European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка14/21
Дата13.08.2012
Розмір2.83 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
^

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.


Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


^ Дисципліна: Основи біоспектроскопії

Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13 (ОС)
Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

14

1

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

30

2,1

Всього (год /кредитів)

72/2
Іспит (трим)

13
Залік (трим)

-
КОД:

ВСД.11

Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент.

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Вивчення теоретичних основ та практичних аспектів оптичних методів вимірювального контролю світлорозсіювальних середовищ, специфіки структурної організації та метрологічних особливостей інтерактивних спектрофотометричних систем.

Програма

Сучасний стан оптичних методів і засобів вимірювального контролю світлорозсіювальних середовищ. Надбання, проблеми і перспективи. Проблеми і концептуальні напрямки автоматизації оптичної контрольно-вимірювальної техніки. Аналіз концепції інтелектуалізації оптичних контрольно-вимірювальних засобів. Аналіз рівняння переносу випромінювання та сучасних прямих і непрямих методів його розв’язання. Теоретичні (непрямі) методи розв’язання РПВ. Експериментальні (прямі) методи визначення оптичних параметрів неоднорідних середовищ. Алгоритм і структура експерименту з неоднорідними та квазіоднорідними середовищами. Синтез математичної моделі перетворення випромінювання квазіоднородним гуморальним середовищем. Кореляційна функція поля розсіяння гуморальним середовищем. Аналіз математичної моделі світлорозсіяння плоскопаралельними пористо-волокнистими матеріалами. Синтез математичної моделі теплообміну випромінюванням у фрактальних структурах. Кореляційна функція теплообміну випромінюванням у фрактальних структурах. Аналіз математичної моделі дифузного розсіяння світла шорсткою поверхнею. Синтез математичної моделі поглинання випромінювання нестаціонарним потоком газу у інтегрувальному резонаторі. Специфіка структури та аналіз метрологічних характеристик інтерактивного спектроекстинкциметра поляризаційного СЕП-3. Специфіка структури та аналіз метрологічних характеристик інтерактивної автоматизованої системи МАС-2 локації мутних середовищ. Специфіка структури та принцип дії комп’ютерно-вимірювальної системи КВС-1 для діагностики гуморальних середовищ. Специфіка структури, принцип дії та аналіз метрологічних характеристик інтерактивного інфрачервоного газоаналізатора. Специфікас труктури і принцип дії інтерактивного засобу вимірювального контролю поверхні біотканини на основі виносного інтегрувального зонда. Аналіз механізму антистоксового поглинання гуморальними середовищами з позиції координаційної теорії кристалічного поля. Аналіз поляризаційних матриць переносу світла дисперсними моношарами в умовах однократного розсіяння.

Бібліографія:

 1. Розенберг Г.В. Физические основы спектроскопии светорассеивающих веществ // УФН. – Т.91, вып. 4, 1967. – С.596-608.

 2. Иванов А.П. Оптика рассеивающих сред. – Мн.: Наука и техника, 1969. -592с.

 3. Рвачев В.П. Методы оптики светорассеивающих сред в физике и биологии. – Мн.: Изд.Белорус. ун-та, 1978. – 237с.

 4. Сидько Ф.Я., Терсков И.А., Ерошин Н.С. и др. О применении методов спектроскопии светорассеивающих сред при биофизических исследованиях одноклеточных организмов и их суспензий //Теоретические и прикладные проблемы рассеяния света. – Мн.: Наука и техника, 1971. – С.361-374.

 5. Петрук В.Г., Томчук М.А., Чорноволик Г.О., Бозняк Ю.А. Розробка та аналіз математичної моделі трансформації випромінювання біотканиною // Вісник ВПІ.-2000.-№2.-С.18—22.

 6. Петрук В.Г. Метрологічні особливості технології зразкових засобів оптичних вимірювань // Вимірювальна техніка та метрологія.-Львів: ДУ „Львівська політехніка”, 1998.-№54.-С.56-59.

 7. Петрук В.Г. Теоретичні основи оптичних методів вимірювань неоднорідних середовищ /Монографія (част.1).-Вінниця: Універсум-Вінниця, 1997.-109с.

 8. Оптико-электронные приборы для научных исследований: Учеб. пособие / Л.А. Новицкий и др. – М.: Машиностроение, 1986.-432с.

Методи оцінювання

Протягом 13 триместру магістрант повинен скласти 2 письмові колоквіуми та 2 письмові контрольні роботи на 7-му та 14-му тижні.

Триместр складається з двох модулів. Протягом першого модуля захищається чотири лабораторних роботи. Протягом другого – три.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, контрольних робіт. На основі цих оцінок магістрант або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови

Грунтується на курсах “Основи метрології”; “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерні медичні технології”.

^ Методичне забезпечення

Всі лекції викладаються як проблемні із застосуванням плакатів, прозорих плівок для кодоскопа, а також демонстрації графічного матеріалу на комп’ютерному проекторі.

Видаються програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення фундаментальних та прикладних знань в області оптичної спектроскопії.


^ Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


Дисципліна: Неінвазивний фізіологічний моніторінг

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13 (ОС)
Лекції (год)

42

3

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

28

2

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

60

4,3

Всього (год /кредитів)

144/4
Іспит (трим)

13
Залік (трим)

-
КОД:

ВСД.12

Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент.

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Вивчення особливостей роботи оптико-електронних та електронних біомедичних систем для проведення медичної діагностики, хірургії та терапії, ознайомлення зі специфікою структурної організації та метрологічних особливостей біомедичних оптико-електронних систем.

Програма

Сучасний розвиток біомедичних оптико-електронних технологій та впровадження їх в медичну практику. Мета та задачі курсу. Сучасні наукові школи. Аналіз оптичних методів реєстрації біомедичних сигналів. Аналіз математичних моделей взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами. Метод діагностики по параметрах коливальних і хвильових процесів у ССС. Фізична обумовленість і фізіологічна значимість пульсових коливань. Оптичні датчики для практичної діагностики серцево-судинної систем. Аналіз оптичних датчиків для реєстрації пульсової хвилі і виміру артеріального тиску. Класифікація волоконно - оптичних датчиків для діагностики. Методика виміру пульсограмм оптичними методами. Концепція медико-технічного око-процесора - базової моделі неінвазивного методу діагностування. Вимоги до оптичних біомедичних перетворювачів світлового потоку. Вимоги до комплексу апаратно-програмних засобів для аналізу гемодинаміки серцево-судинної системи (ССС). Аналіз інструментальних методів діагностики у вертебрології. Медичні методики аналізу стану мікроциркуляції у хребетно-рухомих сегментах .Розробка алгоритмів для аналізу фотоплетизмо-графічної інформації мікроциркуляції у хребетно-рухомих сегментах Аналіз існуючих методів оцінки мікроциркуляції кон’юктиви ока. Метод оцінки мікроциркуляції конъюктивы ока. Програмно-алгоритмічна реалізація методу оцінки мікроциркуляції кон’юктиви ока. Використання оптико-електронних технологій для проведення експрес-аналізу елементного складу крові. Використання оптико-електронних технологій у спектроскопії розсіяного світла. Червоний і інфрачервоний випромінювачі з підвищеним квантовим виходом для оксиметрії. Порівняльна характеристика можливостей методів теплобачення, ультразвукової біолокації. Системна оцінка гемодинаміки за пульсовими критеріями. Статистичний аналіз амплітудних і часових компонентів пульсової хвилі. Методика визначення ступеня насичення циркулюючої крові киснем по різниці амплітуд фотоплетизмографічних хвиль і світлових потоків.

Бібліографія:

 1. Павлов С.В., Кожем’яко В.П., Петрук В.Г., Колісник П.Ф., Марков С.М. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи. - Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 115 с.

 2. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с.

 3. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.

 4. Минцер О.П., Молотков В.Н. и др. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник. – К.: Наукова думка, 1986. – 375 с.

 5. Минцер О.П., Угаров Б.Н, Власов В.В. Методы обработки медицинской информации. – К.: Выща школа, 1991. – 271 с.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Вышэйш. шк., 1973.- 320 с.

 7. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике. -. Винница, Континент, 1996. – 132 с.

 8. Оптоэлектронная схемотехника: Учеб. пособие /В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.И. Имнашвили. - К.: УМК ВО, 1986.- 276с.

Методи оцінювання

Протягом 14 триместру студент повинен виконати і захистити 9 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7-му та 14-му тижні.

Триместр складається з двох модулів. В першому модулі виконується 5 лабораторних робіт, в другому - чотири.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови

Грунтується на курсах “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Волоконна та інтегральна оптика”; “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерні медичні технології”.

Методичне забезпечення:

Всі лекції викладаються як проблемні із застосуванням плакатів, прозорих плівок для кодоскопа, а також демонстрації графічного матеріалу на комп’ютерному проекторі.

Видаються програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети програм для автоматизованого проектування оптоелектронних медичних систем.

Для виконання лабораторних робіт використовуються:

Справочник по инфракрасной технике/Ред. У.Вольф, Г. Цицис. В 4-х тт. Т.1 Физика ИК-излучения: пер. с англ. – М.: Мир, 1995 . – 606 с.

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети розроблених програм для автоматизованої обробки біомедичних даних.

^ Методичне забезпечення

Видаються: програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Індивідуальна робота:

Передбачає вивчення особливостей роботи оптико-електронних та електронних біомедичних систем для проведення медичної діагностики, хірургії та терапії, ознайомлення зі специфікою структурної організації та метрологічних особливостей біомедичних оптико-електронних систем.

Додатково заохочуються.

^ Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Основи оптичної томографії

^ Факультет: ІнМАД

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13 (ОС)
Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

14

1

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

30

2,1

Всього (год /кредитів)

72/2
Іспит (трим)

-
Залік (трим)

13
КОД:

ВСД.13

Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент.

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-84-50, 8-0432-59-80-23

^ Мета вивчення дисципліни

Вивчення принципів оптичної томографії, загальних методів і алгоритмів обробки біомедичних зображень та розпізнавання біомедичних образів, а також у надбанні навичок використання методології класифікаційного та системного підходів при аналізі та синтезі біомедичних інформаційних томографічних систем.


Програма

Оптична томографія (ОТ) як неінвазивний метод отримання інформації про внутрішню (невидиму) структуру речовини. Принципова відмінність ОТ від інших інтроскопічних методів (рентгенівська комп’ютерна томографія, ультразвукова інтроскопія, емісійна томографія тощо). Основні переваги ОТ. Методи отримання магнітно-резонансних зображень. Точкові та інтегральні методы. Пошарове сканування. Перетворення Фур’є - основний математичний аппарат реконструювання магнітно-резонансних зображень в інтегральних методах. Отримання одновимірних проекцій розподілу густини резонуючих спінів. Способи поточкового сканування. Метод осцилюючих градієнтів. Метод фокусування однорідності магнітного поля. Способи пошарового сканування. Синтез просторово-селективних радіочастотних імпульсів. Нестрогість застосування спектрального підходу при синтезі таких імпульсів. Принцип багатошарового сканування. Двовимірна і трьохвимірна томографія на основі перетворення Фур’є. Формалізм магнітно-резонансної томографії на основі перетворення Фур’є. Векторна форма перетворення Фур’є. Основні теореми перетворення Фур’є у двовимірній формі. Метод частотного кодування. Принципова неможливість одночасного частотного кодування більш, ніж по одній координаті. Принцип фазового кодування. Еволюція намагніченості під дією імпульсного градієнта. Загальний вираз для напруги ядерної індукції від неоднорідного зразка в присутності неоднорідного магнітного поля, що залежить від часу. Можливість багатовимірного кодування. k-простір, викликаний градієнтними магнітними полями. Різноманітні траєкторії сканування k-простору. Спінове ехо як фізичний спосіб відтворення сигналу для негативної частини шкали часу. Принципи фізичного контрастування зображень в МРТ. Контрастування по часу релаксації. Його значення для медичної діагностики и технічної томографії полімерних матеріалів. Контрастування по переносу намагніченості. Створення умов переносу намагніченості від макромолекул до молекул розчинника. Використання для медичної діагностики. Контрастування по локальним неоднорідностям (Т2*-контраст). Застосування в медицині і в томографії природних пористих середовищ. Використання контрастування за рахунок нерівномірного розподілу парамагнітних агентів. Контрастування медичних зображень шляхом ін’єкції препаратів, що містять парамагнітну мітку. Використання звичайних змін концентрації парамагнетиків в організмі (парамагнітній молекулі кисню). Функціональні зображення. Відображення активності окремих областей мозку на магнітно-резонансних томограмах мозку. Особливості експериментальної реалізації методів отримання магнітно-резонансних зображень. Дискретне перетворення Фу’рє. Використання квадратичної просторової залежності магнітного поля. Перетворення Френеля. Стохастичні методи. Використання перетворення Адамара. Вейвлет-перетворення.

Бібліографія:

 1. В. П. Кожем`яко, Л. І. Тимченко, С. М. Білан, А. В. Поплавський Паралельні оючислювальні методи та засоби пірамідальної обробки інформації: Навч. посібн. – К.: ІСДО, 1994. – 256 с.

 2. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.2 – Офтальмологічна оптика. – Вінниця.: ВДТУ.2002 – 162 с.

 3. Васюра А.С, Павлов С.В., Суприган В.В. Адаптивна оптика.– Вінниця.: ВДТУ.- 2003 – 145 с.

 4. Тараненко В.Г., Шанин О.И. Адаптивная оптика. - М.Радио и связь, 1990.-110 с..

 5. Лукьянов Д.П., Корниенко А.А., Рудницкий Б.Е. Оптические адаптивные системы. - М. Радио и связь, 1988. - 238 с.

 6. Справочник по ИК технике/У.Вольфа, Г.Цисиса. М. Мир. – 1995. – 606 с.

 7. Эпштейн М.И. Измерение оптического излучения в электронике.­­­ М.: Энергоатомиздат, 1990. - 252.

 8. Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщиков Г.В. Ис­­­точники и приемники излучения. - Санкт-Петербург: Политехни­­­ка, 1991. - 239.

 9. Воронцов М. А., Шмальгаузен В. И. Принципи адаптивної оптики. -М.: Наука, 1985.-336 с.

 10. Адаптивна оптика: Пер. с англ./Под ред. Э. А. Витриченко.-М.: Світ, 1980.-456 с.

 11. Лукин В.П. Атмосферная адаптивная оптика. – Новосибирск: Наука, 1986.-248 с.

 12. Беспалов В.И., Пасманик Г.А. Нелинейная оптика и адаптивные лазерные системы. – М.: Наука, 1986.-136 с.

Методи оцінювання

Протягом 14 тижнів студент повинен виконати і захистити 6 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7-му та 14-му тижні.

Триместр складається з двох модулів. В кожному модулі необхідно захистити 3 лабораторних роботи.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови

Грунтується на курсах: “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”; “Лазерна медична техніка”; “Теоретичні основи побудови оптичних обчислювальних машин і систем”; “Схемотехніка оптоелектронного приладобудування”; “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем; проектування і конструювання вузлів оптоелектронних приладів”.

^ Методичне забезпечення

Видаються: програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Індивідуальна робота: передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення методів оптичної томографії

Додатково заохочуються.

^ Екзаменаційна методика: Диференційний залік, за призначенням

Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

^ Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи