Програмний санаторний комплекс icon

Програмний санаторний комплекс
Скачати 136.98 Kb.
НазваПрограмний санаторний комплекс
Дата14.09.2012
Розмір136.98 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Програмний санаторний комплекс

Курорт Менеджер”

Вінниця 2009р.


Автори проекту


Моторний Анатолій Павлович

магістрант факультету медикобіологічного та електронного приладобудування ІнРТЗП ВНТУ


Костішин Сергій Володимирович

магістрант факультету медикобіологічного та електронного приладобудування ІнРТЗП ВНТУ


^ Наукові керівники :

Злепко Серій Макарович

доктор технічних наук, професор, академік АЕКУ, завідувач кафедри проектування медикобіологічної апаратури ВНТУ, заступник директора з наукової роботи Інституту РТЗП ВНТУ


Коваль Леонід Григорович

кандидат технічних наук, асистент кафедри проектування медикобіологічної апаратури ВНТУ


Вступ


Сучасний розвиток комп’ютерної техніки та технологій дозволяє покращити продуктивність праці у багатьох сферах сучасного життя. В окремих галузях людської діяльності застосування комп’ютерних технологій є невід’ємною їх частиною.

На сьогоднішній день діяльність установ санаторно-курортного характеру, як і багато років назад, все ще базується на принципах “паперової звітності”, яка вимагає багато часу для внесення та обробки даних. Процес пошуку даних не є оптимальним, а пошук по декільком критеріям не можливо здійснити взагалі.

Відсутність прогресу у даному напрямку пояснюється відсутністю програмних засобів, здатних докорінно змінити ситуацію, що склалась.

Використання комп’ютерних технологій в даній галузі дозволило б підвищити якість та надійність організаційних робіт в установах санаторно-курортного типу на декілька порядків, спростити фізичну працю до мінімуму, оптимізувати та автоматизувати діяльність установи, організувати стандартизовану звітність, забезпечити надійне зберігання інформації. В загальному випадку – підняти функціонування установи на абсолютно новий рівень якості, що збільшить конкурентоспроможність установи санаторно-курортного характеру в сучасних ринкових умовах світової економіки.


^ 1. Сучасна санаторно-курортна система


1.1 Аналіз недоліків існуючих систем санаторно-курортного лікування

Санаторно-курортні установи, які не оснащені інтегрованою системою моніторингу й керування в наш час, мають недоліки:

- розміщення відбувається без достатнього обліку стану хворого і його індивідуальних особливостей;

- недостатня пропускна здатність кабінету функціональної діагностики не дає можливості запису­ СПТ, ЕКГ у всіх хворих, що поступили, спостерігати динаміку зміни в процесі лікування;

- різний рівень підготовки створює труднощі в уніфікації трактування параметрів і висновків;

- відсутність необхідного інформаційного зв'язку між лікувальним відділенням і кабінетом функціональної діагностики;

- суб'єктивізм в оцінці рентгенологічних, термографічних й інших методів досліджень;

-облік кількості проведених процедур та досліджень ведеться вручну;

- розрахунок й аналіз фізіологічних сигналів веде­ться вручну, реєстрація сигналів ведеться на носії, непридатні для введення в ЕОМ;

- недостатня кількість лабораторних досліджень у динаміці лікування хворих;

- дослідження ведуться вручну, без застосування автоматичних систем обробки даних.

Недоліки при призначенні й проведенні лікування:

- призначення лікувальних процедур відбувається без достатнього обліку їх сумісності по силі впливу на організм;

- не завжди враховується час відпочинку після прийому процедур, послідовність переходу від однієї процедури до іншої.

- відсутність об'єктивних критеріїв оцінки ефективності лікування;

- відсутність достатнього контролю за станом хворих під час прийому процедур;

- недостатність контролю за одержанням хворим страв, що відповідають його дієті;

- недостатність оперативної інформації про рух хворих і виконанню плану ліжко-днів не дозволяє головному лікареві вчасно порушувати питання про випуск додаткових путівок;

- недостатність інформації для формування оптимального маршруту руху хворих по лікувальним і діагностичним кабінетах;

- недостатність інформації для аналізу потреб­и в консультаціях, у результаті чого не завжди повністю задовольняється потреба в консультаціях.

- відсутність оперативних відомостей про достроково вибувших хворих для коректування графіка відпуску процедур ;

- дублювання й надмірність у документах.

Ліквідація виявлених недоліків, а у ряді випадків - докорінна перебудова організації збору й обробки інформації, підготовки її до прийняття рішення бу­де проведена під час впровадження розроблювальної системи.


^ 1.2 Структуризація об'єкта керування

Обстеження проводилося по заздалегідь розробленій програмі, що включає такі розділи, як з'ясування організаційної структури й штатів управлінського апарату; визначення функції, і змісту робіт, виконуваних всією керуючою системою і її підрозділами; з'ясування схеми документообігу; виявлення форм документів, техніки їхнього заповнення й обробки; складання маршрутів руху інформації; виділення вхідної й вихідної інформації; визначення алгоритмів контролю й прийняття рішень в існуючій системі керування; визначення рівня автоматизації.

Проведення обстеження починається з вивчення організаційної структури, штатів і змісту робіт, виконуваних обстежуваним підрозділом у цілому й кожним співробітником окремо. При описі завдань керування необхідно встановити: найменування, завдання, строки й періодичність його рішення, ступінь типовості для групи : підрозділів, джерела інформації, необхідні для рішення завдання, кількість показників - вхідних, вихідних, проміжних, загальний обсяг інформації, порядок коректування інформації, алгоритми розрахунку показників і можливі методи контролю, засоби збору й обробки інформації, необхідна точність при рішенні завдань, трудомісткість рішення завдання, споживачі інформації, можливість використання засобів автоматизації при рішенні завдання.

Для вивчення форм документів, техніки їх заповнення й обробки варто відповісти на такі питання: призначення документа, кількість виписуваних екземплярів у робочий день, місяць, рік, найменування реквізитів і показників документів, ким заповнюються документи й реквізити, кількість показників в документі, розмірність кожного показника, періодичність складання кожного документа, алгоритми формування показників.

Документообіг системи відбиває документовані й недокументовані повідомлення, процеси формування показників і документів, маршрути руху документів, підстави й процеси ухвалення рішення.

Набір документів і процес, їхнього формування, а також розрахунок показників деякою мірою відображують існуючу систему. Однак ці відомості не дають уявлення про характер робіт кожного конкретного підрозділу керуючої системи. Тому надалі вивчаються маршрути руху документів, які являють собою певну послідовність їхнього проходження по підрозділах від моменту формування до здачі на зберігання або передачу за межі підрозділу. Маршрути руху документів виявляються щодо кожної форми або будь-якого повідомлення. Вони можуть бути, отримані в результаті прослідковування шляху руху кожного окремого документа або ж у процесі вивчення роботи підрозділів і наступного узагальнення відомостей по всій системі керування.

Санаторій має наступну структуру: прийомне, медичні, лікувально-діагностичні відділення (кабінети), кухні і їдальня, клуб, адміністративно-господарська частина, бухгалтерія.

Прийомне відділення забезпечує прийом і реєстрацію прибувших хворих. Медичні відділення розгортаються залежно від спеціалізації санаторію. Медичні відділення повинні бути забезпечені необхідним медичним устаткуванням, апаратурою для збору інформації, медикаментами, предметами догляду за хворим. Склад й оснащення лікувально-діагностичних кабінетів (відділень) санаторію визначаються встановленою для нього спеціалізацією і залежно від цього в санаторії можуть бути наступні кабінети (відділення): фізіотерапевтичний, лікувальної фізкультури й масажу, психотерапії, аероіонотерапії, інгаляторій, зуболікувальний, функціональної діагностики, рентгенівський, клінічна й біохімічна лабораторії й ін. Крім того, у санаторії може бути організоване грязелікування, а також обладнаний бювет для відпустки мінеральної води.


^ 2. Програмний санаторний комплекс “Курорт Менеджер”.


2.1 Загальна інформація

Програмний комплекс “Курорт Менеджер” представляє собою базову модель санаторно-готельного комплексу, що забезпечує автоматизацію та комфортність управління закладами санаторно-готельного напрямку.

До складу програмного комплексу входить інтуїтивно-зрозумілий (“інтелектуальний”) інтерфейс, який дозволяє працюваати із комплексом персоналу, що має малий досвід роботи з комп’ютером.

По функціональному призначенню, ПСК “Курорт Менеджер” виконаний у складі двох основних модулів : 1 - розподіл номерів, 2 – призначення процедур.


^ Модуль 1: розподіл номерів

Даний модуль забезпечує реєстрацію та поселення відпочиваючих, що перебувають у санаторії, будинку відпочинку, готелі, тощо, індикацію стану заселення корпусів, ведення бухгалтерського обліку, стану використання путівок по тендерах з фіксуванням проплачених сум і сум боргу, тощо.

Модуль 1 може використовуватись також як самостійна програма для тих закладів відпочинку, які не надають своїм відпочиваючим лікувальних процедур.


^ Модуль 2: призначення процедур

Даний модуль забезпечує розподіл лікувальних процедур згідно призначень лікаря, графіків роботи кабінетів і друк переліку індивідуально-призначених процедур для відночиваючих із зазначенням назви, дати і часу процедури, а також формування графіків завантаженості кабінетів.

Модуль 2 є додатковим до модуля 1.

^ 3. Організація програмного комплексу

3.1 Система захисту

Програмний комплекс має систему захисту, яка запобігає небажаному втручанню (Рис 1).Рис 1 Вікно авторизації

Для користування комплексом кожному адміністратору спеціальною програмою присвоюється власний логін та пароль (Рис 2).
Рис 2. а) Головне вікно
Рис 2. б) Вікно реєстрації нового адміністратора


3.2 Використання модуля 1


Дане вікно (Рис 3) відображає стан зайнятості номерів 1-го корпусу. Активним у даний момент є номер 9. На його прикладі розглянемо структуру інформаційного забезпечення номерів :
Рис 3. Основне вікно модуля 1номер кімнати


кількість вільних

місць для поселення


стать відпочиваючого

^ Ч – чоловік,

Ж – жінка,

Пх – підліток-хлопчик,

Пд – підліток-дівчинка,

Х – хлопець,

Д – дівчинка.


кількість вільних

місць для бронювання


категорія номеру :

(2-, 3-, 4-х місний, люкс)


ступінь зайнятості номеру :

-повністю вільний - зелений

-є вільні місця - синій

-повністю зайнятий - червоний

(колір можна змінювати)


категорія бронювання :

-повністю вільний - зелений

-є вільні місця - синій

-повністю зайнятий - червоний

(колір можна змінювати)Рис 4. Інформаційне забезпечення номерів

3.2.1. Операції з номерами

Вікно виконання операцій з номерами викликається натисканням лівої клавіші миші по відповідному номеру в основному вікні, і зображено на Рис 5.

Дане вікно дозволяє виконати такі операції : поселення відпочиваючих у номер, закріплення номеру за відпочиваючим (номер стає не доступним для подальшого заселення), переселення і виселення відпочиваючих, бронювання номеру, поселення з бронювання, зняття бронювання.Рис 5. Вікно виконання операцій з номерами.

3.2.2. Перевірка поточного заселення

шляхом запитів

Одним із важливих аспектів даної програми є можливість створювати запити по наступних критеріях : по номерах; по прізвищу; тощо (Рис 6). Для формування запиту необхідно вибрати хоча б один критерій.

Запити також можливо створювати по багатьом критеріям одночасно, що дозволяє звузити коло пошуків до мінімуму.

Оскільки після виселення інформація про відпочиваючих зберігається в архіві, існує можливість виконувати запити не лише по номерному фонду, а й по архіву аналогічним шляхом.

Після формування запиту стає доступною функція сортування отриманих результатів по багатьом параметрам.
Рис 6. Вікно запиту

3.2.3. Бухгалтерія


Бухгалтерська робота відіграє важливу роль у функціонуванні санаторно-готельних закладів, тому у даному програмному комплексі вона максимально оптимізована.

При поселенні відпочиваючого інформація про використану кількість путівок автоматично оновлюється, усі необхідні суми перераховуються.

Основною роботою бухгалтера стає внесення необхідних даних по тендерам, створення списку путівок у відповідності до тендеру, а після заселення – друк звіту з отриманими результатами.

Вигляд основного бухгалтерського вікна має наступний вигляд :
Рис. 7. Вікно виконання бухгалтерських операційРис 8. Вікно тендерів
Рис 9. База захворювань


Усі основні захворювання вносяться в базу даних, а при поселенні відпочиваючих – вибираються зі списку.


3.2.4. Додаткові функції модуля 1


Додатковими функціями є :

– редагування кольорової гамми (Рис 10);
Рис 10. редагування кольорової гамми


– можливість перевірки номерного фонду на необхідність виселення відпочиваючих та поселення з бронювання (Рис 11)

Необхідно виселити хоча б одного відпочиваючого з даного номера.
Настав час поселення із заброньованого місця.


Рис 11. Перевірка номерного фонду


3.3 Використання модуля 2
Рис 12. Основне вікно модуля 2

Кожна процедура списку має свій розклад у відповідності з її тривалістю. Існує 2 режими розкладу : будні дні та вихідні. Це дозволяє призначати процедури та консультації в залежності із побажаннями адміністратора.

Спочатку відпочиваючому призначається лікар. Для цього існує база даних лікарів. Потім налаштовуються параметри вибору процедури і процедуру вибирають.


Можливі такі параметри вибору процедури :Рис 13. Параметри вибору процедури


Під час призначення обраних процедур програма виконує індикацію

загального процесу :Рис 14.


В результаті кожний відпочиваючий отримує індивідуальний розклад відпуску процедур (Рис 15).

Рис 15. Індивідуальний розклад відпуску процедур


3.3.2. Редагування бази даних процедур

Даний режим дозволяє додавати, редагувати та видаляти процедури, редагувати сумісність призначення процедур одному відпочиваючому в один день та сумісність призначення процедур протягом усього періоду відпочинку.

Програма дозволяє редагувати такі параметри як :

  • максимальна кількість процедур, що призначається одного дня

(по замовчуванню - 6)

  • блокувати перевірку на сумісність процедур;

  • переходити в автоматизований режим і призначати процедури без будь-яких перевірок в залежності із побажаннями адміністратора або лікаря.
Рис 16. Вікно редагування бази даних процедурРис 17. Вікно налаштування несумісності процедур


3.3.3. Статистика завантаженості кабінетів


Важливу роль в програмі відіграє режим формування статистики завантаженості кабінетів з можливістю друку звіту.

Звіт може бути двох типів :

1) розширений – відображає інформацію по завантаженості кабінетів на кожен день у відповідності із вибраними параметрами (Рис 18)

2) загальний – відображає інформацію по завантаженості кабінетів за певний період у відповідності із вибраними параметрами (Рис 19)
Рис 18. Розширений звіт.
Рис 19. Загальний звіт.

3.3.4. База даних лікарів


Для зручності в програмі існує база даних лікарів, яка унеможливлює появу помилок під час призначення лікарів відпочиваючим :Рис 19. База даних лікарів.


Висновки


Програмний санаторний комплекс “Курорт Менеджер” – є прогресивним рішенням у вирішенні проблеми “паперової звітності” в установах санаторно-курортного характеру. Даний програмний продукт дозволяє значною мірою оптимізувати та автоматизувати діяльність установи, покращити якість та швидкість реєстрації осіб, що прибули в установу, повністю автоматизувати звітність. Це забезпечується наявністю електронної бази даних (як проживаючих, так і тих, хто колись перебував в установі), базою даних бухгалтерської звітності, можливістю призначати процедури лікувального характеру як в автоматизованому, так і в ручному режимі з доступною функцією друку індивідуального розкладу відпуску процедур.

Розподіл програми на 2 програмних модулі дозволяє підвищити її ефективність.

Можливе як локальне, так і мережеве використання програмного комплексу.

Схожі:

Програмний санаторний комплекс iconПрограмний комплекс аналізу властивостей та характеристик графів
Анотація. Розроблено та реалізовано програмний комплекс, який аналізує дані графової структури, синтезує графи із заданими характеристиками,...
Програмний санаторний комплекс iconПрограмний комплекс «Земля» Коротке описання розробки
Програмний комплекс (система) призначено для ведення комплексного обліку, аналізу І оцінки земельних ресурсів, об'єктів нерухомості...
Програмний санаторний комплекс iconПрограмний комплекс «Оренда» Коротке описання розробки
Програмний комплекс (система) призначено для ведення комплексного обліку об'єктів оренди (ділянки, будови, споруди), обліку документів...
Програмний санаторний комплекс iconАпаратно-програмний комплекс для зчитування аналогового сигналу з сенсорів
Комплекс може бути використаний з навчальною метою при виконанні студентами лабораторних робіт, пов’язаних з аналогово-цифровим перетворенням...
Програмний санаторний комплекс iconПрограмний комплекс «1С: Бухгалтерія 8 для України»
В. А. Кадієвський, В. В. Попова. Періодизація економічного розвитку національної макросистеми
Програмний санаторний комплекс iconПрограмний комплекс «Преса»
За допомогою пропонованої інформаційної системи можна вирішувати наступні задачі обліку І управління
Програмний санаторний комплекс iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Програмний комплекс аналізу властивостей та характеристик графів
Програмний санаторний комплекс iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік
На основі його індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей. Розроблено програмний комплекс ідентифікації користувача в інформаційних...
Програмний санаторний комплекс iconПрограмний комплекс "Емулятор cpu i8080 Матеріали VI всеукраїнської конференції молодих науковців ітонт-2004 "Інформаційні технології в освіті, науці І техніці"; Частина Черкаси, 2004. С. 15

Програмний санаторний комплекс iconАкт впровадження
ПС07ас Верховскою О.І. у ході дипломного проектування на тему «Програмний комплекс розвиваючих комп’ютерних ігор для малюків віком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи