Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 icon

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Проектування комп’ютеризованих систем управління" для студентів спеціальності 091401
Скачати 64.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Проектування комп’ютеризованих систем управління" для студентів спеціальності 091401
Дата14.09.2012
Розмір64.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсових проектів

з дисципліни

"Проектування комп’ютеризованих систем управління"


для студентів спеціальності 7.091401


(електронний варіант)


Укладач: к.т.н., доцент Ю.І. Мітюшкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри комп'ютерних систем управління


Протокол №___ від «__»_____200__ р.


Вінниця ВНТУ 2009
ЗМІСТ


Склад курсового проекту (індивідуальне завдання)

Графік виконання курсового проекту

Перелік тем курсових проектів

Технічне завдання на курсовий проект

Література


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управлінняЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри КСУ, проф., д.т.н.

_____________В.М. Дубовой

”___” ___________ 2009 р.

^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


на курсовий проект з дисципліни

”Проектування комп’ютеризованих систем управління”

студенту факультету АКСУ групи 5АС-05 Зварич І.Б.


Розробити [тема проекту].


Вихідні дані: - програмне середовище Трейс Моуд 5.1;

- кількість вузлів (включаючи операторську станцію) не менше 3;

- кількість каналів у базі вузла не менше 4;

- реалізація емуляції системи в графічному режимі;

- реалізація архіву даних та “звіту тривог”, їх візуалізація.


^ ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


Титульний лист

Анотація

Вступ

1 Характеристика області та об’єкта дослідження

2 Розробка програмного забезпечення КСУ

3 Тестування програмного забезпечення КСУ

Висновки

Література

Додатки

^ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА


 1. Схема системи структурна (формат А4).

 2. UML-діаграма варіантів використання (формат А4).

 3. UML-діаграма класів (формат А4).Дата видачі ”__” _________ 2009 р. Керівник ________________


(підпис)

Завдання отримав__________

(підпис)

^ Графік виконання курсового проекту


Зміст

етапу

Навчальні

тижні


(дата)

Відсоток

1. Отримання індивідуального завдання

2

(7.09 – 11.09)
2. Аналіз області та об’єкта проектування, огляд літературних джерел

3-4

(14.09 – 25.09)

25

3. Вибір та обґрунтування інструментальних засобів розв’язання задачі

5-6

(28.09 – 9.10)
4. Розробка моделі досліджуваного об’єкта у вигляді комплекту UML-діаграм

7-9

(12.10 – 30.10)

50

5. Розробка структури та алгоритмів роботи програмного забезпечення

10

(2.11-6.11)
6. Написання програмного забезпечення

11

(9.11 – 13.11)
7. Тестування та відлагодження програмного забезпечення

12

(16.11 – 20.11)
8. Оформлення проекту, нормоконтроль

13

(23.11 – 27.11)

100

9. Захист проекту

14

(30.11 – 4.12)


Перелік тем курсових проектів


 1. Розробка КСУ радіоактивним фоном на підприємстві по переробці відходів.

 2. Розробка КСУ водонасосною станцією.

 3. Розробка КСУ технологічною лінією зернопереробного підприємства.

 4. Розробка КСУ газорозподільною станцією.

 5. Розробка КСУ мікрокліматом на складі борошна.

 6. Розробка КСУ автозаправною станцією.

 7. Розробка КСУ трансформаторною підстанцією.

 8. Розробка КСУ газовим котлом системи автономного опалювання.

 9. Розробка КСУ технологічною лінією харчового виробництва.

 10. Розробка КСУ дозуванням реагентів на водопровідній станції.

 11. Розробка КСУ рівнем загазованості на газотранспортному підприємстві.

 12. Розробка КСУ системою вентиляції та кондиціонування повітря.

 13. Розробка КСУ контролем якості електроенергії.

 14. Розробка КСУ перевезенням продукції.

 15. Розробка КСУ диспетчерського пункту вузла електрозв’язку.

 16. Розробка КСУ технологічною лінією переробки цукру-сирцю.

 17. Розробка КСУ біохімічної очистки стічних вод.

 18. Розробка КСУ диспетчерського пункту автостанції.

 19. Розробка КСУ диспетчерського пункту аеровокзалу.

 20. Розробка КСУ замовленням товарів у супермаркет.

 21. Розробка КСУ мікрокліматом в тепличному господарстві.

 22. Розробка КСУ доступом на об’єкт під охороною.

 23. Розробка КСУ світлофором.

 24. Розробка КСУ швидкістю руху в транспортному потоці.


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління


Затверджую

Керівник, к.т.н., доц.

___________Ю.І. Мітюшкін

(підпис)

”___” _________ 2009 р.

Розробив


студент групи 5АС-05

____________ І.Б. Зварич

(підпис)

”___” _________ 2009 р.


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект на тему:


08-01.ПКСУ. .00.000 ТЗ


1. Призначення та галузь застосування розробки.

  1. Призначення –

  2. Галузь застосування –

2. Основа розробки – робочий навчальний план дисципліни.

3. Мета розробки.

3.1 Метою курсового проекту є ...

3.2 Перелік головних функцій.

4. Джерела розробки – індивідуальне завдання на курсовий проект з дисципліни, літературні та інші технічні матеріали з комп’ютеризації сучасних систем управління.

5. Технічні вимоги.

5.1. Вимоги до програмної платформи

^ 5.1.1. WINDOWS ’XP.

5.1.1. Трейс Моуд 5.1.

5.2. Умови експлуатації системи.

5.2.1 Робота на стандартних ПЕОМ в приміщеннях зі стандартними умовами.

5.2.2 Можливість цілодобового функціонування системи

5.2.3 Текст програмного забезпечення системи є цілком закритим

6. Стадії та етапи розробки.

6.1 Кінцеві терміни виконання КП:

- характеристика області та об’єкта дослідження: 2.03.2009

- розробка моделі системи керування: 16.03.2009


- розробка програмного забезпечення системи керування: 13.04.2009

- тестування програмного забезпечення та комп’ютерні експерименти: 30.04.2009

6.2 Початок розробки: 2 лютого 2009 р.

7. Порядок контролю і приймання.

7.1. Виконання етапів графічної та розрахункової документації курсового проекту контролюється викладачем згідно з графіком виконання проекту.

7.2. Прийняття проекту здійснюється комісією затвердженою зав. кафедрою згідно з графіком захисту.

8. Коректування технічного завдання допускається з дозволу керівника проекту.

Література


 1. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 157 с.

 2. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 208 с.

 3. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энегроатомиздат, 1988. – 480 с.

 4. Трейс Моуд 5.0. Руководство пользователя. – М.: AdAstra Research Group, 2001. – 800 c. (документація фірми-розробника).

 5. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу „Основи стандартизації” для студентів спеціальності 7.091402 „Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” / Укл. А.Я. Кулик, В.Ю. Кучерук, О.Г. Ігнатенко. – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 32 с.

 6. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. В 2-х томах. – М.: Мир, 1983.

 7. Краус М. и др. Сбор данных в управляющих вычислительных системах. – М.: Мир, 1987.

 8. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

 9. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. – К.: Вища школа, 1988.

 10. Документація фірм-розробників.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни Проектування комп’ютеризованих систем управління
Дисципліна „Проектування комп’ютеризованих систем управління” є однією з фундаментальних дисциплін спеціалітету, оскільки одним з...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування комп’ютеризованих систем управління» для студентів спеціальності 091401
Разработка любого проекта всегда начинается в редакторе базы каналов. Чтобы загрузить этот редактор, надо выполнить команду Редактор...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «металообробне обладнання» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Металообробне обладнання» / Укладач М. М. Коротун. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Синтез систем з підпорядкованим регулюванням» з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів спеціальності 091401

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Комп’ютеризоване управління складними системами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
«Комп’ютеризоване управління в складних системах» для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів та домашніх завдань з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів та домашніх завдань з курсу “Електропостачання промислових підприємств” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconА. А. Сніжко Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Синтез систем з підпорядкованим регулюванням» з дисципліни «Теорія автоматичного...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Об’єктно орієнтоване програмування " для студентів спеціальності 050201
Внту І регламентує вимоги до виконання курсових робіт на кафедрі комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного...
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни \"Проектування комп’ютеризованих систем управління\" для студентів спеціальності 091401 iconНавчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління
Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління” забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів системного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи