Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) icon

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
Скачати 75.41 Kb.
НазваКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
Дата08.09.2013
Розмір75.41 Kb.
ТипДокументи

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби

Бакалавр


Історія України (Дипломатична історія України)


Навчальний курс адаптовано до програми підготовки фахівців-міжнародників з акцентом на вивчення дипломатичної історії України. Об’єктом пропонованої навчальної дисципліни «Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих умов всебічного розвитку національної держави та аналіз діяльності інститутів дипломатичної служби в різних ситуаціях і в різні часи.


^ Українська мова (за професійним спрямуванням) / ч.2. Мова дипломатичних документів

Навчальний курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» вивчає офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови; вдосконалює культуру письма й усного спілкування; забезпечує засвоєння принципів мовленнєвого етикету; сприяє виробленню практичних умінь і навичок до складання ділових паперів; жанрових різновидів документів дипломатичної комунікації, типів, характеру та призначення документів дипломатичного листування.


^ Дипломатичний протокол та етикет


Курс передбачає вивчення нормативно-правової міжнародної та національної бази, принципів дипломатичного протоколу і церемоніалу; особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави, основних правил і норм етикету як складових іміджу сучасного дипломата, політика, ділової людини.


Міжнародні організаціїКурс забезпечує вивчення основних понять, термінів та категорій, що складають суть теорії міжнародних організацій, принципів та механізму функціонування міжнародних організацій, статутних засад та практичної діяльності універсальних та регіональних міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин. Курс включає вивчення функцій та ролі міжнародних неурядових організацій в сучасній системі міжнародних відносин.


^ Дипломатична та консульська служба


Навчальний курс «Дипломатична та консульська служба» вивчає сукупність політичних, соціально-управлінських, організаційних і правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку апарату органів державної влади, що регулюють міжнародні відносини; закономірностей, природу та тенденції розвитку дипломатичної та консульської служби як особливого соціально-правового механізму, основні інструменти та засоби її діяльності.


^ Основи дипломатії та дипломатичної роботи


Навчальний курс «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» вивчає сукупність політичних, соціально-управлінських, організаційних і правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку апарату органів державної влади, що регулюють міжнародні відносини; закономірностей, природу та тенденції розвитку дипломатичної та консульської служби як особливого соціально-правового механізму, основні інструменти та засоби її діяльності.


^ Дипломатія України


Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з історією української дипломатії, особливостями організації дипломатичної справи державних утворень, що існували на території України, персоналіями вітчизняних дипломатів. Курс включає вивчення інструментарію дипломатичної діяльності, концепцій дипломатичної служби, особливостей роботи дипломатів по формуванню і реалізації зовнішньополітичної стратегії української держави.


^ Україна в міжнародних організаціях


Навчальна дисципліна забезпечує знання термінів, понять та категорій, що характеризують політику України в міжнародних організаціях; нормативно-правової бази формування політики та участі України в діяльності міжнародних організацій; місця та ролі міжнародних організацій у зовнішньополітичній стратегії України; механізму формування та реалізації політики України в міжнародних організаціях; специфіки концептуального забезпечення політики України в міжнародних організаціях; форм та методів політики України в міжнародних організаціях; основних етапів політики України в організаціях системи ООН; внутрішніх та зовнішніх чинників, що спричинили процес її еволюції; основних напрямків політики та співробітництва України з міжнародними регіональними організаціями.


^ Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва


Навчальна дисципліна вивчає історію, засади і напрями діяльності Ради Європи; особливості функціонування інституціональної системи; механізми політичного та юридичного моніторингу Організацією дотримання державами-членами своїх обов’язків та зобов’язань; ключові міжнародно-договірні документи, на яких базуються ідеологія і практична діяльність Ради Європи.


^ Міжнародні неурядові організації


Навчальна дисципліна забезпечує вивчення теоретичних засад та практичних аспектів діяльності міжнародних неурядових організацій; еволюції їхньої ролі у міжнародних відносинах.


^ ООН в сучасному світі


Навчальна дисципліна забезпечує знання статутних засад функціонування ООН; еволюції миротворчої діяльності ООН; завдань, що постали перед ООН після розпаду біполярної системи міжнародних відносин; проблем реформування ООН та адаптації її діяльності до реалій XXI століття.


Спеціаліст


Україна в міжнародних організаціях (Україна в універсальних та регіональних міжнародних організаціях)


Навчальна дисципліна забезпечує поглиблене вивчення політики України стосовно міжнародних організацій.


^ Україна в міжнародних організаціях (Миротворча діяльність України)


Навчальна дисципліна забезпечує знання концептуальних засад участі України у врегулюванні міжнародних конфліктів, її внеску до миротворчої діяльності міжнародних організацій.


^ Міжнародні організації у сфері безпеки (Роль НАТО в сучасному світі)


Навчальна дисципліна забезпечує вивчення теоретичних засад та прикладних аспектів діяльності НАТО в сучасній системі міжнародних відносин.

^ Міжнародні організації у сфері безпеки (Організація з безпеки та співробітництва в Європі)


Навчальна дисципліна забезпечує вивчення ролі і місця ОБСЄ у сучасних міжнародних відносинах, напрямків її діяльності.


^ Магістр


Теорія і практика ведення переговорів


Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів з основними науковими підходами до переговорного процесу, базовими стратегіями та тактичними прийомами ведення переговорів.


^ Дипломатична робота та дипломатичні документи


Навчальна дисципліна вивчає систему політичних, міжнародно-правових, організаційно-управлінських відносин, їх відповідних структур щодо реалізації зовнішньополітичного курсу держави; інструментів і засобів, особливостей та специфічних форм і методів здійснення дипломатичної роботи, раціональних підходів та основних вимог щодо виконання завдань, які покладаються на закордонні дипломатичні й консульські установи. Предметом вивчення дисципліни є також принципи дипломатичної комунікації, типи, характер та призначення документів дипломатичного листування та їх практичне застосування у міжнародному спілкуванні.


^ Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин


Навчальна дисципліна вивчає теоретичні підходи до дипломатії, еволюцію форм і методів багатосторонньої дипломатії, механізми вироблення і прийняття спільних рішень в рамках міжнародних міжурядових конференцій і організацій.


^ Етнокультура і дипломатія країн світу


Навчальна дисципліна передбачає вивчення етнокультурних особливостей дипломатичної діяльності іноземних держав: дипломатичної служби, протокольної практики, дипломатичного етикету.


^ Міжнародні організації у сфері безпеки


Навчальна дисципліна забезпечує вивчення теоретичних засад та прикладних аспектів діяльності НАТО в сучасній системі міжнародних відносин, ролі і місця ОБСЄ у сучасних міжнародних відносинах, напрямків її діяльності.


Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах


Навчальна дисципліна забезпечує знання основних теоретичних підходів до дослідження процесів інтеграції; розвитку інтеграції та діяльності регіональних інтеграційних об’єднань у Європі та державах пострадянського простору; еволюції інтеграційних процесів у Північній і Латинській Америці; особливостей співробітництва держав Південної, Південно-Східної Азії, Близького та Далекого Сходу в рамках інтеграційних проектів; участі держав Океанії у інтеграційних процесах; становлення і розвитку міжнародного співробітництва держав Африки у інтеграційних проектах і об’єднаннях.


^ Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій


Навчальна дисципліна забезпечує знання сучасних концепцій та актуальних проблем діяльності міжнародних організацій, вивчення еволюції форм, методів та інституційних механізмів багатостороннього співробітництва в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин.


^ Великі держави в міжнародних організаціях

Навчальна дисципліна забезпечує вивчення концептуальних засад, механізмів формування та політики США, Великої Британії та Росії в універсальних та провідних регіональних міжнародних організаціях.


^ Міжнародні організації і глобальні проблеми сучасності


Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з сучасним станом розвитку спеціалізованих міжнародних організацій, які діють під егідою ООН. Курс включає вивчення нормативно-правових засад, цілей, принципів, структури та технології формування спеціалізованих установ ООН, аналіз їх діяльності як суб’єктів системи міжнародних відносин, визначення їх ефективності у вирішенні глобальних проблем сучасності.


Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика


Навчальна дисципліна передбачає вивчення особливостей організаційної моделі ЄС; структури та механізмів функціонування його інституціональної системи, особливостей реалізації спільних політик; базових понять та термінів у сфері європейської інтеграції; повноважень, статусу, структури й функцій інститутів і органів ЄС; особливостей системи прийняття рішень; перспектив і напрямків інституціональної реформи ЄС.

Схожі:

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconНавчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни
України. Об’єктом пропонованої н/д „Історія України (Дипломатична історія України)” є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconПрограма підготовки бакалаврів Нормативні курси Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Історія України
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconПрограма підготовки бакалаврів Нормативні курси
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Дипломатична служба України на міжнародній арені: здобутки та проблеми. Видатні постаті дипломатичної служби
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України) iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи