Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201
Сторінка2/3
Дата14.09.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

^ Формат ♦ Автоформат ♦Нет.

Рис 9. Вікно вибору автоформату таблиць

Піктограма Копировать формат дозволяє швидко скопіювати формат однієї комірки на іншу або діапазон комірок. Для цього потрібно виконати наступні дії:

 1. Виділити комірку або інтервал, параметри яких треба скопіювати.

 2. Натиснути на піктограму Копировать формат.

 3. Перевести курсор на місце розташування комірок, на які треба
  скопіювати формат та натиснути ліву кнопку миші.Рис 10. Приклад застосування автоформату


Копіювання формату можна виконати за допомогою меню. Для цього виділяють комірку або інтервал та виконують копіювання. Потім обирають місце розташування даних, на яких необхідно перевести формат та виконують команди Правка ♦Специальная вставка ♦Форматы.

Стиль - сукупність формату числа, типу, розміру шрифту, типу вирівнювання, виду рамки, наявності штриховки та захисту комірки. Можна створити власні стиді за зразком, за визначенням, копіюванням іншої робочої книги. Для роботи зі стилями використовується послідовність команд меню Формат ♦Стиль.


Рис 11. Вікно вибору стилю

Завдання

Створити документ по відповідному варіанту, використовуючи процедури та команди, що вивчались в лабораторних роботах №1, 2. При оформленні виконати дії по створенню власного стилю.

Зразок створення текстового документу

 1. Створюємо документ ’’Лаб2.xls’’ за допомогою меню Файл ♦ Создать
  ♦ Общие ♦Книга.


 2. В комірку А2 вводимо заголовок "Постачальник: Фірма Руна, м. Вінниця,
  Хмельницьке шосе 125". Використовуємо шрифт розміром 10,
  полужирний.

 3. В комірки АЗ-А26 вводимо текстові дані.

 4. Змінюємо ширину стовпчика А так, щоб ввійшли слова Гол. бухгалтер і
  ширину стовпчика В так, щоб вона закінчувалась одразу після слів "Сума
  до перерахування" за допомогою миші.

 1. B25;C26 підкреслюємо знизу за допомогою виконання команд меню
  Формат ♦ Ячейки ♦ Сетка.

 2. В комірки Е25, Е26 - вводимо текстові дані та форматуємо їх так, що дані
  ввійшли повністю.

 3. Діапазони А24:Н24; С23:Н23; А13:А21; В13:Е13 - окреслюємо зовні та
  підкреслюємо потрібні комірки.

 4. Виконуємо копіювання формату В13:Е13 за допомогою піктограми
  копіювання на формат В13:Е21.

 5. Для діапазону F13:H21 окреслюємо границі сітки.

 6. В13 - назначения рахунку.

 7. Виділяємо та відцентровуємо за допомогою піктограми заголовок в
  діапазоні В13:Е13.

 8. Вводимо дані в комірки F13, G13, Н13.

 9. Окреслюємо діапазони A22:G 22; Н22; В9:Н11.

 10. А7 переміщаємо в D7.

 11. D8 підкреслюємо знизу.

 12. В Е8 вводимо дані.

 13. Використавши команди Формат ♦ Строка ♦ Висота рядки 13:22 робимо
  висотою 20.

 14. Перевіряємо вигляд листа за допомогою режимів «Предварительный
  просмотр»
  та «Разметка страницы».

 15. Зберігаємо документ.

Зберегти документ під іншим ім'ям та виконати дії по створенню власного стилю за допомогою команд меню ^ Формат ♦ Стиль.

Постачальник: Фірма Руна, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 125

Рахунок 15467 Правекс банк, МФО 2080 78765 - для розрахунків по Вінницькій області

23589 - для розрахунків по території СНД, кор. Рахунок 43681 Тел. (043) 256-67-98 Тел/Факс (043) 443-89-77

^ РАХУНОК №

Оплачувач

Адреса

Р/р

15 квітня 2001

Наіменування

кількість

ціна

сума

Всього (в.т.ч. НДС - 20% і спец. Податок - 3%)

Сума до перерахування

Лабораторна poбoтa №3

^ РОБОТА З ФОРМУЛАМИ, МАСИВАМИ ТА ФУНКЦІЯМИ В ТАБЛИЧНОМУ NPOЦECOPI EXCEL


Мета роботи- придбати навички обробки табличних даних за допомогою формул та функцій.

Короткі теоретичні вiдoмocmi

Формули використовуються в листах для виконання обчислень над введеними даними. За допомогою формул ви можете виконати операції суми, віднімання, множення, ділення.

Формула складаеться з одної чи декількох адрес комірок або величин, а також знаку математичної дії. Кожна формула починається зi знаку piвнocтi. Для створення формул використовують математичні оператори, що мають відповідний приоритет:

1. Зведення в ступінь та вирази в круглих дужках.

2. Множення та ділення

3. Додавання та віднімання.

На рис. 3.1. представлено виконання простої формули. При активізації комірки формулу можна побачити в рядку формул. (Рис. 3.1)
Рис. 3.1.

Комірці можна дати ім'я і використовувати це ім'я в формулі.

Щоб ввести формулу з клавіатури, треба виконати алгоритм:

 1. Виділити комірку, в яку треба занести результат обчислень.

 2. Набрати знак рівності.

 3. Набрати формулу. Вона з'явиться в рядку формул.

 4. Натиснути Еnter або галочку в рядку формул.

Щоб ввести формулу, посилаючись на комірку, треба виконати алгоритм:

 1. Виділити комірку, в яку треба занести результат обчислень;

 2. Набрати знак рівності;

 3. Навести курсор миші на комірку, адресу якої ви повинні занести в формулу. Адреса комірки з'явиться в рядку формул;

 4. Набрати символ оператора математичної дії;

 5. Аналогічні дії виконати для всіх членів формули;

 6. Натиснути Еnter або галочку в рядку формул.

На рис. 3.1. представлено приклад використання формул з посиланням на адреси комірок.

Результат суми, середнього арифметичного, мінімальну та максимальну величину комірок і кількість комірок в діапазоні можна побачити, якщо ви виділите потрібний діапазон та подивитесь в рядок стану. (Рис. 3.2).
Рис. 3.2.

Для відображення формул на робочому листі треба виконати команди Сервис-Параметры-Вид-Формули.

Для редагування формул використовується алгоритм:

 1. Виділити комірку, де знаходиться формула для правки;

 2. Навести курсор та натиснути кнопку миші в рядку формул або
  натиснути клавішу F2;

 3. Для швидкої правки - натиснути на кнопку миші при виділеній
  комірці два рази;

 4. Зробити виправлення;

 5. Натиснути Еnter або галочку в рядку формул.


Копіювання формул можна виконати за допомогою кнопок
Копировать, Вставить. Крім того можна виконати такі алгоритми:
Для однієї комірки:

 1. Натиснути комірку з формулою, що потрібно скопіювати.

 2. Натиснути клавішу Сtrl і утримуючи її, перемістити границю комірки до комірки в яку ви хочете скопіювати формулу.

 3. Відпустити кнопку миші.

Для швидкого копіювання формули в діапазон копірок, треба спочатку виділити діапазон комірок, а потім набрати формулу в першій комірці діапазона і натиснути Сtrl +Еnter.

При введенні формул використовуються абсолютні та відносні адреси комірок.

Відносна адреса - це адреса що змінюється при копіюванні формули. Приклад використання відносної адреси представлен на рис. 3.3.

Абсолютна адреса - це адреса, що не змінюється при копіюванні формули. Приклад використання абсолютної адреси представлен на рис. 3.4. Щоб адреса була в формулі абсолютною треба натиснути клавішу F4, або просто ввести знак долару.

Для зручності в табличному процесорі Ехcel можна змінити команди перерахувань обчислень. Для цього використовують команди Сервис-Параметры-Вычисления (Рис.3.5).

Масив - це послідовність даних, розташованих у рядку або у стовпчику. Для обробки масивів використовують формули для масивів. Результатом їх роботи є також масив. Наприклад, додаючи масиви 0,5; 2,5; -3,5; та 1,5;-1,5, одержуємо масив 2; 1,5 1,5

Перший елемент останнього масиву одержуємо як результат додавання перших двох елементів першого та другого масивів (0,5 та 1,5). Аналогічно одержуємо останні елементи третього масиву. Масивам можна задавати ім'я і і використовувати в подальшому при звертанні до масиву його ім'я.
Рис. 3.3. Відносна адресаРис. 3.4. Абсолютна адреса

Рис. 3.5.


Формула для масивів дозволяє виконати множину обчислень, записавши лише одну формулу. Наприклад, у стовпчику А ( з 10 по 15 комірку - дані, що потрібно поділити на відповідний зміст комірок стовпчика В. Тоді в стовпчику С можна розмістити результат частки одного масиву на другий. Алгоритм запису формул для масивів.

Щоб записати формулу для масивів, потрібно:

 1. Виділити комірки, де потрібно розмістити результат

 2. Ввести знак "="

 3. Виділити комірки, де знаходиться перший масив

 4. Ввести знак операції

 5. Виділити комірки, де знаходяться дані другого масиву.

 6. Натиснути клавіші Shift+Ctrl+Enter

При цьому важливо, щоб масиви у формулі для масивів мали однакову розмірність, тобто однакове число стовпчиків і рядків. Внесення змін у формули для масивів виконується так само. Як редагування формул для однієї комірки. Потрібно натиснути кнопку миші на одній із комірок, що містять формулу для масивів та зробити відповідні зміни. При редагуванні формули для масивів фігурні дужки зникають. Вони вказують на те, що маємо справу з формулою для масивів, тому після внесення поправок до формули в одній з комірок потрібно знову натиснути Shift+Ctrl+Enter. Тоді при редагуванні однієї з формул для масивів останні змінюються автоматично.

Рис.3.6.


Зразок рішення задачі за допомогою формул для масивів.


По даним ціни товару та його кількості визначити суму, на яку придбано товар. (Рис. 3.7). Виконати задачу різними засобами.

Порядок виконання задачі:

 1. Заповнюємо комірки А1:А9; В1:В11; С1:С11 даними в потрібному
  форматі.

 2. Виділяємо діапазон комірок, де буде записаний результат.

 3. Вводимо знак рівності.

 4. Виділяємо комірки масиву А.

 5. Вводимо знак множення.

 6. Виділяємо комірки масиву В.

 7. Натискаємо клавіші Shift+Ctrl+Enter

 8. Виконуємо копію даних в окрему таблицю та виконуємо дії з
  формулами за допомогою маркеру змісту комірки. Для цього
  активізуємо верхню комірку в діапазоні та вводимо формулу для
  однієї комірки. Наводимо курсор на правий нижній кут комірки і
  після появи маркеру змісту комірки протягуємо по всьому
  діапазону.

 9. Виконуємо функцію автосуми.

Рис.3.7.


Хід роботи

Розв'язати задачу по відповідному варіанту, використовуючи вище названі алгоритми роботи.


Варіант 1

Проаналізувати виконання плану постачання продуктів із децентралізованих джерел. Розрахунки оформити у вигляді таблиці:


Продукти

Назва підприємства

План постачання

Факт постачання

Сума, фактично

% виконання плану

Код

Назва

Кількість т

За договорами з юридичними особами

Середня ціна за кг.грн.

Кількість, т

Задоговорами з юридичними особами

Усього, тис. грн

У тому числі закупок у фізичних осіб

За кількістю

За закупівлею у фізичних осіб за готівкою

К

PR

P

КР

КСР

CF

KF

KCF

S

SD

PK

PO

1

Жири

їдальня 1

3,20

2,20

2,30

2,10

2,00

 

 

 

 

1

Жири

Кафе 1

2,10

2,00

2,30

3,30

2,00

 

 

 

 

Усього по продукту 1:

 

 

 

 

2

М'ясо

їдальня 2

15.20

11,20

3,85

15,40

12,00

 

 

 

 

2

М'ясо

Кафе 2

5,60

4,30

3,75

5,80

4,40

 

 

 

 

Усього по продукту 2:

 

 

 

 

 

3

Борошно

їдальня 1

8,30

7,30

1,38

9,20

9,20

 

 

 

 

Усього по продукту 3:

 

 

 

 

4

Овочі

їдальня 2

7,20

5,20

0,54

4,40

3,70

 

 

 

 

4

Овочі

Кафе 1

4,40

3,70

0,58

6,80

5,00

 

 

 

 

Усього по продукту 4:

 

 

 

 

5

Риба

Кафе 2

3,80

3,40

3,75

3,70

3,70

 

 

 

 

Усього по продукту 5:

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 
Продукти

Підприємство

Кількістьза планом, т

Факт постачання

Товарообіг тис.грн.

Ціна за кг, грн.

Зміна товарообігу

Код

Назва

Середня ціна за кг, грн.

Кількість, т.

За планом

За звітом

За планом

Зміна

Всього тис, грн

В %

KOD

PR

P

KP

CF

CF

SP

S

CP

JC

JT

PJT

1

М'ясо

Кафе 1

15,20

3,75

15,40

 

 

3,80

 

 

 

1

М'ясо

Філія 1

5,60

3,85

5,80

 

 

3,80

 

 

 

Усього по продукту 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Жири

Кафе 2

3,20

2,30

2,10

 

 

2,25

 

 

 

2

Жири

Філія 1

2,10

2,30

3,30

 

 

2,25

 

 

 

Усього по продукту 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Риба

Кафе 1

3,80

3,75

3,70

 

 

3,50

 

 

 

Усього по продукту 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Овочі

Кафе 1

7,20

0,54

4,40

 

 

0,50

 

 

 

4

Овочі

Філія 1

4,40

0,58

6,80

 

 

0,50

 

 

 

Усього по продукту 4

х

 

х

 

 

 

 

 

 

5

Мука

Кафе 1

8,30

1,38

9,20

 

 

0,80

 

 

 

Усього по продукту 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алгоритм розрахунків:

 1. ^ S=CF*KF 3 PK=KF/KP*100

 2. SD=CF*(KF-KCF) 4 PO=(KF-RCF)/(KP-KCP)


Варіант2

Розрахувати процент виконання плану постачання продуктів ровести аналіз впливу ціни на зміну товарообігу.

Підготувати вихідний документ:


Алгоритм розрахунків:

 1. SP=CP*KP 4 JT=S-SP

 2. ^ S=CP*KF 5 PJT=JC*KP/SP*100

 3. JC=CF-CP

Лабораторна робота №4


РОБОТА З ДІАГРАМАМИ В СЕРЕДОВИЩІ

EXCEL


Мета роботи: отримати навички роботи з діаграмами, навчитися ілюструвати економічні задачі за допомогою діаграм різного типу.


^ Короткі теоретичні відомості


Типи діаграм

Працюючи в Excel, ви маєте можливість створювати різноманітні типи діаграм. Тип діаграми, що використовується, вибирається в залежності від самих даних і від того, яким чином ви бажаєте їх представити. Нижче наведені основні типи діаграм.

Кругова. Використовується для порівняння частин, що складають ціле.

Лінійна. Використовується для порівняння величин, що змінюються в часі.

Гістограма. Схожа на лінійну діаграму. Використовується для порівняння декількох наборів даних.

^ Графік. Використовується тоді, коли необхідно простежити модифікацію деякого параметра протягом певного періоду часу.

Крапкова. Схожа на графік. Використовується для порівняння декількох (часто експериментальних) наборів даних, що виводяться в виді крапок.

^ З областями. Також схожа на графік. Допомагає аналізувати модифікацію значень деякого параметру на визначеному проміжку часу.

Більшість вищезазначених діаграм можуть бути тривимірними. За допомогою таких діаграм зручно аналізувати різноманітні набори даних.

^ Вбудована діаграма. Дана діаграма розташовується на тому ж аркуші, що і дані, по яких вона побудована. Але її можна винести на окремий аркуш. Вбудована діаграма використовується тоді, коли необхідно розмістити поруч таблицю даних і їх графічне подання.

^ Спеціальна термінологія

При роботі з діаграмами необхідно знати декілька спеціальних термінів, що представлені нижче.

Діапазон даних. Лінії, сектори і стовбці відповідають деякому діапазону даних в графічному поданні. Наприклад, в лінійній діаграмі зображений ряд однаково наведених стовпчиків, які відповідають певним діапазонам даних. Як правило, всі стовбці одного діапазону мають однаковий колір заливки. Якщо ви виводите на діаграму декілька діапазонів даних, то відповідні стовбці кожного діапазону будуть виділятися своїм кольором. Припустимо, якщо ви відображаєте на діаграмі обсяг продажу, відповідно в області 1 і області 2, то ви задаєте два діапазони даних – свій для кожної області. Часто вони відповідають рядкам таблиці. Так, на рис. 5.1. – діаграма відображає дані першого стовпця таблиці – планового продажу, а в таблиці – представлено продаж як за фактом, так і за планом.


Обсяг продажу за грудень 1998 року

№ з.п.

Підприємство

план

факт

тис.грн

тис.грн

1

Універмаг

500

800

2

Маг.Олена

1000

200

3

Маг.Світлана

2000

1500

4

У Коробкіна

500

300

5

Швидко

600

600

Рис. 1. Графік продажу по плану та по факту. Кругова діаграма.


Ряд. Діапазон даних може розділятися на декілька рядів. Так, в прикладі з обсягом продажу в різних областях для кожного діапазону даних відокремити, скажімо, два ряди. Діапазони даних можуть складатися з декількох рядів або тільки з одного. Звичайно, кожний ряд відповідає серії даних, занесених в окремий стовпчик, і тому часто заголовки рядів співпадають із заголовками стовпчиків в таблицях.

Вісі – це шкали, вздовж яких змінюється діаграма. випадку двомірної діаграми їх дві: вісь Х (горизонтальна) і вісь Y (вертикальна). На вісі Х розташовуються всі діапазони даних і ряди. Якщо діапазон даних включає декілька рядів, то на вісі Х розміщуються надписи, відповідні кожному ряду. На осі Y відображаються значення стовпчиків, ліній або точок, висловлених у відповідних одиницях виміру. В тривимірній діаграмі вісь R направлена вверх, вісь Y відображає ширину діаграми, а вздовж осі Х вказуються значення рядів.

Легенда. Допомагає розрізняти діапазони даних на діаграмі. Наприклад, для кругової діаграми легенда зображається у вигляді виносок з підписами до кожного її сектору. (Рис. 5.1.)

^ Лінії сітки. Допомагають аналізувати значення даних. Так, за допомогою горизонтальних ліній сітки можна точніше визначити величину координат на гістограмі.


^ Створення діаграми.

Ви можете розмістити діаграму на тому ж аркуші, що і дані, по яких вона побудована (вбудована діаграма), або внести її на окремий аркуш. При друкуванні вбудована діаграма розташовується на сторінці поруч з даними. Якщо ви не вставляєте діаграму на аркуш з даними, то вам доведеться роздрукувати її окремо. Але в будь-якому випадку діаграма залежить від даних в таблиці, і тому, якщо ви їх зміните, то діаграма теж автоматично зміниться. Використовуючи кнопку Мастер диаграмм, розташовану на стандартній панелі, ви можете швидко створити необхідну діаграму. Щоб скористуватися послугами Мастер диаграмм, зробіть наступне:

 1. Виділіть дані, по яких необхідно побудувати діаграму. Якщо ви бажаєте включити в діаграму імена груп комірок (наприклад, План, Факт) або інші позначки, переконайтеся в тому, що вони дійсно виділені.

 2. Натисніть на кнопці Мастер диаграмм, розташованій на стандартній панелі.

 3. З‘явиться діалогове вікно Мастер диаграмм з переліком типів діаграм. В списку Тип вкажіть потрібний тип діаграми, а в вікні Вид – необхідний її вид. Після цього натисніть на кнопку Далее>.

 4. З‘явиться друге діалогове вікно Мастер диаграмм, в якому треба вказати джерело даних діаграми і в якому ви можете змінити дані для побудови діаграми. Для цього натисніть на кнопці коагулювання поля Диапазон, розташованій в його правій частині, а після цього вкажіть нові дані.

 5. За замовчанням кожний рядок даних сприймається як новий діапазон. В списку ^ Ряды виберіть опцію Столбцы. В цьому випадку кожний діапазон даних буде відповідати значенням в одному стовпчикові, а не в рядку. Після цього знов натисніть кнопку Далее>.

 6. В третьому діалоговому вікні ви можете вибрати певні опції для діаграми. Наприклад, щоб обрати легенду з діаграми, зніміть прапорець опції Добавить легенду, а щоб додати заголовки діаграми або підпису значень даних, зробіть необхідні установки на відповідних вкладках. Після цього знов натисніть на кнопці Далее>.

 7. В останньому діалоговому вікні Мастера диаграмм вкажіть місце розташування діаграми – на окремому аркуші або на поточному. Вказавши аркуш, на кнопці Готово. На екрані відобразиться діаграма, відповідна вашим даним і зробленим установкам.


^ Переміщення діаграми і модифікація її розмірів. Для того щоб перемістити вбудовану діаграму, встановіть на ній покажчик миші, натисніть кнопку і перемістіть її в необхідну область. Щоб змінити розміри діаграми, спочатку виділіть її, а після цього перемістіть відповідні маркери (чорні квадратики на її межах) в потрібному напрямі. Щоб змінити висоту і ширину діаграми, перемістіть зовнішній маркер. Слід відмітити, що таким чином неможливо змінити розміри діаграми, що розташовується на окремому аркуші.
рис. 2. Графік обсягу продажу.


^ Швидке створення діаграм. Діаграму можна створити більш швидким способом. Для цього виділіть дані, по яких вона буде будуватися, а після цього натисніть . За замовчанням діаграма буде зображатися в виді гістограми і буде розташована на окремому аркуші. Щоб змінити тип і розташування діаграми, поверніться в вікно аркуша, натисніть на кнопці Мастер диаграмм і зробіть необхідні установки.

^ Модифікація діаграми за допомогою панелі інструментів діаграми.

Для модифікації діаграми скористуйтесь кнопками панелі діаграми. Якщо дана панель не відображена на екрані, відкрийте меню ^ Вид і виберіть в ньому пункт Панели инструментов. Після цього натисніть на опції Диаграммы.

Рис. 3. Майстер діаграм


^ Збереження діаграм

Створена вами діаграма є частиною робочої книги. Тому, щоб зберегти діаграму, треба зберегти всю книгу, в якій вона знаходиться.

^ Друк діаграми.

Якщо діаграма вбудована, ви можете роздрукувати її разом з таблицею даних на тому ж аркуші. Якщо ж необхідно роздрукувати одну лише вбудовану діаграму, то спочатку виділіть її, а після цього відкрийте меню Файл і виберіть в ньому опцію Печать. Переконайтесь в тому, що в області вікна вибрана опція Вывести на печать выделенную диаграмму. Після цього натисніть на кнопці ОК. Якщо ви винесли діаграму на окремий аркуш, то просто роздрукуйте відповідний аркуш робочої книги.


^ Модифікація зовнішнього виду діаграм


Виділення частини діаграми

Діаграма сама по собі складається з декількох незалежних один від одного елементів. Наприклад, в ній можуть вноситися заголовки і легенда, або вона будується не по одному діапазону даних, а по декількох. Перш ніж змінити будь-яку частину діаграми, необхідно спочатку її виділити. Для цього просто натисніть на частині, що вас цікавить або виберіть її в списку Элементы диаграммы, розташованому на панелі інструментів діаграми. (Щоб відобразити дану панель, відкрийте меню Вид, виберіть опцію Панели инструментов, а в підменю – Диаграммы.) Означений елемент діаграми обмежується прямокутником з розташованими на ньому маркерами переміщення (чорні квадратики). Щоб виділити діаграму для редагування, в попередніх версіях Excel необхідно було двічі клацнути на ній. В Excel 97 потрібно клацнути лише один раз. Виділену частину діаграми можна також перемістити на нове місце за допомогою миші. Щоб змінити її розміри, перемістіть межі за маркери в потрібному напрямку. Таким же чином можна змінити розмір всієї діаграми, але спочатку її необхідно повністю виділити.


^ Модифікація типу діаграми


Щоб змінити тип діаграми (наприклад, Графік на Кругову), виконайте такі дії:

 1. Виділіть за допомогою миші повністю всю діаграму або в списку ^ Элементы диаграммы виберіть Область диаграммы.

 2. Натисніть на кнопці Тип диаграммы, якщо на ній зображена діаграма потрібного вам типу, інакше – на стрілці, що розкриває меню і вже в ньому виберіть необхідний тип.

Якщо, необхідний тип буде відсутній в списку, що розкривається, то щоб задати тип діаграми, який відсутній в списку, виберіть розділ меню Диаграмма і виберіть опцію Тип диаграммы. В діалоговому вікні, що з‘явилось, буде представлений більш повний список – виділіть в ньому потрібний тип.

^ Додавання легенди і заголовків. Ви можете додати до діаграми декілька різноманітних заголовків, щоб вказати дані, наведені в ній. Заголовок діаграми розміщується на ній. Крім того, ви можете відобразити заголовки вісей діаграми (це стосується трьохвимірних діаграм) і додати до неї легенду – невелику таблицю, що показує колір і назву рядів діаграми. Щоб додати всі вищенаведені елементи, потрібно виконати наступне:

 1. Виділіть діаграму мишею або виберіть область діаграми в списку Элементы диаграмы, розташованому на панелі діаграми.

 2. Відкрийте меню Диаграммы і виберіть в ньому опцію Параметры диаграммы. З‘явиться відповідне діалогове вікно.

 3. Натисніть на корінці вкладки Заголовки, якщо необхідно додати один або декілька заголовків. В правій частині вікна з‘явиться розташований на аркуші заголовок, що вводиться.

 4. Якщо потрібно додати легенду, натисніть на корінці вкладки ^ Легенда. Щоб мати можливість відобразити її, встановіть прапорець опції Добавить легенду, а після цього вкажіть розташування легенди на аркуші.

 5. Виконавши всі необхідні установки, натисніть на кнопці ОК.

Щоб додати до діаграми текст, що не є заголовком, натисніть на кнопці Рисование, розташованій на стандартній панелі. В нижній частині вікна Excel з‘явиться панель Рисование. Натисніть на розташованій на ній кнопці Надпись. За допомогою миші створіть прямокутне поле, в якому буде знаходитися текст. Після цього, як ви відпустите кнопку миші, в середині прямокутника з‘явиться курсор. Введіть необхідний текст. Таким же чином додається текст і в робочий аркуш.


^ Форматування текстових і числових даних


Будь-який текст, поміщений на діаграму, заноситься у власне прямокутне поле. Щоб змінити формат тексту, розташованого на діаграмі, або числа, по яких вона побудована, треба виконати наступне:

 1. Натисніть на тексті, що необхідно змінити, або виберіть його в списку ^ Элементы диаграммы. Для модифікації тексту всієї діаграми виберіть з списку елемент Область диаграммы.

 2. Натисніть на кнопці Формат выделенного объекта, розташованій на панелі Диаграммы. З‘явиться діалогове вікно, вид якого залежить від виділеного об‘єкта.

 3. Виберіть вкладку Шрифт. Вона містить опції, за допомогою яких змінюються параметри шрифту.

 4. Щоб змінити розташування тексту всередині прямокутного поля, натисніть на корінці вкладки Выравнивание. При необхідності ви можете відобразити текст на аркуші і під кутом.

 5. Щоб змінити формат чисел, натисніть на корінці вкладки ^ Число. В списку Числовые форматы виберіть необхідний.

 6. Змінивши формат, натисніть на кнопці ОК або натисніть .


1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни (Інформаційні комп'ютерні технології ” (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» для студентів 5 курсу денної І 5,
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання, спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-управляючі системи в менеджменті та бізнесі» для студентів спеціальності 091400
Лабораторна робота №7. Проектування іус для підтримки менеджменту торгівельно-збутовою діяльністю 20
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconН. В. Гарбуз методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метали І зварювання в будівництві» (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ в інформаційні технології в менеджменті» Частина 1 для студентів спеціальності 050. 201 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи управління в комплексних розгалужених системах» для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи