Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання icon

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Скачати 144.5 Kb.
НазваКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Дата07.10.2013
Розмір144.5 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти

та родинного вихованняРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ

для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта


(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

^ МОДУЛЬ 1.СІМ’Я ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ

ВИХОВУЄТЬСЯ ДИТИНА


Лекція 1.Особливості становлення та розвитку сім’ї в Україні

Сім’я як найдавніша форма спільності людей. Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту. Шлюб і сім’я в історії українського народу. Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки у сім’ї, створення генеалогічного дерева. Традиції сімейного виховання, пошанування старших. Виховна роль громади в українському суспільстві.

^ Основні поняття теми: сім’я, шлюб, рід, рідня, родина, родовід, громада, виховання, виховні фактори сім’ї, українська фамілістика.


Рекомендована література

Основна:

 1. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Львів, Нью-Йорк: Коць, 1999. – 215 с.

 2. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч.посібник. – К.: Сфера, 1999. – 408 с.

 3. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

 4. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. Посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 286 с.

Додаткова:

 1. Діти, молодь і закон. Збірник документів в 2-х частинах. – К.: Академвидав, 1994. – 420 с.

 2. Паркинсон К.Н. и др. Дети. Как их воспитывать. Санкт-Петербург, 1992. – 123 с.Лекція 2. Стан сім’ї в сучасному суспільстві

Материнство і батьківство як історико-культурне явище. Характеристика типів сучасних сімей. Основні функції сучасної сім’ї. Функції батька і матері в сучасній родині. Типи неповних сімей. «Соціальне сирітство». Роль вітчима, мачухи у вихованні дітей. Фостерні сім’ї. Механізми всиновлення та застосування терапевтичної педагогіки в родині, яка всиновила дитину. Законодавство України про шлюб і сім’ю, права і обов’язки батьків щодо виховання дітей. Культура побуту, сімейного спілкування.

^ Основні поняття теми: інститут материнства, інститут батьківства; типи, види, форми сім’ї; функції сім’ї; фостерна сім’я; прийомні діти.

Рекомендована література

Основна:

1. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А.М.Богуш, Л.О.Варяниця, Н.В.Гавриш та ін.; За заг.ред. Н.В.Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

2.Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). - М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. – 269 с.

3.Кон И. Заметки по этнографии родительства // Семья и школа. - № 12. – 1987. С.34 – 37.

4.Кон И. Материнство и отцовство в историко-этнографической перспективе // Советская этнография. - № 6. – 1987. – С.26 -37.

5.Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

6. Харчев А.Г. Современная семья и ее проблемы. – М.: Просвещение, 1993. – 340 с.

Додаткова:

 1. Діти, молодь і закон. Збірник документів в 2-х частинах. – К.: Академвидав, 1994. – 420 с.

 2. Паркинсон К.Н. и др. Дети. Как их воспитывать. Санкт-Петербург, 1992. – 123 с.


Лекція 3. Дитина в сім’ї та дитячому садку

Образ дитини в традиційній культурі, характеристика понять «культура», «традиція», «традиційна культура», «модернізована культура». Традиційні уявлення про механізми народження і становлення особистості. Уявлення про життєвий шлях та його етапи. Різноманітність підходів до вікової періодизації становлення і розвитку особистості в традиційних культурах. Вікові категорії.

Образ і нормативний статус дитини в традиційних культурах. Вікова періодизація, символічні межі вікової періодизації.

^ Основні поняття теми: культура, традиція, традиційна культура, родильна обрядовість, перинатальна педагогіка.

Рекомендована література

Основна:

 1. Богуш А.М. Парадигма «дитинства» в контексті розвитку особистості дошкільника//Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні. -1992 – 2002.: Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України/ Академія педагогічних наук України. – Частина 1. – Харків: ОВС, 2002. – С.258 – 270. Родинно-сімейна енциклопедія / В.М.Благінін, Н.І.Белкіна та ін..; З заг. ред.Ф.С.Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 438 с.

 2. Родинно-сімейна енциклопедія / В.М.Благінін, Н.І.Белкіна та ін..; З заг. ред.Ф.С.Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 438 с.

 3. Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства: Лекции по историографии и культурной истории детства: Уч. Пос. для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2004. – 496 с.

 4. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. Посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 286 с.

Додаткова:

 1. Діти, молодь і закон. Збірник документів в 2-х частинах. – К.: Академвидав, 1994. – 420 с.

 2. Паркинсон К.Н. и др. Дети. Как их воспитывать. Санкт-Петербург, 1992. – 123 с.Лекція 4. Принципи та стратегія сучасного сімейного виховання

Первинна соціалізація в родинному колі. Традиції виховання хлопчика, дівчинки в українській родині. Сімейне виховання – цілеспрямований процес формування особистості дитини. Мета, завдання та зміст сімейного виховання. Участь родичів та громади у вихованні дитини. Інститут кумівства як додаткове джерело виховного впливу на дитину. Педагогічні умови виховання дітей в сім’ї.

^ Основні поняття теми: соціалізація, традиції виховання, педагогічні умови виховання, статева ідентифікація, чинники ідентифікації.


Рекомендована література

Основна:

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Просвещение, 1995. – 185 с.

 2. Петровский В.А. Дети и тактика семейного воспитания. – М.: Знание, 1981. – 96 с.

 3. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. – М.: Мысль, 1987. – 552 с.

 4. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 288 с.

Додаткова:

  1. Діти, молодь і закон. Збірник документів в 2-х частинах. – К.: Академвидав, 1994. – 420 с.

  2. Варга А.Я. Система семейной психотерапии. – Самара, 1996. – 164 с.

  3. Голота Н. Підводні рифи виховання // Дошкілля. Журнал для люблячих батьків, педагогів, психологів. - № 3(15), 2010. С. 8 – 10.Лекція 5. Особливості поведінки дорослих з дітьми в сім’ї та дитячому садку

Вибір і використання педагогічних форм, методів і прийомів виховання дітей. Проблема ставлення до кожної дитини в сім’ї. Найбільш поширені батьківські помилки та їх причини. Класифікація типів особистої поведінки молодих батьків. Загальні проблеми поведінки дітей: фізична агресивність, усна агресивність, руйнування, неслухняність та загальна неконтактність, пасивність і розсіяність, регрес у дитячій поведінці, страхи та фобії, ревнощі. Індивідуалізація підходів до розуміння поведінки дитини. Взаємини між дітьми. Ставлення дитини до самої себе. Дитина у колективі однолітків. Адаптація до умов ДНЗ. Нормальна і геніальна дитина. Дитина з особливими потребами.

^ Основні поняття теми: батьківські помилки, традиціоналізм, сімейна демократія, проблеми поведінки, адаптація, індивідуалізація, взаємини між дітьми.


Рекомендована література

Основна:

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Просвещение, 1995. – 185 с.

 1. Петровский В.А. Дети и тактика семейного воспитания. – М.: Знание, 1981. – 96 с.

 2. Пінт О.О. Це вам, батьки. – К.: Рад. школа, 1973. – 77 с.

 3. Пінт О.О. Продовжуємо розмову з батьками. – К.: Рад. школа, 1975. – 98 с.

 4. Популярная психология для родителей. – М.: Просвещение, 1988. – 124 с.

 5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-Пресс, 2000. – 512 с.

 6. Спиваковская А.С. Как быть родителями (О психологии родительской любви). – М.: Просвещение, 1986. – 124 с.

Додаткова:

 1. Варга А.Я. Система семейной психотерапии. – Самара, 1996. – 164 с.

3. Голота Н. Підводні рифи виховання // Дошкілля. Журнал для люблячих

батьків, педагогів, психологів. - № 3(15), 2010. С. 8 – 10.


^ МОДУЛЬ ІІ. СПІВПРАЦЯ ДНЗ З РОДИНАМИ

Лекція 6. Соціально-педагогічне значення співпраці батьків і педагогів у процесі виховання дітей

Цінність залучення родини до навчального процесу. Позитивне значення співпраці для дитини: можливість для індивідуального навчання за рахунок більшої кількості дорослих в групі, взаємодії з членами сімей – представниками різних культур з метою кращого порозуміння і поліпшення взаємин у групі. Переваги співпраці дорослих для педагогів та працівників дошкільного навчального закладу: зменшення кількості дітей на одну одиницю штабу в групі, застосування знань та інтересів батьків у процесі занять з дітьми, участь батьків у прийнятті рішень, зростаюче спілкування між батьками.

Переваги співпраці для сім’ї: можливість спостерігати за своїми дітьми у порівнянні з іншими дітьми такого ж віку допомагає батькам краще зрозуміти особливості розвитку дитини та сприяє більш відповідальній практиці виховання дитини вдома; спостереження за дитячими досягненнями, переживання задоволення від них та їх схвалення, усвідомлене розуміння процесу життєдіяльності в ДНЗ, можливість спілкуватися з фахівцями, отримання консультацій та порад.

^ Основні поняття теми: співробітництво, співпраця, взаємодія, коопераційна інтеракція, педагогічна рефлексія.


Рекомендована література

Основна:

1.Детский сад и семья / Под ред. В.К.Котырло, С.А.Ладывир. – К.:

Рад.школа, 1984.- 88 с.

2.Детский сад и семья / Под ред. Т.А.Марковой. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с.

3. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

Додаткова:

 1. Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 6. – С.66 – 70.Лекція 7. Форми співробітництва батьків і педагогів

Історія залучення батьків до участі в навчально-виховному процесі, створення сприятливих можливостей для безпосереднього спілкування між батьками та вихователями, етапи взаємодії дитячого садка та сім’ї у вирішенні окремих проблем родинного виховання дитини дошкільного віку. Тематичні збори, довідки за телефоном, час, коли дитину приводять та забирають з садка, письмові форми спілкування, щотижневі нотатки: індивідуальні нотатки направляють у сім’ї щотижня, повідомляючи батькам про улюблений вид діяльності їх дитини. Індивідуальні зошити: їх можна передавати додому і передавати кожного дня назад в садок, щоб поширювати інформацію про повсякденну роботу. Дошка оголошень та виставки. Скриньки для пропозицій. Інформаційні бюлетені. Відвідування співробітниками ДНЗ сім’ї вдома. Неформальні бесіди. Індивідуальні та групові консультації. Батьківські куточки. Діяльність батьківського комітету.

^ Основні поняття теми: діагностичний підхід до родин, диференційований підхід до родин, індивідуальний підхід до родин; тематичні збори, письмові форми спілкування, бесіди, консультації, соціальна робота з батьками, батьківський комітет.


Рекомендована література

Основна:

1.Детский сад и семья / Под ред. В.К.Котырло, С.А.Ладывир. – К.:

Рад.школа, 1984.- 88 с.

2.Детский сад и семья / Под ред. Т.А.Марковой. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с.

3. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

Додаткова:

 1. Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 6. – С.66 – 70.

 2. Пагута Т.І. Співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім’єю по вихованню дошкільників у дусі миру. Автореф. Дис….канд.пед.наук. – К., 1997.- 24 с.Лекція 8. Типи зв’язків між дитячим садком та сім’єю

Суб’єкт-суб’єктивний підхід до розгляду виховання та соціалізації: світ дитинства як продукт соціалізації та автономна соціокультурна діяльність.

Залучення родин до виховного процесу. Компенсаторний зв’язок у взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї. Координаційний зв’язок між ДНЗ та сім’єю.

^ Основні поняття теми: світ дитинства, світ дорослих, соціалізація, педагогічне середовище.

Рекомендована література

Основна:

1.Богуш А.М. Парадигма «дитинства» в контексті розвитку особистості дошкільника//Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні. -1992 – 2002.: Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України/ Академія педагогічних наук України. – Частина 1. – Харків: ОВС, 2002. – С.258 – 270.

2. Родинно-сімейна енциклопедія / В.М.Благінін, Н.І.Белкіна та ін..; З заг. ред.Ф.С.Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 438 с.

3. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А.М.Богуш, Л.О.Варяниця, Н.В.Гавриш та ін.; За заг.ред. Н.В.Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

4. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 288 с.

5. Популярная психология для родителей. – М.: Просвещение, 1988. – 124 с.

Додаткова:

1.Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 6. – С.66 – 70.

2. Пагута Т.І. Співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім’єю по вихованню дошкільників у дусі миру. Автореф. Дис….канд.пед.наук. – К., 1997.- 24 с.


Лекція 9. Діагностика виховних можливостей сім’ї

Важливість діагностичних умінь у професійній діяльності вихователя. Методи діагностування сім’ї. Використання методів спостереження, включеного спостереження, бесід, анкетування. Малюнкові діагностичні методики. Бесіда.

^ Основні поняття теми: склад сім’ї. Внутрішньосімейні стосунки. Трудова зайнятість членів сім’ї, матеріальна забезпеченість. Культурний потенціал сім’ї. Суспільна позиція. Виховна позиція сім’ї.


Рекомендована література

Основна:

 1. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-Пресс, 2000. – 512 с.

 2. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

Додаткова:

 1. Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Педагогізація батьків у США // Педагогіка і психологія. - № 2. – 1997. – С.125-227.

 2. Хяляймен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы. Книга для воспитателей детского сада и родителей // Пер. с фин. – М.: Просвещение, 1993. – 96 с.

 3. Школа молодих батьків /Т.Алексеєнко, В Постовий. – К.: Рад школа, 1991. – 78 с.Лекція 10. Моделі виховного процесу для батьків та їхня порівняльна характеристика

Важливість виховання батьків для ефективності виховного процесу. Створення та використання моделей виховного процесу для батьків: модель групових консультацій, Адлерівська модель, учбово-теоретична модель, модель чуттєвої комунікації, модель заснована на транс акційному аналізі. Їх порівняльна характеристика.

^ Основні поняття теми: модифікація поведінки дитини, трансакційний аналіз, систематичний тренінг ефективності сімейного виховання.


Рекомендована література

Основна:

 1. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

 2. Хамяляйнен Ю. Воспитание родителей. – М.: Просвещение, 1993. – 109 с.

 3. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 98 с.

Додаткова:

1. Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 6. – С.66 – 70.

 1. Дуброва В. Допоможемо батькам – допоможемо дітям. Теоретичні

аспекти проблеми виховання батьків // Палітра педагога. - № 1. – 1998.

– С. 28 -31.

3. Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Педагогізація батьків у США // Педагогіка і психологія. - № 2. – 1997. – С.125-227.

4. Хяляймен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы. Книга для воспитателей детского сада и родителей // Пер. с фин. – М.: Просвещение, 1993. – 96 с.

 1. Школа молодих батьків /Т.Алексеєнко, В Постовий. – К.: Рад школа, 1991. – 78 с.


Лекція 11. Виховання майбутньої матері та майбутнього батька

Дослідження педагогів і психологів ( А.Антонова, Т.Гурко, О.Кононко, С.Шуман та ін.) проблеми підготовленості молоді до виконання ролі батьків.

Материнство та батьківство в історичній ретроспективі. Родинне виховання – центральна складова педагогіки дитинства.

Основні поняття теми: підготовка до шлюбу і сімейного життя, подружні ролі, майбутня мати, майбутній батько, усвідомлене батьківство.


Рекомендована література

Основна:

 1. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

 2. Хамяляйнен Ю. Воспитание родителей. – М.: Просвещение, 1993. – 109 с.

 3. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 98 с.

Додаткова:

1.Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 6. – С.66 – 70.

2.Дуброва В. Допоможемо батькам – допоможемо дітям. Теоретичні

аспекти проблеми виховання батьків // Палітра педагога. - № 1. – 1998.

– С. 28 -31.

3.Ковалев С.В. Подготовка старшеклассника к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – 88 с.

4.Кравець В.П. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя (монографія). – Тернопіль, 1997. – 230 с.

5.Настольная книга молодых родителей // Сост. В.З.Солоухин. – Минск, 1990. – 263 с.

6.Шимкене Ж. Усвідомлене батьківство: досвід, проблеми, перспективи (робочі матеріали семінару ДХМ). – 2001. – 14 с.


Лекція 12. Зміст виховної роботи серед батьків

Психолого-педагогічна просвіта батьків дітей дошкільного віку. Сприяння підвищенню рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування свідомого розуміння власної відповідальності за результат виховання. Надання батькам педагогічних знань про дошкільне дитинство, систему сучасної дошкільної освіти, особливості організації виховного процесу з дітьми раннього і дошкільного віку. Пропаганда позитивного досвіду суспільного і сімейного виховання. Здійснення моніторингу процесу педагогізації батьків з метою створення єдиної системи виховання дитини в сім’ї і дошкільному навчальному закладі.

^ Основні поняття теми: педагогізація батьків, рівень педагогічної культури батьків, презентативний імідж дошкільного навчального закладу.


Рекомендована література

Основна:

 1. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укл. М.А.Машовець. – К.: Логос, 2000. – 128 с.

 2. Хамяляйнен Ю. Воспитание родителей. – М.: Просвещение, 1993. – 109 с.

 3. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 98 с.

Додаткова:

 1. Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с семьей ребенка // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 6. – С.66 – 70.

2. Дуброва В. Допоможемо батькам – допоможемо дітям. Теоретичні

аспекти проблеми виховання батьків // Палітра педагога. - № 1. – 1998.

– С. 28 -31.

Схожі:

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconБ. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма
Науково-теоретичні засади дефектології та логопедії як галузей педагогічної науки
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма етнопсихологія
Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Предмет дитячої психології. Дитинство як соціокультурний феномен. Дитяча психологія в системі наук. Психічний розвиток як складова...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи