Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю icon

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю
Скачати 43.89 Kb.
НазваРозрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю
Дата07.10.2013
Розмір43.89 Kb.
ТипРозрахунок

Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принципи поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичуваної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. 2) де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ЕСТS) шкалу подано у таблиці 6.1. та таблиці 6.2.


Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю

Таблиця 6.1

№ п/п

Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1.

Лекційні заняття
2.

Практичні заняття

12

3.

Модульні контрольні роботи

6

4.

Самостійна робота

27

5.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

15

6.

Екзамен

40
Підсумковий рейтинговий бал

100


У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи:

◊ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

◊ Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, конспект заняття, реферат.

◊ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


^ Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ЕСТS


Таблиця 6.2

Підсумкова кількість балів (мак. – 100)

Оцінка за 4-бальною

шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

1 – 34

«незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом)

F

35 – 59

«незадовільно» (з можливістю повторного складання)

FX

60 – 74

«задовільно»

ED

75 – 89

«добре»

CB

90 - 100

«відмінно»

A


Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» подано у табл.. 6.3.


Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів

Таблиця 6.3

Оцінка

Критерії оцінювання


«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.


Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

  • своєчасність виконання навчальних завдань;

  • повний обсяг їх виконання;

  • якість виконання навчальних завдань;

  • самостійність виконання;

  • творчий підхід у виконанні завдань;

  • ініціативність у навчальній діяльності.

Схожі:

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconПоточного підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія та методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
«Основи педагогічної іміджології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного ( модульного) контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи