Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon

Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Скачати 85.34 Kb.
НазваРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Дата07.10.2013
Розмір85.34 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ


для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СИСТЕМОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ.


Лекція 1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНИХ І

^ МЕТОДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІЗИЧНОГОВИХОВАННЯ В ДНЗ. (2 ГОД)

Функціональні обов’язки директора ДНЗ, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в ДНЗ. Обов’язки організатора фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Зміст роботи директора ДНЗ в організації та контролі за системою фізичного виховання дошкільників. Організація методичної роботи з фізичного виховання. Обладнання методичного кабінету: технічні засоби, виставки нових публікацій, література з фізичного виховання. Проведення семінарів-практикумів для вихователів. Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду. З фізичного виховання.

Ділова документація інструктора з фізичної культури.

^ Основні поняття теми: функціональні обов’язки педагогів, методична робота, функції методичного кабінету ДНЗ, документація інструктора з фізичної культури.


Література:

 1. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 4. Денисенко Н.Ф. Основні засади організаційної роботи з фізичного виховання (функціональні обов’язки педагогічних працівників ДНЗ) //Дошкільне виховання. –2001.– №11.– С.25-27.

 5. Жидкова Е. Профессиограмма воспитателя // Дошкольное воспитание. – 2005. – №7. – С. 3-5.

 6. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 7. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 8. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.Лекція 2. МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА

^ ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (2 ГОД.)

Лікарсько-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей дошкільного віку.

Контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком. Розподіл дітей на групи: основна, підготовча, спеціальна. Контроль за розвитком рухів та організацією рухового режиму.

Вікові показники розвитку основних рухів у дітей дошкільного віку.

Педагогічний контроль за організаційними формами фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Метод пульсометрії. Визначення моторної щільності заняття з фізичної культури.

^ Основні поняття теми: напрямки лікарсько-педагогічного контролю, види, діагностика рухової підготовленості, методика діагностики, метод пульсометрії, моторна щільність, схеми аналізу.


Література:

 1. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К.: ЫЗМН, 1998. – 62с.

 2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 4. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 5. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання //Дошкільне виховання. –1999.– № 10.– С.11-13.

 6. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 7. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 8. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 10. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.Лекція 3. МЕТОДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ФІЗМЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ

Завдання та зміст роботи методиста районного методичного кабінету з питань підвищення педагогічної майстерності дошкільних працівників в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Робота методиста з кадрами.

Інспектування ДНЗ з розділу «Фізичне виховання».

^ Основні поняття теми: функції районного методичного кабінету, форми роботи з кадрами, інспектування.


Література:

 1. Васильева А.И., Бахтурина Л.А., Кобитина И.И. Воспитатель-методист детского сада. Мн., «Нар. асвета», 1975. –128 с.

 2. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. – 2004. – №7. – С. 4-10.

 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 4. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 5. Денисенко Н.Ф. Основні засади організаційної роботи з фізичного виховання (функціональні обов’язки педагогічних працівників ДНЗ) //Дошкільне виховання. –2001.– №11.– С.25-27.

 6. Жидкова Е. Профессиограмма воспитателя // Дошкольное воспитание. – 2005. – №7. – С. 3-5.

 7. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 8. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 9. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 10. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.Лекція 4. ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО

^ ВИХОВАННЯ В ДНЗ (2 ГОД).

Значення планування та обліку роботи в ДНЗ.

Основні вимоги щодо планування навчального матеріалу з фізичного виховання.

Розподіл програмного матеріалу з фізичного виховання у перспективному плані.

Реалізація дидактичних принципів при розподілі програмного матеріалу у перспективному плані.

Врахування етапів формування рухової навички при формулювання навчальних завдань у календарному плані.

Види обліку роботи з фізичного виховання

Обстеження основних рухів у дітей дошкільного віку.

^ Основні поняття теми: етапи планування роботи з фізичного виховання, перспективне, календарне планування, попередній, поточний, рубіжний облік роботи з фізичного виховання.


Література:

 1. Багаутдинова С., Корнилова К. Подходы в планировании образовательного процесса в ДОУ // Управление ДОУ. – 2007. – №7. – С. 8-12.

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 4. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 5. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 7. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 8. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.
 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 3. Корнилова К., Багаутдинова С. Стратегическое планирование // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9. – С. 91-95.

 4. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 5. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 6. Система планирования в дошкольном образовательном учреждении: Пособие для руководителей ДОУ / Под ред. С.Ф. Багаутдиновой. Магнитогорск: МаГУ, 2004. – 168 с.

 7. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 8. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 9. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.

Схожі:

Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconРобоча навчальна програма теорія І методика фізичного виховання І розвитку дітей дошкільного віку для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Види фізкультурно-оздоровчих заходів. Правила добору фізичних вправ для ранкової гімнастики. Особливості складання комплексу ранкової...
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconКурс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" ) за вимогами кредитно-модульної системи
Модуль ІІ. Діяльність практичного психолога подо надання психологічної допомоги сім’ї
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Робоча програма “Логопедія з історією логопедії” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна...
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма, Робоча навчальна програма дисципліни “Організація баз даних та знань” Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»

Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «бакалавр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 4...
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПоложення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Робоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая програма, Робоча навчальна програма дисципліни Електротехніка та електроніка Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»
Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем мнту, відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи