Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 icon

Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994
Скачати 25.48 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994
Дата07.10.2013
Розмір25.48 Kb.
ТипЗакон

XI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна:


1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

2. Грицюк Л.А. Нові форми здобуття дошкільної освіти. – Тернопіль, 2005.

3. Галус О.М. Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка. – К., 2006.

4. Державна національна програма « Освіта. Україна Х Х I століття» // Освіта. – 1993. – № 44-46.

5. Дичківська І. М. Іноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.

6. Закон України « Про освіту» // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

7. Закон України « Про дошкільну освіту». – К., 2001.

8. Концепція безперервної системи національного виховання . – К., 1994.

9. Концепція дошкільного виховання в Україні. Проект. – К., 1993.

10. Лисенко Н.В. Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2006.

11.Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2006.

12. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.

13. Типовий статут дошкільного виховного закладу // Дошкільне виховання . – 1994. – № 9. – С. 6-8.


Додаткова:


1. Антонов Я. Система образования в США //Профессионал. – 1992.– № 1.– С. 24-28.

2. Бурова А., Долинна О. Проблемні питання дошкільної освіти // Дошкільне виховання . – 2000. – № 7. – С. 5-6.

3. Борисова З.Н. Теоретичні основи проблеми підготовки педагогічних кадрів у галузі дошкільного виховання // Удосконалення професійної підготовки спеціалістів дошкільного профілю / За ред. Л. Артемової, Н. Лисенко. – К.: РУМК, 1996. – С. З2 -42.

4. Борисова З. Н. Метод научной педагогики Марии Монтессори. – К., 1993.

5. Борисова З.Н. А починалося так…Сторінки історії // Дошкільне виховання . – 2001. – № 10. – С. 6-7.

6. Верозубов О. Дошкілля в центрі уваги //Дошкільне виховання . – 2001. № 7 – С. 3-4.

7. Венгер Л. Воспитание детей в Великобритании // Дошкольное воспитание. – 1983 . – № 2. – С. 18-22.

8. Дичківська І.М. Педагогічна іноватика: сучасний погляд // Дошкільне виховання . – 2002. -–№ 8. – С. 6-8.

9. Дичківська І.М. Поніманська Т. І . Марія Монтессорі: теорія і технологія. – К., 2006.

10. Дичковская И.Н. Воспитание для жизни: образовательная система Марии Монтессори. – М.: Московский Монтессори-центр, 1996.

11. Детский сад в Японии : Опыт развития детей в группе. – М., 1997.

12.Іванюк І. Освіта в Норвегії // Дошкільне виховання . – 2002. – № 2. – С. 24-26.

13. Иванова Э. Изучение ГДР интересов дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1985. – № 11. – С. 72 -75.

14. Кірдода Л. Дншкільна освіта в Марокко // Дошкільне виховання. – 2002. –

№ 10.– С. 16-17.

15. Лаврентьєва Г.П. Вальдорфський дитячий садок // Дошкільне виховання. – 1998. – № 6. – С. 6-7.

16. Леонтьева А.. Лушпарь Т. Работа микроцентра социально-педагогической поддержки семьи и ребенка // Дошкольное воспитание . – 2001. – № 9. – С. 93.

17. Локшина О.И. Общественное дошкольное воспитание в Великобритании на современном этапе: Автореферат дисс. Канд. пед. наук. – К., 1991.

18. Миндлина Т. Франция: о современной практике материнских школ // Дошкольное воспитание. – 1988. – № 7. – С. 83-97.

19. Мельниченко Р. У наших чехословацьких колег // Дошкільне виховання 1989. – № 2. – С. 34-37.

20. Неліна Т. Приватний садок в Австралії // Дошкільне виховання . – 1994. –

№ 4. – С. 11-14.

21. Педагогика и народное образование за рубежом. – М., 1990.

22. Русова С. Ф. Дошкільне виховання. – Катеринослав, 1918.

23. Сухомлинський С. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5-ти т. – Т. 3. –К., 1979.

24. Сухомлинська О.В. С.Френе і В. Сухомлинський: спільне і відмінне у вихованні // Шлях освіти. – 1996. № 2. – С. 8-14.

25. Япония : детские сады Судзуки в Мацумото // Дошкольное воспитание . – 1991. – № 6 – С. 84-86.

Схожі:

Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон України "Про освіту" // Голос України. 1996. 28 квітня
Барбіна Є. С. Формування педагогічної майстерності в системі безперервної педагогічної освіти. К., 1998
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон України Про дошкільну освіту./ Законодавство України про освіту. Збірник законів. К.: Парламентське видавництво, 2002. 91 110 с. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного закладу. К., 1999 286 с
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К.: Дошкільне виховання. 1999. № – 6-19 с
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconПро затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України " Про освіту ", статей 41, 42 Закону України " Про загальну середню освіту ", статей 25, 26 Закону України " Про дошкільну освіту
Закону України "Про дошкільну освіту" та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної...
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон україни про дошкільну освіту ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 2905-iii ( 2905-14 ) від 20. 12. 2001 )

Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconПроблеми підготовки молодших спеціалістів в україні І болонський процес
Свого часу Закон України "Про освіту", а згодом і Закон "Про вищу освіту" віднесли середню спеціальну освіту до рівня вищої, а випускників...
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон України "Про дошкільну освіту" //Освіта України. 2001. №33
Артемова Л., Баглаєва Н., Бєлкіна Е., Богуш А., Буркіна Н., Вільчковський Е., Глухова Н., Гончаренко А., Кононко О., Копєйкіна О.,...
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Закон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994 iconЗакон україни про загальну середню освіту Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи