Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня icon

Закон України "Про освіту" // Голос України. 1996. 28 квітня
Скачати 39.51 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту" // Голос України. 1996. 28 квітня
Дата08.10.2013
Розмір39.51 Kb.
ТипЗакон

. Рекомендована література

2.14.1. Основна


 1. Барбіна Є.С. Формування педагогічної майстерності в системі безперервної педагогічної освіти. - К., 1998.

 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – К., 1997.

 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.

 4. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.). -К., 1994.

 5. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура функціонування, тенденції розвитку. - К., 1996.

 6. Падалка О.С. Педагогічні технології: Навчальний посібник.
  -К., 1995. .

 7. Федоришин Б.О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації. -К., 1996.


2.14.2. Додаткова


 1. Абашкіна Н.В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині. – К.,1998.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. – К., 1998.

 3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М., 1982.

 4. Болюбаш Я.Я., Пуховська Л.П. Освіта в країнах Заходу // Рідна школа. – 1994. - №9.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К., 1995.

 6. Глузман О.В. Тенденції розвитку університетської педагогічної освіти в Україні. – К., 1997.

 7. Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (ХІХ-ХХ ст.). – Ужгород, 1992.

 8. Гондюл В.П. Вища школа України на порозі ХХІ століття // Рідна школа. – 1993. - №5.

 9. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методичні поради молодим науковцям. – К., 1995.

 10. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – 28 квітня.

 11. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. - К., 1994.

 12. Зязюн І. А. Реформа освіти в Японії // Рідна школа, - 1993. - № 8.

 13. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. - К., 1997.

 14. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. - К., 1998.

 15. Історія педагогіки / За ред. М.С.Гриценка. - К., 1973.

 16. Капська А.Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К., 1996.

 17. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учебное пособие. - К., 1990.

 18. Козаков В.А. Теория и методика самостоятельной работы студентов.-К., 1991.

 19. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи). - Львів, 1999.

 20. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под

 21. Корсак К.В. Світова вища освіта: порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія. - К., 1997.

 22. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Г. Українська козацька педагогіка і духовність. - Умань, 1995.

 23. Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918 рр.),- Львів, 1997.

 24. Лігоцький А. О. Система різнорівневої підготовки фахівців в Україні. -К., 1998.

 25. Луговий В. І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні. -К., 1995.

 26. Луговий В.І. Управління освітою: Навчальний посібник. -К., 1997.

 27. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. - К., 1996.

 28. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки. - К., 1992.

 29. Марушкевич А. А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект. - К., 1996.

 30. Мицько І.З. Острозька академія. - К., 1990.

 31. Основи практичної психології: Підручник для вищих навчальних закладів освіти / Колектив авторів: В.Г.Панюк, Н.В.Чепелєва, Т.М.Титаренко та ін. - К., 1998.

 32. Падалка О.С. Педагогічні технології в сучасному вузі: Навчальний посібник. – К., 1994.

 33. Педагогіка / За ред М.Д.Ярмаченка. - К., 1985.

 34. Побірченко Н.А. Партнерство: Методичний посібник для вчителів. - К., 1996.

 35. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навчально-методичний посібник. Гол. ред. В.М.Доній. - К., 1996.

 36. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності. - К., 1997.

 37. ред. А.И.Пискунова и др. - М., 1982.

 38. Рейтингова система оцінювання навчання студентів: Зб. наук. праць. - К., 1992.

 39. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників / За ред. Г.О.Балла. - К., 1998.

 40. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні XIX - поч. XX ст.: Нариси / Редколегія: М.Д.Ярмаченко, Н.П.Калениченко.

 41. Сагач Г.М. Золото слів. У 2 ч. - К., 1998.

 42. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навчальний посібник. - К., 1996.

 43. Сагач Г.М. Похвальне красномовство. — К., 1996.

 44. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в процессе подготовки будущих учителей (психолого-педагогический аспект).-К., 1993.

Схожі:

Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconЗакон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994
Державна національна програма «Освіта. Україна Х х I століття» // Освіта. – 1993. – №44-46
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconЗакон України "Про власність" від 7лютого 1991р.\\Ввр урср. 1991.№14. Ст. 249. Закон України "Про підприємництво" від 7лютого 1991р.\\Ввр україни. 1991.№14. Ст. 168
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії вру 28 червня 1996р.\\ Голос України. 1996. 13 липня
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconЗакон України про судову експертизу від 25 лютого 1994р. //Голос України, 1994р. 20 квітня
Кримінально-процесуальний кодекс України. Ст. 62, 66, 67, 75-77, 91, 92; гл. 18 (ст. 196-205)
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №3018-ш // Офіційний вісник України. 2002. №10. Ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № зо
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconЗакон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України "Про мiлiцiю" на о]
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у] вiд 11 грудня 1998 року n 312-xiv, Голос України, 19. 01. 99...
Закон України \"Про освіту\" // Голос України. 1996. 28 квітня iconПроблеми підготовки молодших спеціалістів в україні І болонський процес
Свого часу Закон України "Про освіту", а згодом і Закон "Про вищу освіту" віднесли середню спеціальну освіту до рівня вищої, а випускників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи