Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» icon

Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Скачати 135.9 Kb.
НазваЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Дата07.09.2013
Розмір135.9 Kb.
ТипПрограма

Міністерство Освіти і науки України


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії,


ректор ____________С.В. Іванов


«29» березня 2013 р.

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямами

6.050502 « Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування»СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри Машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання,

протокол № 8 від 24.01.2013р.


Завідувач кафедри Є.В.Штефан


СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету

Інженерної графіки та пакувальної техніки

протокол № 7 від 27.02.2013р.

Декан С.І. БлаженкоКиїв – 2013


Розділ 1. Матеріалознавство

1.1. Кристалізація металів [1]

Процес кристалізації металів. Форма і величина кристалічних утворень, їх залежності від різних факторів. Модифікування рідких металів, їх призначення, види модифікаторів.

1.2. Будова і властивості сплавів [1,3]

Компоненти, фази і структурні складові сплавів. Тверді розчини, хімічні сполуки і суміші. Їх утворення і властивості. Види діаграм стану сплавів. Зв'язок діаграм стану з властивостями сплавів.

^ 1.3. Залізовуглецеві сплави [1,3]

Залізо, його властивості, поліморфні перетворення. Ферит і цементит. Діаграма стану залізо - цементит. Сталі і чавуни, їх кристалізація, структура, класифікація за складом і призначенням. Їх властивості і маркування.

^ 1.4. Основи термічної обробки сталі [1,3]

Перетворення в сталі при нагріванні і охолодженні. Кристалічні точки перетворень в сталі. Перетворення аустеніту при різних швидкостях охолодження. Будова і властивості продуктів розпаду аустеніту. Кристалічна швидкість охолодження. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту.

Види термічної обробки сталі і відпал, нормалізація, гартування і відпуск, їх сутність, види і призначення. Загартовуваність і прогартовуваність сталі. Критичний діаметр гартування. Хіміко-термічна обробка сталі; цементація, азотування, гідро цементації, їх призначення і технологія виконання.

^ 1.5. Основи легування сталі і сплавів.[1]

Фази і структурні складові в легованих сталях. Вплив легуючих елементів на поліморфізм, стійкість аустеніту, критичну швидкість охолодження, прогартовуваність, критичний діаметр гартування сталі. Класифікація легованих сталей за структурою та призначенням. Маркування легованих сталей.

^ 1.6. Кольорові метали і сплави [1]

Мідь, її властивості. Латуні і бронзи, їх класифікація за складом, будовою, властивостями. Сплави де формівні і ливарні.

Алюміній, його властивості. Деформівні і ливарні алюмінієві сплави, їх склад, будова, властивості, призначення.

Магній, його властивості. Сплави на основі магнію, їх призначення.

Титан, його властивості. Сплави на основі титану. Їх склад, властивості, термообробка, призначення.

Антифрикційні сплави: бабіти, бронзи, антифрикційні чавуни; їх склад, будова і властивості, призначення.

Спечені матеріали на основі заліза, міді, інших металів. Їх склад, будова, властивості, призначення.

^ 1.7. Неметалеві матеріали [1,3]

Загальна характеристика полімерних матеріалів. Пластмаси, їх склад, класифікація за будовою і призначенням. Пластмаси без наповнювачів, з порошковими, волокнистими та шаруватими наповнювачами.

Матеріали на основі гуми.

Розділ 2. Технологія конструкційних матеріалів.

2.1. Загальна характеристика ливарного виробництва. [2,4]

Технологічний процес одержання виливків формуванням в землю. Спеціальні методи виливання в кокіль, відцентрове виливання, виливання під тиском, за витоплювальними методами в оболонкові форми.

^ 2.2. Основні методи виготовлення заготовок і деталей тиском. [2,4]

Фізичні основи обробки тиском.

Прокатування, пресування, волочіння.

Основні операції, обладнання, інструмент.

Гаряче об'ємне штампування. Типи штампів. Обладнання для гарячого об'ємного штампування.

Листове штампування. Основні технологічні операції і види штампів.

^ 2.3. Основи зварювального виробництва. [2]

Основні види термічного зварювання: електродугове, електрошлакове, газокисневе, термічне, лазерне, електронно-променеве.

Основні види термомеханічного зварювання: електроконтактне, газопресове, дифузійне.

Основні види механічного зварювання: вибухом, холодне, ультразвукове, тертям.

Вогневе різання: газокисневе, плазмове, лазерне.

Напруження і деформації при зварюванні.

^ 2.4. Загальна характеристика оброблення матеріалів різальними інструментами. [2,4]

Основні схеми оброблення різальними інструментами. Геометрія різальних інструментів: різців, фрез, свердел, протяжок. Основні рухи в металорізальних верстатах. Класифікація металорізальних верстатів.

^ 2.5. Оброблення деталей на токарних верстатах [2,4]

Типи токарних верстатів. Основні види приладдя і інструментів. Основні схеми оброблення і види робіт на токарних верстатах. Токарно-револьверні, карусельні верстати.

Обробка деталей на токарних автоматах.

2.6. Оброблення деталей на фрезерних верстатах [2,4]

Основні типи фрез. Види фрезерних верстатів і схеми обробки на них. Універсальна ділильна головка.

2.7. Зубонарізання [2,4]

Методи формування зуб’ів копіюванням і огинанням. Обробка шестерень на зубодовбальних верстатах, зубофрезерних і зубостругальних верстатах, схеми обробки, інструмент.

2.8. Обробка деталей на шліфувальних верстатах. [2,4]

Особливості процесу шліфування. Основні типи шліфувальних верстатів і схеми обробки на них. Основні характеристики і позначення шліфувальних кругів.

^ 2.9. Технологія виготовлення деталей з порошків і пластмас. [2]

Одержання порошків, штампування, спікання. Прокатка порошків. Гаряче пресування прес-порошків і волокнітів. Виготовлення деталей з термопластів.

Перелік питань для підготовки з фахової дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямами

6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”


 1. Які особливості використання матеріалів в обладнанні харчових виробництв?

 2. В чому полягає процес рекристалізації?

 3. Як змінюються механічні властивості металів при рекристалізаційному відпалі?

 4. Які типи сплавів ви знаєте?

 5. Що таке евтектика?

 6. Як позбутися дендритної ліквації?

 7. Який вигляд має діаграма стану для сплавів твердих розчинів?

 8. Який вигляд має діаграма стану для сплавів - сумішей?

 9. В чому полягає суть правила відрізків?

 10. Які фази можуть бути в залізовуглецевих сплавах?

 11. Які залізовуглецеві сплави Ви знаєте?

 12. Які структурні складові в до- і заевтектоїдних сталях?

 13. Назвіть структурні складові білих чавунів.

 14. Як впливає вуглець на механічні властивості сталей?

 15. Чому сірка і фосфор є шкідливими домішками для сталей?

 16. Які форми графіту можуть бути в чавунах?

 17. Які переваги сірих чавунів в порівнянні зі сталями?

 18. З яких сталей Ви б виготовляли зубила і терпуги?

 19. Як змінюється структура сталі при нагріванні вище точки Ас3?

 20. Що таке перегрівання і перепал?

 21. Як відбувається перетворення перліту в аустеніт?

 22. В яких ділянках структури з`являються перші зародки аустеніту при нагріванні?

 23. Як відбувається перетворення аустеніту в перліт?

 24. Що таке сорбіт і тростит?

 25. Коли відбувається мартенситне перетворення?

 26. Назвіть особливості мартенситного перетворення.

 27. Нарисуйте діаграму ізотермічного розпаду аустеніту.

29. Які основні види термічної обробки Ви знаєте?

 1. З якою метою здійснюється відпалювання?

 2. Коли потрібно здійснювати нормалізацію?

 3. Які основні види гартування ви знаєте і що дає обробка холодом?

 4. Що таке загартовуваність і прогартовуваність?

 5. Які перетворення відбуваються в загартованій сталі при нагріванні?

 6. Що таке відпускна крихкість?

 7. В чому полягає суть хіміко-термічної обробки сталі?

 8. Для чого і як здійснюється цементація сталі?

 9. Яка термічна обробка потрібна після цементації?

 10. Як здійснюється азотування сталі?

 11. Які переваги нітроцементації перед цементацією?

 12. Які фази можуть бути в легованих сталях?

 13. Як впливають манган і нікель на поліморфне перетворення заліза?

 14. Як залежать механічні властивості легованого фериту від наявності легувальних елементів ?

 15. Які карбідні фази можуть бути в структурі легованих сталей?

 16. Як впливають легувальні елементи на стабільність аустеніту?

 17. Як позначають леговані сталі?

 18. Як розрізняються леговані сталі за структурою та за призначенням?

 19. Чим відрізняються мартенситні сталі від інших легованих сталей?

 20. Які вимоги до сталей, що використовуються для зварних металоконструкцій?

 21. Для яких виробів використовують леговані сталі після цементації?

 22. Які вимоги до шарикопідшипникових сталей?

 23. Які переваги легованих інструментальних сталей перед вуглецевими?

 24. Особливості термічної обробки швидкорізальної сталі.

 25. Основні вимоги до сталей для вимірювального інструменту.

 26. Який легувальний елемент є основним в корозієстійких сталях?

 27. До яких сталей за структурою відносяться сталі 08Х17Т та 12Х18Н10Т?

 28. Що виготовляють із сталей типу 40Х13?

 29. Що таке жаростійкість та жароміцність?

 30. Які магнітно-м`які матеріали Ви знаєте?

 31. Яку структуру мають парамагнітні сталі?

 32. На які групи поділяють алюмінієві сплави?

 33. Чим пояснюється зміцнення дуралюміну при старінні?

 34. Що таке силумін і як можна поліпшити його властивості?

 35. Як впливають домішки на властивості міді?

 36. У чому суть порошкової металургії?

 37. Основні види порошкових антифрикційних і фрикційних матеріалів?

 38. Назвіть основні способи формування виробів з порошкових матеріалів.

 39. У чому суть і призначення спікання виробів з порошків?

 40. Які існують види пластмас і основні способи їх переробки у вироби ?

 41. Що таке газонаповнені пластмаси і де їх використовують?

 42. Наведіть загальну схему технологічного процесу виготовлення виливків?

 43. Які основні переваги кокільного виливання?

 44. Які машини використовують при виливанні під тиском?

 45. Назвіть основні операції виливання за витоплювальними моделями.

 46. Назвіть основні операції одержання оболонкових форм.

 47. Які основні фактори впливають на пластичність металів.

 48. Назвіть основні схеми прокатування.

 49. Назвіть основні етапи виготовлення безшовних і зварних труб.

 50. Які основні переваги пресування?

 51. Назвіть основні складові елементи інструментів для волочіння.

 52. Назвіть основні операції кування.

 53. Суть об`ємного штампування і його переваги перед куванням?

 54. Схеми роботи штампувальних молотів і пресів?

 55. Назвіть особливості та основні види холодного штампування.

 56. Особливості використання особливих методів листового штампування.

 57. Як класифікують способи зварювання?

 58. Які основні властивості зварювальної дуги?

 59. Яка роль електродних покриттів і які їхні складові?

 60. Основні переваги зварювання під шаром флюсу?

 61. У чому суть електрошлакового зварювання7

 62. Які гази використовують в якості захисних під час зварювання?

 63. Назвіть види контактного зварювання і які переваги його використання?

 64. Суть дифузійного зварювання, його застосування?

 65. Опишіть суть і призначення зварювання тертям і вибухом?

 66. В чому суть процесу паяння і які різновиди паяння вам відомі?

 67. Які особливості зварювання вуглецевих і легованих сталей?

 68. Назвіть основні способи зварювання чавунних деталей.

 69. Які основні дефекти зварних з`єднань і причини їх утворення?

 70. Що таке зона термічного впливу?

 71. З якою метою проводять обробку металів різанням?

 72. Які Ви знаєте рухи в металорізальних верстатах?

 73. Які основні типи токарних різців Ви знаєте?

 74. Які види робіт виконують на токарних верстатах?

 75. Особливості будови і роботи на токарних револьверних верстатах.

 76. Які операції обробки отворів виконують на свердлильних верстатах?

 77. Геометричні параметри спірального свердла?

 78. Основні типи і використання зенкерів і розверток?

 79. Які роботи виконують на фрезерних верстатах.

 80. Назвіть основні типи фрез.

 81. Дайте характеристику основних типів фрезерних верстатів.

 82. Які Ви знаєте методи формоутворення зуб’ів зубчастих коліс?

 83. Назвіть особливості обробки деталей шліфуванням.

 84. Наведіть схеми різних видів шліфування.

 85. Наведіть схеми калібрування.

 86. Дайте характеристику основних методів електрофізичної обробки.

 87. Які особливості електрохімічної обробки?Критерії

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямами 6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування”

90 - 100 балів

 1. Чітко і вичерпно відповідає на питання в об’ємі програми ;

 2. Знає склад і властивості сплавів, їх залежність від різних факторів;

 3. Правильно і акуратно креслить діаграми стану, схеми структур сплавів, графіків і інших ілюстрацій до письмової відповіді;

 4. Розуміє сутність фазових та інших перетворень в сплавах і залежність їх протікання від різних факторів;

 5. Знає сутності технологічних режимів різних видів обробки металів з метою зміни їх властивостей;

 6. Уміє вибирати і обґрунтовувати вибір деталей для виготовлення різних деталей і призначати режим їх термічної обробки.

 7. Уміє вести співбесіду з екзаменатором по поставлених питаннях, легко виправляє незначні неточності у відповідях по зауваженнях екзаменатора;

 8. Знайомий з рекомендованою літературою.

61 - 89 балів

 1. Достатньо повно відповідає на питання в об’ємі програми ;

 2. Допускає незначні помилки в відповідях і виправляє їх при додаткових питаннях екзаменатора;

 3. Одержані знання застосовує для вирішення практичних задач по вибору і обробці металів для виготовлення конкретних заготовок та деталей;

26 - 60 балів

 1. Виявляє суттєві недоліки в знані окремих розділів програми;

 2. Допускає суттєві помилки у відповідях на запитання, але здатний виправити їх при додаткових питаннях екзаменатора;

 3. Одержані знання з труднощами застосовує для вирішення практичних питань;

0- 25 балів

 1. Не відповідає на окремі питання білета, виявляє незнання окремих розділів дисципліни;

 2. У відповідях допускає суттєві і принципові помилки і не може їх виправити при додаткових питаннях екзаменатора;

 3. Положення дисципліни не може застосувати для вирішення практичних питань;


(Особи, рівень знань яких оцінений нижче 25 бали, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються).


Голова фахової атестаційної комісії Штефан Є.В.


Критерії

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямами 6.050502 „Інженерна механіка, 6.050503 „Машинобудування” ,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році


Високий


 1. Чітко і вичерпно відповідає на питання в об’ємі програми ;

 2. Знає склад і властивості сплавів, їх залежність від різних факторів;

 3. Правильно і акуратно креслить діаграми стану, схеми структур сплавів, графіків і інших ілюстрацій до письмової відповіді;

 4. Розуміє сутність фазових та інших перетворень в сплавах і залежність їх протікання від різних факторів;

 5. Знає сутності технологічних режимів різних видів обробки металів з метою зміни їх властивостей;

 6. Уміє вибирати і обґрунтовувати вибір деталей для виготовлення різних деталей і призначати режим їх термічної обробки.

 7. Уміє вести співбесіду з екзаменатором по поставлених питаннях, легко виправляє незначні неточності у відповідях по зауваженнях екзаменатора;

 8. Знайомий з рекомендованою літературою.

Достатній

 1. Достатньо повно відповідає на питання в об’ємі програми ;

 2. Допускає незначні помилки в відповідях і виправляє їх при додаткових питаннях екзаменатора;

 3. Одержані знання застосовує для вирішення практичних задач по вибору і обробці металів для виготовлення конкретних заготовок та деталей;

 4. Допускає суттєві помилки у відповідях на запитання, але здатний виправити їх при додаткових питаннях екзаменатора;

 5. Одержані знання з труднощами застосовує для вирішення практичних питань;

Недостатній

 1. Не відповідає на окремі питання білета, виявляє незнання окремих розділів дисципліни;

 2. У відповідях допускає суттєві і принципові помилки і не може їх виправити при додаткових питаннях екзаменатора;

 3. Положення дисципліни не може застосувати для вирішення практичних питань;


Голова фахової атестаційної комісії Штефан Є.В.


Список рекомендованої літератури:

 1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник/ В.Б.Арзамасов,А.Н.Волчков,В.А.Головин,В.А.Кузнецов.- 3-е изд.-М.:Академия,2011.- 448с.

 2. Бовсуновський А.П. Електротехнічні матеріали: короткий довідник: навч.-метод. посіб. / А.П. Бовсуновський. – К.:НУХТ,2012.-36с.

 3. Технологія конструкційних матеріалів. За ред. Сологуба М.А. – К.: Вища школа, 2002р. с.

 4. В. Попович. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавства. - Львів, 2000.-264с.

Схожі:

Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» icon«затверджено» Голова приймальної комісії нухт, ректор С. В. Іванов “ 29 ”березня 2013 р програма
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» icon«Затверджено» Голова приймальної комісії нухт
Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» icon«Затверджено» Голова приймальної комісії нухт
Фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит»
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрактикум з курсу «технологія конструкційних матеріалів І матеріалознавство» Частина 2 «матеріалознавство» для студентів факультету Тесет
Лабораторний практикум з курсу «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство». Частина 2 «Матеріалознавство» / укладачі...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«Матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами 050502 „ Інженерна...
Затверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи