 / А 43 хр

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : наук.-практ. коментар / за ред. : М. І. Іншин, В. І. Олефір. – Х. : НікаНова, 2011. – 160 с.

Х621.163(4УКР)-324 / Д 48 хр

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : наук.-прак. коментар / за заг. ред. М. І. Іншин. – Х. : НікаНова, 2011. – 304 с.

Х621.163 / П 52 хр

Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації : матеріали наук.-прак. конф., м. Харків, 28 верес. 2011 р. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України ; гол. ред. В. Я. Тацій. – Х., 2011. – 297 с.

Х620.6 + Х.е(4УКР)л0 / П 88 хр

Харківська обласна митниця: історія і сучасність. Державна митна служба України - 20 років / під заг. ред. С. В. Іванов ; упоряд. В. Ю. Касьянов. – Х., 2011 – 132 с.

Х621.165.203.1(4УКР-4ХАР)-1 / Х 21 хр

Фінансове право


Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Моск. гос. юрид. акад., Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" ; под общ. ред. : Л. К. Вороновой, Н. И. Химичевой. – М. ; Х. : Право, 2011. – 592 с.

Х622 / О-95 хр, ч.з.№1, н/аб

Зобов’язальне право


Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. посібник / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Г. І. Балюк. – К., 2011. – 296 с.

Х623.211.84я73 / Е 45 хр

Право інтелектуальної власності


Іолкін, Я. О. Торговельні марки в Україні та Європейському союзі : монографія / Я. О. Іолкін ; НАПрН України, НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 141 с.

Х623.31 / И 75 хр, н/аб

Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару / НАПрН України, НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 156 с.

Х623.3 + Х.е(4УКР)л0 / А 43 хр, н/аб

Андрощук, Г. О. Інтернет-договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності : наук.-практ коментар / Г. О. Андрощук ; НАПрН України, НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2011. – 80 с.

Х623.3 / А 66 хр, ч.з.№1

Борко, Ю. Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю : монографія / Ю. Л. Борко ; НАПрН України , НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 216 с.

Х623.3 / Б 82 хр, н/аб

Петренко, С. А. Охорона комп`ютерної програми як об`єкта інтелектуальної власності: теорія і практика : монографія / С. А. Петренко ; НАПрН України, НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2011. – 172 с.

Х623.3 / П 30 хр, н/аб

Питання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. / НАПрН України , НДІ інтелек. власності НАПрН України ; гол. редкол. О. Д. Святоцький. – К. : Лазурит-Поліграф, 2009. – Вип. 7. – 313 с.

Х623.3 / П 35 хр, н/аб

Питання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ інтелек. власності НАПрН України ; гол. редкол. О. Д. Святоцький. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – Вип. 8. – 288 с.

Х623.3 / П 35 хр, н/аб

Господарське право


Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / НАПрН України , НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 416 с.

Х623.92 + У9(4УКР) / Е 45 хр, н/аб

Проект Інноваційного кодексу України / НАПрН України, НДІ інтелек. власності НАПрН України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 136 С. – (Серія "Інноваційне суспільство і розвиток законодавства").

Х623.92 -324 / П 79 хр, ч.з.№1, ч.з. № 2, н/аб, філ. №1, філ. №2


Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правов. наук України, НДІ правов. забезп. інновац. розв., Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2011.

Х623.92 + Х.е(4УКР)л0 / П 79 хр

Шовкопляс, Г. М. Регулювання господарських правовідносин при фінансуванні будівництва житла : монографія / Г. М. Шовкопляс. – Х. : Оберіг, 2011. – 152 с.

Х623.9 / Ш 78 хр, н/аб, філ. №1, філ. №2

Екологічне право


Хвесик, М. А. Економіко-правове регулювання природокористування : монографія / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.

Х625.8 / Х 30 хр

Аграрне (сільськогосподарське) право


Гиренко, І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності в Україні: стан та напрями удосконалення : монографія / І. В. Гиренко. – К. : Магістр - XXI сторіччя, 2011. – 192 с.

Х626.0 / Г 51 хр

Трудове право


Гончарова, Г. С. Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учеб.-справ. пособ. / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко. – изд. 6-е, перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2009. – 776 с.

Х627 я7 / Г 65 хр

Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України : монографія / І. О. Лосиця [та ін.]. – Х. : ФІНН, 2011. – 224 с.

Х627.513.1 / П 78 хр, н/аб, ч.з.№1

Слюсар, А. М. Правовий статус суб`єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект : монографія / А. М. Слюсар ; наук. консультант П. І. Жигалкін ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2011. – 336 с.

Х627(4УКР) / С 49 хр

Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие) : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Вапнярчук [и др.] . – Минск : Дикта, 2011. – 252 с.

Х627я7 / Т 78 хр

Право соціального забезпечення


Методичні рекомендації з проходження виробничої практики : для студ. ф-ту підгот. кадрів для органів Пенс. фонду України за спец. "Правознавство" / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : М. М. Тищенко [та ін.]. – Х., 2012. – 17 с.

Х627.6 р / М 54 навч. від., хр, філ. №1

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародні соціальні стандарти" : для студ. V курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 33 с.

Х627.6 р / Н 15 навч. від., хр, ч.з.№1, н/аб, Каф. труд. пр., філ. №1

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи в органах Пенсійного фонду України" : для студ. V курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 31 с.

Х627.6 р / Н 15 навч. від., хр, ч.з.№1, н/аб, Каф. труд. пр., філ. №1

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Пенсійне забезпечення" : для студ. IV курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 77 с.

Х627.6 р / Н 15 навч. від., хр, ч.з.№1, н/аб, Каф. труд. пр., філ. №1

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум з пенсійного забезпечення" : для студ. V курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков, Г. О. Яковлєва, Я. В. Свічкарьова. – Х., 2012. – 33 с.

Х627.6 р / Н 15 навч. від., хр, ч.з.№1, н/аб, Каф. труд. пр., філ. №1

Правовідносини із загальнообов`язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект : монографія / В. В. Андріїв [та ін.]. – Х. : ФІНН, 2011. – 280 с.

Х627.6 / П 68 хр, н/аб, ч.з.№1

Кримінальне право


Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / за ред. М. І. Панов. – Х. : Право, 2011. – 184 с.

Х628.112.2 я7 / З-68 хр

Кримінальний кодекс України : норм. матеріали з урахуван. останніх змін в ред. станом на 13.10.2010 р. – Суми : ФОП Соколик Б. В., 2010. – 168 с. – (Законодавство України).

Х628.10-324 / К 82 ч.з.№1

Шульга, А. М. Кримінальне право України. Основні питання і відповіді : посібник / А. М. Шульга, В. І. Павликівський, Ю. А. Вапсва. – Х. : Майдан, 2010. – 304 с.

Х628.1 я7 / Ш 95 хр

Кримінологія


Грень, И. В. Компьютерная преступность / И. В. Грень. – Мн. : Новое знание, 2007. – 413 с.

Х628.322 / Г 80 хр

Кримінально-виконавче право


Жінки і кримінальні покарання : наук.-практ. посіб. / упоряд. І. С. Яковець. – Х. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 64 с.

Х628.403 / Ж 72 хр


Правові основи діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України : наук.-метод. посіб. – Х. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 232 с.

Х628.4 / П 68 хр

Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильству в сім`ї 2001-2011 роки / заг. ред.: О. М. Бандурка, К. Б. Левченко ; Ком. Верхов. Ради України з питань прав людини, нац. меншин та міжнац. відносин, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України, Міжнар. жіночий правозахис. центр "Ла страда-Україна". – Х. : Права людини, 2011. – 240 с.

Х628.322 / М 77 хр, н/аб

Система судових органів


Збірник постанов Пленуму Верховного суду України в цивільних справах та з загальних питань, 1963-2009 рр. : станолм на 1 лют. 2010 р. – Х. : Одіссей, 2010. – 480 с.

Х629.014-91 + Х629.218 / З-41 ч.з.№1

Зейкан, Я. П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – 2-ге вид., стер. – К. : КНТ : Вид. Ліпкан О. С., 2011. – 788 с.

Х629.08 / З-47 хр

Контроль за додержанням належної конституційної процедури : за матеріалами Рішення Конституційного суду України від 30 верес. 2010 р. № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесенння змін до Конституції України / С. Л. Вдовіченко [та ін.]. – К. : Алерта, 2011. – 94 с.

Х629.015.2 / К 65 хр, ч.з.№1

Протопопов, А. Л. Прокурорский надзор за расследованием убийств / А. Л. Протопопов ; Ассоц. юрид. центр. – СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. – 285 С. – (Государственное управление и государственный надзор и контроль).

Х629.12 / П 83 хр

Цивільний процес


Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і допов. станом на 17 верес. 2008 р.) з пост. матеріалами судової практики застосув. проц. норм (станом на 20 листоп. 2008 р.). – К. : Юстініан, 2009. – 856 с.

Х629.221(4УКР)-324 / Г 72 філ. №1, філ. №2

Гражданский процесс : учеб. пособ. / под ред. В. А. Кройтора. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х. : Эспада, 2010. – 272 с.

Х629.2 / Г 75 хр

Коментовані зразки документів (за чинним законодавством) : у 3-х т. / за заг. ред. : В. М. Марченко, О. Д. Чуєва. – Х. : Страйд, 2010. – (Юридичний радник).

Т. 1 : Цивільний кодекс України. сімейний кодекс України. Цінні папери. Корпоративне право. Іпотека. Нотаріальний процес. Захист прав нотаріуса. – 440 с.

Т. 2 : Спадщина. Цивільний кодекс України. сімейний кодекс України. Земельний кодекс. Нотаріальний процес. Методичні рекомендації. Висновки експертиз. – 392 с.

Х629.215 + Х629.219 / К 63 хр

Методичні рекомендації "Застосування норм корпоративного права в нотаріальній практиці" / Укр. нотаріал. палата. – К., 2011. – 96 с.

Х629.219 + Х623.012.031 / М 54 хр

Нотаріальний мінімум 2011. – Х. : Страйд, 2011. – 400 с.

Х629.219 / Н 85 хр

Сивак, Н. В. Упрощенное производство в арбитражном процессе : монография / Н. В. Сивак. – М. : Проспект, 2011. – 136 с.

Х629.221-8 / С 34 хр

Тертишніков, В. І. Основи цивільного судочинства : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : ФІНН, 2011. – 380 с.

Х629.2 / Т 35 хр

Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 10 трав. 2011 р. – Х. : Право, 2011. – 226 с.

Х629.2-324 / Ц 57 ч.з.№1

Кримінальний процес


Попереднє ув`язнення: мета та порядок виконання. – Х. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 68 с.

Х629.35 / П 57 хр

Програма навчальної дисципліни "Складання процесуальних документів з кримінальних справ" / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : А. Р. Туманянц. – Х., 2011. – 15 с.

Х629.36 р / П 78

навч. від., хр, ч.з.№1, ч.з. № 2, н/аб, Каф. уг. проц., Крим. ф-т, Полт. ф-т, філ. №1, філ. №2

Криміналістика


Вапнярчук, В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / В. В. Вапнярчук ; за наук. ред. Ю. М. Грошевий. – Х. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. – М., 2010. – 568 с.

Х629.36 / В 17 хр

Бахин, В. П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 г.) / В. П. Бахин, Н. С. Карпов ; Нац. акад. внутр. дел Украины. – К. : [б. и.], 2002. – 458 с.

Х629.4 / Б 30 хр

Лапин, Е. С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности / Е. С. Лапин. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 336 с. – (Библиотека криминалиста : БК).

Х629.431.211 / Л 24 хр

Шведова, О. В. Дактилоскопічні дослідження : навч. посіб. / О. В. Шведова. – К. : КНТ, 2010. – 208 с.

Х629.417.12 я7 / Ш 34 хр, ч.з.№1

Філософія держави і права


Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія права" / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2011. – 24 с.

Ю666.7 р / Н 15

навч. відділ, хр, ч.з. № 2, н/аб, Каф. фил., Полт. ф-т, Крим. ф-т, філ. №1, філ. №2,

Держава і право зарубіжних країн


Белоглавек, А. И. Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) / А. И. Белоглавек, Р. Хотова. – К. : Таксон, 2011. – 504 с.

Х892 / Б 43 хр

Варуха, Г. В. Цивільне процесуальне право України : посіб. для підготов. до іспитів / Г. В. Варуха. – К. : Вид. Паливода А. В., 2009. – 132 с. – (Бібліотека студента).

Х629.2 / В 18 хр

Дроб`язко, В. С. Колективне управління авторським правом і суміжними правами : монографія / В. С. Дроб`язко ; НАПрН України , НДІ інтелек. власності НАПрН України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 166 с.

Х833 / Д 75 хр, н/аб

Лисанець, О. С. Земельно-правовые основы огородничества граждан : монография / О. С. Лисанец ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФИНН, 2011. – 176 с. – (Б-ка юриста).

Х625.112 / Л 63 хр

Фулей, Т. І. Основи гендерної рівності : навч.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей ; Акад. суддів України, Укр.-канад. проект судової співпраці. – К. : Тютюкін, 2010. – 239 с.

Ф74 я7 / Ф 94 хр

Історія


Прокопович, Е. Кінець австрійського панування в Буковині / Е. Прокопович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук.-дослід. центр буковинознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 80 с.

Т3(4УКР)61 / П 80 хр

^ Економіка. Економічні науки


Жихор, О. Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації : монографія / О. Б. Жихор ; НАН України, Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Л., 2009. – 544 с. – (Проблеми регіонального розвитку)

У9(4Укр)-55 / Ж 75 хр

^ Міжнародна економік : навч. посіб. / Л. С. Шевченко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Макухи ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 192 с.

У5 я7 / М 58 хр, н/аб, ч.з. № 2, філ. №1, філ. №2, Крим. ф-т, Полт. ф-т

^ Фінанси: курс дл фінансистів : підручник / Львівська держ. фінансова акад. ; за ред.: П. Ю. Буряк, О. Б. Жихор. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с.

У9(4УКР)26я7 / Ф 59 хр

^ Політика. Політичні науки


Жумабаев, А. Ж. Казахстан - Украина: между прошлым и будущим / А. Ж. Жумабаев. – К. : Довіра : Ежененедельник "2000", 2010. – 367 с.

Ф4(4УКР) / Ж 88 хр

^ Військова справа


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Військова адміністрація" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. III курсу / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський. – Х., 2012. – 41 с.

Ц4(4УКР) р / Н 15 навч. від., хр, н/аб, ч.з. № 2, Каф. админ. пр., філ. №1

Культура


Культура України : зб. наук. пр. / Харківська державна академія культури ; за заг. ред. В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2010.

Вип. 29. – 290 с.

Вип. 30. – 263 с.

Вип. 31. – 293 с.

Вип. 32. – 293 с.

Вип. 33. – 299 с.

Вип. 34. – 295 с.

Вип. 35. – 297 с.

Ч11 (4УКР) / К 90 н/аб

Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2009.

Вип. 27. – 304 с.

Вип. 28. – 234 с.

Я54 / Х 21 н/аб

Художня література (твори)


Зінченко, О. Година папуги / О. Зінченко. – Х. : Фактор, 2011. – 400 с. – (Бібліотека історичної правди).

Ш6(4УКР)6 / З-63 хр

^ Довідкові виданняОсовська, Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2009. – 358 с.

У9 я2 / О-75 ДБВ

Щукін, В. В. Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін. – К. : Кондор, 2011. – 284 с.

Х2(4Укр)2 я2 / Щ 94 хр, ДБВ

Видання на іноземних мовах


Waida Andrzei Katyn / Andrzei Waida. – Warszawa, 2008. – 208 с.

Т3 (4ПОЛ) / W16 ч.з. № 3

Zamoyski, A. Poland a history / A. Zamoyski. – London : Harper Press, 2009. – 426 с.

Т3 (4ПОЛ) / Z21 ч.з. № 3

Електронні ресурси

Матеріали на СD та DVD-ROM


Alma mater : вест. высш. шк. : архив вып. науч. журн. Минобразования и науки России : электр. архив за 2011 г. – М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Білецька, Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

^ Бюлетень Міністерства юстиції України : електрон. версія. – К. : Укр. прав. інформ., 2011. – спецвип. №10 (жовтень). – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. : (2001-2010) : повні тексти та алф. покажч. авт. / Наук. б-ка Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : О. І. Самофал, Н. М. Журавель, Л. В. Кашаєва ; ред. Н. П. Пасмор. – Х., 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

^ Етика ділового спілкування : навч. посібник / за ред. Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України / М. В. Кордон. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Національна економіка : навч. посіб. / за ред. В. М. Тарасевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях / Б. Д. Халмурадов. – К. : Центр навч. літ., 201?. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

^ Юринець, В.Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. Є. Юринець. – К. : Центр навч. літ., [б.р.]. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Повнотекстові документи


10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2011. – 456 с.

^ English for Lawyers : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Сімонок. – Х. : Право, 2011.

Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навч. проф. спілкування майбутніх правників / Л. М. Черноватий [та ін.] ; за ред. : Л. М. Черноватий, І. П. Липко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2011. – 526 с.

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестац. коміс. України. - К. : Ред. «Бюл. Вищ. атестац. коміс. України» – 2011г. – № 12.

Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право, 1998–    .

1998. – №2 (13) – 192 с.

1998. – №3 (14) – 178 с.

1998. – №4 (15) – 232 с.

1999. – №1 (16) – 265 с.

1999. – №2 (17) – 229 с.

1999. – №3 (18) – 217 с.

2001. – №1 (24). – 247 с.

Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2011. – № 9. – 280 с.

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2011. – № 3 (6). – 280 с.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 360 с.

Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ держ. буд. та місцев. самоврядування. – Х. : Право, 2011. – Вип. 21. – 232 с.

Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис) / за ред. : В. О. Лозового, В. О. Рум'янцева ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 264 с. – (Серія "Відкрита дослідницька концепція" ; вип. 10).

^ Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. : М. В. Цвік, О. В. Петришин, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2010. – 584 с.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / за ред. М. І. Панов. – Х. : Право, 2011. – 184 с.

Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Л. М. Маймескулова ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 520 с.

Конституція України : наук.-практ. коментар / НАПрН України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

^ Курс цивільного процесу: підручник / за ред. В. В. Комарова ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія української культури" : (відповідно до вимог ECTS) : для студ. I курсу / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. В. О. Лозовой [та ін.]. – Х. : Право, 2011. – 42 с.

^ Національна економіка : навч. посіб./ за ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. :Право, 2011. – 182 с.

Нотаріат в Україні : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 384 с.

^ Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2010 р.). Розглянуті та схвалені відділеннями Національної академії правових наук України / НАПрН України ; упоряд. : Д. В. Лук`янов, Н. В. Бєлімова. – Х. : Право, 2011. – 280 с.

^ Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришин ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 272 с.

Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – Вип. 116. – 273 с.

Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций : монография / под ред. І. В. Спасибо-Фатєєва ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 296 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. : В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011.

Т. 1. – 656 с.

Т. 2. – 816 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. : В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2011


___________________________________________________________________


^ Умовні позначення місця знаходження


хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч.з. № 1 – читальний зал № 1

ч.з. № 2 – читальний зал № 2

ч.з. № 3 – читальний зал № 3

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. відділ – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут

Схожі:

Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 6
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень (сбнн)
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень червень – серпень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Б м95 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч посіб. / Мислюк О. О. К. Кондор, 2012. 660 с. Isbn 978-966-351-400-0 1 прим
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Б м95 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч посіб. / Мислюк О. О. К. Кондор, 2012. 660 с. Isbn 978-966-351-400-0 1 прим
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р iconБібліотека Бюлетень нових надходжень січень-лютий
Тесля, М. П. Паліцин і його послідовники [Текст] / М. П. Тесля. – Суми : МакДен, 2010. – 398 с. іл. – 60грн. 00коп
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи