Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт icon

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Скачати 60.29 Kb.
НазваПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Дата04.08.2013
Розмір60.29 Kb.
ТипДокументи
Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua


_02.11.2012 р._ № __24-НДРС__

Ha № _________________

Проректорові із наукової роботи

____________________________

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт


У Донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказів Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України № 369 від 27 березня 2012 року та № 1076 вiд 05 жовтня 2012 року проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2012/2013 навчального року за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека». Згідно вищевказаним наказам та відповідно до вимог п. 4.4 Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 2013 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу.

Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (затверджене наказом Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21 лютого 2012 року), основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів), які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.

2. Роботи, які подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ-3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». На Конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, виконані українською мовою й оформлені за такими правилами - текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, з одного боку аркушу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного формату А3 або А4.

3. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

5. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності). Просимо Вас вказати у відомостях про автора номер мобільного телефону.

Оформлення цих документів - див. додатки до вищевказаного наказу.

6. Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, реферат (анотація), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати й аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань. На титульному аркуші роботи розміщуються:

- назва конкурсу та галузі науки;

- назва роботи;

- шифр роботи (не більше двох слів);

- рік виконання роботи.

7. Роботи, які оформлені з порушенням вказаних вимог, до розгляду не приймаються.

Роботи надсилаються за адресою:

Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема 58 , ДонНТУ, рада НТТС.

Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронними адресами - a_panasenko@mail.ru; gannovaj@mail.ru.


Просимо Вас також в термін до 20 січня 2013 року надiслати пропозицiї щодо кандидатур для участi в роботi конкурсної комiсiї (зі вказівкою електронної адреси та номеру мобільного телефону).

Відповідно до вимог п. 4.7 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 14 лютого 2013 року планується проведення засідання галузевої конкурсної комісії, на якому будуть визначені роботи, авторам яких будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції конкурсу.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком: 12 березня 2013 року – заїзд, організаційні заходи; 13 березня 2013 року – засідання конференції; 14 березня 2013 року – засідання конференції, підведення підсумків.

До 22 лютого 2013 року на сайті http://donntu.edu.ua Донецького національного технічного університету в розділі «Новини» будуть вказані реєстрові номери, шифри робіт та прізвища авторів роботи, які запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції. Одночасно на адресу вищих навчальних закладів будуть направлені листи-запрошення до участі у підсумковій науково-практичній конференції.

Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

(062)3010829сл. - Павлова Галина Iванiвна, відповідальна за НТТС ДонНТУ;

(062)3055303сл., (062)3127256дом., (050)3678360моб. - Панасенко Анатолiй Iванович - a_panasenko@mail.ru.

(062)3010387cл., (062)3372213дом., (066)8868254моб. – Ганнова Юлія Миколаївна –

gannovaj@mail.ru.

Голова оргкомiтету,

проректор із наукової роботи,

професор Є.О. Башков


Цього листа з 05 листопада 2012 року розташовано на сайті: http://donntu.edu.ua


Схожі:

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПро проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» Інформаційне повідомлення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №343 "Про створення галузевої комісії для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт"
Для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологія І охорона навколишнього середовища»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 20 13 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 2013 року надіслати для участі...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №394 Про проведення і-го туру (вузівського) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навч р
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011/2012 навчальному році та на виконання наказу монмс україни №1187 від 13...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №480 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПро проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи