European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка7/21
Дата13.08.2012
Розмір2.83 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


Дисципліна: Німецька мова

^ Факультет: ІнМАД

Статус : обов’язковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14(ВС) / 15(ЛС)
Лекції (год)Практичні заняття (год)

20/24

2,0/2,0

Лабораторні заняття (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

34/48

3,4/4,0

Всього (год /кредитів)

54/1,5 / 72/2,0
Іспит (трим)Залік (трим)

15
КОД:

НГД.01

Лектор: Абрамович Галина Валеріївна, викладач.

Кафедра іноземних мов: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 3, ауд.3443, телефон (8-0432) 59-84-78.

^ Мета дисципліни

Полягає у закріпленні лексико-граматичного матеріалу вивченого на 1-4 курсах, необхідного для спілкування в найбільш поширених повсякденних ситуаціях і для читання, реферування і анотування наукових текстів профілюючого фаху.

Програма

Основи синтаксису; типи речень, порядок слів у реченні. Активний та пасивний стан дієслів. Узгодження часів. Герундіальні дієприкметникові та інфінітивні звороти. Модальні слова та їх еквіваленти. Складнопідрядні речення з підрядними, які виражають реальну та нереальну умови. Умовний спосіб. Основні принципи анотування та реферування наукової літератури. Для закріплення навичок усного мовлення пропонуються наступні теми “Моя майбутня спеціальність”, “Плани на майбутнє”, “ВНТУ”, “Розвиток галузі та науки, в якій я спеціалізуюся”, “Чому важливо вивчати іноземні мови”, “Запрошення до участі в науковій конференції” тощо

Бібліографія

  1. Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller. Themen aktuell. Kursbuch 1,2,3 – Max Hueber Verlag, 2003.—160 S.

  2. Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus, Uthild Schütze-Nöhmke. Themen aktuell. Arbeitsbuch 1. – Max Hueber Verlag, 1999. — 144 S.

  3. Абрамович Г.В., Ковальчук Л.А., Корнієць Л.В. Розвиток навичок усного мовлення з німецької мови (Навчальний посібник). – Вінниця: ВДТУ, 2000.

  4. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. пособие. – 10-е изд. перераб. и доп. – М.: Гардарики, 1999. – 206 с.

  5. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). – М.: ЧеРо, 1995. – 336 с.

  6. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови: Довідк. вид. – К.: Рад. шк., 1989. – 304 с.

  7. Спеціалізовані видання (журнали) для спеціальностей.

Методи оцінювання

Під час навчання пропонуються лексико-граматичні тексти, контрольні переклади, бесіди по темам усного мовлення. В кінці курсу – іспит, який може бути зарахованим для магістрів, як вступний іспит з Іноземної мови в аспірантуру.

Передумови

Курс передбачає володіння навичками глибокого розуміння оригінального тексту по профілю магістра, побудованому на знайомому лексико-граматичному матеріалі. Знання граматичного матеріалу, який має першочергове значення для розуміння наукових текстів.

^ Методичне забезпечення

При проведенні занять використовуються граматичні таблиці, методичні вказівки з різних граматичних тем.

Індивідуальна робота

Домашні завдання включають лексико-граматичні вправи, виконання перекладів, складання діалогів, повідомлень.

^ Екзаменаційна методика

В кінці курсу для магістрів – державний іспит. Форма проведення – письмово-усна. Письмово: граматичний текст і переклад із словником оригінального тексту з фаху; усно - анотування загальнонаукового тексту і співбесіду по темі.

^ Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Французька мова

^ Факультет: ІнМАД

Статус : обов’язковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

Години на тиждень

Триместр

14(ВС) / 15(ЛС)
Лекції (год)Практичні заняття (год)

20/24

2,0/2,0

Лабораторні заняття (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

34/48

3,4/4,0

Всього (год /кредитів)

54/1,5 / 72/2,0
Іспит (трим)Залік (трим)

15
КОД:

НГД.01

Лектор: Хоменко Надія Павлівна, старший викладач.

Кафедра іноземних мов: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 3, ауд.3443, телефон (8-0432) 59-84-78.

^ Мета дисципліни

Полягає у закріпленні лексико-граматичного матеріалу вивченого на 1-4 курсах, необхідного для спілкування в найбільш поширених повсякденних ситуаціях і для читання, реферування і анотування наукових текстів профілюючого фаху.

Програма

Основи синтаксису; типи речень, порядок слів у реченні. Активний та пасивний стан дієслів. Узгодження часів. Герундіальні дієприкметникові та інфінітивні звороти. Модальні слова та їх еквіваленти. Складнопідрядні речення з підрядними, які виражають реальну та нереальну умови. Умовний спосіб. Основні принципи анотування та реферування наукової літератури. Для закріплення навичок усного мовлення пропонуються наступні теми “Моя майбутня спеціальність”, “Плани на майбутнє”, “ВНТУ”, “Розвиток галузі та науки, в якій я спеціалізуюся”, “Чому важливо вивчати іноземні мови”, “Запрошення до участі в науковій конференції” тощо

Бібліографія

  1. Фахові журнали “Automatisme”, “L’architehture daujowdhui”, “Kenue generale de l’electricite”, “Constructron”.

  2. Збірник текстів та контрольних завдань з граматики французької мови: під ред. Г. Прокоф’єва. – Москва, 2003 р.

  3. Коржавін О. Е. Посібник з технічного перекладу текстів з фаху. – Москва, 2004 р.

^ Методи оцінювання

Під час навчання пропонуються лексико-граматичні тексти, контрольні переклади, бесіди по темам усного мовлення. В кінці курсу – іспит, який може бути зарахованим для магістрів, як вступний іспит з Іноземної мови в аспірантуру.

Передумови

Курс передбачає володіння навичками глибокого розуміння оригінального тексту по профілю магістра, побудованому на знайомому лексико-граматичному матеріалі. Знання граматичного матеріалу, який має першочергове значення для розуміння наукових текстів.

^ Методичне забезпечення

При проведенні занять використовуються граматичні таблиці, методичні вказівки з різних граматичних тем.

Індивідуальна робота

Домашні завдання включають лексико-граматичні вправи, виконання перекладів, складання діалогів, повідомлень.

^ Екзаменаційна методика

В кінці курсу для магістрів – державний іспит. Форма проведення – письмово-усна. Письмово: граматичний текст і переклад із словником оригінального тексту з фаху; усно - анотування загальнонаукового тексту і співбесіду по темі.

^ Реєстрація на курс: 21021, м.Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, ГУК дирекція Ін МАД, к.2213, тел.;(8-0432) 435-135.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Охорона праці в галузі лазерної та оптоелектронної техніки

^ Факультет: ІнМАД

Статус : обов’язковий

Курс: П’ятий
Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13(ОС)

обов’язковий

Лекції (год)

14

1

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

14

1

Семінари (год)КП (КР) триместрРГРСРС (інд. заняття)

26

1.85

Всього (год/кредитів)

54/1.5
Екзамен (триместр)Залік (триместр)

13
КОД:

НГД 03

Лектор: Дрончак Володимир Олександрович, к.т.н., доц.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи