Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті icon

Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті
Скачати 66.41 Kb.
НазваАлла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті
Дата18.07.2013
Розмір66.41 Kb.
ТипДокументи

Алла Берестова

Національний фармацевтичний університет


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ

НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ


У роботі маємо на меті показати особливості використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі, переваги застосування електронного навчання при різних формах навчання та надзвичайні їх можливості.

Ключові слова: інноваційні технології навчання, дистанційне навчання, аудиторні та електронні форми викладання, телекомунікаційних технологій.


Інноваційні технології у вищому навчальному закладі – це технології, засновані на нововведеннях: організаційних (пов’язаних із оптимізацією умов освітньої діяльності), методичних (спрямованих на оновлення змісту освіти та підвищення її якості). Інноваційні технології дозволяють:

♦ студентам

 • ефективно використовувати навчально-методичну літературу та матеріали;

 • засвоювати професійні знання;

 • розвивати проблемно-пошукове мислення;

 • формувати професійне міркування;

 • активувати науково-дослідницьку роботу;

 • розширювати можливості самоконтролю отриманих знань;

♦ викладачам

 • оперативно обновлювати навчально-методичну літературу;

 • впроваджувати модульні технології навчання;

 • використовувати імітаційні технології навчання;

 • розширювати можливості контролю знань студентів;

♦ у цілому

 • удосконалювати якість наявних технологій підготовки спеціалістів.

Принципова новизна, внесена комп’ютером в освітній процес, – інтерактивність, що дозволяє розвивати активні форми навчання. Саме ця нова якість дозволяє сподіватися на ефективне, реально корисне розширення сектору самостійної навчальної роботи студентів.

Одним із важливих завдань освіти на сьогодні є створення системи відкритої освіти, яка забезпечить загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів на базі технологій дистанційного навчання.

Застосування телекомунікаційних технологій надає можливість створити якісно нове інформаційне освітнє середовище без меж та з можливістю організації глобальної системи дистанційного навчання.

З точки зору педагогічної теорії дистанційне навчання викликає зацікавленість як система, яка дозволяє найбільш змістовно реалізувати сучасні вимоги до освіти: гнучкість організаційних форм, індивідуалізація змісту освіти, інтенсифікація процесу навчання та обміну інформацією.

Технології електронного навчання можуть застосовуватися при різних формах навчання:

– при очній та очно-заочній формі – вони допомагають організувати самостійну роботу та проводити безперервний моніторинг навчального процесу;

– при заочній формі – інформаційні технології є основною формою подання матеріалу, сприяють виробленню навичок практичної роботи, допомагають організувати моніторинг навчального процесу.

Принцип поєднання аудиторних та електронних форм викладання – впровадження змішаного навчання – забезпечує можливість поєднання в навчальному процесі кращих якостей урізноманітнених форм навчання. Аудиторне навчання – забезпечує соціальну взаємодію, запитувану людьми, від якого вони отримують задоволення, спілкуючись безпосередньо (студент – викладач – студент). Такий різновид навчання пропонує звичні для студентів методи: творюється інтерактивний освітній простір, в якому кожен студент может перевірити свій рівень знань, мати зворотній зв’язок із авторитетною особою (викладачем) щодо правильності відповідей та отримати відповіді на не з’ясовані питання . Електронне навчання (e-learning) – дозволяє змінювати темп, час, місце навчання та пропонує максимальну площину гнучкості та зручності для навчання студентів. Позитивним при застосуванні електронного навчання є можливість організації безперервного моніторингу. Детальний аналіз елементів моніторингу (академічна активність (ступінь опрацювання теоретичного матеріалу, систематизованість отриманих практичних навичок, самоконтроль, ступінь творчого подходу до вивчення матеріалу (участь в обговореннях на форумі, переписка із тьютором), змістовий контроль, результати практичних завдань, підсумковий контроль) дозволяє контролювати рівень якості на всіх етапах навчання, а не лише на момент атестації, як було при застосуванні традиційних схем навчання. Такі технології мають свої переваги: змінюються функції викладача і студента (викладач виконує функції консультанта-координатора, а не виконує інформативно-контролюючу функцію, студенту ж надається можливість самостійно вибирати шляхи засвоєння навчального матеріалу).

Із появою електронних видань і віртуальних навчальних лабораторій у практичних заняттях з’явилась можливість швидко отримувати інформацію, що надає можливість розвивати форми індивідуальної самостійної роботи студентів.

Сьогодні більшість вищих навчальних закладів прагне модернізувати систему освіти на основі широкого використання інформаційних і комунікативних технологій, які на сьогодні пропонують нові перспективи та надзвичайні можливості для навчання. Інформатизація освіти асоціюється із пірамідою, основа якої – нові електронні освітні продукти. Навчальні електронні видання та ресурси забезпечують запрограмований навчальний процес. Електронні навчальні посібники являють собою систематизований матеріал у межах програми навчальної дисципліни, на меті яких – вивчення предмета «з нуля» до межі предметної сфери, визначеної програмою навчання, та націлені на підітримку роботи й розширення можливостей викладача і самостійну роботу студента.

Нині ринок професійних електронних освітніх ресурсів у вищих навчальних закладах створюється силами викладачів ВНЗ. Кожен ВНЗ при розробці ресурсів керується крім стандарту ще й своїми внутрішніми потребами, наявністю лабораторної бази, наявністю висококваліфікованих спеціалистів як у предметній галузі, так і в сфері, пов’язаній із розробкою електронного освітнього ресурсу в цілому.

Результатом впровадження комп’ютерних технологій в навчання є різке розширенння сектору самостійної навчальної роботи, яка дозволить розвивати активно-діяльнісні форми навчання. Інноваційні технології забезпечують підвищення якості освіти а, отже, конкурентоспроможності вузу на ринку освітніх послуг.
Література

 1. Кораблёв А. А. Информационно-телекоммуникационные технологии в образовательном процессе / А. А. Кораблёв // Школа. – 2006. – № 2. – С. 37–39.

 2. Кораблёв А. А. Непрерывное образование / А. А. Кораблёв // Школа. – 2006. – № 2. – С. 34–36.

 3. Селевко Г. К. Альтернативные педагогические технологии / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с.

Титова С. В. Виды электронной связи и их дидактические возможности / С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 3.

Схожі:

Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconОлеся Тєлєжкіна Національний фармацевтичний університет сучасні інноваційні технології навчання української мови у вищих навчальних закладах
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки дослідники виділяють такі новітні технології, як кейс-стаді, метод проектної діяльності,...
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті icon2. Код модуля: спіп 8 2 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Інноваційні технології в освіті, науці, соціально-педагогічній діяльності
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті icon«харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет «хпі» проводить ХІ міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconНавчально-тематичний план з курсу Інноваційні навчально-виховні технології
«Інноваційні навчально-виховні технології (у фізико-математичних дисциплінах)»
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconНавчально-тематичний план з курсу Інноваційні навчально-виховні технології
«Інноваційні навчально-виховні технології (у фізико-математичних дисциплінах)»
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті icon«Інформаційні технології у професійній діяльності»
Заявка на участь у V всеукраїнській конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності»
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconДунець Лілія м. Хмельницький Інноваційні підходи до проведення уроків-тренінгів: психологічний аспект
Крім традиційних методів навчання, у практиці педагогіки професійних навчальних закладів за останні двадцять років великого розповсюдження...
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Волковой, В. А. Анатомія людини : підручник / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан; мозу, Національний фармацевтичний університет. – Харків...
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Алла Берестова Національний фармацевтичний університет інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи