VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема icon

VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Скачати 78.12 Kb.
НазваVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Дата08.10.2013
Розмір78.12 Kb.
ТипДокументи

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ДНЗ


Тема 1. Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год.

1. Скласти анотований каталог статей:

 1. Богініч О.Л. Оздоровчу ідеологію в життя малят // Дошкільне виховання. –2006.– №7. – с.7-9

 2. Богініч О.Л. Cучасні пріоритети розвитку дітей // Дошкільне виховання. –2005.– №7. – с.12-14

 3. Денисенко Н.Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі: фізичне, психічне, соціальне здоров’я та передумови його формування //Дошкільне виховання. –2004.– №12.– с.4-6

 4. Литвиненко І. Відповідальність за власне здоров’я формуємо разом з батьками //Дошкільне виховання. –2005.– №1.– с.6-7Тема 2. Державні документи про фізичне виховання, його завдання, зміст, розвиток - 6 год.

 1. Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ МОН України від 27.08.04. (конспект).Тема 3. Сучасні наукові дослідження з проблем теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку - 6 год.

 1. Скласти анотований каталог статей журналу «Дошкільне виховання» №7, 2007р. (у випуску – аналіз стану фізичного виховання дітей в ДНЗ України).


Тема 4. Здоров’язбережувальні технології у системі дошкільної освіти - 8 год.

 1. Скласти плани заключної частини заняття з фізичної культури, ранкової гімнастики, гімнастики після сну, фізкультхвилинки з використанням оздоровчих технологій для однієї з вікових груп.^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ


Тема 5. Діагностика фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку - 8 год.

 1. Підготувати діагностичні матеріали (тести) для визначення рівня рухової активності, рухового досвіду під час самостійної рухової діяльності.

Тема 6. Система фізичного виховання у сучасному ДНЗ - 6 год.

 1. Спланувати систему роботи по оздоровленню дітей молодшого (старшого) дошкільного віку з використанням оздоровчих технологій на один тиждень.^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Теми курсу

Академічний контроль

Бали1.

ЗМ І.


Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» (6 год.)практичне, лабораторне,

модульний контроль5

2.


Державні документи про фізичне виховна та оздоровлення дітей , його завдання, зміст, розвиток

(6 год.)

практичне, лабораторне,

модульний контроль5

3.


Сучасні наукові дослідження з проблеми оздоровлення дітей в ДНЗ (6 год.)

практичне, лабораторне,

модульний контроль5

4.


Здоров’язбережувальні технології у системі дошкільної освіти (8 год.)

практичне, лабораторне, модульний

контроль55.

ЗМ ІІ.

Діагностика та прогнозування стану здоров’я, фізичного, рухового розвитку дітей (6 год.)

практичне, лабораторне, модульний

контроль5

6.


Система фізичного виховання у сучасному ДНЗ (8 год.)

практичне, лабораторне, модульний

контроль5
Разом: 40 год.
30


^ VII. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково–дослідна робота є невід’ємним елементом навчального процесу та обов’язковою для усіх студентів. Видом науково-дослідної роботи студентів є навчальна науково-дослідна робота, а саме індивідуальні навчально–дослідні завдання.

ІНДЗ – це вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідного характеру, яка виконується у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом іспитової оцінки (диференційованого заліку, заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – вид навчально-дослідної роботи, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності студента.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення студентами частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань з навчального курсу, розвиток навичок навчально-пізнавальної діяльності, розвиток навичок самостійної роботи.

^ Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, лабораторних занять і охоплює весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ: методичний посібник (комплекс теоретичних, методичних, практичних матеріалів для використання у практичній роботі)


^ Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді методичного посібника:


 • Зміст;

 • Основна частина:


І розділ:

Тема: Здоров’язбережувальні технології у системі дошкільної освіти.

 1. Характеристика напрямів оздоровчих технологій у дошкільному закладі: пальчикової гімнастики, дихальної гімнастики, гімнастики для очей, точкового масажу, масажу вушних раковин за методикою А. Уманської, психогімнастики, фітболгімнастики, фітотерапії, ароматерапії та ін. (дати визначення, значення для збереження та зміцнення здоровя дітей посилання на науковців та практиків, які розробляють і втілюють нетрадиційні засоби оздоровлення у практику роботи ДНЗ, зміст оздоровчих заходів, місце в режимі дня ДНЗ).

 2. Засоби оздоровлення по кожному напряму (підбір вправ та ігор (по 10).


ІІ розділ:

Тема: Діагностика стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку.

 1. Підбір діагностичних матеріалів для визначення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

 2. Підбір діагностичних матеріалів (тестів) для визначення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого і старшого дошкільного віку згідно тестів і нормативів рухової підготовленості дітей дошкільного віку

 3. Підбір діагностичних матеріалів (тестів) для визначення рівня рухових якостей дітей дошкільного віку.

 4. Підбір діагностичних матеріалів (тестів) для визначення рівня рухової активності та рухового досвіду під час самостійної рухової діяльності дітей дошкільного віку.

 5. Підбір діагностичних матеріалів (тестів) для визначення рівня оволодіння діями з м’ячем (кидання, відбивання, ведення).

 6. Визначити якісні показники виконання основних рухів дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

 • Список використаних джерел.^ Критерії оцінювання ІНДЗ (у вигляді методичного посібника):п/пКритерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Наявність усіх розділів методичного посібника

15 балів

2.

Методична грамотність виконання завдань

10 балів

3.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, зміст, основна частина, список використаних джерел)

5 балів

Разом:

30 балів
^ Шкала оцінювання ІНДЗ:Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

25 - 30

Відмінно

Достатній

20 - 24

Добре

Середній

15 – 19

Задовільно

Низький

0 - 14

Незадовільно

Схожі:

VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconV. плани практичних та лабораторних занять змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоровязбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз практичне заняття 1
Теоретико-методологічні засади здоровязбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconПрограма оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І основні форми роботи з фізичного виховання в днз тема 1: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня днз
Скласти анотацію на статтю Богініч О. Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 18-19
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconVІ. Завдання для самостійної роботи
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconV. Плани семінарськиХ занять
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
VI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого-
Записати мовлення дітей дошкільного віку, своїх друзів, колег-студентів тощо та визначити типи інтерференцій, пояснити їх причини....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи