Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» icon

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Скачати 60.74 Kb.
НазваУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Дата18.11.2012
Розмір60.74 Kb.
ТипДокументи
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: +38(057) 707-66-00, факс: +38(057) 707-66-01

Е-maіl: omsroot@kpi.кhагкоv.uа
_____________№ .

На № .


Про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1076 від 05.10.2012 р. “Про проведення ^ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році” Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” (див. додаток 2, п. 20 наказу № 369 від 27.03.2012 р.).

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ-му турі конкурсу.

Для участі у конкурсі просимо Вас до ^ 25 січня 2013 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців І-го туру конкурсу Вашого ВНЗ. З кожної спеціальності, що входить до галузі, дозволяється надіслати не більше, ніж 3 роботи (максимальна загальна кількість від ВНЗ – 12 робіт). Спеціальності галузі:  Прикладна геометрія, інженерна графіка;  Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;  Технічна естетика;  Ергономіка.

Студентські наукові роботи мають відповідати вимогам, визначеним наказами МОНмолодьспорту України № 202 від 21.02.2012 р. та № 1076 від 05.10.2012 р.

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 202 від 21.02.2012 р.:

1. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

2. Конкурс проводиться у два тури: перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації; другий тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, визначених базовими.

3. Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія.

4. Перший тур Конкурсу проводиться у жовтні – грудні.

5. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.

6. Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної спеціальності, зазначеної вище, що входить до галузі "Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка", та надсилає їх галузевій конкурсній комісії до НТУ "ХПІ" до 25 січня 2013 р.

8. Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. Підсумкова конференція відбудеться у березні 2013 року.

^ Вимоги до наукових робіт

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі, з якої проводиться конкурс, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;

робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

кресленики та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

6. В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1).

7. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини).

З повними текстами наказів можна ознайомитись на сайті www.mon.gov.ua.

^ Наша адреса:

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з галузі науки "Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка",

кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки,

Національний технічний університет

"^ Харківський політехнічний інститут",

вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002


За результатами ІІ-го туру конкурсу в березні 2013 р. в НТУ “ХПІ” відбудеться підсумкова конференція. Кращі студентські наукові роботи будуть нагороджені дипломами і грамотами, рекомендовані до друку у фаховому збірнику наукових праць та увійдуть у програму Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” 2013 р.


^ Контактні дані:

Воронцова Дар’я Володимирівна, к.т.н., старший викладач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки – секретар галузевої конкурсної комісії (тел. (057) 707 64 31; e mail: vorontsova_darya@mail.ru).


Проректор з наукової роботи НТУ “ХПІ”,

голова галузевої конкурсної комісії А. П. Марченко


Секретар галузевої конкурсної комісії

Воронцова Д.В.

тел. (057) 7076431

e-mail: vorontsova_darya@mail.ru

Додаток 1

до Положення про проведення

^ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника наукової роботи

«________________________________»

(шифр)Автор Науковий керівник


1. Прізвище ________________________

1. Прізвище ___________________

2. Ім’я (повністю) ___________________

2. Ім’я (повністю) ______________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю) _______

4. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________

4. Місце роботи, телефон, е-mail ______________________________

5. Факультет _______________________

5. Посада _____________________

6. Курс (рік навчання)________________

6. Науковий ступінь ____________

7. Результати роботи опубліковано

___________________________________

(рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання ________________

8. Результати роботи впроваджено

___________________________________

(рік, місце, форма впровадження)

8. Місце проживання, телефон

______________________________

9. Місце проживання, телефон, е-mail ___________________________________

Науковий керівник ________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Автор роботи ________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Рішенням конкурсної комісії _______________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) _________________________ рекомендується для участі у другому

(прізвище, ініціали)

турі Конкурсу_______________________________________________________ (назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Голова конкурсної комісії ____________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. ___ ____________________20 __ року


Зразки оформлення титульного аркуша, анотації, змісту (плану), тексту та списку використаної літератури в студентській науковій роботіСхожі:

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет радіоелектроніки
Освіти І науки України №1324 від 18. 11. 2011 року „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя технічний навчально – науковий інститут
Технічний навчально – науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни
України №1410 від 13. 12. 12 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року» другий етап олімпіади...
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»
Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору
Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет радіоелектроніки

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет радіоелектроніки

Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницька обласна державна адміністрація Вінницький національний технічний університет (внту) Вінницьке регіональне відділення Академії будівництва України (абу) Московський державний будівельний університет (мдбу) Брестський державний технічний
Аксельрод Р. Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області (Україна)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи