Теми індивідуальних завдань на курсову роботу icon

Теми індивідуальних завдань на курсову роботу
НазваТеми індивідуальних завдань на курсову роботу
Дата14.09.2012
Розмір67.7 Kb.
ТипДокументи
1. /Пос_бник МПтаДО/Dodatok_А.doc
2. /Пос_бник МПтаДО/Dodatok_Б.doc
3. /Пос_бник МПтаДО/Dodatok_В.doc
4. /Пос_бник МПтаДО/Dodatok_Д.doc
5. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_1.doc
6. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_2.doc
7. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_3.doc
8. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_4.doc
9. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_5.doc
10. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_6-1.doc
11. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_6-1prod.doc
12. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_6-2,6-3,6-4.doc
13. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_6-4prod,6-5.doc
14. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_6-6.doc
15. /Пос_бник МПтаДО/Rozd_7.doc
16. /Пос_бник МПтаДО/Tityl.doc
17. /Пос_бник МПтаДО/Zmist.doc
18. /Пос_бник МПтаДО/Рекомендована л_тература.doc
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу
Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни "Математичне програмування та дослідження операцій" за спеціальністю "Системи автоматики І управління"
Програмний комплекс для розв’язання коректно поставленої задачі математичного програмування, тип якої вказано в темі курсової роботи
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Розділ 1 предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування та дослідження операцій. Класифікація задач
Лінійного програмування
Правила побудови двоїстих задач
Задача до поставленої прямої буде така:; Економічний зміст двоїстої задачі полягає ось у чому. Визначити таку оптимальну систему двоїстих оцінок ресурсів
Транспортна задача
Розділ 6 вибрані розділи математичного програмування
Задача Задача комівояжера
6 дробово-лінійне програмування 2 Постановка задачі та алгоритм розв’язування
6 Приклади та завдання для самостійної роботи
6 стохастичне програмування
Програмний комплекс для розв’язання для розв’язання одного з типів задач, описаних в попередніх розділах. Тип задачі визначається назвою теми, перелік яких наведено в Додатку А. Номер варіанту визначає викладач
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни математичне програмування та дослідження операцій для студентів спеціальності
1 Найпростіша класифікація задач математичного
Сборник задач по математическому программированию. М.: Колос, 1977. Данциг Дж

Додаток А

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВУ РОБОТУ

з дисципліни “Математичне програмування та дослідження операцій”

 1. Розробка програмного комплексу оптимізації маршруту доставки товарів підприємства.

 2. Розробка програмного комплексу для підвищення ефективності використання ресурсів підприємства

 3. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі

 4. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі методом потенціалів

 5. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі з використанням методу південно-західного кута

 6. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану перевезень продукції між виробниками та споживачами.

 7. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану перевезень ресурсів між замовниками та споживачами.

 8. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального маршруту переміщень робота між заданими точками

 9. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального маршруту переміщень об’єкту між заданими точками

 10. Розробка програмного комплексу для мінімізації транспортних втрат розгалуженого виробничого об’єднання

 11. Розробка програмного комплексу для розв’язання незбалансованої транспортної задачі

 12. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі коли попит перевищує пропозицію

 13. Розробка програмного забезпечення розв’язання парних матричних ігор

 14. Розробка програмного об’єктно-орієнтовано забезпечення розв’язання парних матричних ігор

 15. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі коли пропозиція перевищує попит

 16. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі довільної ромірності

 17. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі із забезпеченням вибору «привілейованого» постачальника

 18. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі із забезпеченням вибору «привілейованого» споживача

 19. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану транспортної задачі

 20. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Лінійний розкрой»

 21. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Лінійний розкрой»

 22. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану збалансованої транспортної задачі

 23. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану незбалансованої транспортної задачі

 24. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі з використанням методу мінімальної вартості

 25. Розробка програмного комплексу для розв’язання збалансованої транспортної задачі з використанням методу мінімальної вартості

 26. Розробка програмного комплексу для розв’язання незбалансованої транспортної задачі з використанням методу мінімальної вартості

 27. Розробка програмного комплексу для оптимізації виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 28. Розробка програмного комплексу для оптимізації виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 29. Розробка програмного комплексу для оптимізації виробничих витрат з використанням симплекс-методу

 30. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Задача комівояжера»

 31. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Задача комівояжера»

 32. Розробка програмного комплексу для максимізації прибутків виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 33. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного комплексу розв’язання задач динамічного програмування

 34. Розробка програмного забезпечення розв’язання задач динамічного програмування

 35. Розробка програмного комплексу для мінімізації прибутків виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 36. Розробка програмного комплексу для ефективного розподілу рекламного бюджету підприємства з використанням симплекс-методу

 37. Дослідження впливу обмежень задачі лінійного програпмування на значення цільової функції

 38. Розробка програмного комплексу для мінімізації витрат виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 39. Розробка програмного комплексу для оптимізації організації виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 40. Розробка програмного комплексу для фінансових вкладів з використанням симплекс-методу

 41. Розробка програмного комплексу для розв’язання двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 42. Розробка програмного комплексу для розв’язання симетричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 43. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Планування виробничої лінії»

 44. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного комплексу для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Планування виробничої лінії»

 45. Розробка програмного комплексу для розв’язання прямої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 46. Розробка програмного комплексу для розв’язання двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 47. Розробка програмного комплексу для розв’язання симетричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 48. Розробка програмного комплексу для розв’язання несиметричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 49. Розробка програмного комплексу для розв’язання прямої двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 50. Розробка програмного забезпечення розв’язання парних матричних ігор зі змішаними стратегіями

 51. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного забезпечення розв’язання парних матричних ігор зі змішаними стратегіями

 52. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про призначення

 53. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про призначення венгерським методом

 54. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі оптимального розподілу спеціалістів по роботам

 55. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі оптимального розподілу спеціалістів по роботам венгерським методом

 56. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про призначення засобами математичного програмування

 57. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про призначення довільної конфігурації

 58. Розробка програмного забезпечення для оптимізації кадрового розподілу підприємства

 59. Розробка програмного забезпечення для оптимізації розподілу виробників у виробничому процесі

 60. Розробка програмного забезпечення для розподілу виробників у виробничому процесі засобами МП та ДО

 61. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі про призначення

 62. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі про призначення заданої розмірності

 63. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про призначення

 64. Розробка програмних засобів автоматизованого розв’язання задачі про призначення

 65. Розробка програмних засобів автоматизованого розв’язання задачі про призначення венгерським методом

 66. Постановка та розв’язання задачі про призначення

 67. Постановка та розв’язання задачі про призначення венгерським методом

 68. Розробка програмного комплексу розв’язання парних матричних ігор

 69. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного комплексу розв’язання парних матричних ігор

 70. Розробка програмних засобів автоматизованого розв’язання транспортної задачі

 71. Постановка і розв’язання транспортної задачі

 72. Постановка і розв’язання М-задачі симплекс методом

 73. Постановка і розв’язання двоїстої задачі симплекс методом

 74. Постановка і розв’язання транспортної задачі методом потенціалів

 75. Постановка і розв’язання транспортної задачі з використанням методу південно-західного кута

 76. Визначення оптимального плану перевезень продукції між виробниками та споживачами.

 77. Розробка програмних засобів для визначення оптимального плану перевезень ресурсів між замовниками та споживачами.

 78. Розробка програмного забезпечення для розв’язання симетричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 79. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Лінійний розкрой»

 80. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного забезпечення для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Лінійний розкрой»

 81. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Задача комівояжера»

 82. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного забезпечення для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Задача комівояжера»

 83. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Планування виробничої лінії»

 84. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного забезпечення для розв’язання задачі цілочисельного програмування типу «Планування виробничої лінії»

 85. Розробка програмного комплексу розв’язання парних матричних ігор зі змішаними стратегіями

 86. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного комплексу розв’язання парних матричних ігор зі змішаними стратегіями

 87. Розробка програмного комплексу розв’язання задач динамічного програмування

 88. Розробка об’єктно-орієнтовано програмного забезпечення розв’язання задач динамічного програмування

Схожі:

Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconВ. М. Теми індивідуальних завдань на курсову роботу
Розробка програмного комплексу оптимізації маршруту доставки товарів підприємства
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconВ. М. Теми індивідуальних завдань на курсову роботу
Розробка програмного комплексу оптимізації маршруту доставки товарів підприємства
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconВ. М. Теми індивідуальних завдань на курсову роботу
Розробити комплекс програм з шаблонами класів для роботи з двумірними масивами даних різних типів з використання принципів об’єктно-орієнтованого...
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconВ. М. Теми індивідуальних завдань на курсову роботу
Розробити комплекс програм з шаблонами класів для роботи з двумірними масивами даних різних типів з використання принципів об’єктно-орієнтованого...
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconВідгук керівника на курсову роботу
Додаткові параметри, які характерні для дисципліни, теми або роботи – на розсуд керівника
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconВідгук керівника на курсову роботу
Додаткові параметри, які характерні для дисципліни, теми або роботи – на розсуд керівника
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconЯк написати курсову роботу 3
Курсова робота є початковим науковим доробком студента, зміст якої має внутрішню єдність І відображає хід та результати розробки...
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу icon3019 збірник індивідуальних завдань
Збірник індивідуальних завдань з біоорганічної хімії / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми: Сумський...
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconТеми індивідуальних науково-дослідних завдань
Місце мігрантів у структурі сучасного ринку праці та вплив тнк на міжнародну трудову міграцію
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconТеми індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Нестабільність купівельної спроможності грошей та необхідність регулювання грошового обігу
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу iconРецензія на курсову роботу з дисципліни «Мікроекономіка»
move to 0-16403083
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи