Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук icon

Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук
НазваАлла Дуброва, Вероніка Трофімчук
Дата21.07.2013
Розмір35.5 Kb.
ТипДокументи

Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук

м. Рівне


Професійне спрямування вивчення іноземної мови на немовних факультетах та цілі навчання читання, говоріння й аудіювання


Приєднання України до Болонського процесу і пов’язані з цим зміни у системі вищої освіти орієнтовані передусім на спеціалізацію у викладанні іноземних мов у немовному вузі.

У світлі сучасних тенденцій розвитку вищої освіти акцентується питання професійно спрямованого вивчення іноземних мов у немовному вузі.

Метою статті є висвітлення формування спеціалізованої комунікативної компетенції в галузі читання, говоріння й аудіювання. Формування загальної мети дозволяє чіткіше визначити конкретні цілі навчання різних видів мовленнєвої діяльності, тобто формування комунікативних компетенцій у цих видах.

Питання професійно орієнтованого навчання іноземної мови у немовних вузах не є новим, про що свідчить низка наукових досліджень у цій сфері. Були розроблені положення, пов’язані з навчанням у немовних вузах різних типів – це праці В. А. Артемова, І. Д. Салістри. За класифікацією В. Л. Скалкіна професійно-орієнтований підхід до викладання іноземної мови в немовних вузах зводиться до того, що студента вчать спілкуватися тільки в одній сфері спілкування – професійно-трудовій.

Загальновідомо, що спеціалізована комунікативна компетенція складається з п’яти компонентів: лінгвістичного, предметного, формально-логічного, лінгвосоціокультурного і паралінгвістичного.

До лінгвістичного компоненту входить усе, чого головним чином і навчають під час викладання іноземної мови.

Предметний – пов’язаний зі знаннями з конкретної предметної галузі, яка стосується фаху студентів.

Формально-логічний компонент обумовлює відповідну логіко-формальну побудову власних висловлювань.

Лінгвосоціокультурний компонент передбачає знання характеристик мовленнєвої поведінки членів даної мовної групи.

Паралінгвістичний компонент має на меті знання про особливості оформлення текстів з фаху, про паралінгвістичні відмінності усного мовлення, необхідно зазначити, що у студентів немовних факультетів формується спеціалізована комунікативна компетенція мінімального рівня розвитку, перелік відповідних умінь, вимоги до них повинні бути зведені до мінімально можливого рівня з точки зору комунікативної достатності. У зв’язку із не дуже сприятливими умовами (невелика кількість навчальних годин, великий інтервал між заняттями) ставиться завдання мінімалізації цілей навчання.

Щодо вивчення іноземної мови у вузі головним завданням є вміння працювати з оригінальною літературою (володіння ознайомлюючим, вивчаючим, проглядовим і пошуковим читанням).

Виходячи з вимог вузької спеціалізації, потрібно говорити не про читання оригінальної літератури взагалі, а про читання оригінальної літератури з конкретного вузького фаху студентів.

Враховуючи необхідність мінімалізації цілей навчання, виникає потреба в обмеженні кількості оригінальної літератури з фаху, з якою повинен навчатися працювати студент протягом обов’язкового курсу вивчення іноземної мови, адже кожний вид технічної літератури має свої відмінності щодо логіко-формальних, повних та інших характеристик, наприклад: монографії, статті, довідкові матеріали.

Найтиповішими джерелами, до яких найчастіше доводиться звертатися фахівцям, є статті у періодичних і реферативних журналах з фаху. Також це може бути різноманітна технічна документація. Отже, метою навчання є вміння читати зазначене коло оригінальної літератури.

Отже, мінімальний рівень розвитку іншомовної спеціалізації комунікативної компетенції в галузі читання зводиться до того, що студент повинен вміти працювати з оригінальною англомовною літературою за профілем конкретного фаху. Залежно від поставлених перед студентом завдань, він повинен читати матеріали в різних режимах читання – ознайомлюючого, вивчаючого, проглядового і пошукового.

Метою формування спеціалізованої комунікативної компетенції мінімального рівня розвитку в галузі говоріння зводиться до двох етапів. На першому етапі навчання слід вести розмову за загальними термінами (повсякденне спілкування, співбесіди загальнополітичних питань тощо). На другому етапі здійснюється навчання творіння на професійні теми, причому зміст навчання пов’язаний з питаннями конкретної спеціальності майбутніх випускників.

Доцільно встановити мінімальний обсяг непідготовлених монологічних повідомлень з професійної тематики, які можна вимагати від студентів на кінець другого етапу вивчення іноземної мови.

Слід зазначити, що на другому курсі немовного факультету необхідно розвивати вміння розуміти репліки співбесідників у ході офіційної розмови з професійної тематики. Студенти повинні розуміти мовленнєві висловлювання співбесідників, у яких реалізуються ті самі комунікативні наміри, що входять до мети навчання говоріння.

Визначення цілей навчання читання, говоріння та аудіювання відповідає таким передумовам методики, як вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.

Отже, зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Схожі:

Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconДокументи
1. /Клименко С.М., Дуброва О.С.-Об_рунтування господарських р_шень та оц_нка ризик_в/1.doc
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconДокументи
1. /Клименко С.М., Дуброва О.С.-Об_рунтування господарських р_шень та оц_нка ризик_в/1.doc
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconБаньоі вероніка федорівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Баньоі вероніка федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconК т. н., доц. Бондаренко Алла Федорівна

Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconК т. н., доц. Бондаренко Алла Федорівна

Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconСавченко Алла Іванівна
Отримала диплом Інституту бізнес-адміністрування І менеджменту (івам, Великобританія)
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconКамінська Алла
Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Орловська Вероніка Сергіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Міністерства освіти...
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconРозвиток образного мовлення як проблема дошкільної лінгводидактики орищенко Алла магістр педагогічної освіти
move to 0-16367180
Алла Дуброва, Вероніка Трофімчук iconБовт рук Алла Георгіївна
Розвиток креативних умінь студентів у процесі виконання лабораторних робіт з курсу фізики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи