Робіт І дипломних проектів icon

Робіт І дипломних проектів
НазваРобіт І дипломних проектів
Сторінка4/12
Дата29.06.2013
Розмір1.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

УДК 621.9.06-529(035):004.41(035)^ Проектування та практична реалізація системи управління станком з числовим програмним управлінням


Виконавець: ст. гр. СУ-07-1 Тебешевський Ю. З.

Керівник: к.т.н., доц. Сав’юк Л. О.

Захищено: 26.05.12 р.

139 с.: 11 табл., 57 рис., 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 18 назв


У дипломному проекті проаналізовано можливості створення лабораторного обладнання для формування дослідницьких навиків студентів на основі комплексного підходу з використанням сучасного апаратного та програмного забезпечення провідних вітчизняних та закордонних фірм в області автоматизації технологічних процесів.

При проектуванні системи автоматичного управління станком з числовим програмним управлінням застосовано конструктивістські підходи.

Розроблено структурну і функціональну моделі лабораторного стенду вивчення технологічних режимів роботи верстата з числовим програмним управління.


УДК 004.432


Вдосконалення системи корекції електронних цінників в умовах ЗАТ РК «Євротек»


Виконавець: ст. гр. СУ-06-1 Царук Н. В.

Керівник: к.т.н., доц. Малько О. Г.

Захищено: 30.05.12 р.

151 с.: 10 табл., 30 рис., 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 17 назв


У дипломному проекті як оптимальний метод керування цінами продуктів в гіпермаркетах в умовах конфліктності партій продукції та в умовах невідповідності кількості продукції певної партії запиту покупця було запропоновано метод відбору продукції з альтернативних партій та синтезу нової партії з параметрами, що не допускатимуть фінансові втрати з сторони магазину та дезінформацію користувача про ціну продукції.


УДК 681.518.5:622.691.4 – 192


РозробЛЕННЯ системи визначення допустимих тисків для трубопроводів з викривленою формою осі


Виконавець: ст. гр. СУ-07-1 Вінтоняк Р. В.

Керівник: к.т.н. Незамай Б. С.

Захищено: 30.05.12 р.

116 с.: 16 табл., 33 рис, 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 20 назв


У дипломному проекті розроблено математичну модель процесу деформування тороподібної ділянки трубопроводу під дією внутрішнього тиску.

Встановлено особливості деформування перерізів тороподібних ділянок трубопроводу під дією внутрішнього тиску;

Розроблено алгоритмічне забезпечення для реалізації розроблених моделей; методику визначення допустимих тисків для ділянок трубопроводів тороподібної форми; програмне забезпечення для моделювання ділянок тороподібної форми, що в комплексі з розробленою методикою дозволяє встановлювати максимальні допустимі тиски для конкретних ділянок трубопроводу.


УДК 681.3


РозробЛЕННЯ СТАЦІОНАРНОЇ системи охорони житлових приміщень


Виконавець: ст. гр. СУ-07-2 Будник Т. Б.

Керівник: к.т.н., доц. Ровінський В. А.

Захищено: 30.05.12 р.

101 с.: 7 табл., 21 рис, 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 16 назв


Розроблено оптимальну біхевіористичну модель процесу функціонування автоматичної охоронної сигналізації; алгоритмічне та програмне забезпечення для реалізації розробленої моделі з використанням завадозахищених та спеціальних методів підвищення крипостійкості системи; програмне забезпечення для реалізації розробленого алгоритму, оптимізоване по швидкості виконання та по розміру генерованого коду; апаратне забезпечення на основі мікроконтролера AVR, та GSM модуля SIM900 яке дозволяє проводити подальше вдосконалення проектованої системи сигналізації.


УДК 621.396.6


РозробЛЕННЯ системи для автоматизації процесу промислового вирощування грибів


Виконавець: ст. гр. СУ-07-2 Гасій М. Б.

Керівник: к.т.н., доц. Ровінський В. А.

Захищено: 26.05.12 р.

125 с.: 29 табл., 24 рис., 7 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 24 назви


У дипломному проекті розроблено оптимальну модель процесу вирощування грибів трьох видів, які можна вирощувати в промислових умовах; алгоритмічне та програмне забезпечення для реалізації розробленої моделі; програмне забезпечення для реалізації розробленого алгоритму, оптимізоване за швидкістю виконання та за розміром генерованого коду; апаратне забезпечення на основі мікроконтролера AVR, з активним використанням модульної структури, яке дозволяє будувати комбіновані та розгалужені системні схеми, орієнтовані під конкретні об’єкти вирощування та проводити подальші вдосконалення проектованої системи.


УДК 004.891.3


РозробЛЕННЯ Web-орієнтованої автоматизованої системи управління центром сервісного обслуговування техніки


Виконавець: ст. гр. СУ-07-2 Берч Ю. І.

Керівник: доц. Якубовський В. П.

Захищено: 26.05.12 р.

115 с.: 22 табл., 19 рис, 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 17 назв


У дипломному проекті розроблено модель руху запасних частин від постачальника до кінцевого споживача.

Встановлено особливості обліку замовлень для сервісного центру.

Розроблено алгоритмічне забезпечення для реалізації розроблених моделей; методику обліку замовлень та запасних частин в сервісному центрі; програмне забезпечення для web-орієнтованої системи управління центром сервісного обслуговування техніки.


УДК 004.891.3


РозробЛЕННЯ Web-орієнтованої автоматизованої системи управління санаторним комплексом


Виконавець: ст. гр. СУ-07-2 Євчук Д. Я.

Керівник: доц. Якубовський В. П.

Захищено: 26.05.12 р.

139 с.: 28 табл., 16 рис., 6 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 26 назв


У дипломному проекті розроблено модель обліку мешканців з прив’язкою до процедур, медичного персоналу та кабінетів; встановлено особливості обліку замовлень для санаторного комплексу; розроблено алгоритмічне забезпечення для реалізації розроблених моделей; методику обліку замовлень номерів та процедур для пацієнтів санаторного комплексу; програмне забезпечення для web-орієнтованої системи управління санаторним комплексом.


УДК 674.053


РозробЛЕННЯ автоматизованої системи управління деревообробним верстатом ВСГ-1000


Виконавець: ст. гр. СУ-07-2 Артус В. І.

Керівник: ас. Левицький І. Т.

Захищено: 30.05.12 р.

122 с.: 8 табл., 34 рис. 7 арк. креслень ф. А1, Бібліогр.: 23 назв


У дипломному проекті запропоновано систему управління верстатом моделі ВСГ 1000. Проведено огляд сучасних систем деревообробки. Зроблено аналіз переваг і недоліків аналогів.

Розроблено систему управління верстатом моделі ВСГ 1000, що включає в себе розробку і виготовлення мікроконтроллерного пристрою і програмного забезпечення.


^ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ


УДК 004.4


Методи та моделі формальної оцінки об’єктів предметної області та процедур прийняття рішень на їх основі


Виконавець: ст. гр. ПЗ-07-м Дзиндра Д. Р.

Керівник: к.т.н., доц. Шекета В. І.

Захищено: 23.05.2012 р.

120 с.: 16 рис. Бібліогр.: 63 назви


^ Об’єкт дослідження та розроблення: прийняття рішень в заданій предметній області.

Мета роботи: розробити методи вибору та оцінки об’єктів для моделі прийняття рішень в нафтогазовій предметній області.


У магістерській роботі досліджено процес моделювання предметних областей, використання оціночних функцій для порівняння альтернативних рішень в багатокритеріальних методах для структурованого моделювання рішень. Запропоновано модель прийняття рішень в умовах невизначеності та метод аналізу даних для оптимізації видобутку.

В результаті досліджень розроблено модель оцінювання запасів родовища і визначення оптимального рівня видобутку із свердловини. Також розроблено метод оцінки родовищ і свердловини, який базується на отриманні даних про продуктивність кожного шару при різних швидкостях видобування нафти і газу на поверхню.


УДК 004.4


Моделі та методи верифікації динамічних процесів на основі компонентного підходу


Виконавець: ст. гр. ПЗ-07-м Дмитрів М. В.

Керівник: к.т.н., доц. Шекета В. І.

Захищено 23.05.2012 р.

133 с.: 18 рис., 4 табл. Бібліогр.: 99 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: компонентно-орієнтовані системи управління та аналізу навчального процесу, що функціонують у режимі реального часу.

^ Мета роботи: створення інформаційної технології для побудови системи автоматизованого управління навчальним процесом, що дає змогу верифікувати навчальний процес у режимі реального часу.


У магістерській роботі розроблено методи та моделі організації інформаційних засобів із використанням математичних моделей навчального процесу, які дають змогу розв’язувати задачі оцінювання системи навчання та автоматизувати управління процесом навчання в університеті.

В результаті дослідження створено методи, що забезпечують можливість аналізу процесу навчання та функціонування системи управління на різних функціональних рівнях, що дає змогу отримувати інформацію та формувати управляючі дії, які стосуються навчального процесу.


УДК 004.4


Моделі, методи та алгоритми обробки графічних зображень засобами штучного інтелекту


Виконавець: ст. гр. ПЗ-07-м Старчевська Л. Р.

Керівник: д.т.н., проф. Тимків Д. Ф.

Захищено: 23.05.2012 р.

111 с.: 22 рис., 2 табл., 3 додат. Бібліогр.: 125 назв

^ Об’єкт дослідження та розроблення: процес оброблення та класифікації об’єктів зображень.

Мета роботи: розроблення інтелектуальних алгоритмів оброблення зображень, які здатні аналізувати інформацію про вмістимість зображень.


У магістерській роботі досліджено моделі та методи застосування інтелектуальних засобів оброблення зображень для аналізу розрізу свердловин за графіками каротажних кривих. Запропоновано метод формування висновку щодо вмісту зображення на основі засобів пошуку та логічних правил.

В результаті виконаного дослідження отримано алгоритм для усунення надлишкових інформаційних даних у зображеннях, з метою їх подальшого оброблення в задачах комплексного пошуку подібностей для каротажних кривих та їх властивостей.


УДК 004.4


Формальні моделі, методи та алгоритми реалізації ігрових програмних додатків


Виконавець: ст. гр. ПЗ-07-м Максимів Р. М.

Керівник: к.т.н., доц. Процюк В. Р.

Захищено: 23.05.2012 р.

135 с.: 55 рис., 3 додатка. Бібліогр.: 54 назви


^ Об’єкт дослідження та розроблення: реалізація сучасних комп’ютерних ігор, ігровий штучний інтелект.

Мета роботи: розробка формальних моделей, методів та алгоритмів функціонування інтелектуальної складової комп’ютерної гри.


У магістерській роботі досліджено види та основні аспекти реалізації сучасних комп’ютерних ігор. Поставлено задачу прийняття оптимального рішення в умовах недетермінованих логічних ігор. Розглянуто два основні підходи до її вирішення. Запропоновано власні моделі, методи та алгоритми вирішення поставленої задачі в конкретній області застосування (азартна карточна гра «Покер»).

В результаті досліджень було отримано два основних алгоритми ігрового штучного інтелекту для найбільш популярного на сьогоднішній день виду покеру. Розроблені алгоритми базуються на експертних правилах та математичних підходах теорії ігор, з використанням методів штучного інтелекту. Вони дозволяють з різним ступенем ефективності приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності.


УДК 004.4


Формальні моделі та методи інтелектуалізації Web та мережевих додатків


Виконавець: ст. групи ПЗ-07-м Цінявський Д. М.

Керівник: к.т.н., доц. Процюк В. Р.

Захищено: 23.05.2012 р.

133 с.: 15 рис., 17 табл., 10 додатків. Бібліогр.: 45 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: мережеві та Web додатки.

Мета роботи: розроблення формальних моделей та методів інтелектуалізації мережевих та Web додатків.


У магістерській роботі досліджено можливості застосування інтелектуальних діалогових систем з інтерфейсом на природній мові для проведення онлайн консультацій користувачів у області Інтернет-торгівлі. Запропоновано власну формальну модель реалізації Інтернет-магазину комп’ютерної техніки на базі інтелектуального консультанта з інтерфейсом на природній мові з використанням технологій Semantic Web.

В результаті досліджень отримано формальну модель реалізації Інтернет магазину комп’ютерної техніки на базі інтелектуального консультанта, та алгоритм роботи діалогових системи з інтерфейсом на природній мові з використанням технологій Semantic Web.


^ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ


Розробка АЛГОРИТМІЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ КОМПРИМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ


Виконавець: ст. гр. КСм-07-1 Осколіп Т. М.

Керівник: д.т.н., проф. Горбійчук М. І.

Захищено: 23.05.2012 р.

105 с.: 3 табл., 25 рис. Бібліогр.: 66 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: технологічний процес компримування природного газу на компресорній станції агрегатами із газотурбінним приводом.

Мета роботи: розробка алгоритмічного та програмного забезпечення системи оптимального керування процесом компримування природного газу із врахуванням реального технічного стану газоперекачувального обладнання.


У магістерській роботі розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення комп’ютерної системи оптимального керування процессом компримування природного газу із врахуванням реального технічного стану газоперекачувального обладнання.

В процесі роботи проаналізовано існуючі методи і засоби оптимального керування процессом компримування природного газу, математичну модель, досліджено критерій інтегральної оцінки технічного стану газоперекачувальних агрегатів, розвинено методику розбиття площини параметрів контролю на класи за допомогою штучних нейронних мереж та методу і алгоритмів побудови роздільних функцій на засадах генетичних алгоритмів.


УДК 004.3.4


Розробка КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ КОМПРИМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ


Виконавець: ст. гр. КСм-07-1 Луцюк І. І.

Керівник: д.т.н., проф. Горбійчук М. І.

Захищено: 23.05.2012 р.

89 с.: 2 табл., 19 рис. Бібліогр.: 69 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: технологічний процес компримування природного газу на компресорній станції агрегатами із газотурбінним приводом.

Мета роботи: підвищення ефективності управління технологічним процесом компримування природного газу шляхом зменшення споживання паливного газу із врахуванням реального технічного стану газоперекачувального обладнання.


У магістерській роботі розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення комп’ютерної системи оптимального керування процесом компримування природного газу на основі нейромережевих технології та генетичних алгоритмів, які визначають ГПА, що знаходяться в кращому технічному стані, використовуючи такі параметри: швидкість накопичення продуктів спрацювання в моторній оливі, коефіцієнт технічного стану нагнітача за політропічним ККД, коефіцієнт технічного стану газотурбінного двигуна за потужністю, віброшвидкість та вібропереміщення.

В процесі роботи проаналізовано існуючі методи і засоби оптимального керування процесом компримування природного газу, зокрема на основі отриманих емпіричних моделей, алгоритмів ранжирування та оптимізації розроблено демонстраційний прототип системи оптимального керування процесом компримування природного газу та її програмне забезпечення. Розроблені алгоритми і програми адаптовано для промислового використання в системах контролю і керування процесом компримування природного газу.


УДК 004.891.2


^ СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ВИБОРУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ


Виконавець: ст. гр. КСм-07-1 Осташа П. С.

Керівник: к.т.н., доц. Заячук Я. І.

Захищено: 23.05.2012 р.

93 с.: 6 табл., 17 рис. Бібліогр.: 54 назви


^ Об’єкт дослідження та розроблення: система забезпечення інформаційної безпеки локальної обчислювальної мережі.

Мета роботи: розробка експертної системи підтримки прийняття рішень, що здійснює генерацію і видачу рекомендацій щодо досягнення необхідного рівня забезпечення інформаційної безпеки локальної обчислювальної мережі.


У магістерській роботі розроблено систему підтримки прийняття рішень вибору засобів захисту локальної обчислювальної мережі. Вона дає можливість проводити генерацію рекомендацій, щодо підвищення рівня безпеки вибраних ресурсів та мережі в цілому.

В процесі роботи проаналізовано існуючі системи підтримки прийняття рішень в цій галузі. Досліджено основні напрямки розвитку та основні проблеми галузі. Створено формалізований опис та концепцію забезпечення інформаційної безпеки локальної обчислювальної мережі в термінах нечіткої та чіткої логіки. Створено комплексний програмний продукт, що відповідає всім визначеним функціональним та організаційним вимогам.


УДК 004.4.8


РозробЛЕННЯ алгоритмічного КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ КОМПРИМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ


Виконавець: ст. гр. КСм-07-1 Слабінога М. О.

Керівник: к.т.н., доц. Кропивницька В. Б.

Захищено: 23.05.2012 р.

94 с.: 42 рис. Бібліогр.: 58 назв


^ Об’єкт дослідження та розроблення: вібраційні характеристики газоперекачувальних агрегатів.

Мета роботи: розробка алгоритмічної та програмної частини системи моніторингу технічного стану промислового об’єкта на прикладі газоперекачувального агрегату.


У магістерській роботі розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення комп’ютерної системи моніторингу технічного стану газоперекачувальних агрегатів на основі вібраційного спектру з використанням експертної системи на основі бази знань, що дає можливість отримувати вербальні характеристики миттєвих значень у процесі моніторингу вібраційних параметрів в реальному часі.

В процесі роботи проаналізовано існуючі методи оцінки стану газоперекачувальних агрегатів, зокрема на основі вібраційних параметрів, проаналізовано причини варіабельності вібраційних спектрів, запропоновано додаткові методи обробки масивів вібраційних даних з метою підвищення інформативності оцінювання технічного стану газоперекачувального агрегату на основі вібраційної діагностики.


УДК 004.443


^ РОЗРОБЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Виконавець: ст. гр.КС-07-1 Кузнєцов І. В.

Керівник: к.т.н., доц. Кропивницька В. Б.

Захищено: 28.05.2012 р.

79 с.: 12 табл., 18 рис., 6 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 20 назв


В дипломному проекті розроблено комп’ютерну систему моніторингу успішності та оцінювання учнів. Даний дипломний проект зроблено на замовлення ОСШІ «Фізико-технічний ліцей при ІФНТУНГ», тому його метою є забезпечення контролю батьків за навчанням дітей незалежно від місця проживання батьків, а також спрощення роботи викладачів. Проект є комплексним і складається з трьох частин. Розроблення програмного комплексу здійснювалась на основі ретельного аналізу потреб викладачів та батьків: детально розглянуто інформацію про навчальний заклад та вимоги до продукту. Розроблено базу даних та графічний редактор для оцінювання успішності та web-додаток для моніторингу успішності.


^ ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ

ТЕХНІКИ


УДК 681.123


РОЗРОБЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ

^ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Виконавець: ст. гр. ВТ-07-1 Вакалюк Я. І.

Керівник: к.т.н., проф. Чеховський С. А.

Захищено: 29.05.12 р.

107 с.: 16 табл., 22 рис., 8 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 30 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: системи тепло- збереження, а саме: експериментальна модель геліоколектора.

Мета роботи: визначення кількості енергії, яку перетворює експериментальна модельгеліоколектора з сонячної в теплову, і визначення ККД цього геліоколектора.


У магістерській роботі розглянуто системи автономного теплозбереження на базі сучасних енергозберігальних технологій. Зокрема, джерела альтернативних і поновлювальних джерел енергії.

Особливу увагу звернено на системи сонячних колекторів, які перетворюють енергію Сонця в теплову енергію.

Під час виконання магістерської роботи розроблено та сконструйовано експериментальну модель геліоколектора і досліджено її роботу.


УДК 532.696.1


^ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ВИТРАТОВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ


Виконавець: ст. гр. ВТ-07-1 Сенів Г. О.

Керівник: к.т.н., доц. Піндус Н. М.

Захищено: 05.06.12 р.

158 с.: 29 табл., 19 рис., 9 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 31 назва


У дипломному проекті оброблено результати вимірювання витрати газу, отриманих під час проведення вимірювань в ГРП за допомогою мобільного витратовимірювального комплексу.

Розглянуто, охарактеризовано та проаналізовано метод виявлення витоків природного газу в газорозподільних мережах.

Проведено порівняльний аналіз критеріїв перевірки відповідності вибірки нормальному закону розподілу розміром 8≤n≤50 та n>50, а також розроблено блок-схему для написання програми «Measurement».

Розглянуто методи планування рандомізованого експерименту та основи розв’язку трифакторної задачі методом латинського квадрату.

Здійснено аналіз питань з охорони праці для безпечної роботи в лабораторії. Проведено аналіз економічної ефективності розробки та впровадження програмного забезпечення «Measurement» та мобільного витратовимірювального комплексу.


УДК 532.696.1


^ ПРОЕКТУВАННЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОБІЛЬНОГО ВИТРАТОВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ


Виконавець: ст. гр. ВТ-07-1 Ярошенко І. О.

Керівник: к.т.н., доц. Піндус Н. М.

Захищено: 05.06.12 р.

114 с.: 27 табл., 4 рис., 7 арк. креслень ф.А4. Бібліогр.: 35 назв


У дипломному проекті здійснено порівняльний аналіз методів виявлення витоків газу, а саме: методу контролю витрат природного газу за допомогою осереднюючих напірних трубок ПАТ «Івано-Франківськгаз», методу, який полягає у застосування технології каліброваного мішка ПАТ «Одесагаз» та методу виконання вимірювань з використанням мобільного вузла обліку газу, в результаті чого виділено переваги останнього методу.

Спроектовано мобільний витратовимірювальний комплекс шляхом підбору необхідних приладів та ЗВТ відповідно до зазначених вимог. Оцінено складові частини витрато-вимірювального комплексу та проаналізовано їх джерела невизначеностей. Сформовано причинно-наслідкову діаграму на основі аналізу джерел невизначеності, що використовується для виявлення витоків природного газу в газорозподільних мережах.


ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

^ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


УДК 621.313.1:622.692.4.05


Аналіз усталених режимів електроприводного насосного агрегату на основі його схеми заміщення


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-1 Бачинський А. П.

Керівник: д.т.н., проф. Костишин В. С.

Захищено: 30.05.12 р.

116 с.: 5 табл., 43 рис., 7 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 28 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: електромеханічна система з асинхронного двигуна і відцентрового насоса.

Мета роботи: аналіз енергоефективності усталених режимів електромеханічних систем з асинхронних двигунів і відцентрових насосів за їх каталожними даними.


У магістерській роботі проведено наведений алгоритм, методика і програма розрахунків статичних характеристик і енергетичних параметрів схем заміщення асинхронного двигуна, а також результати математичного моделювання двигунів промислової серії 5А. Представлено метод електрогідравлічної аналогії для розрахунку схеми заміщення насоса і побудовано його головні робочі характеристики з їх аналізом і визначенням розрахункових похибок. Цей метод аналізу дасть можливість досягнути вищих техніко-економічних показників роботи насосного агрегата.

Основні результати роботи можуть в майбутньому мати впровадження в насособудуванні, аналізі роботи насосів і навчальному процесі.


УДК (621.311.4):658.26


Аналіз ефективності поздовжньо-поперечної компенсації параметрів розподільчих електричних мереж


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-1 Бачинський М. П.

Керівник: к.т.н., доц. Романюк Ю. Ф.

Захищено: 30.05.12 р.

139 с.: 30 табл., 40 рис., 8 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 9 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: система електро-постачання Городенківського цукрового заводу.

Мета роботи: дослідити ефективність поздовжньо-поперечної компенсації параметрів розподільних електричних мереж.


У магістерській роботі розглянуто питання оптимізації режиму напруги електроспоживання з метою зниження втрат і підвищення показників якості електроенергії. Перевірено ефективність застосування поздовжньої компенсації індуктивного опору мережі як одного із способів регулювання напруги. Також розглянуто питання найоптимальнішого розподілу конденсаторів поперечної компенсації в радіальній і магістральній мережах однієї номінальної напруги та вибір економічно вигідної потужності, типу і розміщення компенсаційних пристроїв.


УДК 621.31.005:658.25


Схеми обмоток з перемиканням кількості пар полюсів електричних машин змінного струму


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-2 Мельник В. Я.

Керівник: к.т.н., доц. Гаврилюк Р. Б.

Захищено: 30.05.12 р.

89 с.: 11 табл., 31 рис., 8 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 67 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: ідентифікація множини усіх теоретично можливих двошарових трифазних симетричних схем обмоток з перемиканням кількості пар полюсів двошвидкісних асинхронних двигунів для кількості пазів 72 та перемиканням кількості пар полюсів у співвідношенні 1:2.

^ Мета роботи: синтез, аналіз, пошук, ідентифікація і класифікація трифазних схем обмоток з перемиканням кількості пар полюсів двошвидкісних асинхронних двигунів.


У магістерській роботі наведено результати досліджень параметрів схем обмоток з перемиканням кількості пар полюсів двошвидкісних електричних машин змінного струму. Синтезовано раніше невідомі домінантні структури схем обмоток з поліпшеними показниками. Проаналізовано вплив кроку вкорочення обмотки на її якісні показники. Встановлено оптимальні множини структур двошарових симетричних схем обмоток для заданих кількостей пар полюсів та пазів.


УДК (621.311.4):658.26


Оптимізація розташування компенсувальних пристроїв у системах електропостачання


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-1 Плазинський В. М.

Керівник: к.т.н., доц. Соломчак О. В.

Захищено: 30.05.12 р.

102 с.: 4 табл., 35 рис., 9 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 9 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: радіальні, магістральні мережі.

Мета роботи: зниження дисконтованих витрат на систему електропостачання з урахуванням плати за реактивну енергію, втрат електроенергії в електричних мережах шляхом оптимального розташування конденсаторних батарей з точки зору компенсації реактивної потужності в мережі.


У магістерській роботі розглянуто питання вибору оптимальної потужності конденсаторних батарей в мережах, а також найоптимальніший розподіл конденсаторних батарей в радіальній, магістральній і комбінованих мережах однієї номінальної напруги та вибір економічно вигідної потужності, типу і розміщення компенсаційних пристроїв з метою зниження дисконтованих витрат і підвищення показників якості електроенергії. Також розглянуто питання визначення оптимальної потужності конденсаторних батарей у заданому вузлі і визначення оптимального вузла для встановлення конденсаторної батареї заданої потужності з метою мінімальних втрат активної потужності в мережі.


УДК (621.31.005):658.25


ОптИмізація кількості та потужності ТП 10/0,38 кВ населених пунктів


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-2 Надрага Д. М.

Керівник: к.т.н., проф., Михайлів М. І.

Захищено: 30.05.12 р.

60 с.: 2 табл., 16 рис., 7 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 24 назви


Об’єкт дослідження та розроблення: ТП 10/0,38 кВ.

Мета роботи: аналіз методів для розрахунку кількості та потужності трансформаторних підстанцій та розробка математичної моделі для розрахунку.


У магістерській роботі вперше створено математичну модель, яка розраховує оптимальну кількість та потужність трансформаторних підстанцій з врахуванням забезпечення відповідної якості електроенергії.

Використання розробленої моделі у програмі Optimisation дозволить розрахувати оптимальну кількість та потужність трансформаторних підстанцій з врахуванням забезпечення відповідної якості електроенергії для будь-якого населеного пункту.


УДК (621.311.4):658.26


Дослідження енергетичних характеристик частотно керованого електроприводу


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-1 Рогожинський В. І.

Керівник: к.т.н., доц. Гладь І. В.

Захищено: 30.05.12 р.

99 с.: 1 табл., 26 рис., 8 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 17 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: енергетичні параметри частотно-регульованого електроприводу змінного струму з асинхронним двигуном.

^ Мета роботи: дослідження енергетичних характеристик, схемо-технічне виконання та принципи роботи частотно-регульованого електроприводу.


У магістерській роботі здійснено огляд літератури та класифікацію різних систем електроприводу, наведено результати аналізу існуючих способів та систем регулювання швидкості електроприводів з асинхронними двигунами. Створено віртуальні моделі для дослідення прямого і плавного пуску АД. Проведено порівняльний аналіз одержаних графіків миттєвих значень швидкості обертання ротора, моменту на валу та енергії. Розроблено рекомендації з правильного вибору і налаштування пристроїв плавного пуску. Обгрунтовано їхню суть і доцільність використання у промисловості з практичної та економічної точки зору.


УДК (621.310.5):622.23


Розроблення тиристорного перетворювача частоти на базі інвертора струму для регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна


Виконавець: ст. гр. ЕП-07-1 Семенців П. В.

Керівник: к.т.н., доц. Коломойцев К. В.

Захищено: 30.05.12 р.

109 с.: 4 табл., 30 рис., 7 арк. креслень ф. А4. Бібліогр.: 20 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: схеми керування первинним та вторинним перетворювачами та способи регулювання швидкості обертання АД.

^ Мета роботи: розроблення тиристорного перетворювача частоти для електродвигунів змінного струму.


У магістерській роботі розроблено схему синхронного керування первинним та вторинним перетворювачами на оптопарах.

Проведений аналіз робочих характеристик приводу та модель ТП-АД в пакеті Mathlab Simulink показують, що при зміні частоти та напруги мережі в даних межах момент на валу двигуна залишається практично незмінним, що свідчить про доцільність прийнятого способу регулювання.


^ МЕТОДІВ ТА ПРИЛАДІВ КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ


УДК 532.6.08


РОЗРОБЛЕННЯ РЕГРЕСІЙНОЇ МЕТОДИКИ І ПРИЛАДУ

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН

^ МЕТОДОМ ВИСЯЧОЇ КРАПЛІ


Виконавець: ст. гр. ПНК-07-1 Кузьмик Р.

Керівник: д.т.н., проф., Кісіль І. С.

Захищено: 29.05.2012 р.

120 с.: 15 табл., 27 рис., 8 арк. креслень ф. А1. Бібліогр.: 35 назв


Об’єкт дослідження та розроблення: вимірювання поверхневого натягу рідин регресійною методикою.

Мета роботи: розроблення та дослідження приладу для вимірювання поверхневого натягу рідин методом висячої краплі.


У магістерській роботі проведено аналіз методів та технічних засобів для вимірювання поверхневого натягу рідин.

Розроблено методику для вимірювання поверхневого натягу рідин методом висячої краплі з використанням регресійного способу оброблення профілю цієї краплі. Значну увагу приділено розробленню програмного забезпечення для практичної реалізації запропонованої методики.

Розроблено прилад, який реалізує запропоновану методику вимірювання поверхневого натягу рідин.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Робіт І дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Робіт І дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та...
Робіт І дипломних проектів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Робіт І дипломних проектів iconГрафік захисту дипломних проектів (робіт) гр. Омт-09с

Робіт І дипломних проектів iconГрафік захисту магістерських кваліфікаційних робіт І дипломних проектів за спеціальністю 07010501

Робіт І дипломних проектів iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Робіт І дипломних проектів iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Робіт І дипломних проектів iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Робіт І дипломних проектів iconНаказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с
Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми дипломних проектів І призначити...
Робіт І дипломних проектів iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи