Програма міжнародного наукового симпозіуму icon

Програма міжнародного наукового симпозіуму
Скачати 105.21 Kb.
НазваПрограма міжнародного наукового симпозіуму
Дата29.07.2013
Розмір105.21 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Історичний факультет


ПРОГРАМА


міжнародного наукового симпозіуму


ІМПЕРІЇ, НАЦІЇ І НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ

ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОБРАЗИ

(Другі Ужгородські історіографічні читання)

7-8 жовтня 2011 року

Ужгород

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ


Голова оргкомітету:

– ректор УжНУ, професор Вегеш Микола Миколайович


^ Співголова оргкомітету:

– проректор УжНУ з наукової роботи, професор Студеняк Ігор Петрович


Заступник голови оргкомітету:

– декан історичного факультету УжНУ, доцент Фенич Володимир Іванович


^ Члени оргкомітету:

– викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії УжНУ Ісак Юрій Іванович

– викладач кафедри історії України УжНУ Кічера Віктор Васильович


^ Відповідальний секретар оргкомітету:

– ст. викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії УжНУ Ганус Сергій Олексійович


Технічний секретар оргкомітету:

– аспірантка кафедри історії України УжНУ Туряниця Інна Анатоліївна

^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ


Місце проведення – історичний факультет УжНУ (вул. Університетська 14а).

(аудиторія 405)


7 жовтня 2011 р.


9.00. – 10.00. – реєстрація учасників.

10.00. – 11.00. – вступне засідання.

11.00. – 13.00. – студійне засідання.

13.00. – 14.00. – перерва на обід.

14.00. – 19.00. – студійне засідання.

20.00. – урочистий вечір-фуршет.


8 жовтня 2011 р.


9.00. – 13.30. – студійне засідання.

13.30-13.45. – заключне засідання

14.00. – 18.00. – екскурсія містом.

18.00. – від’їзд учасників симпозіуму.


Робочі мови симпозіуму – українська, російська, угорська


Регламент виступів

٠ доповідь на засіданнідо 15 хв.;

٠ участь у дискусії – до 3 хв.

7 жовтня 2011 р.


^ ВСТУПНЕ ЗАСІДАННЯ

( аудиторія 405 історичного факультету)

10.00 – 11.00


Відкриття симпозіуму – вступне слово ректора УжНУ, професора

Миколи Миколайовича Вегеша.


Привітання секретаря Ужгородської міської ради Віктора Івановича Щадея.


^ Привітання гостей конференції.


Доповіді:


Гломозда Костянтин Юхимович (м. Київ)

Визначення імперії як проблема сучасних імперіологічних студій.


Віднянський Степан Васильович (м. Київ)

Між Європою і Євразією: історіографічний дискурс еволюції зовнішньополітичної стратегії України.


Дьомін Олег Борисович (м. Одеса)

Імперії і нації у мир-системній інтерпретації І.М. Валлерстайна.


^ СТУДІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

( аудиторія 405 історичного факультету)

11.00 – 13.00


Модератори: Дьомін О.Б., Лєбєдєва В.М.


Лиман Сергей Иванович (г. Харьков)

Империя Карла Великого в трудах и курсах лекций медиевистов украинских земель Российской империи (XIX - начало ХХ вв.).


Федака Сергій Дмитрович (м. Ужгород)

Імперія Рюриковичів як історіографічний образ.


Фенич Володимир Іванович (м. Ужгород)

„Теодорів дарунок”: імперські, національні та регіональні історичні дискурси у полоні однієї сумнівної грамоти.


Табунчик Серджиу (г. Кишинев, Республика Молдова)

Историографические образы нации: дискуссии вокруг карты средневековой Молдавии в период правления господаря Стефана Великого (1457-1504).


Ивонин Юрий Евгеньевич (г. Смоленск, Российская Федерация)

Современная германская историография о национальных мифах раннего нового времени.


Ганус Сергій Олексійович (м. Ужгород)

Україністика в німецькому історіографічному просторі доби пізнього Просвітництва.


ДИСКУСІЯ


^ ПЕРЕРВА НА ОБІД

13.00. – 14.00.


СТУДІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

( аудиторія 405 історичного факультету)

14.00 – 16.00


Модератори: Михальченко С.І., Фенич В.І.


Венгерська Вікторія Олексіївна (м. Житомир)

Імперський простір: русофіли і західнорусисти в конструюванні західних околиць Російської імперії.


Лебедева Валентина Михайловна (г. Гомель, Республика Беларусь).

Образ Беларуси в работах М.В. Довнар-Запольского 1888-1918 гг.


Кріль Михайло Михайлович (м. Львів)

Концепція австро-славізму в інтерпретації Франтішека Палацького.


Бертеньи Иван (г. Будапешт, Венгерская Республика).

«Венгерская империя?» Венгерский империализм в современной венгерской историографии.


Мандрик Іван Олександрович (м. Ужгород)

Національні проблеми дуалістичної Угорщини в історіографічній оцінці.


Крючков Игорь Владимирович (г. Ставрополь, Российская Федерация).

Дуалистическая Австро-Венгрия в интеллектуальном пространстве России в 80-е гг. XIX – начале ХХ вв.


ДИСКУСІЯ


КАВА-БРЕЙК

16.00-16.30


^ СТУДІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

( аудиторія 405 історичного факультету)

16.30 – 19.00


Модератори: Венгерська В.О., Федака С.Д.


Борисенок Елена Юрьевна (г. Москва, Российская Федерация)

Украина в империи «положительной деятельности».


Гаухман Михайло Володимирович (м. Луганськ)

Записка Никандра Молчановського: „антипольський дискурс” 1905 р. як відлуння української історіографії другої половини ХІХ ст.


Сингаївська Наталія Миколаївна (м. Житомир)

Еволюція образів імперської спадщини польської історії у польській історіографії кінця ХІХ – ХХ ст.


Гронский Александр Дмитриевич (г. Минск, Республика Беларусь)

Формирование образа Кастуся Калиновского как белорусского национального героя в современной белорусской историографии.


Маловичко Сергей Иванович (г. Москва, Российская Федерация)

Горское северокавказское историописание в пространстве пересечения европейской имперской и традиционной моделей конструирования прошлого.


Ісак Юрій Іванович (м. Ужгород)

„Ірландське питання” в науковій спадщині істориків-новістів Наддніпрянської України 2-ї половини ХІХ – початку ХХ ст.


Крючкова Наталия Дмитриевна (г. Ставрополь)

Эмиграция одиноких женщин как фактор имперской политики Великобритании конца ХІХ – начала ХХ вв.: историографический аспект.


Лисий Анатолій Кононович (м. Вінниця)

„Хто був нічим, той стане всім”: євреї Вінниці у повсякденності й образах сприйняття в революційному 1917 р.


ДИСКУСІЯ


^ УРОЧИСТИЙ ВЕЧІР-ФУРШЕТ

Мисливський бар-ресторан „ЄҐЕР”.

20.00


8 жовтня 2011 р.


СТУДІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

( аудиторія 405 історичного факультету)

9.00 – 11.00


Модератори: Віднянський С.В., Маловічко С.І.


Матвеев Геннадий Филиппович (г. Москва, Российская Федерация)

Рижский мир 1921 года в историографии.


Михальченко Сергей Иванович (г. Брянск, Российская Федерация)

Подкарпатская Русь как осколок России в восприятии русских эмигрантов первой волны (на примере переписки И.С.Шмелева).


Шніцер Ігор Омелянович (м. Ужгород)

Роль доктрини „чехословакізму” в утворенні та занепаді Першої Чехословацької республіки.


Сурнін Володимир Борисович (м. Ужгород)

Образ репресій як інструмент деконструкції радянської історичної свідомості.


Верба Ігор Володимирович (м. Київ)

Сучасні міфи оглобліяни.


Маруш’як Юрай (м. Братислава, Словацька Республіка)

Вішеградська група – інтеграція і (ре)націоналізація.


ДИСКУСІЯ


КАВА-БРЕЙК

11.00-11.30


^ СТУДІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

( аудиторія 405 історичного факультету)

11.30 – 13.30


Модератори: Ганус С.О., Крючков І.В.


Лактионова Наталия Яковлевна (г. Москва, Российская Федерация)

Роль истории в специфике формирования современной государственности прибалтийских стран.


Бырлэдяну Виржилиу (г. Кишинев, Республика Молдова)

Время и пространство нации: мифология нациестроительных проектов Республики Молдова (1991-2011).


Киштымов Андрей Леонидович (г. Минск, Республика Беларусь)

История Беларуси в современной российской историографии.


Бондар Вадим Віталійович (м. Київ)

Чи є українці нацією сьогодні: погляди на проблему.


Бевзюк Євген Володимирович (м. Ужгород)

„Pluribus in unum”. Окремі проблемні питання імперіологічних студій.


ДИСКУСІЯ


Презентація монографії С.В. Віднянського і А.Ю. Мартинова

Об’єднана Європа: від мрії до реальності”. Київ, 2011.


^ ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ СИМПОЗІУМУ


 1. Бевзюк Євген Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету міжнародного бізнесу і міжнародного права Закарпатського державного університету (м. Ужгород).

 2. Бертеньи Иван, доктор философии, доцент факультета гуманитарных дисциплин Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (Венгерская республика).

 3. Бондар Вадим Віталійович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАНУ (м. Київ).

 4. Борисенок Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, заведующая отделом восточного славянства Института славяноведения РАН (г. Москва, Российская Федерация).

 5. Бырлэдяну Виржилиу, доктор исторических наук, доцент, Институт истории, государства и права Молдавской академии наук (г. Кишинев, Республика Молдова).

 6. Венгерська Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

 7. Верба Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор кафедри історії Росії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

 8. Віднянський Степан Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділом всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАНУ, професор Дипломатичної академії України при МЗС України, почесний доктор УжНУ (м. Київ).

 9. Ганус Сергій Олексійович, старший викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.

 10. Гаухман Михайло Володимирович, аспірант кафедри історії України Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.

 11. Гломозда Костянтин Юхимович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

 12. ^ Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета информационных технологий и управления Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (Республика Беларусь).

 13. Демин Олег Борисович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

 14. Ивонин Юрий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Смоленского государственного университета (Российская Федерация).

 15. Ісак Юрій Іванович, викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.

 16. Киштымов Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и гуманитарных дисциплин Частного учебного заведения "Институт парламентаризма и предпринимательства" (г. Минск, Республика Беларусь).

 17. Кріль Михайло Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету ім. Івана Франка.

 18. Крючков Игорь Владимирович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета (Российская Федерация).

 19. Крючкова Наталия Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета (Российская Федерация).

 20. Лактионова Наталия Яковлевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института экономики РАН (г. Москва, Российская Федерация).

 21. Лебедева Валентина Михайловна, старший преподаватель кафедры белорусской культуры и фольклористики Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины.

 22. Лиман Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії культури.

 23. Лисий Анатолій Кононович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

 24. Маловичко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и культурологии Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева; профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва, Российская Федерация).

 25. Мандрик Іван Олександрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.

 26. Маруш’як Юрай, доктор філософії, старший науковий співробітник Інституту політичних наук Словацької академії наук (м. Братислава, Словацька Республіка).

 27. Матвеев Геннадий Филиппович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Российская Федерация).

 28. Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, директор НИИ фундаментальных и прикладных исследований Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского (Российская Федерация).

 29. Сингаївська Наталія Миколаївна, аспірантка кафедри історії України Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

 30. Сурнін Володимир Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії Ужгородського національного університету.

 31. Табунчик Серджиу, доктор исторических наук, доцент, Институт истории, государства и права Молдавской академии наук (г. Кишинев, Республика Молдова).

 32. Федака Сергій Дмитрович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ужгородського національного університету.

 33. Фенич Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, декан історичного факультету Ужгородського національного університету.

 34. Шніцер Ігор Омелянович, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії та історіографії, заступник декана історичного факультету Ужгородського національного університету.

Схожі:

Програма міжнародного наукового симпозіуму iconНові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму
...
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconРезолюція міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5 04. 2012 р. Ввести в перелік спеціальностей моз україни спеціальність «лікар гінеколог-репродуктолог»
Міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5 04. 2012 р
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconПрограма Міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5 04. 2012 р
Міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5 04. 2012 р
Програма міжнародного наукового симпозіуму icon1. слухали: доповідь Мигович І. В. – к філ н., доцента, завідувача науково-методичного відділу міжнародного співробітництва – стан І перспективи міжнародного наукового співробітництва вчених та студентів інституту. Ухвалили
Присутні: к т н., доц. Могильний Г. А., к філ н., доц., завідувач науково-методичного відділу міжнародного співробітництва Мигович...
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconПрограма III міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації»
Пленарне засідання конференції (зал засідань Вченої ради, ауд. 231, вул. Пирогова, 9)
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconІнститут Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона І Програма імені Фулбрайта започаткували спільну програму з надання дослідницьких грантів у галузі гуманітарних І суспільних наук
Грама має замінити Регіональну програму наукового обміну, частину якої адміністрував Інститут Кеннана з 1993 року. Протягом останніх...
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconЗакарпатський державний університет Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права
Теоретичний семінар: актуальні проблеми наукових досліджень з міжнародного бізнесу
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconЗакарпатський державний університет факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики Рецензія на кваліфікаційну роботу
Студент
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз "Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана",...
Програма міжнародного наукового симпозіуму iconКиєво могилянськаакадемі я” Кафедра міжнародного права І спеціальних правових наук Робочий тематичний план
Передбачається також отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду оон, їх тлумачення та застосування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи