Програма фахового випробування з «Харчових технологій» icon

Програма фахового випробування з «Харчових технологій»
Скачати 185.67 Kb.
НазваПрограма фахового випробування з «Харчових технологій»
Дата07.09.2013
Розмір185.67 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 29 " березня 2013 р.


програма

фахового випробування з «Харчових технологій»

для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр»

за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія»


Схвалено Вченою радою факультету

хлібопекарських і кондитерських виробництв


Протокол № від " " березня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан О.Ю. Шевченко

Схвалено Вченою радою факультету

бродильних, консервних і цукрових виробництв

Протокол № від " " березня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан П.Л. ШиянСхвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи

Протокол № від " " березня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан Л.Ю. АрсеньєваСхвалено Вченою радою факультету

технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів

Протокол № від " " березня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан Г.І. ГончаровСхвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Протокол № від " " березня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан В.Ф. Доценко


Київ - 2013


^ Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.


^ Зміст програми

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в межах навчального плану ОКР «молодший спеціаліст», а саме:


 1. Основні органічні речовини харчових продуктів:білки, жири, вуглеводи[8].

 2. Асортимент продуктів харчових виробництв (борошномельного, хлібопекарського, м’ясо-молочного, жирового та ін.) та кулінарної і кондитерської продукції закладів громадського харчування [2,3,7,11].

 3. Показники якості харчових продуктів. Їх харчова, біологічна та енергетична цінність [2,6,8].

 4. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості). Вимоги, що висуваються до сировини, напівфабрикатів і матеріалів при виробництві продуктів для дитячого харчування [2, 7].

 5. Загальна характеристика основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів. Калорійність харчових продуктів [2,7,8].

 6. Класифікація та характеристика способів оброблення харчових продуктів [10,11].

 7. Основні поняття про здорове, функціональне харчування. Функціональні харчові продукти. Принципи створення харчових продуктів спеціального призначення [1].

 8. Поняття про харчові добавки [1,8].

 9. Способи збагачення харчових продуктів біологічно-активними речовинами. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами, вітамінами, біодобавками з рослинної сировини та ін. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини і їх основні природні джерела [1].

 10. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, біохімічні) [2,3].

 11. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили [2,3,4].

 12. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів [2,3,4].

 13. Теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійні сили, матеріальний баланс, основне устаткування) [2,3,4].

 14. Принципи та методи консервування (біоз, абіоз, анабіоз, ценобіоз). Особливості асептичного консервування. Застосування антисептиків-консервантів в консервній промисловості України. Застосування антибіотиків при консервуванні [2,7].

 15. Мікробіологічні процеси харчових виробництв. Фази росту мікроорганізмів при періодичному способі культивування, їх характеристика та зміна вмісту біомаси і живих клітин. Способи бродіння, їх хімізм. Вимоги до заквашувальних препаратів та дріжджів в харчових технологіях [2,7].

 16. Ферментативний гідроліз в харчових технологіях. Ферментативний гідроліз крохмалю, оптимальні умови дії ферментів, контроль процесу. Ферментативний гідроліз білків, оптимальні умови дії ферментів. Вимоги до складу продуктів гідролізу крохмалю та білків у пивоварному та спиртовому виробництві [2].

 17. Загальні технологічні схеми виробництва харчових та кормових продуктів. Характеристика технологічного процесу виробництва готової продукції. Способи підготовки сировини та складання рецептур та рецептів в різних технологіях харчових та кормових продуктів (на прикладі одного з продуктів галузі) [2,7].

 18. Відходи і побічні продукти харчових виробництв. Шляхи їх переробки та утилізації. Принцип ресурсозбереження в харчовій промисловості [2].

 19. Контроль якості харчових продуктів [2,7].

 20. Вплив технологічних процесів на складові частини та властивості сировини, напівфабрикатів та готових продуктів [7].

 21. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування. Види тари та пакувальних матеріалів, що застосовуються в харчовій промисловості. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості [9].


Перелік питань для проведення фахового випробування з «Харчових технологій» для вступників які вступають до НУХТ для здобуття ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.051701 “Харчові технології та інженерія” та для проведення фахового випробування у формі співбесіди з «Харчових технологій та інженерії» для категорій вступників згідно п.п. 8.1, 17.17 Правил прийому до НУХТ у 2013 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.051701 “Харчові технології та інженерія”


 1. Сучасний стан харчової промисловості в Україні. Основні напрями її розвитку.

 2. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 3. Хімічний склад сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 4. Асортимент харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

 5. Показники якості сировини та готової продукції (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 6. Вимоги до якості сировини. Діючі стандарти на сировину.

 7. Зміни які проходять у сировині під час її переробки і їх вплив на якість готової продукції.

 8. Основні принципи харчових технологій.

 9. Реалізація принципу повного використання основних компонентів сировини для виробництва харчових продуктів.

 10. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу.

 11. Дайте загальну характеристику основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів.

 12. Які речовини називаються білками? Класифікація білків.

 13. Які біологічні функції виконують білки? Харчова цінність білків.

 14. Будова та амінокислотний склад білків.

 15. Амінокислотний скор. Повноцінність білків.

 16. Основні фізико-хімічні та технологічні властивості білків.

 17. Які речовини називаються ліпідами? Їх роль в організмі. В яких продуктах містяться ліпіди?

 18. Чим рідкі жири відрізняються від твердих? Які продукти містять рідкі жири?

 19. Наведіть характеристику окремих жирів промислового значення.

 20. Гідрогенізація жирів.

 21. Фосфоліпіди, воски, ліповітаміни.

 22. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання.

 23. Поліненасичені жирні кислоти: лінолева, ліноленова, арахідонова. Їх роль в організмі та біологічна активність.

 24. Класифікація ліпідів сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 25. Крохмаль - як складова харчових продуктів.

 26. Пектинові речовини – як складова харчових продуктів.

 27. Клітковина – як складова харчових продуктів.

 28. Які речовини відносяться до вітамінів? Чи містяться вітаміни в їжі? Роль вітамінів.

 29. Руйнування вітамінів під впливом технологічних факторів.

 30. Інактивація ферментів під дією різних технологічних факторів.

 31. Вода. Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах.

 32. Які речовини називаються вуглеводами? Їх класифікація.

 33. Біологічна роль та характеристика вуглеводів.

 34. Утворення вуглеводів у рослинах (процес фотосинтезу).

 35. Які макро- і мікроелементи вам відомі? Які продукти містять кальцій, магній, фосфор, залізо? Роль цих елементів в організмі.

 36. Будова, властивості та біологічна роль ферментів.

 37. Характеристика та промислове значення гідролітичних ферментів.

 38. Характеристика та промислове значення окисно-відновних ферментів.

 39. Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, основні властивості.

 40. Які органічні і неорганічні консерванти вам відомі?

 41. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, хімічні, біохімічні).

 42. Наведіть способи раціонального використання сировини на прикладі однієї із галузей харчової промисловості.

 43. Розкрийте сутність принципу енергозбереження в харчових технологіях.

 44. Як здійснюється первинне оброблення сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості)?

 45. Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування.

 46. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

 47. Механічні способи оброблення сировини і напівфабрикатів, їх загальна характеристика.

 48. Подрібнення в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

 49. Перемішування в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

 50. Процеси одержання гомогенних мас.

 51. Мембранні методи оброблення сировини в харчових технологіях: сутність, призначення, рушійна сила, принципова відмінність від фільтрування.

 52. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійна сила.

 53. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

 54. Дезодорація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 55. Що таке теплообмін речовин? Перерахуйте способи перенесення тепла.

 56. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів.

 57. Теплообмінні апарати: види, галузь застосування, їх порівняльна оцінка.

 58. Охарактеризуйте способи теплового оброблення та нагрівання харчових продуктів.

 59. Пастеризація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 60. Стерилізація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 61. Охолодження у харчових технологіях: призначення, режими, устаткування.

 62. Випарювання у харчових технологіях: сутність, призначення, режими, основне устаткування.

 63. Наведіть теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійна сила, матеріальний баланс, механізм процесу).

 64. Абсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

 65. Адсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

 66. Екстрагування: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

 67. Сушіння в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

 68. Наведіть теоретичні основи процесу кристалізації. Способи кристалізації.

 69. Мікробіологічні процеси харчових виробництв.

 70. Види бродіння, їх значення в харчовій промисловості.

 71. спиртове бродіння, його хімізм.

 72. Як здійснюється контроль якості готової продукції (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 73. Способи пакування готової продукції.

 74. Вимоги до маркування харчових продуктів.

 75. Класифікація і характеристика сировини для виробництва харчової продукції.

 76. Класифікації відходів і побічних продуктів харчових виробництв.

 77. Головні задачі в галузі зберігання і переробки харчових продуктів.

 78. Методи консервування, що грунтуються на принципі анабіозу.

 79. Принцип абіозу та теплова стерилізація.

 80. Застосування антибіотиків при консервуванні.

 81. Вимоги до води, що використовується в харчових технологіях.

 82. Причини псування харчових продуктів.

 83. Вплив процесу стерилізації на зміну якості харчових продуктів.

 84. Використання відходів виробництва.

 85. Фізико-хімічні й органолептичні показники харчової продукції.

 86. Особливості асептичного фасування.

 87. Основні поняття про функціональне харчування.

 88. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами.

 89. Охарактеризувати способи збагачення традиційних харчових продуктів вітамінами.

 90. Способи збагачення харчових продуктів сполуками заліза, кальцію, йоду.

 91. Дати гігієнічну характеристику основних компонентів харчових продуктів.

 92. Принципи створення харчових продуктів спеціального призначення.

 93. Радіоактивне забруднення продовольчої сировини та харчових продуктів і шляхи його запобіганню.

 94. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини і їх основні природні джерела.

 95. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості.

 96. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах.

 97. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості.

 98. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення.

 99. Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

 100. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів.

 101. Вплив сторонніх речовин на технологічні процеси виробництва харчових продуктів.

 102. Джерела забруднення харчових продуктів.

 103. Зміни складових частин сировини при його охолодженні та заморожуванні.

 104. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при тривалому зберіганні харчових продуктів.

 105. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв.

 106. Класифікація харчових добавок за їх технологічним призначенням.

 107. Фактори, що впливають на формування споживчих властивостей.

 108. Основні правила зберігання харчових продуктів.Критерії оцінювання знань вступників
^

на фаховому випробуванні з «Харчових технологій»


при вступі до НУХТ для здобуття ОКР «Бакалавр» на основі

ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.051701«Харчові технології та інженерія»


Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

^

Голови фахових атестаційних

комісій: О. Ю. ШевченкоП.Л. Шиян

Г. І. ГончаровВ.Ф.Доценко


Л. Ю. Арсеньєва
Критерії оцінювання знань вступників

на фаховому випробуванні у формі співбесіди з «Харчових технологій та інженерії» для категорій вступників згідно п.п. 8.1, 17.17 Правил прийому до НУХТ у 2013 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.051701«Харчові технології та інженерія»


На співбесіді вступник отримує листок співбесіди, який містить три завдання: одне завдання із загальних технологій харчових виробництв та два завдання із хімії.

При проведенні вступного випробовування у формі співбесіди знання вступника оцінюється за трьома рівнями: «високий», «достатній» і «недостатній».

Рівень підготовки високий:

повністю розкриті всі поняття, характеристики та властивості, відповідь повна і правильна, матеріал викладений в логічній послідовності. Задача розв’язана правильно, найбільш раціональним способом, вірно написані рівняння хімічних реакцій.

Рівень підготовки достатній:

відповідь повна і правильна, але при цьому допущені 2-3 несуттєві помилки, які не змінюють основної думки.

Рівень підготовки недостатній:

немає розуміння суті технологічних і хімічних закономірностей проходження процесів, допущені суттєві помилки чи нерозуміння змісту завдання.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

^


Голови фахових атестаційних комісій О. Ю. Шевченко


П.Л. Шиян

Г. І. ГончаровВ.Ф.Доценко


Л. Ю. Арсеньєва


Рекомендована лІтература


  1. Українець А.І., Сімахіна Г.О.. Технологія оздоровчих харчових продуктів. Київ: НУХТ, 2009. – 310 с.

  2. Домарецький В.А. Загальні технології харчових продуктів: підручник. – К.: Університет Україна, 2010. – 814 с.

  3. Полумбрик О.М., Карнаухов О.І., Федоренко Т.В.. Окисно-відновні процеси: Київ: НУХТ, 2002.

  4. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами підприємницької діяльності). – К.: ЦУЛ, 2003. – 888 с.

  5. Процеси і апарати харчових виробництв.: Підручник /І.Ф. Малежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович та ін. //За ред. І.Ф. Манежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

  6. Позняковский В.М.. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов. Новосибирск, 2005. – 520 с.

  7. Ленинджер А. Основы биохимии: в 3-х томах – М.: Мир, 1985

  8. Общая технология пищевых производств: учебник / Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1999. – 752 с.

  9. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика: Справочник. – М.: Высш. шк., 1991. – 288 с.

  10. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

  11. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. //Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц та ін. – Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с.

  12. Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. /І.О. Конвісер, Г.А. Бублик, Т.Б. Паригіна, Ю.М. Григор’єва // За ред. І.О. Конвісера. – К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 566 с.

  13. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб.– К: «Кондор». – 2008. – 506 с.

  14. Жаровський Ф. Г., Пилипенко А. Т., П’ятницький І. В. Аналітична хімія. – К: Вища школа, 1982. – 542 с.
В И М О Г И


Структура програми фахових вступних випробувань (ФВВ) для вступників, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста:


 1. Титульний аркуш.

Якщо напрям підготовки присутній тільки на одному факультеті, то програма підписується деканом цього факультету, головою ПК (ректором).

Якщо ж той самий напрям підготовки присутній на двох і більше факультетах, то програма підписується усіма деканами цих факультетів, головою ПК (ректором).

 1. Розкриття змісту програми із зазначенням посилань на рекомендовану літературу.

 2. Окремим пунктом надати перелік питань для підготовки до випробовування. Такий перелік єдиний і для письмового ФВВ і співбесіди для пільгових категорій та іноземців.

 3. З нової сторінки в програмі розмістити критерії оцінювання знань вступників за шкалою від 0 до 100 балів за підписом голови фахової атестаційної комісії.

Приклад шапки таких критеріїв:


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Економічна теорія» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»


(Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 25 бали, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються).


 1. Також на окремій сторінці навести критерії оцінювання знань (з рівнями: «високий», «достатній», «недостатній» за підписом голови комісії для проведення співбесіди для проведення ФВВ у формі співбесіди для категорій вступників яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році. (чорнобильці, іноземці та особи без громадянства).

Приклад шапки таких критеріїв:


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Теплотехніка» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році


 1. Список рекомендованої літератури.Схожі:

Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового випробування з «Харчових технологій та інженерії»
«Харчових технологій та інженерії» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальностями
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового випробування з «Харчових технологій та інженерії»
«Харчових технологій та інженерії» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальностями
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового випробування з «Харчових технологій та інженерії»
«Харчових технологій та інженерії» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальностями
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового випробування з «Харчових технологій та інженерії»
«Харчових технологій та інженерії» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальностями
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconНаціональний університет харчових технологій
Програма фахового вступного випробування «Облік І аудит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050901...
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconНаціональний університет харчових технологій
Програма фахового вступного випробування «Облік І аудит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050901...
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового вступного випробування «Машинобудування»
Окр «магістр» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності 04010201...
Програма фахового випробування з «Харчових технологій» iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи