Типові тестові завдання біологія icon

Типові тестові завдання біологія
Скачати 53.88 Kb.
НазваТипові тестові завдання біологія
Дата07.09.2013
Розмір53.88 Kb.
ТипДокументи
1. /Biology.doc
2. /Chemistry.doc
3. /English Language.doc
4. /French Language.doc
5. /Geography.doc
6. /German Language.doc
7. /Mathematics.doc
8. /Physics.doc
9. /Roman Language.doc
10. /Russian Language and Literature.doc
11. /Ukrainian Language and Literature.doc
12. /history_of_ukraine.doc
13. /hungarian_language_and_literature.doc
14. /world_history.doc
Типові тестові завдання Угорська мова
Типові тестові завдання всесвітня історія
Типові тестові завдання українська мова та література
Типові тестові завдання історія україни
Типові тестові завдання румунська мова та література
Типовий білет для вступників до магістратури (спеціальність 030502 – «Російська мова та література»)
Типові тестові завдання фізика
Типові тестові завдання німецька мова
Типові тестові завдання математика три трактористи зорали разом 72 га. Перший зорав на 6 га більше від другого, а другий на 9 га більше від третього. Скільки гектарів зорав другий тракторист?
Типові тестові завдання французька мова
Типові тестові завдання Географія
Типові тестові завдання англійська мова
Типові тестові завдання хімія
Типові тестові завдання біологія


Типові тестові завдання

БІОЛОГІЯ


1. До складу основної тканини входять:

1) меристематична, асиміляційна, запасаюча;

2) асиміляційна, запасаюча, повітроносна;

3) запасаюча, провідна, повітроносна;

4) асиміляційна, епідермальна, механічна;

5) жодна з перерахованих.


2. З чого складається нервова система Плоских червів?

1) непарний головний ганглій;

2) парний мозковий ганглій;

3) черевний нервовий ланцюжок;

4) поздовжні нервові стовбури;

5) кільцеві нервові перетинки.


3. Назвіть парні хрящі гортані людини

1) щитовидний;

2) черпакуватий;

3) персневидний;

4) надгортанник;

5) ріжкуватий.


4. Поглинання речовин клітиною відбувається шляхом:

1) дифузії;

2) активного транспорту;

3) фотосинтезу;

4) піноцитозу;

5) фагоцитозу.


5. Які ознаки характеризують виключно Нижчі рослини?

1) наявність слані;

2) наявність талому;

3) безстатеве розмноження;

4) відсутність кореня;

5) відсутність сформованої провідної системи.


6. Після запліднення із зиготи у Вищих рослин утворюється:

1) спорофіт;

2) гаметофіт;

3) спори;

4) гамети;

5) нестатеве покоління.


7. Як називається порожнина тіла у Кільчастих червів?

1) первинна порожнина;

2) вторинна порожнина;

3) третинна порожнина;

4) міксоцель;

5) целом.


8. Кінцівки павуків представлені:

1) одна пара ротових придатків;

2) дві пари ротових придатків;

3) три пари ротових придатків;

4) три пари ходильних ніг;

5) чотири пари ходильних ніг.


9. Скільки крил можуть мати імаго різних представників класу Комахи?

1) одну пару;

2) дві пари;

3) три пари;

4) чотири пари;

5) жодної пари.


10. У яких хребетних вперше в слині з’являються ферменти?

1) Риби;

2) Земноводні;

3) Плазуни;

4) Птахи;

5) Ссавці.


11. Яка позитивна роль мікроорганізмів товстого кишечника людини?

1) розщеплення клітковини рослинної їжі;

2) розщеплення білків до амінокислот;

3) синтез гормонів;

4) синтез вітамінів K, В;

5) синтез вітамінів C, D.


12. Що служить захисним бар'єром дихальних шляхів людини?

1) спеціальні клітини слизової оболонки трахеї і бронх, що здатні до фагоцитозу;

2) скупчення лімфатичних вузлів - мигдаликів у глотці;

3) секреторні клітини щитовидної і паращитовидної залоз;

4) слизова оболонка ротової порожнини і гортані;

5) гортань, яка запобігає проникненню в нижні дихальні шляхи будь-яких антигенів.


13. Як впливає парасимпатична нервова система на внутрішні органи?

1) розширює бронхи, збільшує легеневу вентиляцію;

2) посилює потовиділення, спричиняє виникнення "гусячої шкіри" на холоді;

3) на шкіру не діє;

4) звужує зіницю ока;

5) збуджує секрецію шлунка.


14. Де виробляється ренін?

1) в гіпофізі;

2) в наднирниках;

3) в підшлунковій залозі;

4) в нирках;

5) правильна відповідь відсутня.


15. Що таке гетерозигота?

1) наявність різних алелів даної алельної пари у одного організму;

2) зигота, утворена сполученням гамет з різними алелями одного гена;

3) в одному локусі гомологічних хромосом організму знаходяться два різні алелі;

4) специфічна форма взаємодії генів;

5) організм, отриманий в результаті схрещування різнорідних у генетичному відношенні батьківських форм.


16. Що таке генотип?

1) комплекс генів, отриманих організмом від своїх батьків;

2) сукупність усіх генів організму, локалізованих у ядерному апараті та різних реплікуючих структурах цитоплазми;

3) комплекс генів, що знаходиться в гаметі;

4) генетична інформація організму, що визначає успадкування конкретних проявів ознак;

5) сукупність складно взаємодіючої системи матеріальних носіїв спадковості організму.


17. У жінки, яка під час вагітності перенесла вірусну хворобу, народилася глуха дитина. Чи проявиться глухота в онуків?

1) ні;

2) так;

3) тільки у дівчаток;

4) тільки у хлопчиків;

5) для відповіді недостатньо інформації.


18. Як називається вода, що утворює оболонку навколо деяких сполук (наприклад, білків), і перешкоджає їхній взаємодії?

1) електронейтральною;

2) структурованою;

3) вільною;

4) зв’язаною;

5) важкою.


19. За рахунок яких клітин оновлюється кореневий чохлик?

1) клітин кореневого чохлика, які розміщені під шаром, що злущується;

2) клітин чохлика, які межують із зоною поділу;

3) клітин зони поділу;

4) клітин зони розтягування;

5) оновлення кореневого чохлика не проходить.


20. Які з наведених видозмін є видозмінами кореня?

1) кореневище у пирію;

2) присоски у омели;

3) причіпки у плюща;

4) цибулина у тюльпана;

5) бульба у топінамбура.


21. Провідні пучки рослин виникають у:

1) деревині;

2) серцевині;

3) перидермі;

4) меристематичних зонах;

5) первинній покривній тканині.


22. Спорофіт хвоща польового містить:

1) спорогон;

2) стробіл;

3) спороносну коробочку;

4) щитки зі спорангіями;

5) спороносний пагін.


23. Що знаєте про сонну хворобу?

1) захворювання, яке спричиняють трипанозоми серед населення Африки та Австралії;

2) зараження відбувається через укус мухи це-це, яка переносить збудника від хворої до здорової людини;

3) трипаназоми паразитують виключно в крові хазяїна;

4) трипанозоми паразитують в крові, лімфі та спинномозковій рідині хазяїна;

5) носіями паразита є антилопи.


24. Якими рисами прогресивної організації володіють риби акули?

1) хрящовий скелет;

2) подібна за складом до зубів хребетних луска;

3) плавальний міхур;

4) утворення жовточної плаценти;

5) живонародження.


25. Яка роль епіфіза в організмі людини

1) посилює ріст організму;

2) гальмує ріст організму;

3) регулює пігментацію шкіри;

4) посилює біосинтез білків;

5) посилює біосинтез жирів.


26. Первинний звивистий сечовий каналець нефрона

1) знаходиться повністю у кірковому шарі нирки;

2) знаходиться повністю у мозковому шарі нирки;

3) знаходиться переважно у кірковому і частково у мозковому шарі нирки;

4) знаходиться переважно у мозковому і частково у кірковому шарі нирки;

5) переходить у петлю Генлє.


27. Зовнішнє гальмування умовних рефлексів виникає у випадку

1) при одночасній дії двох умовних подразників різної сили;

2) при непідкріпленні дії безумовного подразника умовним;

3) при різкому збільшенні сили умовного подразника;

4) при зміні якості умовного сигналу;

5) при збільшенні інтервалу між дією умовного та безумовного подразника.


28. Що таке трансляція?

1) процес самоподвоєння ДНК;

2) процес синтезу і-РНК;

3) процес безпосереднього синтезу білків;

4) процес переносу інформації про структуру білка з молекули ДНК на і-РНК;

5) процес переносу інформації про структуру білка з молекули ДНК на рибосоми.


29. Скільки фенотипових класів можна отримати в F1 від схрещування двох дигетерозиготних організмів, у яких обидві ознаки успадковуються за проміжним характером (гени локалізовані в негомологічних хромосомах)?

1) 6;

2) 8;

3) 9;

4) 12;

5) 15.


30. Яке еволюційне значення хвиль життя?

1) у зміні співвідношенні мутантних алелей у генофонді популяцій;

2) у випадковому підвищенні концентрації деяких мутацій, що дає новий матеріал для добору;

3) хвилі життя, як елементарний фактор еволюції спрямовує еволюційний процес у певний напрямок;

4) даний фактор еволюції потрібно розглядати тільки як постачальника еволюційного матеріалу;

5) усі відповіді правильні.


Схожі:

Типові тестові завдання біологія iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Типові тестові завдання біологія iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Типові тестові завдання біологія iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Типові тестові завдання біологія iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Типові тестові завдання біологія iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Типові тестові завдання біологія iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Типові тестові завдання біологія iconТестові завдання (Крок1) з медичної біології (частина1”Загальна біологія. Цитологія”)
Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні...
Типові тестові завдання біологія icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Типові тестові завдання біологія iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Типові тестові завдання біологія iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Типові тестові завдання біологія icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи