Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році icon

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
НазваПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Сторінка1/5
Дата07.09.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4   5Погоджено Затверджено
Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 034984 від 12.06.2012 р.


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215.

І. Загальні положення


    1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1 до цих Правил прийому).

До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття вищої освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності вільних місць.

1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

    2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.3. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2013 році);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00. У неділю 11 серпня 2013 року – з 9-00 до 14-00.

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15 липня

2013 року

15 липня

2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

17-22 липня

2013 року

17-22 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

не пізніше 12 години

24 липня 2013

рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням — до 30 липня 2013р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року

за державним замовленням — до 30 липня 2013р;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка


5.1. В заяві вступники вказують спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.2. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію (у випадку подання документів про пільги за станом здоров’я вступник обов’язково додає медичні документи, передбачені чинним законодавством, які підтверджують дану пільгу та відсутність протипоказань для навчання за обраним напрямом підготовки);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)

копію військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.4. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

5.7. Особи, які в 2013 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за їх вибором.

5.9. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за їх вибором.

5.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1903/22215.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки ( на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі та форми навчання у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінал чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, обробляються Приймальною комісією.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році та цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил прийому).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.17. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста зобов’язані пройти попередню електронну реєстрацію на сайті: applicants.univ.kiev.ua, заповнивши заяву та анкету встановленого зразка.

При цьому вступник, який бажає взяти участь у конкурсі для зарахування на навчання, зобов’язаний після попередньої електронної реєстрації з’явитися особисто до Приймальної (відбіркової) комісії з визначеними цими Правилами прийому документами для вступу.

5.19. Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційнимими рівнями магістр, спеціаліст, подають до Приймальної комісії, окрім документів, вказаних у п.5.3, також:

оригінали та копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

оригінали та копії наукових публікацій (за наявності);

інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Порядок прийому на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр і спеціаліст визначається Положенням про прийом на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр і спеціаліст (див. додаток 4 до цих Правил прийому)

Конкурсний відбір осіб на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста здійснюється за їхнім рейтингом атестаційними комісіями факультетів/інститутів. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсною оцінкою.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «магістр», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середній бал за сумою оцінок додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст), включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).


Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «спеціаліст», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр», включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію (за винятком оцінки з фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів окремо). Успішність з фізичного виховання враховується в середньому балі лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середнього бала додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст»), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:


Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5)

95

Добре (4)

82

Задовільно (3)

67
Оцінка у 2-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Зараховано

75

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS

Оцінка у 100-бальній шкалі

А

95

В

87

С

80

D

70

E

62

Інші документи, ніж додаток до диплома, для визначення середнього бала додатка до диплома не приймаються.

Знання та вміння, виявлені абітурієнтом на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 30 балів загалом. Рішення про зарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.


^ Навчальні та наукові досягнення

Код

Бали

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху

ДБ1

20

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху

ДБ2

15

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху

ДБ3

10

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України ( враховується не більше 1 статті)

ДБ4

5

Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується не більше 2 опублікованих тез доповіді )

ДБ5

2

Примітка: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності напряму підготовки (або галузі знань). До переможців конкурсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються переможці, лауреати та стипендіати олімпіад, конкурсів, змагань, програм, список яких затверджується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це правило поширюється також на власників і співвласників патентів, авторських свідоцтв, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідницьких тем.

6.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.3. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, розглядає апеляційна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Апеляція абітурієнта (вступника) щодо результатів подається особисто в день оголошення оцінки (наступний робочий день після проведення письмового іспиту) до відбіркової комісії Приймальної комісії відповідного факультету/інституту.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань, що проводяться Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, визначаються Положенням про апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка (дивись додаток 3 до цих Правил прийому)


^ VII. Зарахування поза конкурсом


7.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

7.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 7.1 цього розділу, установлюється рішенням Приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступних кампаній попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Київському національному університетові імені Тараса Шевченка. Квота оприлюднюється після отримання Київським національним університетом обсягу державного замовлення.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 7.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

7.3. В осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, та вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр, конкурсний бал визначається згідно п.6.1. цих Правил прийому. Особи, які набрали на будь-якому випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та не можуть бути зараховані на навчання.

7.4. Зазначені в п.7.1 особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання, у встановлені цими Правилами прийому терміни, наступних документів:

- для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр - оригіналів документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки та оригінали інших документів, що засвідчують право на вступ поза конкурсом.


^ VIII. Право на першочергове зарахування


8.1. Право на першочергове зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надано таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;

8.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


^ IX. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


9.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

9.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

9.3. У межах кожної зазначеної в пункті 9.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

9.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

9.5. Рейтингові списки вступників формуються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до вп «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» погоджено
Правила прийому до вп «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету» у 2011 році
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconЗміни до правил прийому до Луганського національного університету Імені Тараса Шевченка у 2012 році
Додаток 1 до Правил прийому лну імені Тараса Шевченка «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconІнститут міжнародних відносин київського національного університету імені тараса шевченка спеціальність міжнародні економічні відносини
Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році Полтава 2012
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconКиївський національний університет імені тараса шевченка марченко ганна юріївна удк 368: [336. 77: 332. 2] Страхування ризиків іпотечного кредитування в україні
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи