В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни icon

В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Скачати 48.56 Kb.
НазваВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Дата14.09.2012
Розмір48.56 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління


затверджено
Вченою радою ВНТУ
Протокол №_____
від “___”_________200__ р.
Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи
___________В.О. Леонтьєв^

Навчальна програма дисципліни


Основи автоматики та систем управління


Напрям підготовки 0911 - Лазерна та оптоелектронна техніка


Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

6.0911 - Лазерна та оптоелектронна техніка


Автор: _________________ Мітюшкін Ю.І., доцент кафедри КСУ


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____

від “____”____________200__ р.
Зав. кафедри ___________________ Дубовой В.М.Програма прорецензована ___________________________________________

та схвалена на засіданні кафедри _____________________________________

Протокол №____ від “____”_______________200__ р.
Зав. кафедри

_____________________________________________________
Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Методичної комісії
Васюра А.С.Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Вченої ради інституту
Васюра А.С.Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від “___”______________200__ р.
Голова Методичної ради
В.О. Леонтьєв
^ Мета та задачі дисципліни


Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалаврів, що включає вивчення фундаментальних принципів автоматичного управління та способів їх реалізації у різних типах сучасних систем керування.

Курс базується на таких раніше освоєних дисциплінах, як: «Вища математика», “Основи метрології”, “Основи теорії електричних кіл”, “Алгоритмічні мови та програмування”.


Матеріал, що вивчається в рамках курсу, забезпечує основу для вивчення дисципліни “Системотехніка оптоелектронних і лазерних систем”.
^

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • головні фундаментальні принципи управління;

 • методи моделювання та дослідження систем автоматичного управління (САУ);

 • особливості найпоширеніших типів САУ.


На основі засвоєних знань майбутні спеціалісти повинні вміти:

 • створювати різні типи моделей, що характеризують основні процеси в САУ;

 • досліджувати стійкість САУ;

 • розв’язувати задачі оптимізації з метою встановлення оптимального закону управління.


^ Дисципліна складається з 2-х модулів.

Зміст дисципліни


Вступ.

Мета і задачі курсу. Основні терміни та визначення. Загальна характеристика систем автоматичного управління. Принципи управління: розімкнуте управління, управління по збуренню, управління по відхиленню.


^ Метди опису, дослідження та проектування лінійних САУ.

Математичні моделі лінійних САУ: передаточні функції, частотні передаточні функції, амплітудно-фазові частотні характеристики, логарифмічні характеристики, перехідна функція та характеристика, імпульсна перехідна функція та характеристика. Зв’язок між моделями.

Стійкість систем управління. Негативний та позитивний зворотній зв’язок. Алгебраїчні критерії стійкості. Частотні критерії.


^ Побудова та дослідження нелінійних САУ.

Загальна характеристика та структура нелінійної САУ. Статичні та динамічні нелінійні елементи, їх класифікація. Типові нелінійні ланки. Моделювання нелінійних сау методом гармонійної лінеаризації. Рівняння гармонійного балансу. Комплексний коефіцієнт передачі нелінійного елемента САУ.


^ Оптимальне управління.

Загальна постановка задачі оптимізації. Принцип максимума Понтрягіна. Приклад розв’язання задачі оптимального управління за ПМП.


^ Адаптивне управління.

Призначення адаптивних САУ, їх загальна характеристика. Адаптивні САУ дуального управління, САУ із здатністю самонавчання, САУ із настроюваною моделлю. Поняття автоматичного пошуку. Пошукові системи із здатністю самонастроювання. Екстремальні системи. Принцип автоматичного пошуку.


Лабораторні роботи


1. Дослідження зв’язку моделей систем та сигналів

2. Дослідження стійкості САУ

4. Дослідження нелінійних САУ

5. Дослідження оптимальних САУ


Основна література


 1. Теория автоматического управления / Под ред. А.А.Воронова. – М.: Высшая школа, 1977.

 2. Теория автоматического управления: Нелинейные системы, управления при случайных воздействиях / Под ред. А.В. Нетушила. – М.: Высшая школа, 1983.

 3. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.Додаткова література


 1. Смирнова В.И. и др. Основы проектирования следящих систем. – М.: Машиностроение, 1983.

 2. В.М.Дубовой, Р.Н.Квєтний. Основи застосування ЕОМ в інженерній діяльності. – К.: ІСД МО України, 1994.

 3. В.М.Дубовой, Р.Н.Квєтний. Програмування персональних комп’ютерів систем управління. – Вінниця, ВДТУ, 1999.Схожі:

В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Дисципліна “Комп’ютерні мережі в системах управління” є однією з дисциплін спеціалітету, в рамках вивчення якої майбутні спеціалісти...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 4 курсу денної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Вступ в інтелектуальні технології управління
Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління”. Адже інтелектуальні технології є тими засобами моделювання систем управління,...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання економіки» (для студентів 3 курсу денної...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни iconВ. О. Леонтьєв програма дисципліни
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем управління, протокол № від " "    2006 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи