Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут Автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Кафедра комп’ютерних систем управління


Затверджено вченою радою ІнАЕКСУ протокол № _____

від

Голова вченої ради Васюра А.С.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни

«Вступ в інформаційні технології в менеджменті»

Частина 1

для студентів спеціальності 6.050.201


Розглянуто і схвалено методичною комісією ІнАЕКСУ протокол № __
від

Голова методичної комісії Васюра А.С.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ протокол № __
від

Зав. кафедри Дубовой В.М.


Укладач к.т.н., ст. викладач Ковалюк О.О.


Вінниця 2009

Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1.

Знайомство з excel основні правила заповнення таблиць

.
Лабораторна робота № 2.

Створення текстових документів в середовищі excel.

Лабораторна poбoтa №3.

Робота з формулами, масивами та функціями в табличному npoцecopi excel.

Лабораторна робота №4.

Робота з діаграмами в середовищі excel.

Лабораторна робота №5.

Знаходження коренів нелінійного рівняння.

Лабораторна poбoтa №6.

Робота з базами даних в табличному npoцecopi excel.

Лабораторна робота №7.

Розробка статистичних звітів в середі excel.


Лабораторна робота №1

ЗНАЙОМСТВО З EXCEL
^

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ


Мета роботи: - ознайомитись з основними поняттями електронних таблиць;

 • засвоїти основні прийоми заповнення та редагування таблиць;

 • навчитися завантажувати та зберігати таблиці.

Microsoft Excel - одна з найбільш потужних програм для створення електронних таблиць та роботи з ними. Можливості Microsoft Excel:

 • ефективний аналіз даних;

 • широкі засоби форматування та відображення даних;

 • спільне використання даних та робота над документами;

 • обмін даними та інформацією через мережу Internet;

 • механізм автокорекції формул дозволяє автоматично розпізнавати
  та виправляти помилки при введені формул;

 • використання природної мови для написання формул;

 • забезпечує можливість одночасної роботи декількох користувачів
  над одним документом.

1. Запуск Microsoft Excel

Для цього можна використати один з наступних способів:

 1. На панелі задач натисніть кнопку Пуск, у стартовому меню оберіть
  Програми і далі Microsoft Excel.

 2. Двічі натисніть мишкою на піктограмі Microsoft Excel на робочому
  столі.

 3. За допомогою команди Выполнить стартового меню. Можуть бути і
  інші способи запуску.

^ 2. Вікно програми Microsoft Excel містить:

 • системне меню Microsoft Excel;

 • рядок заголовку;

 • рядок меню;

 • панелі інструментів;

 • рядок формул;

 • рядок стану.

Значок системного меню

Поле імені Строка меню Строка формул Панель інструментів форматування

Активна комірка Стандартеа панель Строка заголовку


Область повідомлень Вікно книги Область індикації

клавіатури


Строка стану

Рис 1. Робоче вікно Microsoft Excel


3. Основні поняття електронних таблиць

Робоче поле електронної таблиці складається з рядків та стовпчиків. Максимальна кількість рядків - 65536, стовпчиків - 256. Кожний перетин рядка та стовпчика утворює комірку, в яку можна вводити необхідні дані.

^ Номер рядку визначає ряд в електронній таблиці, він позначається на лівій межі робочого поля.

Літера стовпця визначає колонку в електронній таблиці. Колонки позначаються таким чином: AA-AIV. BA-BIV і т.д.

^ Покажчик комірки позначається прямокутником та позначає активну комірку, що утворюється на перетині активного рядку та активного стовпця.

Блок - прямокутна область суміжних комірок. Адреса блоку складається з координат протилежних кутів, які розділяються двокрапкою: В13:С19.

Кожна робоча книга складається з робочих листів (до 16 листів). На екрані відображено тільки один активний (верхній) лист. Нижня частина кожного листа містить ярлички, при натисненні на які мишею можна перейти до будь-якого іншого листа.

Кнопка Виділити усе

Значок системного меню

Строка заголовку вікна

Заголовки

вікон

Кнопка Закрити Кнопка Розвернути Кнопка Звернути
Стрілка

прокрутки Бігунок

Ярлички листів прокрутки

Кнопка зміни розмірів вікна

Кнопки прокрутки ярличків


Заголовки строк


Рис 2. Робочий лист Microsoft Excel


В верхній частині екрана розміщена панель меню, а нижче - панель інструментів Стандартна. Кожна кнопка панелі інструментів відповідає команді меню або одному з діалогових вікон. За допомогою кнопок панелі інструментів Стандартна можна відкривати та закривати робочі книги, вирізати, копіювати і вставляти об'єкти, відміняти виконані дії, виконувати процедури настройки і змінювати масштаб відображення поточної книги. Для того, щоб виконати команду, достатньо натиснути мишкою на відповідній кнопці панелі інструментів. Під панеллю інструментів Стандартна розташована панель інструментів Форматування. За її допомогою можна настроїти параметри відображення тексту та чисел.


Рис 3. Панель інструментів СтандартнаРис 4. Панель інструментів Форматування


Завдання:

 1. Запустити Microsoft Excel.

 2. Зробити поточною комірку D4 за допомогою миші.

 3. Повернутися у комірку А1 за допомогою клавіш переміщення курсору.

 4. Зробити поточним лист 3.

 5. Повернутися до листа 1.

4. Виділення елементів таблиці

Для виділення за допомогою миші:

стовпця - натиснути на літері-імені стовпця;

рядка - натиснути на номері рядка;

блоку - натиснути на початковій комірці блоку та, не відпускаючи кнопку миші, перетягнути її на останню, протилежну, комірку;

робочого листа - натиснути на перетині імен стовпців та номерів рядків (лівий верхній кут таблиці).

^ Для виділення блоку за допомогою клавіатури:

 • натиснути клавішу Shift та утримуючи її, натиснути на відповідні клавіші
  переміщення курсору;

 • натиснути клавішу F8, увійти у режим виділення та виділити блок за
  допомогою клавіш переміщення курсору.

Для виділення декількох несуміжних блоків:

 • виділити першу комірку або блок суміжних комірок;

 • натиснути та утримувати клавішу Ctrl;

 • виділити наступну комірку або блок;

 • відпустити клавішу Ctrl і т.д.

Для відміни виділення достатньо натиснути на будь-якій невиділеній ділянці робочого листа. Нове виділення знімає попереднє.

Завдання:

 1. Виділити рядок В.

 2. Відмінити виділення.

 3. Виділити стовпець С.

 4. Виділити блок А2:Е13 за допомогою миші.

 5. Виділити блок С1:Н10 за допомогою клавіатури.

 6. Виділити весь робочий лист.

 7. Виділити одночасно блоки F5:G10, H15:K15, C18: F20.^ 5. Основні правила заповнення таблиць

В Excel існує три типа даних, які вводяться у комірки таблиці: текст, число та формула.

Для введення даних треба переміститися у обрану комірку, ввести необхідні дані та натиснути Enter (вказівник комірки зміститься на одну позицію вниз) або будь-яку клавішу переміщення курсору (вказівник комірки зміститься на сусідню позицію у обраному напрямку).

При введенні даних вони відображаються у рядку формул, де також будуть представлені кнопки для відміни або підтвердження поточного введення даних.

Якщо перший символ - літера або знак «'», то Excel вважає, що вводиться ^ Текст. Якщо перший символ - цифра, або знак «=»,то Excel вважає, що вводиться число або формула.

При введенні даних у комірку програма дозволяє заздалегідь задати їх формат:

 • натиснути правою кнопкою мишки на комірці та вибрати у меню, що
  з'явився пункт ^ Формат ячеек або

 • вибрати в меню Формат ♦ Формат ячеек.

Якщо у цьому діалоговому вікні вибрати Число можна отримати всі можливі види представлення чисел: Общий, Числовой, Денежный, Дата, Время та інші.

^ 5.1. Введення тексту

Текст - це набір будь-яких символів, якщо текст починається з числа необхідно використовувати «'».

 • Після підтвердження введення даних можна відмінити їх:
  використовуючи команди меню Правка ♦ Отменить.

 • натисненням кнопки Отмена з панелі інструментів Стандартна, при
  кожному натисненні кнопки Отмена послідовно відміняється одна
  операція.

5.2. Введення чисел

 • Числа в комірку можна вводити зі знаками “+” (ігнорується при
  введенні), "=","-";

 • Якщо числове значення вводиться в круглих дужках то програма
  автоматично перетворює його у від'ємне число;

 • Якщо вводиться кома, вона сприймається як десяткова;

 • Якщо при введенні числа не був заданий формат, то за замовчуванням
  встановлюється формат Общий.

 • Якщо число повинно бути представлено у експоненційній формі (для
  представлення дуже маленьких або дуже великих чисел) можна
  вказати у виразі літеру Е (прописну або рядкову), або встановити
  відповідний формат. Наприклад, число 501000000 буде представлено у вигляді 5.01Е+08, що означає 5,01 *108.

• Якщо ширина числа, що введено, більше ширини комірки на екрані то програма відображає його у експоненційній формі або замість числа ставить символи #### (при цьому у пам'яті число буде збережено повністю).

^ 5.3. Введення формул

За допомогою формул можна виконувати обчислення та аналіз даних робочого листа. Формула може являти собою поєднання констант, операторів, посилань, функцій та імен діапазонів.

Приклади формул різного складу:

Тільки константи та оператори: =199+(34+45) - зустрічаються дуже рідко, вони статичні, не залежать від вмісту інших комірок робочого листа. Посилання на комірки та оператори: =B2+C2+D4; - Р18*$А$1;
Рис 5. Введення формули в Excel

Заголовки стовпців та рядків: = ^ Продажа Відділ - для посилання на комірку, яка знаходиться на перетині цього рядку та стовпчику, достатньо вказати у формулі їх імена, розділив їх пробілом; Імена діапазонів комірок: = Ціна* ПДВ;

Функції робочого листа: = CУMM(D2:D10) - функція автододавання: підвести курсор у комірку, де повинна знаходитись сума всіх клітинок стовпчику (або всіх клітинок рядку), натиснути кнопку ∑ на панелі інструментів.
Рис 6. Використання функції автододавання


Функції, посилання, імена діапазонів комірок, константи та оператори -формула повинна починатися зі знаку «=», вона може включати до 240 символів і не повинна містити пробіли (за винятком вищерозглянутого випадку).

Завдання:

 1. В комірку А1 ввести текст - своє прізвище, ім'я та по-батькові.

 2. В комірку В1 ввести число - свій рік народження.

 3. В комірку С1 ввести число - поточний рік.

 4. Отримати свій вік в комірці D1 шляхом занесення в неї формули: =С1- В1.

^ 6. Редагування таблиць

6.1. Зміна ширини стовпців та висоти рядків

При використанні мишки її вказівник необхідно помістити на розділову лінію між іменами стовпців або номерами рядків. Вказівник прийме вигляд подвійної чорної стрілки. Потім необхідно натиснути ліву кнопку мишки та розтягнути (зжати) стовпець або рядок.

При використанні меню необхідно виділити стовпці або рядки та виконати команди: ^ Формат ♦ Строка ♦ Размер або Формат ♦ Столбец ♦ Размер.

Завдання:

 1. За допомогою миші змінити ширину стовпця А так, щоб текст було видно
  повністю, а ширину стовпців В, С, D зробити мінімальною.

 2. За допомогою меню змінити висоту рядка 1 так, щоб він дорівнював 30.

 3. Змінити ширину стовпця D так, щоб вона дорівнювала 5.

6.2. Редагування вмісту комірки

Редагування даних може здійснюватись як у процесі введення даних, так і після введення. Якщо під час введення даних у комірку виникла помилка, то її можна виправити загально прийнятими методами (клавіші Backspace та Esc). Для того, щоб відредагувати дані після завершення введення (після натиснення клавіші Enter), необхідно перемістити вказівник до необхідної комірки та натиснути клавішу F2 для переходу в режим редагування або натиснути мишкою на даних у рядку формул. Далі необхідно відредагувати дані та після завершення редагування натиснути клавішу Enter або клавішу переміщення курсору.

Завдання:

Визначити свій вік в 2030 році шляхом редагування значення комірки С1 з поточного року на 2030.


6.3. Операції з рядками, стовпцями, блоками

Ці дії можуть бути виконані через меню за допомогою буфера обміну, або за допомогою мишки та панелі інструментів Стандартна.

6.4. Переміщення

При переміщенні даних необхідно вказати, ЩО переміщується та КУДИ. Необхідно виділити комірку або блок, (ЩО переміщується). Потім помістити вказівник миши на рамку блоку або комірки (він приймає форму білої стрілки), далі необхідно перенести блок або комірку (в те місце, КУДИ треба перемістити дані).

Завдання:

 1. Виділити блок А1 :D1 перемістити його на рядок нижче.

 2. Повернути блок на попереднє місце.

6.5. Копіювання

При копіюванні оригінал залишається на попередньому місці, а в іншому місці з'являється копія. Виконується при натисненні клавіші Ctrl. Якщо дані у кількох комірках розраховуються за однаковою формулою, цю формулу можна скопіювати у всі необхідні комірки

Завдання:

Скопіювати блок А1 :D1 у рядки 3,5,7.

6.6. Заповнення

При заповненні початкова комірка або блок повторюється декілька раз за одну дію. Заповнення виконується таким же чином, як і переміщення, але при цьому вказівник мишки повинен наводитись на нижньому правому кутку комірки або блоку (приймає форму чорного плюса та називається - маркер заповнення).
Рис 7. Функція заповнення


Завдання:

 1. Виділити рядок 7 та заповнити виділеними даними рядки по 15-ий
  включно.

 2. Скопіювати стовпець С у стовпці Е, F, G.

6.7. Функція автозаповнення

В програмі існує функція автозаповнення, яка дозволяє швидко вводити різномаштш типові послідовності (наприклад, дні тижня, місяці, роки та інше).

Рис 8. Використання функції автозаповнення

Завдання:

 1. В комірку A3 занести текст "січень".

 2. В комірку ВЗ занести текст "лютий".

 3. Виділити блок АЗ:ВЗ.

 4. Отримайте список місяців року. Для цього треба лівою кнопкою миші
  натиснути на квадратик у правому нижньому кутку комірки ВЗ (екранний
  курсор перетвориться у маркер заповнення) і не відпускаючи кнопки
  пересувати вказівник миші вправо до тих пір, доки рамка не охопить блок
  комірок АЗ:L3

 5. Отримайте список днів тижня в рядку 19.

6.8. Додавання рядків та стовпчиків

Якщо необхідно додати один рядок потрібно натиснути правою кнопкою мишки по номеру рядка (цей рядок виділяється), перед яким потрібно вставити рядок. У меню, що з'явиться вибрати опцію Добавить ячейки. Зверніть увагу, що обраний рядок зсувається вниз. Аналогічно можна додати стовпчик, але потрібно натиснути по імені стовпчика.

Якщо необхідно вставити декілька рядків (або стовпчиків) - натисніть лівою кнопкою мишки на першому з рядків діапазону та, не відпускаючи кнопки, протягніть вказівник до останнього рядку діапазону. Всі ці рядки повинні виділитись, натисніть по виділеному правою кнопкою миши.


Завдання:

 1. Вставте додатковий рядок перед рядком 6.

 2. Вставте додатковий стовпець F.

 3. Вставте рядки 4-5.

 4. Вставте стовпці С-Е.

6.9. Вилучення та очищення

Якщо необхідно очистити тільки дані, то достатньо натиснути клавішу Del на виділеній комірці або блоці; також можна виконати команду Правка ♦ Очистить.

Завдання:

 1. Виділити блок A10:G18 та очистити його.

 2. Очистити комірку Н18.

 3. Вилучити стовпець Е.

 4. Вилучити стовпець С зі збереженням порожнього місця.

7. Завершення роботи

Для виходу з програми можна використати один з таких способів:

 • Командою Файл ♦ Выход;

 • Зі системного меню командою Закрыть;

 • За допомогою клавіатури - комбінація клавіш Alt-F4;

Якщо ви не зберегли робочу книгу, то з'явиться діалогове вікно з попередженням про збереження.

Завдання:

 1. Зберегти таблицю на робочому диску у власному каталозі під своїм
  ім'ям.

 2. Створити 2-3 невеликі таблиці з області вашої професійної діяльності.

 3. Зберегти таблиці (одна таблиця - один файл) на робочому диску у
  власному каталозі.

 4. Закрити файли.

 5. Вийти з Excel.

Зміст звіту до лабораторної роботи:

 1. Мета роботи.

 2. Короткі теоретичні відомості.

 3. Хід виконання роботи.

 4. Висновки.


Контрольні запитання:

 1. Що таке електронна таблиця? Історія розвитку електронних таблиць. їх
  основні характеристики.

 2. Які можливості та переваги має Microsoft Excel?

 3. Яку структуру має вікно Microsoft Excel?

 4. Яким чином виконується запуск Microsoft Excel?

 5. Що розуміють під робочим полем та блоком електронної таблиці?

6. Як задається адреса комірки електронної таблиці? Що представляє
собою покажчик електронної таблиці?

 1. Яку структуру має робоча книга?

 2. Яким чином можна виділити елементи таблиці за допомогою миши?
 1. Яким чином можна виділити елементи таблиці за допомогою клавіш
  переміщення курсору?

 2. Які особливості введення у комірку тексту?

 3. Які особливості введення у комірку чисел? Формати чисел.

12. Які особливості введення у комірку формул? Знаходження суми.
Автододавання.

 1. Як змінити ширину стовпців та висоту рядків?

 2. Як можна редагувати вміст комірки?

 3. Як виконати переміщення комірок, блоків?

 4. Як виконати копіювання комірок, блоків?

 5. Як виконати заповнення комірок, блоків? Функція автозаповнення.

 6. Додавання рядків та стовпчиків.

 7. Як треба виконувати вилучення та очищення елементів таблиці?

 8. Які дії необхідно виконати після завершення роботи з таблицею?Лабораторна робота № 2

^ СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В СЕРЕДОВИЩІ EXCEL

Мета роботи: придбати навички створення текстових документів і надання професійного вигляду документам.

Теоретична частина

Програма Excel надає широкі можливості для формування складних текстових документів. Для цього використовуються засоби вибору шрифтів, вирівнювання, вибору рамок, заливки, штриховок.

Набір шрифтів визначається операційною системою Windows. Для зміни шрифту можна користуватися піктограмами на панелі Форматування. Крім того, шрифт можна змінити за допомогою послідовності команд: Формат Ячейки Шрифт.
Рис 1. Вікно вибору шрифту

Для вирівнювання змісту комірок використовують піктограми. За допомогою меню функція вирівнювання виконується по послідовності команд Формат ♦ Ячейки ♦ Выравнивание. Ця вкладка контролює розміщення тексту та чисел в таблицях. Вона використовується для створення багатострочних надписів, повторення ряду символів в одній чи декількох комірках, зміни орієнтації тексту.
Рис 2. Вікно вибору вирівнювання

Excel має 4 формати вирівнювання тексту по вертикалі: По верхньому краю, по нижньому краю, по центру, по висоті. Також дозволяється розміщати значення горизонтально, вертикально зверху вниз або під кутом до 90 градусів за годинниковою або проти годинникової стрілки. Розглянемо можливості вирівнювання по вертикалі та обертання тексту на прикладі (див рис.З):
Рис 3. Вирівнювання по вертикалі та обертання тексту


Якщо вводити текст, який мас більшу довжину, ніж довжина активної комірки, то Excel розширює текст за границі комірки при умові, що сусідні комірки не заповнені. Якщо встановити прапорець Переносить по словам, то Excel виведе текст повністю в межах однієї комірки. Для цього він збільшить висоту строки, в якій знаходиться комірка і розташує текст на додаткових строках всередині комірки. Прапорець Объединение ячеек дозволяє задати / відмінити об'єднання декількох комірок в одну.
Рис 4. Приклад використання форматування за допомогою вкладки Выравни­вание

Розглянемо особливості використання вкладки Выравнивание (див. рис. 4). В усіх комірках використовується перенос по словах та вирівнювання по верхньому краю. Деякі комірки об'єднані (наприклад, А1 та В1, С1 та С2).
Рис 5. Вікно вибору границь


Зміну границь можна виконати як за допомогою піктограм, так і за допомогою меню ^ Формат ♦Ячейки ♦Граница. Закладка Граница дозволяє задати розміщення границь та задати тип та колір ліній. При натисненні кнопки Внешние границя розміщується по периметру поточного виділення незалежно від того, що виділена комірка або блок комірок. Якщо виділено декілька комірок, то стає доступною кнопка Внутренние, за допомогою якої можна добавити границі між виділеними комірками.

Границі виглядають більш виразно, якщо на робочому листі немає сітки. Щоб знищити сітку з екрану, треба виконати такі команди меню: Сервис ♦Параметры ♦ Вид та зняти прапорець в полі Сетка.Рис 6. Приклад використання границь різного типу

Для кожної комірки можна визначити фон. Використання піктограми дозволяє залити вибрані комірки кольором. За допомогою меню цю процедуру можна виконати по командам Формат ♦ Ячейка ♦ Вид ♦ Цвет ♦ Узор ♦ Образец. Аналогічно можна скористуватися контекстним меню.

Палітра Цвет дозволяє задати фон для виділених комірок. Якщо вибрати колір в палітрі, не вибравши штриховку або узор, то заданий кольоровий фон з'явиться в виділених комірках. Якщо вибрати в палітрі колір, а потім - узор в палітрі Узор, то цей узор накладається на колір фону.

Рис 7. Вікно вибору кольору комірки

В Excel є можливість управляти відображенням числових значень і змінювати формат чисел. Для цього використовують закладку Число з меню Формат ♦ Ячейка.
Рис 8. Вікно вибору формату числа

При форматуванні чисел використовують наступні формати:

Загальний - в більшості випадках відображає саме те, що ви ввели в комірку крім випадків довгих числових значень, які відображуються в експоненціальній формі.

Числовий — дозволяє виводити числові значення у вигляді цілих чисел або чисел з фіксованою комою і виділяти від'ємні значення за допомогою кольору.

Грошовий - аналогічний числовому формату за винятком того, що замість роз'єднувача груп розрядів він дозволяє управляти виводом символу грошової одиниці, який можна обирати в списку Обозначение.

Фінансовий - аналогічний грошовому формату, але виводить грошову одиницю з вирівнюванням по лівому краю, в той час як саме число вирівнюється по правому краю комірки.

Відсотковий - виводить числа у вигляді відсотків. Десяткова кома в числі, що форматується здвигається на два знаки вправо, а знак відсотка виводиться в кінці числа.

Дробний - виводить дробні значення як звичайні, а не десяткові дроби. Цей формат особливо корисний при введенні біржових цін або вимірювань.

Експоненційний — відображає числа в експоненційному записі.

Текстовий - значення в відповідній комірці буде розглядатись як текст.

Додатковий це два формати поштових індексів, формат номеру телефону і формат табельного номера. Дозволяє швидко вводити числа без введення спеціальних символів.

Приклади різних числових форматів наведені в таблиці:

Таблиця 1Формат

Введене значення

Відображене значення

Загальний

123,45

123,45

12345678901234

123457Е+13

123456J812345

^ 123456,8 (при стандартній ширині комірки)

123,0

123

012345

12345

,123

0,123Формат

Введене значення

Відображене значення

Числовий

1234

1234,00 (при заданні двох десяткових знаків)

1234,567

1234,57

-12345,67

-12345,67 (при заданні виділення від 'ємних значень)

1234567

1234 567 (при встановленні прапорця розділу груп розрядів)

Грошовий

12345

$12 345

Відсотковий

0,15

15%

1,26

126%

Дробний

123,456

123 1/2 (при використанні одно-цифрових значень)

123,456

123 26/57 (при використанні дво-цифрових значень)

123,456

123 7/16 (формат шістнадщтими долями)

Експоненційний

98765432198

9,88Е+10

0,000000009

9,00Е-09

Додатковий

054321

054321 (поштовий індекс)

4255551212

(425) 555-1212 (номер телефону)
Любий користувач може ввести свої формати, яких немає серед вище наведених, використовуючи категорію ^ Все форматы, шляхом введення спеціальних символів форматування в полі Тип. В якості основи для побудови власного формату можна використати один з існуючих форматів Excel. Цей формат буде збережений без змін, а новий формат з'явиться в списку.

Автоформатування

Можна значно скоротити час оформлення таблиць, якщо ви будете користуватися раніше заданими шаблонами форматування таблиць- Для цього треба виконати такі дії:

 1. виділити необхідний інтервал;

 2. виконати пункт меню Формат ♦Автоформат;

 3. в вікні діалогу вибрати шаблон форматів таблиць;

 4. при затиснеш на кнопку Параметры програма дозволяє відмінити
  вибіркові параметри форматів;

 5. для відміни створеного оформлення знову виділяють таблицю:
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни (Інформаційні комп'ютерні технології ” (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» для студентів 5 курсу денної І 5,
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання, спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400
Лабораторна робота №7. Проектування іус для підтримки менеджменту торгівельно-збутовою діяльністю 20
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconН. В. Гарбуз методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метали І зварювання в будівництві» (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи управління в комплексних розгалужених системах» для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи