Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині icon

Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині
Скачати 61.16 Kb.
НазваСемінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині
Дата08.10.2013
Розмір61.16 Kb.
ТипДокументи

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль І


РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ.

ЗМІСТ І СУЧАСНІ ПРОВІДНІ НАПРЯМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ


Семінар 1.

Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині


План заняття

І. Теоретична частина.

1. Роль родини у вихованні дітей та молоді.

2.Значення батьківського впливу на розвиток особистості. Народна педагогічна думка про роль батьківського впливу на дитину.

3. Виховна місія батька й матері. Можливості батька і матері у психолого-педагогічному супроводі дитини, формуванні якостей майбутнього сім’янина.

4. Батьки, опікуни в опікунській та “прийомній” сім’ях.

5. Дідусі, бабусі, брати і сестри як вихователі.

6. Хрещені батьки.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.


Завдання додому

 1. Підготуйте серію мікро виступів, присвячених народній педагогіці Давньої Русі:

а) про роль матері в житті дитини, шанування дітьми батьків;

б) про бабусю й дідуся – домашніх вихователів;

в) про дбайливе ставлення до рідної природи;

г) доберіть прислів’я й приказки про любов до Батьківщини та її захист.


Рекомендована література

Основна:

   1. Зайченко І. Основи сімейного виховання // Зайченко І. Педагогіка: Навч.посібник. – Чернігів, 2003. – С. 365-376.

   2. Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання. – Івано-Франківськ, 2006. – 288 с.

   3. Родинна педагогіка: Навчально-методичний посібник / За ред.. А.Марушкевич. – К.: Видавець Парапан, 2002. – 216 с.

   4. Гребенников И. Основы семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с.

   5. Гребенников И. О воспитательном потенциале семьи // Сов.педагогика. – 1981. - № 1. – С. 36-42.

Додаткова:

 1. Бондаренко Г. Від хлопчика до мужа… (Українські звичаї та обряди, пов’язані з дитинством, соціалізацією молоді) // Наш край. Хроніка 2000. – 1993. - № 3-4. – С. 244-248.

 2. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського довкілля: У 2 ч.: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2006. – Ч.1. – 302 с.

 3. Руденко Ю. Українська народна казка в родинному вихованні дітей // Вісник Прикарпатського ун.-ту. Серія “Педагогіка”. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип.. 6. – С. 110-114.Семінар 2.

Тема: Типологія сімей та їх функції


І. Теоретична частина.

1. Типи сімей (нуклеарна, розширена, змішана, неповна, традиційна, егалітарні).

2. Функції сім’ї (господарсько-побутова, регулятивна, репродуктивна, сексуальна, виховна, комунікативна, рекреативна та ін.).

3. Класифікація сімей.

4. Сучасні форми сім’ї.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання (усно).

ІІІ. Захист навчального проекту.


Завдання додому

 1. Доберіть кілька народних і авторських казок, що спрямовані на виховання любові та поваги до матері або батька, рідних.

 2. Розробіть зміст проекту “Рідний дім”. Складіть конспект заняття, спрямованого на виховання у дітей любові до рідного дому, до малої й великої батьківщини.

 3. Сформулюйте зміст консультації для батьків на тему: “Зустріч дітей з прекрасним”.

 4. Підготуйте поради батькам щодо залучення дітей до прекрасного в умовах сім’ї, а також під час відвідування музеїв, виставок, перегляду вистав.


Рекомендована література

Основна:

 1. Андреева Т.В. Семейная психология. – СПб., 2005. – 342 с.

 2. Зайченко І. Основи сімейного виховання // Зайченко І. Педагогіка: Навч.посібник. – Чернігів, 2003. – С. 365-376.

3. Гребенников И. Основы семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с.

4. Психологія сім’ї / Поліщук В.М., Ільїна Н.М. та ін.; За заг.ред. В.М.Поліщука. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – 239 с.

5. Родина педагогіка: Навч.-метод.посібник / А.Марушкевич, В.Постовий та ін. – К.: Видавець Парапан, 2002. – 216 с.

Додаткова:

 1. Гребенников И. О воспитательном потенциале семьи // Сов.педагогика. – 1981. - № 1. – С. 36-42.

 2. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського довкілля: У 2 ч.: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2006. – Ч.1. – 302 с.Змістовий модуль ІІ


^ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗБАГАЧЕННЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ


Семінар 3.

Тема: Виховання дітей у молодій сім’ї


План заняття

І. Теоретична частина.

1. Проблеми виховання дітей у сучасній молодій сім’ї.

2. Спілкування батьків з дітьми – основа родинного виховання (сутність спілкування, його види, функції, рівні).

3. Педагогічна співпраця вихователів і батьків у збагаченні родинного виховання.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.


^ Завдання додому

 1. За книгою “Психологія сім’ї” за ред. Поліщука В. (Суми, 2008) опрацювати підрозділ “Конфлікти батьків і дітей” (стор.127-134) й стисло законспектувати за такими блоками:

а) основні чинники конфліктів між батьками та дітьми;

б) типи неправильного батьківського виховання, які призводять до дисгармонійного формування особистості дитини;

в) поради Ерве Базена щодо відносин батьків і дітей;

г) проблема дитячих ревнощів та рекомендації щодо їх усунення.


Рекомендована література

Основна:

 1. Алексєєнко Т. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч.посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

 2. Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання. – Івано-Франківськ, 2006. – 288 с. Будник О., Сеульський Р. Як виховувати господарську культуру у дітей. – Івано-Франківськ, 1996. – 112 с.

 3. Зайченко І. Основи сімейного виховання // Зайченко І. Педагогіка: Навч.посібник. – Чернігів, 2003. – С. 365-376.

 4. Костів В. Консультативна робота з проблем родинного виховання у неповній сім’ї. – Івано-Франківськ, 1998. – 116 с.

 5. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. А.Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184с.

 6. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів: Льві. обл. наук.-метод. інститут освіти, 1996. – 238 с.

Додаткова:

 1. Гребенников И. О воспитательном потенциале семьи // Сов.педагогика. – 1981. - № 1. – С. 36-42.

 2. Консультування сім’ї: методичні поради для консультування батьків. – Ч. 2. / За ред.. В.Постового. – К.: ДЦССМ, 2003. – 303 с.

 3. Костів В. Моральне виховання дітей із неповних сімей. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 304 с.

 4. Родина педагогіка: Навч.-метод.посібник / А.Марушкевич, В.Постовий та ін. – К.: Видавець Парапан, 2002. – 216 с.

 5. Психологія сім’ї / Поліщук В.М., Ільїна Н.М. та ін. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – 239 с.Семінар 4.

Тема: Корифеї родинної педагогіки: історія і сучасність

(2 год.)


План заняття

І. Теоретична частина.

1. Родинне виховання дітей у педагогічній творчості А.Макаренка.

2. В.Сухомлинський про особливості виховної роботи в сім’ях різних типів.

3. Внесок академіка М.Стельмаховича в родинну педагогіку.

ІІІ. Захист навчального проекту.


Рекомендована література

Основна:

 1. Макаренко А.Книга для батьків. – К.: Радянська школа, 1973. – 274 с.

 2. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. Посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 228с.

 3. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. – К.: Рад.школа, 1978. – 263 с.

Додаткова:

 1. Костів В. Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні сучасного сім’янина: Книга для вчителя.. – Івано-Франків: Плай, 2001. – 304 с.

 2. Стельмахович М. Виховні цінності традиційної української родини // Цінності освіти і виховання: Наук. метод. зб. / За заг. ред. О.Сухомлинської. – К., 1997. – С. 129-132.

 3. Сухомлинський В. Як виховати справжню людину // Вибрані твори: У 5-ти т. – К., 1980.- Т.2. – С. 149-416.

Схожі:

Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconСучасні технології навчання І виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць / за заг ред. Н. А. Басюк, Н. П. Тарнавської. – Житомир: фоп «Левковець»
Сучасні технології навчання І виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць / за заг...
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconСистема поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Сучасні технології родинного виховання»
«Сучасні технології родинного виховання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної...
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconМовленнєва тематика першого курсу родина. Члени родини. Біографія. Виховання дітей у родині
Система освіти Об’єднаного Королівства. Проблеми сучасної школи в Україні та в країнах, мова яких вивчається
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconТема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План
З часом накопичення знань призвело до виникнення науки про виховання дітей. Теорія очистилася від конкретних фактів, зробила необхідні...
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Тема Вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в Україні. Закономірності, принципи, зміст і завдання родинного виховання. Виховний...
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині icon«харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет «хпі» проводить ХІ міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconАнотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання”
Тема Предмет І завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі
Семінар Тема: Сучасні технології виховання дітей у родині iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи