Система поточного І підсумкового icon

Система поточного І підсумкового
Скачати 53.84 Kb.
НазваСистема поточного І підсумкового
Дата08.10.2013
Розмір53.84 Kb.
ТипРозрахунок

  1. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

  2. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬКонтроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де позначено види і терміни контролю.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою, обговорюються та вміщаються під час семінарських занять. Заходи з модульного контролю проводяться після завершення вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських) нараховуються штрафні бали (І бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути поставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. Студент може підвищувати оцінку "задовільно" або "добре", яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.

Розрахунок рейтингових балів проводиться за наступною системою, наведеною у таблиці:

    1. ^ Розрахунок рейтингових балів видами поточного (модульного) контролю


п/п


Вид діяльності

Коефіцієнт (вартість)

Кількість видів робіт

Кількість рейтингових балів

1.

Лекції

1

5

5

2.

Семінарські заняття

11

2

22

3.

Практичні заняття

11

2

22

4.

Самостійна робота

5

5

25

5.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

30

2

60

6.

Модульна контрольна робота (1, 2)

25

2

50

7.

Екзамен

40

Підсумковий рейтинговий бал

224

К = 224 : 100 = 2,24

Студент набрав 200 балів Розрахунок 200 : 2,24 = 89,28 Оцінка за шкалою: А

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі методи:  • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

  • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

  • Комп’ютерного контролю: тестові програми.

  • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.^ Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ЕСТS


Національна шкала

„5”

відмінно

„4”

добре

„3”

задовільно

„2”

незадовільно

Шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

Шкала ЕСТS

А

В

С

D

E

FX

XЗ м можливістю повторного складання

З обов’язковим повторним курсомЗагальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів

Оцінка

Критерії оцінювання


«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Схожі:

Система поточного І підсумкового iconVііі. Система поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Система поточного І підсумкового iconІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Система поточного І підсумкового iconСистема поточного та підсумкового контролю
Учбовий курс передбачає організацію учбового процесу, який складається із чотирьох частин
Система поточного І підсумкового iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного І підсумкового iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного І підсумкового iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного І підсумкового iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного І підсумкового iconСистема поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
Систему рейтингових балiв для рiзних видiв контролю та порядок їх переведення у нацiональну (5-бальну) та європейську (естs) шкалу...
Система поточного І підсумкового iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Система поточного І підсумкового iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи