Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 icon

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Бази знань та експертні системи" для студентів бакалаврського напряму 091400
Скачати 158.44 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Бази знань та експертні системи" для студентів бакалаврського напряму 091400
Дата14.09.2012
Розмір158.44 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсових проектів

з дисципліни

"Бази знань та експертні системи"


для студентів бакалаврського напряму 6.091400


(електронний варіант)


Укладач: к.т.н., доцент Ю.І. Мітюшкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри комп'ютерних систем управління


Протокол №___ від «__»_____200__ р.


Вінниця ВНТУ 2009
ЗМІСТ


Структура курсового проекту

Графік виконання курсового проекту

Перелік тем курсових проектів

Вказівки до виконання проекту

Технічне завдання на курсовий проект

Література


Структура курсового проекту


Вступ

1. Інфологічне моделювання

1.1. Аналіз предметної області (2-3 сторінки. Описати оснівні сутності предметної області, звязки між ними. При цьому виділити операції, які можуть бути виконані над сутностями)

1.2. Розробка ER-моделі предметної області (теорія про підхід ER-моделювання, 2-3 сторінки. Таблиця степенів зв’язків між сутностями, ER-діаграма)


2. Даталогічне моделювання

2.1. Вибір цільової субд. (2-3стор. Аналіз існуючих субд, виділити переваги субд, яка фігурує в індивідуальному завданні)

2.2. Перехід від ER-моделі до реляційної моделі даних. (описати алгоритм переходу - 6 пунктів. Описати застосування даного алгоритму до своєї ER-моделі. Обов’язково в кінці навести таблицю, що містить поля таблиць, тип їх даних, назви первинних та зовнішніх ключів, обов’язковість заповнення.Для варіантів в Access, навести всі таблиці в формі конструктора запитів, і зазначити звязки між ними, так як показано нижче)
2.3. Проектування нормалізованих відношень (1-2 сторінки про нормалізацію. Довести, що всі відношення знаходяться в 3-й нормальній формі, або привести їх до цього вигляду методом декомпозиції)


3. Розробка програмного забезпечення + тема курсового

3.1. Основні функції системи. (В цей параграф функції + структуру головного меню. Особливо цінується UML - діаграма прецендентів. Для Foxpro зазначити назви процедур, які відповідають пунктам меню.)

3.2. Реалізація інтерфейсу користувача (в цей пункт екранні форми взаємодії з користувачем. Не більше 5)

3.3 Реалізація запитів та звітів. (запит + SQL, ).


4. Тестування програмного забезпечення. – (контрольний приклад для одного довільного запиту та звіту)

5 Інструкція користувачу

6 Інструкція програмісту

Висновки

Список літератури

Додаток А Технічне завдання

Додаток Б Лістинг програми

^ Графік виконання курсового проекту


Зміст

етапу

Навчальні

тижні


(дата)

Відсоток

1. Отримання індивідуального завдання

3

(14.09 – 18.09)
2. Аналіз області та об’єкта проектування, огляд літературних джерел

4-6

(21.09 – 9.10)

25

3. Вибір та обґрунтування методу розв’язання задачі, а також програмного середовища розробки бази даних

7-8

(12.10 – 23.10)
4. Розробка ER-моделі бази даних

9-11

(26.10 – 13.11)

50

5. Розробка структури та алгоритмів роботи програмного забезпечення

12

(16.11 – 20.11)
6. Написання програмного забезпечення та розробка інтерфейсу користувача

13-14

(23.11 – 4.12)
7. Тестування та відлагодження програмного забезпечення

15

(7.12 – 11.12)
8. Оформлення проекту, нормоконтроль

16

(14.12 – 18.12)

100

9. Захист проекту

17

(21.12 – 25.12)


Перелік тем курсових проектів


 1. СУБД матеріального забезпечення підприємства.

 2. СУБД стадіону.

 3. СУБД аптеки.

 4. СУБД бібліотеки.

 5. СУБД комерційної фірми.

 6. СУБД залізничних кас.

 7. СУБД фонотеки.

 8. СУБД студії прокату відеофільмів.

 9. СУБД деканату.

 10. СУБД аеропорту.

 11. СУБД транспортнної фірми по перевезенню вантажів.

 12. СУБД автопідприємства.

 13. СУБД лікувального закладу реєстратури.

 14. СУБД ЗАГСу.

 15. СУБД податкової інспекції.

 16. СУБД служби контролю за діяльністю підприємства.

 17. СУБД автовокзалу.

 18. СУБД читального залу.

 19. СУБД дитячого табору відпочинку.

 20. СУБД санаторію.

 21. СУБД лікувального закладу (диспансеризація).

 22. СУБД фінансової установи (підсистема “Кредити”).

 23. СУБД бухгалтерії (підсистема “Зарплата”).

 24. СУБД малого приватного підприємства.

 25. СУБД радіотелеательє.

 26. СУБД фермерського господарства.

 27. СУБД робочої групи оргкомітету по проведенню Олімпійських ігор.

 28. СУБД оргкомітету шахового турніру.

 29. СУБД готелю.

 30. СУБД прокуратури.

 31. СУБД магазину “Рибалка”.

 32. СУБД фірми-постачальника.


Програмні середовища розробки – FoxPro, Access.

Вказівки до виконання проекту


^ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Виходячи зі специфіки діяльності податкової інспекції необхідно забезпечити:

 1. облік оподатковуємих об’єктів;

 2. облік пільг;

 3. облік податкових тарифів;

 4. облік повної інформації про об’єкти ;

 5. облік об’єктів які регулярно сплачують податки і які не регулярно сплачують податки.^

РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯПочатковий перелік атрибутів

^ Назва атрибута

Ім’я поля

Коментарі

Назва об’єкту

Name

Повна назва об‘єкту

Тип об’єкту

Type

Тип об‘єкту

Адресса об’єкту

Adress

Адресса об‘єкту

Номер телефону об’єкту

Telephone

Телефон об‘єкту

Ім’я контактної особи

Cont_Person

Ім’я контактної особи

Ціна налогу на воду

Voda

Ціна налогу на воду за 1м3

Ціна налогу на землю

Premise

Ціна налогу на землю за 1м2

Ціна налогу на електроенергію

Electrik

Ціна налогу на електроенергію за 1Квт/Ч

Пільги на воду

Vodal

Пільги на воду у процентах

Пільги на землю

Premisel

Пільги на землю у процентах

Пільги на електроенергію

Electrikl

Пільги на електроенергію у процентах

Фінансові переводи з боку об’єкта на чиїсь рахунки

Fin_transmit

Фінансові переводи з боку об’єкта на чиїсь рахунки у долларах USA

Фінансові переводи на рахунок об’єкта

On_his_account

Фінансові переводи на рахунок об’єкта у долларах USA

Щомісячний прибуток

Profit

Щомісячний прибуток у гривнях

Стан платівника податків

State

Стан платівника податків ( виплачує щомісячно налоги чи виплачує з затримкою)


Оскільки перераховані в таблиці атрибути незалежні, то усі вони можуть бути включені до складу універсального відношення, що буде мати вид:

R (, Telephone,Cont_person,Voda,Electrik,Premise, Vodal,Electrikl,Premisel, Fin_transmit,On_his_account,Profit,State).

^

РОЗРОБКА ER-МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІУ якості сутей виберемо такі об'єкти:

Оподатковуємий об’єкт, Пільги,Налогові розцінки, Повна інформація про об’єкт .

Для кожної суті необхідно вибрати атрибут чи сукупність атрибутів, що однозначно ідентифікують її і можуть виступати ключем визначеного відношення. Необхідно врахувати, що ключ повинний не тільки виконувати задачу ідентифікації, але і по можливості містити поменше атрибутів. У нашому випадку виберемо в якості ключових наступні атрибути:

^ Оподатковуємий об’єкт – Name+Adress (ідентифікатор oподатковуємий об’єкт )

Пільги – Type (ідентифікатор пільг)

Налогові розцінки – Type (ідентифікатор налогові розцінки )

Повна інформація про об’єкт – Name+Adress (ідентифікатор повна інформація про об’єкт )

Характеристики зв'язків предметної області можна представити за допомогою ER-моделей (див. рис. 1-4).


Рис. 1 ER-діаграма сутей Оподатковуємий об’єкт і Пільги.
Рис. 2 ER-діаграма сутей Оподатковуємий об’єкт і Налогові розцінки.
Рис. 3 ER-діаграма сутей Оподатковуємий об’єкт і Повна інформація про об’єкт.
Рис. 4 ER-діаграма сутей Пільги і Налогові розцінки


Аналізуючи наведені ER-моделі, можна описати характеристику зв’язків предметної області (див. таблицю 2) і побудувати ER-модель (див. рис. 5)

Таблиця 2
^

Характеристика зв’язків предметної області

Суть 1

Суть 2


Тип зв’язку

Ім’я зв’язку

Тип належності
Оподатковуємий об’єкт
Пільги

М:1
Користується

Обов.; Не обов.
Оподатковуємий об’єкт
Налогові розцінки

М:1
Виплачує

Обов.; Не обов.
Пільги
Налогові розцінки

1:1
Відповідають

Обов.; Обов.
Оподатковуємий об’єкт
Повна інформація про об’єкт

1:1
Створює
^

Обов.; Обов.
Рис. 5 Результуюча ER-модель предметної області “Податкова інспекція”^ НОРМАЛІЗАЦІЯ ВІДНОШЕНЬ

Ми маємо універсальне відношення:

R (, Telephone, Cont_person, Voda, Electrik, Premise, Vodal, Electrikl, Premisel, Fin_transmit, On_his_account, Profit,State).

Розглянемо три форми нормалізації і застосуємо їх до універсального відношення.

Відношення називається приведеним до першої нормальної форми (1НФ), якщо всі його атрибути прості.

Відношення знаходиться в другій нормальній формі (2НФ), якщо воно знаходиться в 1НФ і кожний не ключовий атрибут функціонально повно залежить від складного ключа.

Відношення знаходиться в третій нормальній формі (3НФ), якщо воно знаходиться в 1НФ і 2НФ і кожен не ключовий атрибут нетранзитивно залежить від початкового ключа.

Для розглянутого прикладу універсальне відношення необхідно розбити на відношення, кожне з яких буде в 3НФ

^ R1 (,Type,Cont_person,Telephone ).

R2 (,Voda, Electrik, Premise).

R3 (, Vodal, Electrikl, Premisel).

R4 (, Fin_Transmit, On_His_Account, State,Profit ).


Одержання початкових відношень по методу “суть – зв'язок”

Використовуючи правила, на основі яких формуються початкові відносини, перелік атрибутів з універсального відношення і сформовану ER-модель предметної області, сформуємо початкові відносини, що описують задачу обліку податкової. Отримані початкові відносини приведемо в таблиці 3.


Таким чином, кінцеві відношення, що описують податкову інспекцію, будуть представлені в наступному виді :

^ R1 (,Type,Cont_person,Telephone ).

R2 (,Voda,Electrik,Premise).

R3 (, Vodal,Electrikl,Premisel).

R4 (,Fin_Transmit,On_His_Account,State,Profit ).


Таблиця 3

Попередні відношення для опису

предметної області “Податкова інспекція”

Ім'я зв'язку

прав.

^ Попередні відносини

Додаткові атрибути

Користується

4

R1 (, ...)


*R2 (, …)

Cont_person,Telephone, Type.


Vodal,Electrikl,Premisel.

Виплачує


4

R3 (, ...)


*R4 (, …)

Cont_person,Telephone, Adress.


Vodal, Electrikl, Premisel.

Створює


4

R5 (, ...)


*R6(< Name, Adress>,…)

Fin_transmit,State,Profit,On_his_account.


Cont_person,Telephone,Type.

Відповідають


4

R7 (, ...)


R8 (< Type >, …)

Vodal, Electrikl, Premisel.


Voda, Electrik, Premise.

“*” позначені відношення, що підлягають видаленню в результаті дублювання інформації.


^ Нормалізація відношень методом декомпозиції

Універсальне відношення для даного приклада має вид:

R (, Telephone, Cont_person, Voda, Electrik, Premise, Vodal, Electrikl, Premisel, Fin_transmit, On_his_account, Profit, State).

За допомогою поділу універсального відношення на частини і перевірки чи є отримані відношення у формі 3НФ, а також за допомогою діаграми на рис. 6 можна вивести сукупність результуючих відносин і перевіряти чи є вони у формі 3НФ:

^ R1 (,Type,Cont_person,Telephone ).

R2 (,Voda,Electrik,Premise).

R3 (, Vodal,Electrikl,Premisel).

R4 (,Fin_Transmit,On_His_Account,State,Profit ).


Як можна помітити відношення, отримані методом декомпозиції знаходяться у формі 3НФ і співпадають з відношеннями, отриманими в п. 6.1


^ Оцінка спроектованих відношень

Розглядаючи отримані при проектуванні бази даних “Податкова інспекція” відносини, можна помітити, що :

 • жодна функціональна залежність не повторюється більш одного разу;

 • цей набір функціональних залежностей є мінімальним.

Аналіз відносин показує, що не можна вказати серед них жодного, всі атрибути якого були би підмножиною атрибутів іншого відношення. Крім того, неможливо об'єднати будь-які три відносини так, щоб у результаті були отримані всі атрибути четвертого відношення. Отже, жодне з відносин не є надлишковим. Отже задача спроектована правильно.

Додаток А

(обов’язковий)

Міністерство освіти і науки України
^

Вінницький національний технічний університет


Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління


Затверджую

Керівник, к.т.н., доц.

___________Ю.І. Мітюшкін

(підпис)

”___” _________ 2009 р.

Розробив


студент групи 5АС-05

____________ І.Б. Зварич

(підпис)

”___” _________ 2009 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
^

на курсовий проект на тему:08-01.БЗЕС.000.00.000 ТЗ


1. Призначення та галузь застосування розробки.

  1. Призначення – керування базою даних ... .

  2. Галузь застосування – ... .

2. Основа розробки – робочий навчальний план дисципліни.

3. Мета розробки.

3.1 Метою курсового проекту є створення системи керування базою даних пасажирського автотранспортного підприємства.

3.2 Перелік головних функцій.

- робота користувача у режимі кольорового меню;

- введення, видалення та оновлення інформації в базі даних;

- видачу відповідей на запити на вибір користувача на екран дисплею;

- організація режиму підказки для роботи користувача;

- збереження файлів;

- контроль пріоритетів доступу до окремих блоків даних шляхом накладання паролю.

4. Джерела розробки – індивідуальне завдання на курсовий проект з дисципліни, літературні та інші технічні матеріали з інформаційних технологій та розробки систем керування базами даних.

5. Технічні вимоги.

5.1. Вимоги до програмної платформи

^ 5.1.1. WINDOWS ’XP.

5.1.1. FoxPro 8.0.

5.2. Умови експлуатації системи.

5.2.1 Робота на стандартних ПЕОМ в приміщеннях зі стандартними умовами.

5.2.2 Можливість цілодобового функціонування системи

5.2.3 Текст програмного забезпечення системи є цілком закритим

6. Стадії та етапи розробки.

6.1 Кінцеві терміни виконання КП:
^

- характеристика області та об’єкта дослідження: 14.10.2009

- розробка моделі досліджуваного об’єкта: 18.11.2009


- розробка програмного забезпечення об’єкта дослідження: 9.12.2009

- тестування програмного забезпечення та комп’ютерні експерименти: 16.12.2009

6.2 Початок розробки: 17 вересня 2009 р.

7. Порядок контролю і приймання.

7.1. Виконання етапів графічної та розрахункової документації курсового проекту контролюється викладачем згідно з графіком виконання проекту.

7.2. Прийняття проекту здійснюється комісією затвердженою зав. кафедрою згідно з графіком захисту.

8. Коректування технічного завдання допускається з дозволу керівника проекту.

Література


 1. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб: Питер, 2001. – 304 с.

 2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Бази даних: навчальний курс. – Харків: Фоліо, 2000. - 504 с.

 3. Конноли Т., Бегг К. Базы данных: проектирование, реализация и сопро-вождение. Теория и практика: Уч. пос. - М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. – 1120 с.

 4. Дейт К. Дж.. Введение в системи баз данных: Уч. пос. - М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 320 с.

 5. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования в микро-ЭВМ. – М: Мир, 1991. - 252 с.

 6. Тихонов А.В. и др. Программирование в среде FoxPro 2.5. – М: ФиС, 1997.- 345 с.

 7. Попов А.А. и др. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0. - М: Радио и связь, 1994. - 352 с.

 8. Visual FoxPro 5.0 (Серия «без проблем») – М.: ВКМ, 1997. – 464 с.

 9. Дженнингс Р. Использование Microsoft ACCESS 2000: Уч. пос. - М.: Изд. дом “Вильямс”, 2002. – 650 с.

 10. Синкоп С. Использование MICROSOFT SQL SERVER: Уч. пос. - М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 780 с.

 11. Програмирование в Access. - М: Этлас, 1997. - 567 с.

 12. Пецко Э.Ю. и др. FoxPro 2.0. Опыт работы, проблемы и решения.- М: Контур, 1992.- 140 с.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів та домашніх завдань з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів та домашніх завдань з курсу “Електропостачання промислових підприємств” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «металообробне обладнання» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Металообробне обладнання» / Укладач М. М. Коротун. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи та технології» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Відповідно до робочого плану з дисципліни „Фінансовій аналіз інвестиційних проектів” студенти виконують курсову роботу
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Відповідно до робочого плану з дисципліни „ Фінансовій аналіз інвестиційних проектів” студенти виконують курсову роботу
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи управління в комплексних розгалужених системах» для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи екологічного моніторингу» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи екологічного моніторингу» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Бази знань та експертні системи\" для студентів бакалаврського напряму 091400 iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових проектів з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до оформлення курсових проектів з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи