Д м восторонній договір N icon

Д м восторонній договір N
Скачати 41.87 Kb.
НазваД м восторонній договір N
Дата29.06.2013
Розмір41.87 Kb.
ТипДокументи
1. /dogovory/dogovir_BAK-mis.doc
2. /dogovory/dogovir_MAG-mis.doc
3. /dogovory/dogovir_SPEC-mis.doc
Д м восторонній договір N
Д м восторонній договір N
Д м восторонній договір N

Д
М
ВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР N_____________


про підготовку фахівців з вищою освітою

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

Львівський національний університет імені Івана Франка (далі Університет) в особі ректора Вакарчука Івана Олександровича, що діє на підставі статуту Університету ( далі Виконавець)


та ____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

(далі Замовник), (далі Сторони), уклали цей договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов'язання за кошти Замовника здійснити підготовку (далі освітня послуга) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за напрямом ____________________________________________________спеціальністю________________________________

______________________форми навчання _________________________________________________факультету

(денна, заочна, екстернат*)

на договірній основі упродовж всього періоду навчання з дати зарахування до дати відрахування у зв’язку із закінченням навчання.


2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Замовникові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до чинного законодавства.

2.3. Видати Замовникові документ про освіту державного зразка за умови виконання ним навчального плану з відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв'язку з ненаданням Замовникові освітньої послуги – повернути відповідну частину коштів, які вніс Замовник як попередню оплату за надання освітньої послуги.

2.6. У випадку відрахування Замовника з Університету за неуспішність, порушення правил внутрішнього розпорядку або інших причин, передбачених Статутом, кошти, сплачені за надані освітні послуги, Виконавець не повертає.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, які встановлює цей договір.

3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Замовник вносить оплату до 25 серпня 2011 р. після  проходження фахових випробувань і рекомендації приймальною комісією до зарахування. Вартість освітньої послуги за рік становить ____________________гривень. Оплата здійснюється до першого числа кожного місяця (вересень-червень) рівними частинами (по 10 % річної вартості).

4.2.Замовник оплачує послуги банку при кожному внесенні оплати за навчання.

4.3. Замовник зараховується на навчання до Університету за умови подання у встановлений термін на відповідний напрям (спеціальність) оригіналів документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і додатка до нього, медичної довідки, копії квитанції про оплату за навчання і даного договору .


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг до встановленого терміну Замовник відраховується з Університету.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія договору припиняється:

- за згодою сторін;

- якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і сторони не погоджуються із внесенням змін до договору;

- у разі відрахування Замовника - фізичної особи з Університету згідно з законодавством та цим договором;

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

6.2. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Замовникові згідно із законодавством на весь термін такої відпустки.

Декан факультету ______________________________


(підпис)

«__»____________________20__р.

Юридичні адреси сторін:

Замовник Виконавець

__________________________________________ Ректор Львівського національного

(адреса для листування) університету імені Івана Франка

__________________________________________ _______________________ Вакарчук І.О.

__________________________________________

(Паспортні дані) Головний бухгалтер _______________________

Львівський національний університет

_________________________________________ імені Івана Франка

79000, м.Львів, вул.Університетська,1

(Ідентифікаційний номер) Банківські реквізити:

ЛНУ імені Івана Франка ЗКПО 02070987

МФО 825014 в ГУДКУ у Львівській області

Розрахунковий рахунок: 31250272210063


“___” ______________ 20__р. “___” ______________ 20__р.


Примітка:1.За фізичну особу, яка не має повної дієздатності, договір підписують її батьки або інші законні представники.

Схожі:

Д м восторонній договір N iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Д м восторонній договір N iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Д м восторонній договір N iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Д м восторонній договір N iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Д м восторонній договір N iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Д м восторонній договір N iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Д м восторонній договір N iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Д м восторонній договір N iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Д м восторонній договір N iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Д м восторонній договір N iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Д м восторонній договір N iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи