Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання icon

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Скачати 61.35 Kb.
НазваКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Дата07.10.2013
Розмір61.35 Kb.
ТипЛекція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Бориса ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти

та родинного виховання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дитяча практична психологія

зі спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр”)


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

^ Лекція 1. Історія розвитку дитячої практичної психології та педології (2 год.)

У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа курсу „Дитяча практична психологія”.

Основні поняття теми: дитяча практична психологія, педологія, експеримент, метод, діагностика, тест, асоціації, метод математичної статистики, кореляції, рівень інтелектуального розвитку.

Рекомендована література:1,2,3 6,7,10,11,12.

Додаткова:15,16,17, 24, 51, 61, 65, 76, 79, 83, 87, 104, 105, 107.


Лекція 2. Основні етапи розвитку вітчизняної дитячої практичної психології і педології (2 год.).

Визначення основних етапів розвитку вітчизняної дитячої практичної психології та педології. Основні функції сучасної дитячої практичної психології у процесі дошкільної освіти.

Основні поняття теми: екстраполярний, екстеріоризований, ентеріоризований, діяльнісний підхід, адаптивна, компенсаторна, розвиваюча, аналітична, перетворювальна, прогностична, комунікативна,


Рекомендована література:1,4,5,6,11,12.

Додаткова:13,15,16.


Лекція 3. Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи (2 год.).

У процесі викладання теми визначається методологічна основа, предмет і завдання курсу „Дитяча практична психологія, розкриваються принципи побудови зазначеного курсу. В контексті даного курсу розкриваються поняття психолого-педагогічного експерименту, визначається його зміст, функції, складові елементи.

Основні поняття теми: методологічна основа, методика, метод, науковий факт, науковий експеримент, об’єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання, теоретичний та емпіричний етапи дослідження, констатувальний та формувальний експерименти.

Рекомендована література: 2, 11, 16.

Додаткова література: 22, 25, 28, 40, 58, 76, 79, 82, 83, 85, 109, 119, 125, 130.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ

ОСОБЛИВОСТІ психічного розвитку дитини та дослідження рівнів розвитку дошкільників


Лекція 4. Організація психолого-педагогічної служби у сучасних дошкільних навчальних закладах (2 год.)

У процесі викладання теми висвітлюється основні правила та норми організації роботи практичного психолога у ДНЗ. Визначається система психологічного інструментарію; правила оформлення нормативної, спеціальної та організаційно-методичної документації практичного психолога дошкільного навчального закладу.

Основні поняття теми: професійна зона психологічного кабінету, стимульний матеріал, технічний матеріал, допоміжний матеріал, психологічний інструментарій.

Рекомендована література: 2, 6, 8, 10,11,12.

Додаткова: 30, 41, 53, 77, 78, 91, 108, 109, 116, 118.


Лекція 5. Особливості психічного розвитку дітей переддошкільного та дошкільного віку (2 год.).

У процесі лекції студенти вивчають особливості розвитку дітей з моменту народження до трьох років та дітей дошкільного віку. Під час лекції визначаються основні підходи до дослідження рівнів розвитку дітей та правила визначення практичним психологом ефективних методик обстеження психологічного стану дітей у системі ДНЗ.

Основні поняття теми: психологічний розвиток дитини, психічний розвиток дитини, інтелектуальний розвиток дитини, вікова норма розвитку, індивідуальні особливості розвитку, діагностика, метод, спостереження, бесіда, анкетування, соціометрія, тестування.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Додаткова: 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100.


Лекція 6. Визначення нормативно-вікових та індивідуальних рівнів розвитку дитини (2 год.).

Під час лекції за визначеною тематикою надається характеристика особливостей проведення психодіагностики дітей дошкільного віку. Студенти вивчають основні правила діагностики рівнів розвитку дошкільника за нормативно-віковими та індивідуальними показниками.

Основні поняття теми: психодіагностика, показники психологічного розвитку дитини, показники психофізіологічного розвитку дитини, вікові особливості розвитку дошкільника, індивідуально-типологічні особливості розвитку дошкільника.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Додаткова література: 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100.


Змістовий модуль ІIІ

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ДОШКІЛЬНИХ навчальних закладах


Лекція 7. Психологічне забезпечення педагогічного процесу. Визначення основних і допоміжних методів дослідження у процесі діагностики рівнів розвитку дитини (2 год.).

Під час лекції студенти вивчають основні напрямки професійної діяльності практичного психолога в умовах дошкільного закладу. Надаються знання з питань використання психодіагностичних метод для визначення рівнів розвитку пізнавальної, емоційної, вольової, діяльнісної, комунікативної сфер дітей раннього та дошкільного віку.

Основні поняття теми: основні та допоміжні методи дослідження дітей дошкільного віку, спостереження, опитувальники, анкетування, тестування, порівняння, систематизація, об’єм пам’яті, запам’ятовування, емоційна деривація, зосередження, діяльнісні показники, комунікативна компетентність.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 9,17.

Додаткова література: 18, 22, 24, 26, 40, 62, 66, 68, 70, 77, 79, 80, 83, 90, 102, 103, 112, 115, 119, 126, 139.


Лекція 8. Визначення готовності дошкільників до навчання у школі. Використання практичними психологами ДНЗ корекційних програм індивідуального розвитку дитини (2 год.).

У процесі лекції студенти отримують знання з питань діагностики готовності дошкільника до навчання у школі, вивчають основні правила організації розвивальної та корекційної роботи з дошкільниками. Також надаються знання з правил впровадження колективних та індивідуальних розвивальних програм за основними сферами розвитку дошкільників.

Основні поняття теми: готовність, психологічна готовність, морфологічна готовність, корекційна робота, розвивальна робота, вікова норма розвитку, індивідуальний рівень розвитку, колективна та індивідуальна розвивальні програми, проектування.

Рекомендована література: 2, 3, 8, 14, 15.

Додаткова література: 63, 72, 89, 109, 114, 118, 121, 123, 131, 132.


Лекція 9. Організація у дошкільному навчальному закладі психологічного консультування батьків та просвітницької діяльності з питань сімейного виховання (2 год.).

Під час лекції студенти вивчають основні напрямки професійної діяльності практичного психолога в умовах дошкільного закладу. Також визначаються основні правила організації консультування батьків та напрямки проведення просвітницької діяльності з питань забезпечення психологічного комфорту дітей у системі суспільного та сімейного виховання.

Основні поняття теми: консультування, просвітницька діяльність, психологічний комфорт, система суспільного виховання, сімейне виховання.

Рекомендована література: 2, 6, 8, 10.

Додаткова література: 30, 41, 53, 77, 78, 91, 108, 109, 116, 118.

Схожі:

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconБ. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма
Науково-теоретичні засади дефектології та логопедії як галузей педагогічної науки
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Предмет дитячої психології. Дитинство як соціокультурний феномен. Дитяча психологія в системі наук. Психічний розвиток як складова...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи