Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання icon

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Скачати 50.69 Kb.
НазваКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Дата07.10.2013
Розмір50.69 Kb.
ТипЛекція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Бориса ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти

та родинного виховання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧА

для напрямку підготовки 6.010101 Дошкільна освіта


(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 1. Предмет та завдання дитячої психології (2 год.).

Предмет дитячої психології. Дитинство як соціокультурний феномен. Дитяча психологія в системі наук. Психічний розвиток як складова онтогенезу та його особливості. Основні закономірності психіки. Рушійні сили та умови психічного розвитку. Вікова періодизація психічного розвитку.

Основні поняття теми: предмет дитячої психології, психологічний вік, рушійні сили та умови психічного розвитку, вікова періодизація психічного розвитку, сенситивність, онтогенез, новоутворення, криза, критичний період, внутрішня позиція дитини, ампліфікація.

Основна література: 11, 23, 41, 57,59, 62, 68, 71, 74, 76, 80, 82.

Додаткова література: 12,13, 17,27, 28, 30 , 32.


Лекція 2. Методологія та методи психології дитячої. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції, складові елементи (2 год.).

Принципи вивчення психіки дитини. Методи дитячої психології (спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності дітей).

Вивчення психічних особливостей дитини вихователем. Специфіка вивчення дітей вихователем. Застосування методів дослідження вихователем дошкільного навчального закладу.

Основні поняття теми: методологія, методологічні принципи, методика, метод, основні та допоміжні методи, спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності дітей.

Основна література: 11, 23, 41, 57,59, 62, 68, 71, 74, 76, 80, 82.

Додаткова література: 12,13, 17,27, 28, 30 , 32.


Лекція 3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини (2 год.).

Поняття про психічний розвиток. Показники психічного розвитку. Розвиток пізнання. Формування системи відносин. Оволодіння системою практичних і розумових дій. Проблема соціалізації особистості.

Основні поняття теми: психічний розвиток, мислення, пам’ять, мовлення, емоційно-вольова сфера, соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності, спілкування.

Основна література: 8, 9, 12, 11, 23, 41, 57,59, 62, 68, 71, 74, 76, 80, 82.

Додаткова література: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12,13, 17,27, 28, 30 32.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лекція 4. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості та немовлячому віці (2 год.).

Загальна характеристика психічного розвитку дитини у фазі новонародженості та немовлячому віці. Роль рухової активності у розвитку дитини. Мовленнєвий розвиток та розвиток спілкування малюка. Новоутворення та психічний розвиток дитини. Кризові періоди дитини зазначеного віку.

Основні поняття теми: психічний розвиток, соціальна ситуація розвитку, спілкування, новоутворення, кризовий період, сенситивний період, предметно-практична діяльність, провідні види діяльності.

Основна література: 8, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 22.

Додаткова література: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13.


Лекція 5. Особливості розвитку психіки дитини раннього віку (2 год.).

Ранній вік і його значення для подальшого розвитку дитини. Формування предметної діяльності та зародження нових видів діяльності у ранньому віці. Розвиток мовлення та спілкування дитини раннього віку. Новоутворення та пізнавальний розвиток малюка зазначеного віку. Криза трьох років.

Основні поняття теми: емоційний розвиток, безумовні та умовні рефлекси, друга сигнальна система, комплекс пожвавлення, госпіталізація, мовлення, ситуативно-особистісна та ситуативно-ділова форми спілкування, комунікативна та предметно-практична діяльність.

Основна література:6, 11, 16, 17,20, 21, 23, 31, 39, 41, 44, 48, 50, 54, 57, 57.

Додаткова література: 17, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ

Психологічна характеристика діяльності дитини

Лекція 6. Особливості розвитку спілкування дитини з дорослими (2 год.)

Роль діяльності в розвитку особистості. Характеристика різних видів діяльності і роль їх у розвитку дитини. Розвиток спілкування дошкільника з дорослими та однолітками. Розвиток спілкування дошкільника з дорослими, стилі виховання у системі сімейних стосунків. Принципи гуманістичного виховання у системі дошкільної освіти.

Основні поняття теми: види діяльності, навчання, форми спілкування: ситуативно-особистісне, ситуативно-ділове, позаситуативно-пізнавальне, позаситуативно-особистісне, експресивні засоби спілкування.

Основна література:1, 6, 7, 10, 11, 18, 20, 39, 44, 48, 51, 55, 60, 62, 77, 82.

Додаткова література: 2, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36.


Лекція 7. Розвиток дитячої гри та особливості становлення навчальної діяльності дошкільників (2 год.)

Онтогенез та сучасна класифікація дитячої гри. Характеристика сюжетно-рольової гри як провідного виду діяльності дошкільника. Розвиток спілкування у процесі самодіяльних ігор дітей. Особливості становлення навчальної діяльності у дошкільному віці.

Основні поняття теми: ігрова діяльність, самодіяльна гра, сюжетно-рольова гра, сюжет, зміст гри, ролі та рольова поведінка, правила гри, партнерська взаємодія, навчальна діяльність.

Основна література: 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22.

Додаткова література: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13.

Лекція 8. Розвиток продуктивних видів діяльності та елементів трудової діяльності дитини (2 год.).

Особливості уявлень дошкільників про працю дорослих. Використання елементів трудової діяльності у дошкільному віці. Передумови розвитку зображувальної діяльності у дітей зазначеного віку, вплив конструктивної діяльності на психічний розвиток дошкільників.

Основні поняття теми: зображувальна діяльність, дитячий малюнок, до зображувальний та зображувальний етапи, графічна форма зображення, особливості змісту дитячого малюнку, конструктивна діяльність, конструювання за зразком, заданими умовами та задумом; самообслуговування, виконання обов’язків чергового, доручення дорослих, догляд за кімнатними рослинами та тваринами.

Основна література:2, 5, 6, 9,11, 14, 19,22, 25,29, 30, 32, 38, 42, 43, 45, 46, 63, 64, 66, 74,87, 88.

Додаткова література: 3, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 25, 35.

Схожі:

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconБ. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма
Науково-теоретичні засади дефектології та логопедії як галузей педагогічної науки
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи