Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon

Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Скачати 392.99 Kb.
НазваМетодичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Сторінка3/3
Дата08.10.2013
Розмір392.99 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К.: Дошкільне виховання. 1999. - № 1. – 6-19 с.

 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.
 1. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.
 1. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.
 1. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / А.М. Гончаренко – К.: Світич, 2009. – 160 с.
 1. Закон України Про дошкільну освіту. / Законодавство України про освіту: зб. законів. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 91 – 110 с.
 1. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / упоряд. К. Крутій, Н. Погребняк – [4-те вид., доп.] – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 336 с.
 1. Калмыкова В.А. Руководство общественным дошкольным воспитанием в районе: книга для инспектора и методиста районо / В.А. Калмыкова – М.: «Просвещение», 1988 – 192 с.
 1. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу / Упор. : Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофєєва – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 168 с.
 1. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом: організація контролю та керівництва / К.Л.Крутій, Н.В. Маковецька – [2-е вид.] – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2003. – 88 с.
 1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук-метод. посібник / [наук. ред. О.Л. Кононко]. – К. : Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2003. – 243 [1] с.
 1. Лист МОН України Планування роботи в дошкільних навчальних закладах від 03.07.2009 р. № 1/9 – 455 // Практика управління закладом освіти, 2009. - № 8. – С. 99 – 101.

 2. Лист МОН України Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009 – 2010 навчальному році № 1/9 – 393 від 10.06.09 // Дошкільне виховання, 2009. - № 7. – С. 2 – 4.
 1. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова – К.: Вища школа, 1992. – 454 с.
 1. Методична робота в дошкільному закладі. Навчальний процес та контроль // Дитячий садок, 2002, червень – вересень.
 1. Методична робота в ДНЗ : навчально-методичний посібник / Упоряд. : Л.А. Швайка – Х.: Основа, 2008. – 287 с.
 1. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / А.М. Гончаренко, О.Л. Кононко, З.П. Плохій та ін. – К. : Світич, 2009. – 208 с.
 1. Методичний кабінет у дитячому садку / [упоряд. Т. Вороніна] – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.
 1. Методична робота в дошкільному закладі : посібник // Дитячий садок, 2002. – Червень, 22– 23 (166 - 167). – 47 с.
 1. Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету місьької ради».
 1. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет» // Інф. зб. МОН України. – 1997. – № 10. – С. 14 – 18.
 1. Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовки та проведення / упоряд. : І.А Романюк – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 128 с.
 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердженгня Типового положення про відділ освіти районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації» від 11.03.1999 № 347.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Богуш. А. Теоретичні аспекти виховання мовної особистості дошкільника /А. Богуш // Збірник наукових праць. - № 2. – Бердянськ, 2005. – С. 21- 27.
 1. Дитячий садок: управління / упоряд. Т.Вороніна. – [2-ге вид.]. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
 1. Дичківська І. Соціально-педагогічна компетентність: інноваційні підходи / Ілона Дичківська // Дошкільне виховання, 2009. - № 7. – С. 10 – 14.
 1. Губанова Н. Нові форми планування / Наталя Губанова, Світлана Макаренко, Яна Смирнова // Дошкільне виховання, 2009. - № 10. – С. 5 – 8.
 1. Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти / Катерина Крутій// Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 4. – С. 35 – 41.
 1. Курочкіна Н. Плануємо роботу за Базовою програмою //Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 8. – С. 6 – 11.
 1. Омельяненко Н. Вихователь-методист: вимоги до посади /Ніна Омельяненко // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 1. – С. 20 – 25.
 1. Пасічник А. Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти / Алла Пасічник // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 2. – С. 53 – 59.
 1. Харченко А. Плануємо за новою Програмою / Алла Харченко // Дошкільне виховання, 2009. - № 7. – С. 7 – 9.
 1. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти // Освіта України, 2002. - 9 липня. - № 54
 1. Романюк І. Фронтальний та підсумковий контроль у системі внутрішнього контролю / І. Романюк // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2010. - № 8. – С. 66 – 70.
1   2   3

Схожі:

Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет...
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Розклад державних екзаменів Інституту розвитку дитини Спеціальність «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Державний екзамен з організації і психології управління в системі дошкільної освіти
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання

Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма основи професійної іміджології для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Професійно-педагогічна іміджологія: сутність І специфіка навчальної дисципліни (2 год.)
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Психологія педагогічної творчості»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconЗавдання для самостійної роботи студентів –магістрантів спеціальності 010101 Дошкільне виховання з дисципліни «Основи професійної іміджології»
Викладач: Руденко Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного...
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПоложення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни оголошує прийом студентів на навчання для здобуття
України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра або спеціаліста) в галузі знань «Фізичне...
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи