Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” icon

Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ”
Скачати 56.41 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ”
Дата07.09.2013
Розмір56.41 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

_________________В.А.Бугров

____ ” ______________2013 р.


ПРОГРАМА

співбесіди з дисципліни „Людина і світ” для конкурсного відбору

кандидатур на навчання за освітньо-професійною програмою післядипломної підготовки за спеціальностями „Міжнародні відносини” та „Міжнародна інформація”


ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Поняття особистості. Феномен людини. Основні тлумачення походження людини. Поняття середовища. Поняття спадковості .Вплив спадковості й середовища на походження і життя людини. Природне начало в людині. Поняття "індивід".

Поняття сутності (людини) .Поняття сенсу людського життя. Поняття цінності.

Цінність людського життя. Людина як найвища цінність. Поняття смерті.

Поняття безсмертя .Феноменальність творчості. Різновиди творчої діяльності.

Творчість та волюнтаризм і фаталізм. Здоров'я і здоровий спосіб життя.

Поняття рівня життя і рівня наповненості життя. Міфологічне, релігійне, наукове та філософське бачення щастя.


^ СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

Світ і поняття світу. Історичний розвиток уявлень про світ. Багатовимірність поняття світу. Світ як Космос. Світ як Всесвіт. Світ Землі як особливе явище. Філософське визначення поняття матерії. Матеріальне й ідеальне. Поняття руху. Поняття спокою.

Рух і розвиток. Поняття прогресу і регресу. Поняття простору. Поняття часу. Єдність простору і часу. Матеріальність світу. Ідеальність світу. Особливість місця людини у світі.


^ ДУШЕВНІСТЬ ЛЮДИНИ


Поняття духу. Поняття душі. Поняття духовності. Поняття духовного. Поняття тілесного.Що таке почуття? Поняття інтелекту. Феномен волі. Поняття ідеалу. Поняття честі. Поняття совісті. Поняття гідності. Духовний вимір інтелігентності. Порядність як прояв духовності.

Поняття істини. Що таке правда? Хиба як прояв духовності. Поняття прихильності.

Віра: міфологічний, релігійний, науковий і філософський вимір поняття. Поняття надії.

Любов як прояв духовності. Поняття краси і прекрасного. Прекрасне і естетичне.

Поняття потворного. Поняття добра. Що таке зло? Добро і зло - вінець духовності?


^ СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ

Походження свідомості. Сутність свідомості. Визначення поняття свідомості.

Основні функції свідомості. Поняття мислення .Пам'ять і воля. Буденна і теоретична свідомість. Свідоме і несвідоме .Поняття праці. Поняття спілкування. Мова та її сутність.

Роль праці, спілкування і мови у виникненні свідомості. Поняття суспільного буття.

Суспільна свідомість. Рівні суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості.

Поняття пізнання. Чуттєве пізнання. Логічне (раціональне) пізнання. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Об'єктивність істини. Абсолютна і відносність істини. Практика - ціль пізнання та критерій істини. Поняття методу. Закон і закономірність.


^ ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Поняття природи. Природа як довкілля. Природа і штучне середовище. Природа і духовне життя людини. Поняття біосфери. Поняття ноосфери. Ідея визначальної ролі природних умов у житті суспільства .Характерні риси впливу суспільства на природу. Знання і природа. Поняття "виживання". Передумови кризи у відношенні людини і природи.


^ СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Поняття "суспільне", "соціальне". Суспільство як самоорганізована система.

Соціум як особливий прояв суспільства. Поняття соціальної структури. Соціальна група.

Класи як особлива соціальна група. Касти і соціальні верстви. Поняття "страти".

Сім'я як мала соціальна група. Сучасна сім'я: проблеми формування і розвитку.

Що таке етнос? Поняття "рід", "плем'я". Народність і нація. Сучасне тлумачення поняття "нація". Формування і розвиток української нації. Поняття менталітету. Що таке ментальність? Особливості української ментальності. Поняття суспільного прогресу.

"Формаційна" періодизація суспільного розвитку. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного розвитку.


^ ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

Політика як явище суспільного життя. Поняття влади .Влада і політика, їх співвідношення. Поняття політичної системи. Що таке політичний режим. Тоталітаризм і авторитаризм. Поняття політичної демократії. Демократія як форма устрою. Демократія як форма правління. Поняття держави. Що таке громадянське суспільство? Правова держава.

Соціально справедлива держава. Поняття "громадські рухи". Поняття "громадська організація". Феномен політичної партії. Поняття "ідеологія". Політична ідеологія.

Ідеологізація і деідеологізація. Феномен політичної еліти. Взаємодія політичної еліти і народу.


^ ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА


Виникнення поняття культури. Поняття масової культури. Основні функції культури.

Поняття матеріальної культури. Особливості духовної культури. Поняття цивілізації.

Стадії розвитку цивілізації і культури. Культурність цивілізації і цивілізованість культури.

Спадкоємність культури. Традиції в культурі. Новаторство і прогрес культури.

Поняття національної культури. Загальнолюдське в культурі. Поняття культури особистості. Основні складові культури особистості. Особливості формування культури особистості. Поняття гуманізму. Культура і гуманізм.. Гуманізм і соціальний прогрес.


^ СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА

САМОУСВІДОМЛЕННЯ

Проблема визначення поняття світогляду. Структура світогляду. Буденний і теоретичний світогляд. Поняття моралі. Історичність моралі. Явище морального ідеалу.

Поняття мистецтва. Види мистецтва. Жанри мистецтва. Світоглядний характер мистецтва. Явище історичності. Історичні типи світогляду і їх взаємозв'язок.

Міф і міфологія. "Сила" і "слабкість" міфології як світоглядної системи. Поняття релігії.

Вплив релігії на формування світогляду. Поняття науки. Життєвий сенс науки. Оригінальність філософії як світогляду. Унікальність української філософії.

Філософія - теоретична основа світогляду. Світогляд і реальний процес життя людини.


Директор Інституту післядипломної освіти В.М. Пересєкін Погоджено:

Директор Інституту міжнародних відносин В.В. Копійка


Схожі:

Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” icon"Затверджую" Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Основи правознавства для конкурсного відбору кандидатур на навчання за освітньо-професійною програмою післядипломної підготовки за...
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconІнститут міжнародних відносин київського національного університету імені тараса шевченка спеціальність міжнародні економічні відносини
Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса...
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” icon"Затверджую" Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародне право”, „Міжнародні економічні відносини”, „Міжнародний бізнес ”, „Міжнародна інформація”, „Міжнародні відносини”
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconКиївський національний університет імені тараса шевченка марченко ганна юріївна удк 368: [336. 77: 332. 2] Страхування ризиків іпотечного кредитування в україні
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Затверджую” Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. А. Бугров „ ” iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи