Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» icon

Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
НазваПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
Сторінка1/4
Дата07.09.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 29 " березня 2013 р.


програма

фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»Схвалено Вченою радою факультету

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Протокол № від " " _________2013 р.

Голова Вченої ради факультету, декан _________ В.Ф. ДоценкоКиїв - 2013


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………

3

^ 1 Організація готельного господарства

…………………..

4

1.1 Зміст дисципліни………………………………………………………….

4

1.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни " Організація готельного господарства"……………………………………..


8

^ 2 Технологія продукції ресторанного господарства……………………

13

2.1 Зміст дисципліни………………………………………………………

15

2.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

"Технологія продукції ресторанного господарства"………………………...


22

^ 3 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства…....

26

3.1 Зміст дисципліни………………………………………………………

27

3.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

"Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства"……………


32

^ Критерії оцінювання знань вступників на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» з дисциплін фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» …………………………………………….37

^ Критерії оцінювання знань вступників на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр» за спеціальністю 7.14010101«Готельна і ресторанна справа» з дисциплін фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2013 році……………………………………………………………39

Список рекомендованої літератури …………………………………………

40Вступ

Сучасний розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні є одним з перспективних напрямів національної економіки. Світовий досвід свідчить про швидке зростання готельного та ресторанного господарства. У середньому за рік світовий готельний фонд збільшується на 3-5 %, а товарообіг закладів ресторанного господарства – на 8 %.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" зумовлена розвитком відносин в Україні, структурною перебудовою національної економіки, входження України у світовий економічний простір, в тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності.

Метою підготовки фахівців за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" є забезпечення зростаючих потреб підприємств індустрії гостинності – суб'єктів ринку готельних та ресторанних послуг у висококваліфікованих кадрах, які матимуть всебічну теоретичну та практичну підготовку з питань технології надання послуг в підприємствах (закладах) готельного та ресторанного господарства, а також з питань регулювання ринку готельних і ресторанних послуг, організації бізнесу в ньому.

Претендент для навчання за ОКР "спеціаліст" за спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" повинен володіти основами планування та організації роботи підприємств готельного та ресторанного господарств, вдосконалювати та впроваджувати нові технології ресторанної продукції та готельних послуг, уміти підбирати оптимальне за технічними показниками устаткування готельно-ресторанного господарства, працювати з нормативними документами, які регулюють роботу закладів готельного та ресторанного господарства.


^ 1 Організація готельного господарства


Знання:

Класифікація закладів готельного господарства. Характеристика закладів готельного господарства. Вимоги до закладів готельного господарства. Характеристика послуг готельного господарства. Характеристика матеріально-технічної бази для організації процесу обслуговування. Основи організації обслуговування в готелях. Організація спеціальних форм обслуговування. Організація обслуговування іноземних туристів.

Вміння:

Користуватися нормативною документацією. Розрізняти заклади готельного господарства за призначенням. Організовувати та обслуговувати підприємства готельного господарства. Складати характеристики загальних вимог до послуг закладів готельного господарства. Оцінювати та контролювати якість послуг закладів готельного господарства. Організовувати інтер'єр на підприємствах готельного господарства. Організовувати заклади ресторанного господарства при засобах розміщення


^ 1.1 Зміст дисципліни


Розвиток готельного господарства. Історія розвитку світового готельного господарства: стародавній світ; (древній період); середньовіччя; новий час. Історія розвитку готельного господарства України та м. Києва.

Індустрія туризму - основа розвитку послуг гостинності. Особливості та структура індустрії туризму. Значення індустрії туризму як основи для розвитку послуг гостинності. Споживчо-ресурсна орієнтація індустрії туризму. Основні економічні показники готельної індустрії.

Сучасні тенденції розвитку світової індустрії гостинності. Поглиблення спеціалізації готельної пропозиції. Утворення міжнародних готельних ланцюгів. Процес глобалізації індустрії гостинності. Розвиток мережі малих підприємств. Впровадження комп'ютерних технологій індустрію гостинності.

Сучасні тенденції розвитку готельного господарства України.

Нормативно-правове регулювання діяльності підприємства готельного господарства України. Правові засади функціонування підприємств готельного господарства. Сертифікація готельних послуг та порядок її проведення. Структурно-логічна схема проведення обов'язкової сертифікації готельних послуг. Правила користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. [Нормативна: 1; 2; 3; 4. Основна: 6, 8,10. Додаткова: 12, 13]

^ Типізація підприємств готельного господарства. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства. Характеристика основних типів підприємств готельного господарства. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства. [Нормативна: 1; 2; 3; 5. Основна: 6, 7, 9, 10. Додаткова: 11, 13].

^ Класифікація підприємств готельного господарства. Історичні та сучасні підходи до класифікації підприємств готельного господарства. Принципи класифікації підприємств готельного господарства. Види класифікацій засобів розміщення. Класифікація за категоріями. Загальні вимоги до підприємств готельного господарства.Класифікація підприємств готельного господарства України [Нормативна: 2; 3; 4 Основна: 6, 7, 8. Додаткова: 11, 13].

^ Організація приміщень на підприємствах готельного господарства. Функціональна організація та призначення приміщень підприємств готельного господарства. Організація приміщень житлової групи на підприємствах готельного господарства. Номер як окреме приміщення для тимчасового помешкання. Основні елементи номера. Типи та категорії номерів. Характеристика різних типів та категорій номерів. Основні вимоги до організації номерного фонду. Оснащення номерного фонду готельного господарства. Система обліку та зберігання матеріального майна на поверхах. Підготовка номерного фонду до поселення мешканців. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. Організація приміщень для побутового обслуговування на поверсі. Санітарно-гігієнічні вимоги до готелів. Характеристика і основні вимоги до коридорів, холів, віталень. Прибиральні роботи у готелі. Організація приміщень нежитлової групи на підприємствах готельного господарства. Організація приміщень вестибюльної групи. Організація приміщень адміністративної групи. Приміщення побутового, господарського і складського призначення. Приміщення для культурно-масового та спортивно-рекреаційного призначення [Основна: 6, 7, 8, 9. Додаткова: 11, 13].

^ Організація і технологія обслуговування на підприємствах готельного господарства. Сутність послуг гостинності у готельному господарстві. Гостинність як основа сфери послуг. Сутність понять «гостинність», «послуга», «якість обслуговування», «культура обслуговування», «готельна послуга», «основна готельна послуга», «додаткова готельна послуга», «бронювання». Характеристика етапів надання послуг. Види послуг, що надаються готельним господарством. Поділ послуг за функціональним призначенням. Найважливіші відмінності між послугами гостинності та виробничими послугами. Види послуг, що надає персонал мешканцям на поверсі, і технологія їх надання.

Порядок оформлення прийому туриста у готель. Порядок оформлення прийому туристичних груп та іноземних туристів. Організація виїзду мешканців з готелю. Порядок збереження і повернення забутих мешканцями готелю речей. Розрахунки за проживання та послуги у готелі.

Організація надання додаткових послуг у готелі. Поняття та види додаткових послуг у готелях, форми їх надання. Додаткові послуги, що надаються безкоштовно. Служби обслуговування у готелі та технологія надання додаткових готельних послуг. Організація автотранспорту за рахунок туру. Організація автотранспортного обслуговування організованих туристів. Організація обслуговування гостей, що подорожують на власному транспорті. Організація надання бізнес-послуг у готельному комплексі.

Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем. Автоматизація управління діяльністю готелем. Інформаційний центр у готелі. Інформаційні потоки у системі управління готелем. Автоматизація робочого місця портьє. Значення автоматизації технологічних процесів у готельному господарстві.

Організація та технологія бронювання послуг на підприємстві готельного господарства. Система бронювання і резервування місць у готельних господарствах. Організаційні аспекти застосування Інтернет та Інтранет-технологій у процесі обслуговування споживачів на підприємствах готельного господарства. Сучасні системи Інтернет - бронювання. Центральна система бронювання. Приєднана система бронювання. Неприєднана система бронювання. Модуль бронювання, модуль портьє, модуль касира, бухгалтерський модуль [Основна: 6, 9, 10. Додаткова: 11, 15].

^ Організація інтер'єру на підприємствах готельного господарства

Архітектура та інтер'єр на підприємствах готельного господарства. Сутність понять «архітектура», «архітектурний стиль», «ландшафтна архітектура», «природний ландшафт», «антропогенний ландшафт». Будівництво та архітектура сучасних готелів. Основні блоки приміщень готелів. Сучасні принципи оформлення інтер'єру та екстер’єру готелів.

Основні складові формування сучасного інтер'єру підприємств готельного господарства. Формування інтер'єру вестибюльної групи приміщень підприємств готельного господарства. Інтер'єр номерного фонду. Формування інтер'єру віталень, фойє, залів для проведення ділових заходів. Закони контрастів. Меблі в інтер’єрі. Озеленення готелів.

Роль декоративного мистецтва у художньому оформленні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства. Особливості використання творів декоративного мистецтва при створенні інтер'єру. Оздоблювальні матеріали, елементи декоративного мистецтва. Кольори та освітлення в інтер’єрі [Основна: 6, 7, 8, 10. Додаткова: 14].

^ Організація праці на підприємствах готельного господарства. Особливості організації праці на підприємствах готельного господарства. Раціональна організація праці робітників підприємств готельного господарства. Нормування праці на підприємствах готельного господарства. Робочий час працівників підприємств готельного господарства.Методи вивчення робочого часу [Основна: 6, 7, 10. Додаткова: 12].

^ Організація матеріально-технічного постачання, санітарно-технічного та інженерно-технічного обслуговування на підприємствах

готельного господарства

Організація матеріально-технічного постачання на підприємствах готельного господарства та особливості його планування. Товарно-матеріальні ресурси готелю. Основні завдання та організація роботи служби матеріально-технічного постачання. Планування матеріально-технічного забезпечення. Розробка плану матеріально-технічного забезпечення та методика розрахунку потреби матеріальних ресурсів для підприємства готельного господарства.

Організація санітарно-технічного та інженерно-технічного обслуговування на підприємствах готельного господарства. Характеристики систем водопостачання, опалення, вентиляції, каналізаційної мережі, ліфтового господарства та засобів внутрішнього зв'язку на підприємствах готельного господарства. Розрахунок потреби підприємства у холодному та гарячому водопостачанні, паливі, електроенергії та інших ресурсах. Шляхи економії водних, теплових ресурсів та розробка ефективних програм їх впровадження у засобах розміщення.

Організація системи забезпечення життя і здоров'я споживачів готельних послуг на підприємствах готельного господарства. Класифікація факторів ризику у готельному господарстві. Вимоги пожежної безпеки, системи протипожежного захисту. Біологічні, психологічні та хімічні фактори ризику. Специфічні фактори ризику [Основна: 7, 8, 10. Додаткова: 11, 15].

^ Технологія прибиральних робіт на підприємствах готельного господарства. Технологія прибиральних робіт навколишньої території.

Технологія прибиральних робіт у житлових приміщеннях.

Технологія прибиральних робіт у приміщеннях загального користування.

Організація робіт з ведення білизняного господарства [ Основна: 6, 8. Додаткова: 11].

^ Основи організації закладів ресторанного господарства при засобах розміщення

Ресторанне господарство як складова індустрії туризму та готельного господарства.

Основи організації технологічного процесу виробництва у закладах ресторанного господарства.

Організація постачання сировини у закладах ресторанного господарства.

Організаційні форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства при засобах розміщення.

Організація обслуговування споживачів готельних послуг у закладах ресторанного господарства.

Організація та технологія обслуговування банкетів і прийомів.

Організація та технологія обслуговування споживачів у номерах підприємств готельного господарства [Основна: 6, 7. Додаткова: 11].

^ Організація дозвілля у підприємствах готельного господарства

Сучасний стан організації дозвілля у підприємствах готельного та ресторанного господарства. Класифікація підприємств сфери дозвілля. Характеристика основних типів підприємств сфери дозвілля, зокрема, клубів, парків, театрів та кіноконцертних залів, музеїв. Ігорний бізнес як сегмент індустрії дозвілля. Сутність і класифікація ігор. Історія розвитку та функції театралізованих свят. Специфіка організації дозвілля у підприємствах готельного та ресторанного господарства [Основна: 6, 7, 8. Додаткова: 12,15].

^ Організація роботи основних служб і підрозділів у готельному комплексі

Типова структура управління готелем. Служба прийому та розміщення: бронювання, реєстрація гостей, виїзд гостей. Документи суворої звітності та первинного звіту, порядок їх використання і заповнення у готелях України. Нічний аудит. Служба експлуатації номерного фонду. Інженерно-технічна служба готелю. Служба безпеки готелю. Маркетингова служба. Сегментація ринку готельних послуг. Франчайзинг у системі готельного бізнесу. Фінансово-економічна служба у готелі. Служба управління персоналом. Особливості функціонування, завдання та сучасна концепція кадрової служби у готелі. Вимоги до менеджера. Планування та підбір персоналу на підприємстві. Процедура прийому на роботу. Тренінги персоналу. Служба харчування готелю. Організація роботи обслуговуючих господарств. Організація поверхової служби. Організація роботи підрозділів, що надають рекреаційні послуги споживачам готельних послуг. Організація роботи структурного підрозділу з надання побутових послуг. Організація підрозділів, що надають розважальні послуги у готельних комплексах. Організація складського і тарного господарств [Основна: 6, 7, 9,10. Додаткова: 11, 15].

^ Організаційна структура готельного бізнесу

Значення організаційної структури. Типи організаційних структур. Розробка організаційної структури у готельному бізнесі [Основна: 6, 10. Додаткова: 11,15].

^ Форми управління підприємствами готельного бізнесу. Управління за контрактом. Управління через договір франчайзингу. Оренда [Основна: 6,10. Додаткова: 11].

^ Якість обслуговування у готельній сфері. Поняття якості готельних послуг. Система управління якістю готельних послуг.

Культура обслуговування на підприємствах готельного господарства. Суть психології обслуговування у готельному господарстві. Основні принципи спілкування. Поняття культури обслуговування, норми поведінки людей у процесі спілкування. Фактори, що впливають на результат якості обслуговування. Естетика готельного обслуговування. Культура поведінки працівників готельного господарства [Основна: 8, 10. Додаткова: 12].


^ 1.2 Перелік питань до вступних випробувань з дисципліни

«Організація готельного господарства»


 1. Охарактеризуйте еволюцію розвитку світового готельного господарства за основними періодами.

 2. Назвіть основні сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності.

 3. Охарактеризуйте нормативно-правову базу діяльності підприємств готельного господарства в Україні.

 4. Вкажіть сутність та основні складові державного регулювання готельного господарства в Україні.

 5. Наведіть основні організаційно-правові форми закладів готельного господарства.

 6. Розкрийте основи стандартизації та сертифікації в готельному господарстві України.

 7. Надайте структурно-логічну схему проведення обов'язкової сертифікації готельних послуг.

 8. Вкажіть сутність та структуру типізації готельних підприємств за функціональним призначенням.

 9. Вкажіть найпоширенішу форму організації міжнародних готельних ланцюгів.

 10. Наведіть основні економічні показники готельної індустрії.

 11. Охарактеризуйте розвиток мережі малих підприємств.

 12. Розкрийте сутність впровадження комп'ютерних технологій в індустрію гостинності.

 13. Сформулюйте правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення. Охарактеризуйте надання готельних послуг.

 14. Вкажіть загальні вимоги до основних типів підприємств готельного господарства.

 15. Надайте загальну характеристику спеціалізованим туристичним готелям.

 16. Сформулюйте основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в різних країнах світу.

 17. Вкажіть основні вимоги до класифікації готелів, розроблені секретаріатом ВТО.

 18. Наведіть критерії класифікації готельного господарства України.

 19. Охарактеризуйте категорійність номерного фонду готелю.

 20. Вкажіть основне призначення приміщень готельного господарства.

 21. Розкрийте сутність функціональної організації приміщень залежно від місткості.

 22. Вкажіть особливості та порядок розподілу приміщень готельного господарства за групами.

 23. Охарактеризуйте номер як окреме приміщення для тимчасового мешкання.

 24. Дайте характеристику різним типам номерів у готелі.

 25. Сформулюйте основні вимоги до організації номерного фонду.

 26. Охарактеризуйте просторову організацію приміщень для побутового обслуговування на поверсі.

 27. Наведіть функціональну характеристику основних комунікаційних вузлів на поверсі (коридор, хол, вітальня).

 28. Вкажіть особливості організації приміщень адміністрації.

 29. Вкажіть особливості організації приміщень вестибюльної групи.

 30. Наведіть функціональну характеристику приміщенням господарського та складського призначення.

 31. Надайте характеристику приміщенням та підприємствам побутового обслуговування мешканців готелю.

 32. Охарактеризуйте приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування.

 33. Охарактеризуйте архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства.

 34. Вкажіть основні принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер’єру в приміщеннях засобів розміщення.

 35. Назвіть основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень.

 36. Вкажіть завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру приміщень.

 37. Наведіть композиційні прийоми озеленення приміщень.

 38. Охарактеризуйте кольорові рішення в інтер’єрі приміщень.

 39. Наведіть класифікацію кольорів за їх психологічним впливом на людину. «Закони контрастів».

 40. Проаналізуйте вплив природного та штучного освітлення на зміну кольорового відтінку площини, принцип поглинання та виділення контрастних тонів.

 41. Вкажіть основні види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях підприємств готельного господарства.

 42. Вкажіть особливості прибирання території готельного господарства.

 43. Сформулюйте вимоги до рівня комфорту та належного санітарно-гігієнічного стану житлових груп приміщень готелю.

 44. Вкажіть особливості проведення прибиральних робіт у різних типах приміщень готельного підприємства (номерний фонд, місця загального користування, коридор, хол, вітальня, службове приміщення).

 45. Охарактеризуйте нормативне забезпечення та контроль якості прибиральних робіт.

 46. Вкажіть особливості організації білизняного господарства.

 47. Розкрийте поняття «послуга». Наведіть види послуг в готельному бізнесі.

 48. Вкажіть основні типи організаційних структур управління підприємств готельного господарства.

 49. Наведіть особливості проектування організаційних структур управління готелю.

 50. Наведіть функціональну характеристику основних служб готелю.

 51. Розкрийте основи автоматизації процесу прийому та розміщення туристів у готелі.

 52. Охарактеризуйте роботу служби прийому та розміщення готельних підприємств.

 53. Охарактеризуйте роботу служби бронювання та резервування місць у готелях.

 54. Охарактеризуйте організацію роботи служби обслуговування в готелі.

 55. Охарактеризуйте підготовку поверхів готелю до поселення.

 56. Вкажіть основні види послуг на поверсі. Охарактеризуйте технологію їх надання.

 57. Змоделюйте організацію виїзду з номерів у готелі.

 58. Охарактеризуйте побутове обслуговування мешканців готелю як невід’ємну частину готельного сервісу.

 59. Вкажіть основні послуги готелю.

 60. Назвіть додаткові платні послуги в готелі.

 61. Охарактеризуйте організацію транспортного обслуговування в готелі.

 62. Визначте особливості організації автотранспортного господарства при готелі.

 63. Визначте особливості організації роботи інформаційної служби готелю.

 64. Визначте особливості організації роботи служби телефонного зв’язку в готелі.

 65. Розкрийте сутність культури обслуговування та норми поведінки персоналу готелю у процесі спілкування з клієнтами.

 66. Вкажіть основні вимоги до працівників готельного господарства.

 67. Назвіть завдання, зміст та основні напрями організації допоміжних служб готелю.

 68. Назвіть особливості організації матеріально-технічного постачання в готелі.

 69. Розкрийте сутність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення та методики розрахунку потреби матеріальних ресурсів для підприємства готельного господарства.

 70. Вкажіть особливості організації енергетичного господарства готельних підприємств.

 71. Назвіть основні функції та наведіть структуру інженерно-технічної служби готелю.

 72. Охарактеризуйте організацію роботи санітарно-технічного устаткування готелю.

 73. Назвіть особливості організації кондиціонування повітря, електрообладнання та слабострумного господарства в готелі.

 74. Охарактеризуйте особливості організації праці в готельному господарстві.

 75. Вкажіть основні форми організації праці в готелі.

 76. Розкрийте суть та основні завдання раціональної організації праці в готельному господарстві.

 77. Розкрийте зміст, завдання та роль нормування праці в готельному господарстві.

 78. Наведіть класифікацію норм праці в готельному господарстві та вкажіть методи їх встановлення.

 79. Розкрийте основи організації закладів ресторанного господарства при засобах розміщення.

 80. Охарактеризуйте організацію системи забезпечення життя та здоров'я споживачів готельних послуг на підприємствах готельного господарства.

 81. Наведіть класифікацію факторів ризику в готельному господарстві.

 82. Вкажіть вимоги пожежної безпеки, системи протипожежного захисту в готельному господарстві.

 83. Охарактеризуйте біологічні, психологічні та хімічні фактори ризику в готельному господарстві.

 84. Охарактеризуйте специфічні фактори ризику в готельному господарстві.

 85. Надайте характеристику сучасним інформаційним технологіям в управлінні готелем.

 86. Охарактеризуйте організаційні форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства при засобах розміщення.

 87. Охарактеризуйте організацію та технологію обслуговування споживачів у номерах підприємств готельного господарства.

 88. Охарактеризуйте особливості планування та підбору персоналу на підприємстві.

 89. Змоделюйте процедуру прийому на роботу в готель.

 90. Охарактеризуйте тренінги персоналу в готелі.

 91. Назвіть особливості організації роботи підрозділів, що надають рекреаційні послуги споживачам готельних послуг.

 92. Назвіть особливості організації роботи підрозділів, що надають розважальні послуги в готельних комплексах.

 93. Вкажіть санітарно-гігієнічні вимоги до готелів.

 94. Охарактеризуйте сучасні системи Інтернет - бронювання на підприємствах готельного господарства

 95. Надайте характеристику формам управління підприємствами готельного бізнесу.

  1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
«Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
«Готельно-ресторанна справа» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа»
Програма фахового вступного випробування за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» на освітньо кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Критерії оцінювання результатів вступних випробувань із вступниками за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101 «Готельно- ресторанна справа»)
«Готельно-ресторанна справа» Укл.: Івасішина Н. В. Килимник І.І., Харків: хнамг, 2012. с
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconЩербина Л. В. Методичні вказівки
«спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа» icon6. 020. 107 “Туризм” 140. 101 “Готельно-ресторанна справа” Харків – хнамг – 2009
Програма І робоча програма з дисципліни «Культурологія, етика, естетика» для студентів денної І заочної форм навчання за напрямком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи