Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Скачати 109.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Дата05.08.2013
Розмір109.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”


Для студентів спеціальності 6.090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання


м. Кривий Ріг

2010 р.


Укладачі: Аніськов О.В., ст. викл.


Відповідальний за випуск Щокін В.П., к.т.н., доцент.


Рецензент: к.т.н., доц. Гузов Е.С.


Анотація:

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни “ Електропостачання та електропривод” спеціальності 6.090300 «Збагачення корисних копалин» і призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

У методичних вказівках наведені теми, які винесені на самостійне опрацювання студентами з посиланнями на літературу, питання для самоконтролю.Розглянуто на засіданні кафедри «Електропостачання та ресурсозбереження»


Протокол №__

від ___ _________2010р.
Схвалено на засіданні вченої ради електротехнічного факультету


Протокол № __

від ___ _________2010р.

 1. ^ Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю


Таблиця 1 – Розподіл часу на змістовні модулі

№ змістового модуля

Змістові модулі

Розподіл часу

аудитор.

самостій.

загальн.

1

Електропостачання споживачів на поверхні та в гірничих виробках

18

36

54

2

Асинхронні та синхронні двигуни трифазного струму

18

36

542. Теми лекцій, які винесені на самостійне опрацювання.


Денна форма навчання


Змістовий модуль № 1.

Тема 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 10год.

Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень. Методи розрахунків електричних навантажень. Метод коефіцієта попиту. Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції. Література [1], [2], [3].

Тема 2.^ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ електроенергії на гірничих підприємствах. 5год.

Засоби захисту від уражень електричним струмом. Захисні заземлення та їх виконання. Захисне відключення мережі. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

Література [3], [4].

Тема 3.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ. 5год.

Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж..

Література [1], [2], [6].

^ Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт. 5год.

Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

Література [1], [4], [6].

Тема 5.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК. 5год.

Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

Література [3], [4], [6].


Змістовий модуль № 2.

Тема 6.^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОПРИВОД. 7 год.

Основні поняття про електропривод. Класифікація, функції, вимоги. Груповий, індивідуальний та взаємопов’язаний ЕП. Загальні відомості про електропривод гірничих машин. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 7.^ МЕХАНІКА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ. 6 год.

Поняття про механічні характеристики. Рівняння руху електроприводу. Приведення статичних моментів та моментів інерції до валу двигуна. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 8.^ ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. 12 год.

Загальні відомості про ДПС. Механічні властивості ДПС НЗ. Механічні властивості ДПС ПЗ. Гальмівні режими роботи ДПС. Основні показники регулювання швидкості ДПС. Способи регулювання швидкості ДПС. Література [2], [3], [6].

Тема 9.^ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ. 5 год.

Загальні відомості про АД. Механічні властивості АД. Гальмівні режими роботи АД. Регулювання частоти обертання АД зміною напруги живлення. Система ТРН-АД. Зміна числа пар полюсів двигуна. Частотний спосіб регулювання швидкості. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 10.^ СИНХРОННІ ДВИГУНИ. 6 год.

Загальні відомості про СД. Механічні властивості СД. Гальмівні режими роботи СД. Регулювання частоти обертання СД. Література [1], [2], [3], [6].


Заочна форма навчання

Змістовий модуль № 1.

Тема 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 9год.

Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах. Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання. Електричні навантаження. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень. Методи розрахунків електричних навантажень. Метод коефіцієта попиту. Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 2.^ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ електроенергії на гірничих підприємствах. 8год.

Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах. Дія електричного струму на організм людини. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора. Засоби захисту від вражень електричним струмом. Захисні заземлення та їх виконання. Захисне відключення мережі. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 3.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГОРНИЧИХ РОБІТ. 8год.

Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж..

Література [1], [2], [6].

^ Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт. 8год.

Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

Література [1], [4], [6].

Тема 5.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК. 8год.

Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

Література [3], [4], [6].


Змістовий модуль № 2.

Тема 6.^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОПРИВОД. 9год.

Основні поняття про електропривод. Класифікація, функції, вимоги. Груповий, індивідуальний та взаємопов’язаний ЕП. Загальні відомості про електропривод гірничих машин. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 7.^ МЕХАНІКА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ. 8год.

Поняття про механічні характеристики. Рівняння руху електроприводу. Приведення статичних моментів та моментів інерції до валу двигуна. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 8.^ ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. 8год.

Загальні відомості про ДПС. Механічні властивості ДПС НЗ. Механічні властивості ДПС ПЗ. Гальмівні режими роботи ДПС. Основні показники регулювання швидкості ДПС. Способи регулювання швидкості ДПС. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 9.^ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ. 8год.

Загальні відомості про АД. Механічні властивості АД. Гальмівні режими роботи АД. Регулювання частоти обертання АД за допомогою резисторів.

Регулювання частоти обертання АД зміною напруги живлення. Система ТРН-АД. Зміна числа пар полюсів двигуна. Частотний спосіб регулювання швидкості. Література [1], [2], [3], [6].

Тема 10.^ СИНХРОННІ ДВИГУНИ. 8год.

Загальні відомості про СД. Механічні властивості СД. Гальмівні режими роботи СД. Регулювання частоти обертання СД. Література [1], [2], [3], [6].


^ 3. Питання для самоконтролю.

 1. Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах.

 2. Електропостачання як підсистема енергетичної та технологічної систем.

 3. Споживачі електричної енергії, їх основні види та характеристики.

 4. Вимоги до системи електропостачання.

 5. Схеми розподілення електричної енергії на підприємстві.

 6. Електричні навантаження. Методи розрахунку електричних навантажень.

 7. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.

 8. Вибір кількості та потужності трансформаторів на підстанції.

 9. Категорії електроприймачів по надійності електропостачання.

 10. Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах.

 11. Фактори, що визначають наслідки ураження людини електричним струмом.

 12. Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

 13. Режими нейтралі в електроустановках до і вище 1000 В.

 14. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

 15. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

 16. Призначення, улаштування та розрахунок захисного заземлення.

 17. Захисне занулення, захисне відключення. Пристрої захисного відключення.

 18. Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги до схем електропостачання підземні гірничих робіт. Вибір схеми електропостачання.

 19. Електропостачання підземних виробок через ствол.

 20. Електропостачання підземних виробок через шурфи та скважини.

 21. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів.

 22. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

 23. Електропостачання відкритих гірничих робіт. Схеми зовнішнього та внутрішнього електропостачання відкритих гірничих робіт.

 24. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах.

 25. Особливості кар'єрних розподільних мереж.

 26. Основні вимоги до електропостачання збагачувальних фабрик.

 27. Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

 28. Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

 29. Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.

 30. Електроустаткування дробильних відділень.

 31. Електропривод і електроустаткування дробарок.

 32. Електроустаткування підйомно-транспортних машин і механізмів.

 33. Електропривод і електроустаткування конвеєрних установок.

 34. Електроустаткування пдріблювальних відділень.

 35. Режим роботи кульових і стрижневих млинів. Особливості розрахунків потужності двигуна млина.

 36. Електроустаткування механізмів для збагачення руди.

 37. Електроустаткування механізмів водо- і повітропостачання.

 38. Електроустаткування агломераційних і окомковувальних цехів.

 39. Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

 40. Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В.

 41. Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

 42. Рудникові магнітні пускачі.

 43. Улаштування та розрахунок електричних мереж. Повітряні лінії.

 44. Улаштування та розрахунок електричних мереж. Кабельні лінії.

 45. Струми короткого замикання, розрахунок струмів короткого замикання.

 46. Захист електрообладнання і мереж.

 47. Електрообладнання електричних освітлювальних установок.

 48. Схеми запалювання газорозрядних джерел світла.

 49. Основні світлотехнічні величини.

 50. Електричні джерела світла.

 51. Розрахунок електричного освітлення.

 52. Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

 53. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

 54. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту.

 55. Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників.

 56. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

 57. Загальні відомості про електропривод гірничих машин.

 58. Груповий, індивідуальний та взаємопов’язаний ЕП.

 59. Режими роботи та навантаження електроприводів.

 60. Класифікація електроприводу по способам керування руху електроприводу. Апаратура керування.

 61. Особливості використання ЕП змінного та постійного струму в гірничій промисловості.

 62. Основні положення вибору систем електроприводу для промислових механізмів.

 63. Схеми включення електродвигунів.

 64. Пуск, гальмування та регулювання швидкості електроприводу.

 65. Механічна характеристика електроприводів виробничих механізмів.

 66. Електромеханічні характеристики електроприводу постійного струму з паралельним і незалежним збудженням.

 67. Засоби пуску електродвигунів постійного та змінного струму.

 68. Характеристики асинхронних двигунів при живленні від перетворювача частоти.

 69. Асинхронні двигуни. Механічні та електромеханічні характеристики асинхронних двигунів з короткозамкненим та з фазовим ротором. Пуск та гальмування.

 70. Синхронні двигуни. Особливості використання, основні характеристики. Пуск, гальмування СД.

 71. Електропривод шокових, конусних та інших типів дробарок.

 72. Електропривод млинів. Особливості вибору та режиму роботи.

 73. Електропривод інших виробничих механізмів на збагачувальній фабриці.^ 4. Навчально-методична література для вивчення дисципліни

4.1 Рекомендуєма література


1. Ахлюстин В.К. Электрофикация богатительных фабрик. М., Надра . 1973г.- 424с.

 1. Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”.

Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

 1. Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

 2. Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

 3. Півняк Г.Г., Винославський В.М. “Перехідні процеси в системах електропостачання.” - Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2000р.4.2 Додаткова література


 1. “Электрификация открытых горных работ”.

(Под. ред. проф. Щуцкого В.И. – М.: Недра, 1987, -332с.).

 1. “Электропривод и электрификация открытых горных работ” (Под ред. проф. Белых Б.П.-М.: Недра, 1993, -289с., ил.).

 2. Чулков Н.Н. “Электрификация карьеров”. – М.: Недра, 1994,-344 с.

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни „електропостачання та електропривод для студентів спеціальності «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни „електропостачання та електропривод для студентів спеціальності «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Робоча програма складена на основі Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 050301 "Гірництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Робоча програма складена на основі Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 050301 "Гірництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальностей «Шахтне І підземне будівництво»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи