VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз icon

VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Скачати 90.06 Kb.
НазваVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Дата07.10.2013
Розмір90.06 Kb.
ТипДокументи

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ


Тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ДНЗ (6 год.)

 1. Скласти анотацію на статтю Богініч О.Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 18-19.

 2. Підібрати вправи дихальної гімнастики (10), пальчикової гімнастики (10), гімнастики для очей (6), масажу вушних раковин (6) для використання під час проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.


Тема 2: Організація та проведення занять з фізичної культури (8 год.)

 1. Підібрати основні рухи та рухливу гру великої рухливості для занять з фізичної культури мішаного типу з дітьми ІІ молодшої, середньої, старшої групи. Визначити раціональні способи організації дітей. Зробити розмітку.

 2. Підібрати рухливі ігри малої рухливості для заключної частини заняття з фізичної культури для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.


Тема 3. Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті (6 год.)

 1. Підібрати атракціони, змагання, естафети (в межах 30) для використання у плануванні фізкультурних розваг, Дня здоров’я.^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ

Тема 4. Планування та облік роботи з фізичного виховання (8 год.)

 1. Скласти перспективний план занять з фізичної культури на 2 тижні за орієнтовним зразком:
понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

мішаного типу (в залі, на повітрі)

Тема: основні рухи, рухлива гра.

сюжетного типу (в залі, на повітрі)

Тема(сюжетна

назва):основні рухи, рухлива гра.

ігрового типу (в залі, на повітрі)

Тема: назви рухливих ігор.


Показати систему формування рухових умінь, навичок ( вказати І, ІІ, ІІІ етап формування рухової навички).


^ Тема 5. Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ (6 год.)

 1. Опрацювати статтю (конспект): Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 2. Визначити якісні показники виконання основних рухів дітьми ІІ молодшої, середньої, старшої груп за зразком:
ІІ мол. група

якісні показники

середня група якісні показники

старша група

якісні показники

Основні рухи та їх види
^ Тема 6. Зв'язок родини та ДНЗ з питань фізичного виховання дітей дошкільного (6 год.)

 1. Виготовити ширму для батьків (тема за вибором студента).^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Теми курсу

Академічний контроль

Бали


1.

ЗМ І.


Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ДНЗ (6 год.)


семінарське,

модульний контроль


10


2.


Організація та проведення занять з фізичної культури (8 год.)

семінарське,

лабораторне,

модульний контроль10


3.


Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті (6 год.)

семінарське,

лабораторне,

модульний контроль


5

4.

ЗМ ІІ.


Планування та облік роботи з фізичного виховання в ДНЗ (8 год.)

практичне,

лабораторне,

модульний

контроль


5


5.


Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ (6 год.)

лабораторне, модульний

контроль


10

6.


Зв'язок родини та ДНЗ з питань фізичного виховання дітей дошкільного віку (6 год.)

модульний

контроль


5
Разом: 40 год.
45


^ VII. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково–дослідна робота є невід’ємним елементом навчального процесу та обов’язковою для усіх студентів. Видом науково-дослідної роботи студентів є навчальна науково-дослідна робота, а саме індивідуальні навчально–дослідні завдання.

ІНДЗ – це вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчально-дослідного характеру, яка виконується у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом іспитової оцінки (диференційованого заліку, заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дітей дошкільного віку» – вид навчально-дослідної роботи, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності студента.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення студентами частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань з навчального курсу, розвиток навичок навчально-пізнавальної діяльності, розвиток навичок самостійної роботи.

^ Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, лабораторних занять і охоплює весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ: методичний посібник (комплекс теоретичних, методичних, практичних матеріалів для використання у практичній роботі)


Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді методичного посібника:


 • Зміст;

 • Основна частина:


І розділ:

Тема: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ДНЗ:

 1. Плани ранкової гімнастики для дітей різних вікових груп.

 2. Плани гімнастики після сну для дітей різних вікових груп.

 3. Підбір фізкультхвилинок для різних занять (в межах 20).


ІІ розділ:

Тема: Заняття з фізичної культури в ДНЗ:

 1. Плани занять з фізичної культури мішаного типу для дітей різних вікових груп.

 2. Плани занять з фізичної культури сюжетного типу для дітей різних вікових груп.

 3. Плани занять з фізичної культури ігрового типу для дітей різних вікових груп.


ІІІ розділ:

Тема: Умови підвищення рухової активності дітей у повсякденному житті:

 1. Плани фізкультурних розваг різних варіантів для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

 2. План прогулянки-походу за межі ДНЗ для дітей старшого дошкільного віку.

 3. Плани Дня здоров’я для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.


ІV розділ:

Тема: Планування та облік роботи з фізичного виховання в ДНЗ:

 1. Перспективний план рухливих ігор на два тижні для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

 2. План-графік занять з фізичної культури для однієї з вікових груп.


V розділ:

Тема: Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ:

 1. Зразок протоколу функціональної проби у дітей на занятті з фізичної культури ( показники частоти пульсу у дітей молодшого і старшого дошкільного віку, метод пульсометрії).

 2. Зразок протоколів хронометрування щільності заняття з фізичної культури.

 3. Орієнтовні структури організаційних форм фізичного виховання.

 4. Схеми аналізу організаційних форм роботи з фізичного виховання.
 • Список використаних джерел.Критерії оцінювання ІНДЗ (у вигляді методичного посібника):
п/п


Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Наявність усіх розділів методичного посібника

15 балів

2.

Методична грамотність виконання завдань

10 балів

3.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, зміст, основна частина, список використаних джерел)

5 балів

Разом:

30 балів
^ Шкала оцінювання ІНДЗ:Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

25 - 30

Відмінно

Достатній

20 - 24

Добре

Середній

15 – 19

Задовільно

Низький

0 - 14

Незадовільно

Схожі:

VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconV. плани практичних та лабораторних занять змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоровязбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз практичне заняття 1
Теоретико-методологічні засади здоровязбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Тема Вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в Україні. Закономірності, принципи, зміст і завдання родинного виховання. Виховний...
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconЗавдання для самостійної роботи. Змістовий модуль №1
Тема Психологічні особливості засвоєння української мови як основа лінгводидактики. – 6 год
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconТема: Руховий режим в днз
Вільчковський Е. С., Курок О.І. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч посіб. – 2-ге вид., перероб та...
VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз iconІнформації про днз на сайті «Інформаційна система управління освіти Чернівецької області» Для початку роботи з системою запустіть будь-який інтернет-браузер (крім Mozilla Firefox) І завантажте сторінку
У верхньому правому куті сторінки введіть Логін І пароль Вашого днз І натисніть лівою клавішею миші на слово Вхід
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи