Типові тестові завдання хімія icon

Типові тестові завдання хімія




Скачати 37.51 Kb.
НазваТипові тестові завдання хімія
Дата07.09.2013
Розмір37.51 Kb.
ТипДокументи
1. /Biology.doc
2. /Chemistry.doc
3. /English Language.doc
4. /French Language.doc
5. /Geography.doc
6. /German Language.doc
7. /Mathematics.doc
8. /Physics.doc
9. /Roman Language.doc
10. /Russian Language and Literature.doc
11. /Ukrainian Language and Literature.doc
12. /history_of_ukraine.doc
13. /hungarian_language_and_literature.doc
14. /world_history.doc
Типові тестові завдання Угорська мова
Типові тестові завдання всесвітня історія
Типові тестові завдання українська мова та література
Типові тестові завдання історія україни
Типові тестові завдання румунська мова та література
Типовий білет для вступників до магістратури (спеціальність 030502 – «Російська мова та література»)
Типові тестові завдання фізика
Типові тестові завдання німецька мова
Типові тестові завдання математика три трактористи зорали разом 72 га. Перший зорав на 6 га більше від другого, а другий на 9 га більше від третього. Скільки гектарів зорав другий тракторист?
Типові тестові завдання французька мова
Типові тестові завдання Географія
Типові тестові завдання англійська мова
Типові тестові завдання хімія
Типові тестові завдання біологія


Типові тестові завдання

ХІМІЯ

1. Один літр NH3 та один літр Н2 мають за н.у.:

1) однакову масу; 2) різні маси.


2. Напишіть електронну конфігурацію (формулу) елемента з порядковим номером 15 . Вкажіть число неспарених електронів на зовнішньому електронному шарі.

1) 1; 2) 3; 3) 5; 4) 8


3. Електроліти – це речовини:

1) розчини яких проводять електричний струм;

2) розплави яких проводять електричний струм;

3) розчини або розплави яких проводять електричний струм;

4) розчини або розплави яких не проводять електричний струм.


4. Які з перерахованих оксидів утворюють кислоти?

1) N2O3; 2) CuO; 3) CO; 4) P2O5.


5. Закінчити рівняння реакції згідно наведеної схеми та вказати суму коефіцієнтів у ньому:

FeCl2 + Cl2

1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 7


6. Із наведених металів не взаємодіє із розведеною сульфатною кислотою:

1) мідь; 2) калій; 3) алюміній


7. Яке з наведених рівнянь відображає процес дегідрогенізації?

1) СН3–СН3 СН2=СН2 + Н2; 2) С2Н5ОН СН2=СН2 + Н2О.


8. Загальна формула циклічних парафінів (циклоалканів):

1) СnH2n-2; 2) CnH2n; 3) CnH2n-2; 4) CnH2n+2.


9. Бензиловий спирт – це:

1) ароматичний спирт, що містить ОН-групу у бічному карбоновому ланцюгу;

2) спирт, у якого ОН-група у ароматичному кільці;

3) сполука, що містить ароматичне кільце, ОН-групу у ньому і вуглеводневий радикал.


10. При гідролізі жиру утворюються:

1) етанол і вища карбонова кислота;

2) гліцерин і вищі жирні монокарбонові кислоти;

3) гліцерин і нижчі карбонові кислоти.


11. Визначте відносну молекулярну масу кальцій дигідрогенфосфату .

1) 152; 2) 136; 3) 182; 4) 234


12. Знайдіть об’ємну частку СО2 (в %) у газовій суміші, що складається із СО2 та СО, густина якої за воднем рівна 20 (з точністю до цілих).

1) 50; 2) 65; 3) 70; 4) 75


13. Реакція між двома газоподібними речовинами проходить за рівнянням:

А2 + 2В  2 АВ.

У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції, якщо тиск у системі збільшити у 6 разів?

1) 12; 2) 24; 3) 216; 4) 432


14. Яка з наведених речовин здатна взаємодіяти з ВаО з утворенням осаду?

а) HCl; б) Н2О; в) H2SO4.

Запишіть рівняння реакції і вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

1) 4; 2) 6; 3) 8; 4) 12


15. Допишіть ліву частину рівняння, враховуючи, що коефіцієнти в правій частині розставлені правильно, та вкажіть сумарне число коефіцієнтів реакції:

= CaCO3 + 2HClO.

1) 12; 2) 10; 3) 8; 4) 6


16. Напишіть рівняння реакцій таких перетворень:

Fe2O3 Fe FeCl2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O

Вкажіть молекулярну масу газуватої речовини Д.

1) 2; 2) 32; 3) 34; 4) 64


17. Дано розчини солей: NaCl, Na2SO4, NaNO3, Na3PO4. Виберіть сіль, що гідролізує. Напишіть молекулярне рівняння реакції гідролізу за першим ступенем і вкажіть молекулярну масу речовини, що визначає реакцію середовища.

1) 2; 2) 17; 3) 40; 4) 98


18. Запишіть рівняння реакції взаємодії ацетилену з водою в присутності каталізатора Hg2+. Вкажіть молекулярну масу утвореного продукту.

1) 46; 2) 44; 3) 32; 4) 30


19. Напишіть рівняння реакції метанолу з металічним натрієм. Вкажіть молекулярну масу простої речовини, що є продуктом реакції.

1) 4; 2) 2; 3) 28; 4) 32


20. Запишіть рівняння реакції полімеризації стирену (стиролу). Вкажіть сумарне число всіх атомів у структурній ланці полімеру.

1) 12; 2) 16; 3) 20; 4) 24


21. Запишіть рівняння реакції одержання 1,1-дихлоретану. Вкажіть число атомів Карбону у вихідному продукті реакції.

1) 2; 2) 4; 3) 5; 4) 8


22. Напишіть формулу барій фосфату та вкажіть число атомів Оксигену в молекулі цієї сполуки

1) 4; 2) 7; 3) 8; 4) 12


23. Як за допомогою тиску можна змістити хімічну рівновагу вправо у системі:

2СО +О2  2СО2 + Q

1) збільшити тиск; 2) зменшити тиск; 3) залишити тиск без зміни


24. Запишіть рівняння реакції взаємодії алюмінію з аміаком при високій температурі і вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

1) 4; 2) 6; 3) 9; 4) 11


25. Допишіть ліву частину рівняння, враховуючи, що коефіцієнти в правій частині розставлені правильно, та вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні:

= Na2SO4 + SO2 + H2O.

1) 8; 2) 6; 3) 5; 4) 7


26. Запишіть графічну формулу Al2(SO4)3. Вкажіть загальну кількість подвійних зв’язків у даній сполуці.

1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 7


27. Визначте масову частку NaCl (в %) у розчині, що містить 340 г води і 60 г натрій хлориду. Відповідь подайте з точністю до цілих.

1) 15; 2) 18; 3) 22; 4) 25


28. При прожарюванні суміші CaCO3 i MgCO3 масою 18,4 г утворився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). Визначте масову частку (в %) кальцій карбонату в суміші (з точністю до сотих).

1) 48,23; 2) 51,47; 3) 54,35; 4) 56,72


29. Масові частки карбону, гідрогену і оксигену в альдегіді складають 54,55%; 9,09%; 36,36% відповідно. Визначте молекулярну формулу альдегіду. У відповіді укажіть загальне число атомів у молекулі.

1) 4; 2) 5; 3) 7; 4) 10


30. Запишіть рівняння реакцій таких перетворень:

6Н10О5)n + Н2О  А  С2Н5ОН  Б  (-СН2-СН=СН-СН2-)n.

Вкажіть сумарне число атомів Гідрогену у молекулах А і Б.

1) 12; 2) 14; 3) 10; 4) 24






Хімія

Варіант - 17




Схожі:

Типові тестові завдання хімія iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Типові тестові завдання хімія iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Типові тестові завдання хімія iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Типові тестові завдання хімія iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Типові тестові завдання хімія iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Типові тестові завдання хімія iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Типові тестові завдання хімія iconМетодичні вказівки містять типові завдання з дисципліни «Медична хімія», яка викладається на першому курсі для студентів Медичного інституту Сумду зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Профілактична справа»
Збірник індивідуальних завдань з медичної хімії / укладачі: О. П. Манжос, Ю. В. Ліцман. – Суми : Сумський державний університет,...
Типові тестові завдання хімія icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Типові тестові завдання хімія iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Типові тестові завдання хімія iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Типові тестові завдання хімія icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи