Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Скачати 46.46 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Дата14.09.2012
Розмір46.46 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


Інститут автоматики, електроніки і комп’ютерних систем управління

Факультет комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНТУ

Протокол № ________

від " ___ " _________ 2008р.


Проректор з навчальної та науково-методичної роботи

В.О. Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни


Планування експерименту”


Напрям підготовки 0914 – Системи управління і автоматика

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

6.091400 – "Комп`ютеризовані системи автоматики та управління"
Укладач: ______________ Глонь О.В., доцент кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____ від "___"____________2008 р.

Зав. кафедри КСУ Дубовой В.М.


Програма прорецензована

та схвалена

на засіданні кафедри Протокол №____ від “ ”______ 2008 р.

Зав. кафедри __________________


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

Інституту автоматики, електроніки і комп'ютерних систем управління

Протокол №____ від "___"____________2008 р.

Голова Методичної комісії Васюра А.С.


Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнАЕКСУ

Протокол №___ від "___"____________2008 р.

Голова Вченої ради інституту ______________ Васюра А.С.


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від "___"____________2008 р.

Голова Методичної ради ______________ В.О. Леонтьєв


^ 1. Мета та задачі дисципліни


Дисципліна "Планування експерименту" забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів планування експерименту, а також вміння застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні засоби для розв’язання поставлених задач.

Знання, набуті студентами, використовуються при роботі в галузі комп’ютерних систем управління.


  1. ^ Зв’язок з іншими дисциплінами


Курс базується на дисциплінах: «Вища математика», «Алгоритмічні мови та програмування», «Обчислювальні методи та застосування ЕОМ», «Інтелектуальні технології оптимізації». Курс використовується при вивченні дисциплін «Надійність систем управління», «АСУТП» в дипломному проектуванні та при підготовці магістрів.  1. Завдання вивчення дисципліни.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:


 • основні принципи планування експерименту;

 • поняття планування першого порядку, повного дробового, факторних експериментів;

 • композиційні плани, Симплекс-плани;

 • поняття планування другого порядку;

 • симетричні плани;

 • поняття екстремальних експериментів.На основі набутих знань студент повинен вміти:


 • планувати експеримент при побудові інтервальних оцінок;

 • планувати експеримент в задачах перевірки гіпотез;

 • планувати регресійні експерименти;

 • розробляти композиційні та Симплекс-плани;

 • планувати екстремальні експерименти.Дисципліна складається з 2 модулів.


^

2. Зміст дисципліни2.1. Планування експерименту та математична статистика.

Вступ. Мета і задачі курсу. Основні терміни і визначення. Поняття об’єкт дослідження, факторний простір, дослід, експеримент, планування експерименту (ПЕ). Основні етапи ПЕ.

2.2 Основні принципи ПЕ. Класифікація експериментів. Пасивні та активні експерименти. Модельні експерименти.

2.3 Статистичний аналіз випадкових величин. Статистичні оцінки та їх властивості. Оцінювання характеристик випадкових величин. Інтервальні оцінки. Довірчий інтервал. Планування експерименту при побудові інтервальних оцінок.

2.4 Статистичні гіпотези. Статистична перевірка статистичних гіпотез. Поняття статистичної гіпотези. Критерії значущості та узгодження.

2.5 Дисперсійний аналіз. Порівняння кількох середніх. Поняття про дисперсійний аналіз (ДА). Однофакторний ДА. Загальна, факторна та остаточна суми квадратів відхилень, зв’язок між ними. Загальна, факторна та остаточна дисперсії.

2.6. Регресійний аналіз та оптимальні плани.

Планування регресійних експериментів. Основні визначання та термінологія. Критерії оптимальності планів для коефіцієнтів моделі.

2.7 Планування першого та другого порядків. Призначення та основні властивості планів першого порядку. Однофакторний експеримент.

2.8 Повний факторний експеримент 2n. Дробовий факторний експеримент 2n-p.

2.9 Задачі оптимізації в екстремальних дослідженнях. Композиційні плани, Симплекс-плани.

2.10 D-оптимальні експериментальні плани. Критерії оптимальності. Огляд планів вищого порядку.

2.11 Підсумок. Аналіз і узагальнення розглянутого матеріалу по курсу.


^ 3. Лабораторні заняття


 1. Дослідження статистичних характеристик випадкових величин.

 2. Дослідження об'єктів методами дисперсійного аналізу.

 3. Дослідження об'єктів методами повного факторного експерименту.

 4. Дослідження об'єктів методами дробового факторного експерименту.4. Література

Основна література


 1. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. - Минск: БГУ, 1982. – 302с.

 2. Лежнюк П.Д.Рубаненко О.Є.Лук'яненко Ю.В. Основи теорiї планування експерименту. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 167 с.

 3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.ш., 1977. – 479с.

 4. Адлер Ю.П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279с.

 5. Барабащук В.И. и др. Планирование эксперимента в технике. – К.: Техника, 1984. – 200с.

 6. Математическая теория планирования эксперимента/ Под ред. С.М.Ермакова. – М.: Наука, 1983. – 392с.

 7. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планировние эксперимента в технике и науке. – М.: Мир, 1981. – 520с.


Додаткова література


 1. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. –: Наука, 1971.

2. А.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. – М.: Наука, 1987. – 320с.

 1. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента / Под ред. В.Г.Воронова. – Харьков: В.ш., 1986. – 240с.Схожі:

Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи