Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація icon

Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація
НазваСпадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація
Дата15.01.2013
Розмір445 b.
ТипДокументи


 • Спадкові хвороби людини.


Спадкові хвороби людини, їх класифікація.

 • Молекулярні спадкові хвороби.

 • Хромосомні хвороби.

 • Мультифакторіальні хвороби. Хвороби із спадковою схильністю.

 • Принципи діагностики спадкової патології.Моногенні хвороби поділяються на групи залежно від характеру порушень:

 • ензимопатії (ферментації);

 • дефекти структурних білків і транспортних;

 • порушення циркулюючих білків крові;

 • генні хвороби з невідомим первинним біохімічним дефектом.Моногенні хвороби – порушення обміну амінокислот

 • фенілкетонурія

 • Тирозиноз

 • Альбінізм

 • Алькаптонурія

 • Лейцинози

 • Гістидинемія

 • Гомоцистинурія

МХ порушення амінокислотного обміну (аміноцидопатії)

 • Фенілкетонурія

 • Описана в 1934р., висока частота захворюваності (1:10000...40000)

 • Гетерогенність

 • Дієторезистентні форми (генокопії)

 • Варіабельна експресивність

 • Дефект фенілаланін – 4 – гідроксилазиКлінічні прояви неврологічного характеру:

 • підвищена збудливість,

 • гіперрефлексія та підвищений тонус м’язів, тремор,

 • судомні епілептоїдні напади,

 • пізніше розвивається мікроцефалія, розумова відсталість,

 • зменшена пігментація шкірних покривів, волосся, райдужної оболонки очей.Тирозиноз (тирозинемія):

 • Дефект тирозин–амінотрансферази або оксидази n–гідроксипіровиноградної кислоти

 • Накопичення в крові та виділення з сечею тирозина. Порушення гомеостазу. В гострій формі захворювання характеризується затримкою розвитку малюка, появою гепатоспленомегалії, геморагії, змінами в нирках. Без лікування діти гинуть в грудному віці від печінкової або дихальної недостатності.

 • Для хронічного перебігу хвороби притаманні цироз печінки, рахітоподібні зміни кісток, ураження канальцевої системи нирок.Альбінізм (А-Р)

 • Частота в популяції від 1:5000 до 1:25 000

 • Гетерогенність

 • Тирозиназа, каталізує синтез меланіну з тирозину через 3, 4 – дигідро–ксифенілаланін.

 • Відсутність меланіну в клітинах шкіри, волосся та райдужної оболонки очей та підвищення чутливості до УФ – випромінення.Лейциноз (генокопії)

 • Мутації трьох різних ферментів (декарбоксилази, трансацилази, флавінового ферменту), порушується окислювальне декарбоксилювання 3–х кетокислот, в які перетворюється лейцин, ізолейцин і валін.

 • Клінічно розрізняють декілька форм цієї хвороби –– класичну, проміжну, м’яку, тіамінзалежну.

 • Основні симптоми пов’язані з ураженням нервової системи: судоми, порушення дихання, в сечі надлишок кетокислот надає їй запаху кленового сиропу.Алкаптонурія (А-Р)

 • Дефект оксидази, яка каталізує перетворення гемогентензинової кислоти в малеїнацетооцтвову.

 • Клінічні прояви: починаються після 40 років, патологія суглобів, кінцівок та хребта, інших збагачених сполучною тканиною частин тіла. Відкладання гомогентинзи-нової кислоти в сполучній тканині (пігментація кольору охри). Велика кількість кислоти виводиться з сечею (потемніння на повітрі).Моногенні хвороби – порушення обміну вуглеводів

 • Галактоземія,

 • Фруктоземія,

 • Глікогенози,

 • Мукополісахаридози.Галактоземія (А – Р)

 • –– порушення обміну галактози, яка надходить з їжею та утворюється при гідролізі лактози.

 • у гомозигот активність ферменту 3–12 % від норми, у гетерозигот –– 50 %. Частота 1:35…150 тис. народжень.

 • характеризується гетерогенністю. Н., з частотою 1:100…200 тис. зустрічається галактоземія з м’якою клінічною картиною.

Глікогенози А-Р (1 : 40 000)Мукополісахаридози – хвороби накопичення

 • спадкові хвороби – порушення метаболізму глікозамінгліканів (ГАГ), накопичення ГАГ внаслідок мутацій ферментів лізосом (гідролаз).

 • Генетична гетерогенність визначається мутаціями різних генів, які кодують різні ферменти.

 • Тип успадкування А – Р, Х – Р.

Гаргоїлізм хвороба ГурлераСпадкові дефекти обміну ліпідів –– сфинголіпідози

 • –– порушення розщеплення ліпідів та обміну ліпідів плазми крові.

 • Тип успадкування А – Р, Х – Р.

 • Частота різних форм від ≈ 1:4000 новонароджених до 1: 300 000, частота в різних популяціях може значно відрізнятися.Хвороба Тея- Сакса (А-Р)

 • Починається в 4-6 місяців;

 • Порушення зору: зниження зору, симптом “вишневої кісточки”,атрофія зорових нервів, сліпота;

 • Зникають орієнтувальні та захисні реакції, підвищені реакції на звукові сигнали;

 • Смертність через 1-2 роки після початку.Спадкові хвороби пуринів і пиримидінів.

 • Приклад синдром Леша – Найяна. Частота 1 : 300000. Тип успадкування може бути Х – Р, А – Р.

 • Нестача ферменту, необхідного для синтезу ДНК (гіпоксантин-фосфорибозилтрансферази).

 • В сечі хворих накопичується сечова кислота.

 • Фенотипові порушення:

 • розумова відсталість, симпатичні паралічі, підвищена збудливість,

 • порушення пуринового обміну,

 • агресивна поведінка,

 • нирковокам’яна хвороба (накопичення уратів).Гемоглобінопатії

 • Гемоглобінопатії –– група спадкових хвороб, при яких порушуються білкові ланцюги гемоглобіну (Нb), що призводить до змін їх функцій і властивостей. До таких хвороб відносяться: метгемоглобінемія, еритроцитози, серпоподібно–клітинна анемія, таласемія.Серпоклітинна анемія

 • З високою частотою зустрічається в регіонах розповсюдження малярії.

 • Тип успадкування –– аутосомний, неповністю домінантний.

 • Мутантний ген (S) викликає синтез гемоглобіну S, який змінює форму еритроцитів та слабо приєднує кисень, в наслідок чого розвивається анемія та гіпоксія.

 • У гетерозигот –– одночасно є нормальний Нb та мутантний НbS, але вони не хворіють на малярію.

Серпоклітинна анемія

Колагенові хвороби.

 • В основі цих хвороб генетичні дефекти біосинтезу та розпаду колагену (структурний компонент сполучної тканини).

 • До цієї групи відноситься хвороба Елерса – Данлоса, для якої характерний генетичний поліморфізм, тип успадкування А – Д, А – Р;

 • хвороба Марфана (А – Д тип успадкування).

Синдром Марфана – арахнодактиліяАхондроплазія А-ДМуковісцидози

 • (А – Д або А – Р тип успадкування, частота 1:2500 новонароджених).

 • В основі патогенезу усіх форм –– ураження ендокринних залоз (секретуючих клітин бронхів, підшлункової залози, кишечнику, потових залоз, печінки) відбувається виділення густого секрету, запальним та склеротичним змінам в органах.

 • Основні форми –– печінкова, легенева та кишкова. Діагностика –– спеціальні комплексні тести – визначення вмісту Na+ в секретах, визначення активності травних ферментів.

Міопатії (м’язові дистрофії)

 • –– група спадкових хвороб, при яких уражаються посмуговані та гладенькі м’язи.

 • Тип успадкування може бути Х – Р, А – Д, А – Р.

 • Для міопатій характерне ураження м’язів, яке з віком прогресує,

 • клінічний поліморфізм.Ювінільна форма міопатіїХромосомні хвороби

 • хвороба Дауна (1866), синдром Клайнфельтера (1942), синдром Шерешевського – Тернера (1925, 1938).

 • Встановлення зв’язку міх хворобами і змінами кількості хромосом було доведено тільки у 1959 р.

 • 500 хромосомних хвороб –– порушень кількості та структури хромосом.Схема нерозходження однієї пари хромосом у 1-му мейотичному поділі. Внаслідок злиття аномальної гамети з нормальною гаметою утворюються зиготи з трисомією (1) або моносомією (2). А перший і другий мейотичний поділ; Б - зиготи: 1 – з трисомією; 2 - з моносомією.Синдром Патау (Patau, 1960),Синдром Едварса

Синдром Едвардса (Edwards, 1960)

 • трисомія 18, трисомія Е (по 17…18 хромосомам). Частота ≈ 1: 7000 народжень.

 • Фенотипово проявляється комплексом варіабельних вад розвитку.

 • Недостатній фізичний та психічний розвиток. М’язові атрофії, глибоке розташування та дисплазія вушних раковин.

 • Порушення розвитку очей: мікрофтальм, аномалії райдужної оболонки, епікант.

 • Аномалії скелету, крилоподібна шкіра шиї, щитоподібна форма грудної клітки, дисплазія грудини, таза, аномалії ребер, сколіоз, множинні вади розвитку внутрішніх органів (серця, легень, нирок), гіпоспадія.

 • Діти гинуть протягом 1–го –– 2–х років.Синдром Дауна (Dawn, 1866)

 • трисомія 21. Каріотип 47 хромосом.

 • Частота 1: 700…800 новонароджених, частота зростає з віком матері (після 36 – 40 років становить 1: 50).

 • Результат трисомії 21 хромосоми, транслокації або мозаїцизму.Синдром ДаунаКаріотип 47,21+Синдром Дауна Вади розвиткуСиндром “котячого крику” (синдром „cri – du – chat”; 1963),

 • делеція короткого плеча 5 хромосоми (5р–). Частота серед новонароджених 1: 40000…50 000.

 • Характеризується поліморфізмом в залежності від розміру делеції.

 • Фенотипово спостерігається недостатній фізичний та розумовий розвиток, аномалій внутрішніх органів, мікроцефалія.

 • Під час народження характерний котячий крик.

Синдром Шерешевського – Терненра (Шерешевський, 1925; Turner, 1938),

 • каріотип 45, ХО (моносомія Х).

 • Частота 0,7 : 1000 дівчаток.ДіагностикаСиндром трипло-Х

 • Х – полісомія зустрічається у жінок. Каріотип 47, ХХХ або випадки мозаїцизму на 46, ХХ/ 47, ХХХ.

 • Частота 1: 1000 народжень.Синдром Клайнфельтера (Altmann, 1895, каріотип 47, ХХУ; 48, ХХХУ; 49, ХХХХУ. Kleinfelter і співавтори,1942). Частота 1,5 : 1000 народжених хлопців, інші варіанти –– рідкоКаріотипДіагностикаФенотиповий прояв.

 • Фенотиповий прояв.

 • Юнаки високого росту, з непропорційно довгими кінцівками, генікомастією, із зниженням лібідо. Порушується статевий розвиток, гіпоплазія яєчок (гістологічно – звуження або повна облітерація сім’яних канальців). Безплідність.

 • Психічні порушення, при збільшенні кількості Х–хромосом –– олігофренія різного ступеня.

 • Зміни дерматогліфіки – дистальне зміщення аксіального трирадіуса і збільшення кута atd. На пальцях переважають дуги.

Схожі:

Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Надати майбутнім спеціалістам-дефектологам знання про спадкові механізми виникнення патологій людського організму, зокрема,...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconЗатверджую” “Схвалено
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconЗатверджую” “Схвалено
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconАктуальність проблеми
Хвороби нирок являють собою численну І різноманітну як у клінічному, так І в морфологічному прояві групу хвороб, класифікація яких...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconАктуальність проблеми
Хвороби нирок являють собою численну І різноманітну як у клінічному, так І в морфологічному прояві групу хвороб, класифікація яких...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconПлан Природа прав людини та ґенеза їх правового закріплення. Природність та невід’ємність прав людини. Класифікація прав людини. Міжнародна система захисту прав людини.
Захист прав національних, етнічних, релігійних І мовних меншин, прав жінок, дітей та біженців
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Типи відношення хворих до хвороби. Психо(пато)логічні...
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconТема 17. Поняття та класифікація прав людини
Права людини — це той абсолютний кордон, який не повинна перетинати жодна держава
Спадкові хвороби людини. Спадкові хвороби людини, їх класифікація iconОбов’язковий мінімум теоретичних питань і практичних навичок з модулю №3 «Хвороби пародонту», без оволодіння якими студент не зможе одержати позитивну оцінку Змістовний модуль “Хвороби пародонта.
Змістовний модуль “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи