Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції icon

Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 70.32 Kb.
НазваПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Дата05.08.2013
Розмір70.32 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

VIІ Міжнародної

науково-практичної конференції

"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"
10.00 – реєстрація учасників

11.00 – початок виступів

14.00-15.00 – перерва

15.00-16.30 – виступи учасників

Оргкомітет

Ложачевська Олена Михайлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки

Прокоп`єва Аліна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

^ Кончин Вадим Ігорович - к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Сидоренко Катерина Вікторівна - асистент кафедри міжнародної економіки

Смітюх Тетяна Володимирівна – асистент кафедри міжнародної економіки

^ Гричкоєдова Марина Володимирівна – асистент кафедри міжнародної економіки

Місце проведення й адреса організаційного комітету:

Україна 03058, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, Інститут економіки та менеджменту, факультет економіки і підприємництва, кафедра міжнародної економіки – 2 корпус, кім. 402.

Телефони: +38 (044)406-79-75, факс.

+38 (044) 406-73-69, (50)548-34-43

Е-mаіl: kme@nau.edu.ua

alina_prokopeva@mail.ru


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Національний авіаційний університет


Інститут економіки й менеджменту

Кафедра міжнародної економіки
VIІ Міжнародна

науково-практична конференція


^ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІнститут економіки й менеджменту


Запрошує вчених, викладачів, наукових співробітників, підприємців, аспірантів, здобувачів, студентів взяти участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції "^ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ", що відбудеться 7-8 листопада 2012 року.

Метою конференції є обмін науково-практичною інформацією про проблеми і напрямки розвитку економічних процесів, що відбуваються у світі; проблеми, які виникають у національних економіках в умовах глобалізації; аспекти еволюції наукової думки в сфері міжнародної економіки.

^ Робота конференції планується за наступними напрямками:

 • Філософія створення нового глобального порядку й економічного переділу світу

 • Міжнародні стратегії економічного розвитку і їх економіко-математичне моделювання

 • Реалізація нового глобального фінансово-кредитного механізму в умовах світової фінансово-економічної кризи

 • Формування сучасної теорії міжнародної торгівлі

 • Міжнародна конкурентоспроможність на макро-, мезо- та мікрорівнях

 • Проблеми діяльності компаній у системі міжнародного маркетингу і менеджменту.

 • Трансформація міжнародних стандартів бухгалтерської й фінансової звітності корпорацій в умовах світової фінансово-економічної кризи

 • Економічні аспекти розвитку світового авіабудування

 • Розвиток міжнародного ринку авіаперевезень

 • Міжнародне регулювання повітряного простору

 • Інтеграція українського сектора авіаперевезень у європейський повітряний простір

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2012 року подати в організаційний комітет заявку, тези доповіді (електронний варіант) за наведеними формами, копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі 120 грн. (у суму входить друк і розсилання матеріалів конференції учасників). Для студентів НАУ сума організаційного внеску становить 80 грн.

^ УВАГА! Оплата участі в конференції відбувається звичайним поштовим переказом на адресу:

03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 210 ( до запитання)

Смітюх Тетяна Володимирівна

Заявка учасника конференції

Прізвище
Ім`я
По батькові
Організація
^ Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Робочий телефон
Факс
E-mail
^ Домашня адреса
Домашній телефон
Форма участі в конференції
^ Тема доповіді

Додаткова інформація для учасників конференції

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники одержать під час роботи конференції особисто або поштою після її завершення.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам оформлення або тематиці конференції, а також при відсутності підтвердження сплати організаційного внеску.

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).


Витрати на проїзд, проживання і харчування сплачуються учасниками самостійно.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку матеріали обсягом 1-3 стор., оформлені у форматі А5 і набрані в редакторі Word for Windows, у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням * doc. або * rtf. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал - одинарний. Поля з усіх боків по 1.5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали й прізвище автора й співавторів, назва організації, де працює автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (прописними буквами), (Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по центру);

- основна теза;

- список літератури (не обов'язково).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. До диску додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами).

^ Мова доповіді: українська, російська, англійська.

Форма участі: доповідь (до 15 хвилин).

Презентацію доповіді можна проводити за допомогою мультимедійного обладнання, про що просимо повідомити завчасно.


Учасники конференції можуть подати наукові статті в збірник праць, що входить у перелік професійних наукових видань затверджених ВАК України «Стратегія економічного розвитку України». Вартість публікації однієї статті становить 250 грн.

До статті необхідно додати рецензію доктора або кандидата наук і друкований варіант статті. Вимоги до оформлення статей наведені нижче.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Статті оформляються у форматі А5 з полями з усіх боків по 1,5 см. шрифт Times New Roman 10 через один міжстрочний інтервал. Анотація (українською, російською й англійською мовами) і література (оформлена за останніми вимогами ВАК) оформляються шрифтом Times New Roman 9.

2. Текст статті, включаючи заголовки, друкується "По ширині".

3. Автоматична нумерація пунктів, заголовків, сторінок не допускається.

4. Ілюстрації повинні бути представлені як об'єкт:

а) вибрати "Вставка", "Об'єкт", "Малюнок Microsoft Word".

б) вибрати "Вставка", "Об'єкт", "Документ Microsoft Word".

в) будувати ілюстрацію;

г) якщо після завершення форматування ілюстрації в ній є згруповані об'єкти, то їх необхідно обов'язково розгрупувати!!!

Назви ілюстрацій розміщується безпосередньо під ними й містять, як правило, чотири основних елементи:

- найменування графічного сюжету, позначуване скороченим словом "Рис.";

- порядковий номер ілюстрації, що вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із короткою характеристикою зображеного;

- експлікацію (якщо необхідно).

5. Кожна таблиця повинна мати назву, що розміщають над таблицею й друкують симетрично до тексту.

При переносі таблиці на наступну сторінку праворуч пишуть "Продолж. табл. 1 ". Таблицю розміщають після першого згадування про неї в тексті.

6. Формули представляються у вигляді "Вставка", "Об'єкт", "Microsoft Equation 3.0.". Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки.

7. Стаття повинна починатися з УДК, потім прізвище автора, потім назва статті (маленькими буквами), потім анотація (обов'язково), потім текст статті.

8. Стаття повинна мати наступні структурні елементи (обов'язково):

 • Анотація (українською, російською і англійською мовами)

 • Постановка проблеми

 • Аналіз останніх досліджень і публікацій

 • Невирішена раніше частина загальної проблеми

 • Мета статті й викладення основного матеріалу

 • Висновок

 • Список літератури (не менше 4 джерел і оформлена за вимогами ВАК).

9. Стаття повинна містити не менше 4 стор.

10. Статті приймаються українською, російською і англійською мовами.


Сподіваємося на Вашу участь
у конференції
!

Схожі:

Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconСклад програмного комітету VIІ всеукраїнської науково-практичної конференції
Гавриш О. А., д т н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки декан факультету менеджменту та маркетингу, нтуу «кпі»
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconПовідомлення VIІ всеукраїнська науково-практична конференція
...
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VІІ міжнародної науково-практичної конференції

Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Програма VIІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи