Тема: Руховий режим в днз icon

Тема: Руховий режим в днз
Скачати 90.83 Kb.
НазваТема: Руховий режим в днз
Дата07.10.2013
Розмір90.83 Kb.
ТипДокументи

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Семінар 1

Тема: Руховий режим в ДНЗ


План заняття:

I. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття про активний та пасивний руховий режим.

2. Цілеспрямована та довільна (самостійна) рухова діяльність.

3. Організація активного відпочинку дітей:

- фізкультурні розваги;

- фізкультурні свята;

- пішохідні переходи, прогулянки за межі ДНЗ;

- День здоров’я.

4. Організація та зміст індивідуальної роботи з фізичного виховання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.


Основна література:


 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 4. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1986 – 112 с.

 5. Рунова М. Дошкольное учреждение: Оптимизация режима двигательной активности. /Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – с. 14-18.

 6. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 184 с.Додаткова література:


 1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 2. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.Практичне заняття 1


Тема: Руховий режим в ДНЗ

Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті


План заняття:

І. Виконання практичної частини.

 1. Визначення ознак пасивного рухового режиму в дошкільному закладі.

 2. Складання критеріїв щодо перевірки рухового режиму дошкільного закладу.

ІІ. Перевірка самостійної роботи студентів.

Основна література:


 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 4. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1986 – 112 с.

 5. Рунова М. Дошкольное учреждение: Оптимизация режима двигательной активности. /Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – с. 14-18.

 6. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 184 с.


Додаткова література:


 1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 2. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.


Семінар 2.

Тема: Медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням дітей дошкільного віку

План заняття

I.Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1.Напрямки лікарсько-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей:

- контроль за станом здоров’я та фізичним розвитком дітей;

- контроль за розвитком рухів;

- педагогічний контроль за організаційними формами фізичного виховання.

ІІ. Навчальна дискусія.

ІV. Перевірка виконання самостійної роботи.


Основна література:

 1. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К.: ЫЗМН, 1998. – 62с.

 2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 4. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 5. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання //Дошкільне виховання. –1999.– № 10.– С.11-13.

 6. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 7. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.


Додаткова література:

 1. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 2. Лукина Г.Г. Безопасность при выполнении физических упражнений // Дошкольная педагогика. – 2004. – Ноябрь Декабрь. – С. 12-15.

 3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 4. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.Практичне заняття 2


Тема: Медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням дітей дошкільного віку

План заняття:

І. Виконання практичної частини.

 1. Складання протоколу хронометрування моторної щільності заняття з фізичної культури та пульсометрії.

 2. Аналіз організаційних форм роботи з фізичного виховання в ДНЗ.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.


Основна література:

 1. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К.: ЫЗМН, 1998. – 62с.

 2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 4. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 5. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання //Дошкільне виховання. –1999.– № 10.– С.11-13.

 6. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 7. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.


Додаткова література:

 1. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 2. Лукина Г.Г. Безопасность при выполнении физических упражнений // Дошкольная педагогика. – 2004. – Ноябрь Декабрь. – С. 12-15.

 3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 4. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.Практичне заняття 3.


Тема: Методичний контроль стану фізичного виховання в ДНЗ


План заняття:


I. Виконання практичної частини.

1. Інспектування ДНЗ з розділу «Фізичне виховання».

2. Розробка критеріїв оцінки роботи ДНЗ з розділу «фізичне виховання».

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.


Основна література:

 1. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. – 2004. – №7. – С. 4-10.

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Денисенко Н.Ф. Основні засади організаційної роботи з фізичного виховання (функціональні обов’язки педагогічних працівників ДНЗ) //Дошкільне виховання. –2001.– №11.– С.25-27.

 4. Жидкова Е. Профессиограмма воспитателя // Дошкольное воспитание. – 2005. – №7. – С. 3-5.

 5. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 6. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

Додаткова література:

 1. Васильева А.И., Бахтурина Л.А., Кобитина И.И. Воспитатель-методист детского сада. Мн., «Нар. асвета», 1975. –128 с.

 2. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.Практичне заняття 4, 5 (4 год.)


Тема: Планування та облік роботи з фізичного

виховання в ДНЗ


План заняття

 1. Виконання практичної частини.

 1. Складання орієнтовного графіку розподілу програмного матеріалу на місяць з розділів «Основні рухи», «Рухливі ігри».

 2. Визначення вимог до проведення рубіжного обліку засвоєння основних рухів (за вибором студента).

ІІ. Перевірка самостійної роботи студентів.


Основна література:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 3. Корнилова К., Багаутдинова С. Подходы в планировании образовательного процесса в ДОУ // Управление ДОУ. – 2007. – №7. – С. 8-12.

 4. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 5. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

Додаткова література:

 1. Багаутдинова С., Корнилова К. Подходы в планировании образовательного процесса в ДОУ // Управление ДОУ. – 2007. – №7. – С. 8-12.

 2. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 3. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 4. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.–192 с.

Схожі:

Тема: Руховий режим в днз iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Скласти анотацію на статтю Богініч О. Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 18-19
Тема: Руховий режим в днз iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Тема: Руховий режим в днз iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Тема: Руховий режим в днз iconПравовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.)
Тема 18: правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного...
Тема: Руховий режим в днз iconМіж авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції”
Демократизацію І поступальний рух України до консолідованої демократії. У статті обґрунтовується думка про те, що зі зміною влади...
Тема: Руховий режим в днз iconПерший Всеукраїнський форум довкілля Л. С. Грицюк
Днз №33 “Оселя талановитих”; Р. В. Урсу, завідуюча Чернівецьким днз №35. На з’їзді зауважувалося, що в дошкільній освіті сталися...
Тема: Руховий режим в днз iconІнформації про днз на сайті «Інформаційна система управління освіти Чернівецької області» Для початку роботи з системою запустіть будь-який інтернет-браузер (крім Mozilla Firefox) І завантажте сторінку
У верхньому правому куті сторінки введіть Логін І пароль Вашого днз І натисніть лівою клавішею миші на слово Вхід
Тема: Руховий режим в днз iconТематичний план практичних занять І семестр (80 год.) І модуль – опорно-руховий апарат

Тема: Руховий режим в днз iconТема: правовий режим використання та охорони лісів
Назвіть права та обов’язки осіб, яким ліси належать на праві приватної власності
Тема: Руховий режим в днз iconТема: правовий режим використання та охорони вод
На базі аналізу норм Водного кодексу України покажіть відмінність у правовому режимі водних об’єктів місцевого І загальнодержавного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи