Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» icon

Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
НазваСистема поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
Дата07.10.2013
Розмір46.1 Kb.
ТипРозрахунок

. Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» оцiнюється за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип пооперацiйної звiтностi, обов‘язковостi модульного контролю, накопичувальної системи оцiнюванння рiвня знань, умiнь та навичок; розширення кiлькостi пiдсумкових балiв до 100. Контроль успiшностi студентiв з урахуванням поточного i пiдсумкового оцiнювання здiйснюється вiдповiдно до навчально-методичної карти (п. IV), де зазначено види й термiни контролю. Систему рейтингових балiв для рiзних видiв контролю та порядок їх переведення у нацiональну (5-бальну) та європейську (ЕСТS) шкалу подано у табл.8.1-8.3.


^ Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балiв за видами поточного (модульного) контролю
п/п


Вид дiяльностi

Кiлькiсть
рейтингових
балiв


1.

Відвілування лекцій

6

2.

Відвідування семінарських занять

8

3.

Робота на семінарських заняттях М1, М2

20

3.

Самостiйна робота

10

4.

Модульна контрольна робота 1

30

5.

Модульна контрольна робота 2

30

6.

Написання реферату М1

10

7.

Написання реферату М2

10

8.

ІНДЗ

30

Всього

154Таблиця 8.3.

Семестровий контроль рiвня засвоєння навчального матерiалу

Таблиця вiдповiдностi екзаменацiйна рейтингова оцiнка в балах та за нацiональною шкалою

Оцінка за шкалою

Оцінка за нац. шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцін.

Означення

1

2

3

4

90-100

Відмінно

А

Відмінно (відмінне викон.лише з незнач.кіль-тю помилок

1

2

3

4

82-89

Добре

В

Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

69-74

Задовільно

D

Задовільно (негативно, але з незначною кількістю недоліків)

60-68

Е

Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59


1-34

Незадовільно

FX

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

Незадовільно ( з обов’язковим повторним курсом)

^ Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів

Оцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в повному обсязі, вміння творчо виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у процесі розробки уроків, підбір навчального змісту, використання новітніх технологій.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, якісне використання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, проявляє творчий підхід у процесі моделювання уроків, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань, однак у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знань основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; наявні суттєві помилки у виконанні практичних завдань, зокрема, моделюванні уроків, разом з тим студент спроможний усунути недоліки при допомозі викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільна» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчаннч за програмою відповідної дисципліни.

Схожі:

Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча”
Психологія дитяча” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Дитяча практична психологія»
«Дитяча практична психологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип операційної звітності,...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології»
«Основи логопедії і дефектології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін»
«Методика викладання психологічних дисциплін» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип операційної...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Сучасні системи дошкільнї освіти»
«Сучасні системи дошкільнї освіти» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Система поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання» iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи